vở bài tập tiếng anh lớp 5 tập 2

Bài tập tiếng anh lớp 5 Unit 2

Bài tập tiếng anh lớp 5 Unit 2
... …………………………………………………………………… to/Happy/you/birthday gift/you/for/this/is …………………………………………… VI Dịch sang tiếng Anh Cố đến từ nước Anh Cô người Anh ……………………………………………………………………… Hôm ngày bao nhiêu? VnDoc - Tải tài liệu, văn ... ……………………………………………………………………… Kia ai? Đó bạn ……………………………………………………………………… Anh đến từ đâu? Anh đến từ Canada ……………………………………………………………………… Anh tuổi? Anh 11 tuổi ……………………………………………………………………… ... sau thành câu hoàn chỉnh date/is/today/what/the/? …………………………………………… August/is/It’s /26 th …………………………………………… Unit 2/ Let’s/at/look …………………………………………… am/I/student/a/Le Hong Phong /School/at/Primary...
 • 3
 • 416
 • 4

bài giảng tieng anh lop 5 unit4

bài giảng tieng anh lop 5 unit4
... Thursday,October 15th, 20 15 * Checking up the old lesson + Bài tập: Em chon đáp án để khoanh tròn What is your name? a is b are c am What are you doing? ... Thursday,October 15th, 20 15 Theme Two: My school Period:17 Unit 4: School Activities Lesson: Section A: 1,2,3(p38-39) I)Vocabulary: Từ vựng 03/29/16 a letter: th NTA Thursday,October 15th, 20 15 Theme ... Thursday,October 15th, 20 15 Theme two: My school Period:17 Unit 4: School Activities Lesson: Section A: 1,2,3(p38-39) I)Vocabulary: Từ vựng Writing: viết 03/29/16 NTA Thursday,October 15th, 20 15 Theme...
 • 14
 • 169
 • 0

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 2 THE DATE OF BIRTH Period 5 pps

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 2 THE DATE OF BIRTH Period 5 pps
... front of the about them class Work in pair: one asks – one answers Other listen and remark IV Other activity: Play game: Let’s talk -Play game -Guide Ss to exercises - Do exercises 1, 2, 3, in ... front of t class Other listen carefully and remar Look and say Activity3(10’) Look and say - read follow teacher ( 2- 3 times) Guide Ss to say follow structures:T ask- Ss answer What’s the date ... February 1st 20 08 20 th: twentieth Some pairs practice in front of th class Other listen and remark Activity 4(10’) 3.Let’s talk 3.Let’s talk - Guide Ss to talk Hang some dates on the board Talk - Call...
 • 6
 • 1,433
 • 2

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 2 THE DATE OF Period 6(4, 5, 6, 7) potx

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 2 THE DATE OF Period 6(4, 5, 6, 7) potx
... twentieth: 20 It’s September 2nd 20 08 - Guide Ss use question and answer: It’s May 19th 20 08 What’s the date today? It’s November 20 th 20 08 It’s April 15th 20 08 -Look, listen and write number b- White- ... sentence c- Post-listen Some Ss give result Other listen Call some Ss give result Key: It’s April 15th 20 08 and remark It’s May 19th 20 08 It’s September 2nd 20 08 It’s November 20 th 20 08 1-a; 2- c; 3-b; ... (May 28 th 20 08) change -guide Ss to say ordinals: Then Ss practice to say in pair 1st: first A: What’s the date today? 3rd: third 2nd:second 15th: fifteenth twenty-eighth B: It’s May 28 th 20 08 28 th:...
 • 7
 • 835
 • 1

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 2 THE DATE OF BIRTH Period 7(1, 2, 3) pps

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 2 THE DATE OF BIRTH Period 7(1, 2, 3) pps
... check - Guide Ss to read -Some Ss read aloud, then all Ss read -Play a cassette 2- 3 times Listen and check: True- T; False F - Call some Ss talk in front of the class Some Ss give result Other ... Other listen and remark IV Other activity: -Guide Ss to exercises - Do exercises 1, 2, 3, in work book -T remarks the lesson -Learn by heart new words and structures -Prepare next lesson ... Oral test: (4’) -Call one S write ordinals: 1st -1 5th -Other writes: 16th – 31st -Some Ss answer teacher’s questions: T: How old are you? S3: I’m eleven years old T: When’s your birthday? S3: It’s...
 • 6
 • 724
 • 3

Gíao án Tiếng Anh lớp 5 kỳ 2 năm 2015

Gíao án Tiếng Anh lớp 5 kỳ 2 năm 2015
... play the game at home Ngày soạn: 20 /2/ 2014 Ngày dạy: Thứ ba ( 25 / 2) : 5D; Thứ tư (26 /2) : 5A; Thứ sáu (27 /2) : 5B PERIOD 48 UNIT 14 MY FAVOURITE STORIES Lesson Parts 1, 2, (Page 31 - 33) I AIMS AND OBJECTIVES ... ======================================================================== Homelink (2 ) - Sing the song There’s a car in the Whole class Garage at home Ngày soạn: 28 /2/ 2014 Ngày dạy: Thứ tư ( 12/ 3): 5D; 5B; 5A PERIOD 52 LANGUAGE FOCUS (Unit 11 – Unit 15) I AIMS AND ... display in the next lesson Ngày soạn: 24 /3 /20 14 Ngày dạy: Thứ tư ( 02/ 4): 5D; 5B; 5A Period 58 UNIT 16 THE WEATHER AND SEASONS Lesson Parts 1, 2, (Page 51 - 52 ) I AIMS AND OBJECTIVES By the end...
 • 69
 • 3,485
 • 62

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 5 SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 5 SỐ 2
... girls 20 Is this your school bag? _ Yes, it is It's A my B me C mine D I II FILL THE BLANK N SE 21 E AM STO Y 22 MU EUM DA CE 23 ITHER PE CH 24 C IMB H AD 25 J LY T IN 26 K TCHEN DO N 27 SK ... K TCHEN DO N 27 SK RT NUM ER 28 W FE PL ASE 29 SOC 10 TRO SERS 30 CA DY 11 M Y 31 PI ZA 12 BED OOM 32 AL AYS 13 E SY 33 VIL AGE 14 NUM ER 34 SUM ARY 15 COL _UR 35 TA LE 16 THI D 36 P OR 17 D ... _ a.m 50 What meat would you like _ _ _ dinner, Jane? 51 In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework 52 What did your little sister yesterday? - She v _ _ _ _ _ _ in the museum 53 What's...
 • 3
 • 316
 • 3

Đề thi IOE tiếng anh lớp 5 vòng 2

Đề thi IOE tiếng anh lớp 5 vòng 2
... _o0o _ Mời thầy cô bạn vào http://thiviolympic.com để có tất Đề thi Violympic Giải toán mạng năm học 20 12 -1013 – Hay tất thông tin - Hướng dẫn giải lớp học xin gửi tieuhocvn@gmail.com ========================================================================= ... ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com Question 9: Question 10: SECTION 3: SAFE DRIVING Question 1: Question 4: Question 2: Question 5: Question 3: Question ... ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com SECTION 4: LISTENING Thầy cô bạn nhấn vào để có Link phần nghe...
 • 4
 • 327
 • 2

bai tap tieng anh lop 5

bai tap tieng anh lop 5
... you ? Lee : I’m very (2) , thank you How (3) you? Daisy : (4) , thanks Lee, This is Peter (5) is from England He is (6) Lee : ( 7) to meet you, Peter Peter : Me, too ( ) are you ... I’m from Canberra Linda : (4) ? Is it in America ? Tony : No It’s in Autralia And you ? (5) ? Linda : I’m from London I’m English Nice to meet you, Tony Tony : (6) , too ... ……………… Thu is ………… Haiphong She’s ……….……… Hi My name’s Linda …… from London I’m……………… He lives ……… 58 White Road, London, England He likes watching TV and ………….sports His ……… Tony 10 He’s ………….London...
 • 4
 • 19,289
 • 769

SKKN Thì quá khứ đơn và các dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

SKKN Thì quá khứ đơn và các dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5
... muốn làm tốt tập trắc nghiệm khứ đơn học sinh phải nắm vững cách sử dụng ,làm thành thạo loại tập chia động từ ,bài tập xếp …… dễ dàng làm tập trắc nghiệm Sau số tập trắc nghiệm giúp học sinh củng ... học Tiếng Anh nứoc ta chưa thực phát triển mạnh Vì việc học Tiếng Anh em bậc tiểu học gặp nhiều khó khăn song để giúp em học tốt môn Tiếng Anh cấp tiểu học chọn đề tài Thì khứ đơn dạng tập trắc ... THỰC HIỆN 1.Cách dùng Thì khứ đơn Diễn tả hành động xảy khứ, chấm dứt hẳn với khứ không liên quan đến 2.Cấu trúc a .Dạng 1: Qúa khứ đơn đối vơi động từ “Tobe’’ có dạng tổng quát: (+) S+WAS/WERE...
 • 10
 • 962
 • 2

SKKN Thì quá khứ đơn và các dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh- Lớp 5

SKKN Thì quá khứ đơn và các dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh- Lớp 5
... muốn làm tốt tập trắc nghiệm khứ đơn học sinh phải nắm vững cách sử dụng ,làm thành thạo loại tập chia động từ ,bài tập xếp …… dễ dàng làm tập trắc nghiệm Sau số tập trắc nghiệm giúp học sinh củng ... THỰC HIỆN 1.Cách dùng Thì khứ đơn Diễn tả hành động xảy khứ, chấm dứt hẳn với khứ không liên quan đến 2.Cấu trúc a .Dạng 1: Qúa khứ đơn đối vơi động từ “Tobe’’ có dạng tổng quát: (+) S+WAS/WERE ... dụng linh hoạt dạng tập rút số kinh nghiệm việc dạy Thì khứ đơn giúp em học tốt phát huy tính ham học lực em môn sau B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Học Thì khứ đơn là thiếu việc học môn Tiếng Anh.Nó mắt...
 • 7
 • 561
 • 2

bài tập luyện thi olympic tiếng anh lớp 5

bài tập luyện thi olympic tiếng anh lớp 5
... A.bowl 49 A.teacher 50 A.open 51 A.thin 52 A.think 53 A.eggs 54 A.city 55 A.see 56 A.apple 57 A.clear 58 A.child 59 A.thank 60 A.ten 61 A.bank 62 A.cook 63 A.eleven 64 A.engineer 65 A.end 66 A.thank ... white / teacher / My English / has small ………………………………………………………………………………………………… Bài tập luyện thi Olympic Tiếng Anh I Leave me out : unitform : ………………… 11 Chinae……………………… woreld : …………………… 12 ... getting _ _ _ 55 .They are rich _ _ they don’t want to work 56 .How _ you go cycling to the countryside ?Once a week 57 ._ _ _ _ does your father often go fishing ? In the afternoon 58 .I always...
 • 148
 • 1,020
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập đề thi olympic tiếng anh lớp 5 năm 2012bài giảng tiếng anh lớp 5bài giảng tiếng anh lớp 5 unit 1thiết kế bài giảng tiếng anh lớp 5bài nghe tiếng anh lớp 5những bài nghe tiếng anh lớp 5bai giang tieng anh lop 5 unit 11 lesson 3đề thi olympic tiếng anh lớp 5 vòng 25đề thi olympic tiếng anh lớp 5 năm 2012bài giảng tiếng anh lớp 9 unit 2thi hoc sinh gioi tieng anh lop 5 nam 2011bài giảng tiếng anh lớp 10 unit 2tiếng anh lớp 5 unit 2thiet ke bai giang tieng viet lop 5 tuan 2bài dịch tiếng anh lớp 11 unit 2Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lươngGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH KATOLEC VIỆT NAMTiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạnh tín dụng khách hàng (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền động tuyến tính sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid (LV thạc sĩ)Dự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngĐảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Đánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh hôn mê ăn bằng ống thông dạ dàyBài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanSmart lecture room for smart campus building automation systemĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)Phát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)Đề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9