ĐỀ CƯƠNG ôn tập hóa lớp 9 kì 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC HỌC 1 LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC HỌC KÌ 1 LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
... nguyên tố M 10 11 Câu 11 Nguyên tử khối trung bình B 10 , 81 Biết B có đồng vị B; B a Tính số % nguyên tử đồng vị 10 b Hỏi có % số nguyên tử đồng vị B H3BO3 (cho H = 1, O = 16 ) Câu 12 Ba nguyên ... không khí hỗn hợp đồng vị 10 Ne ( 91% ) 10 Ne (9%) a Tìm nguyên tử khối trung bình neon b Tìm khối lượng 2,24 lít khí Ne (đkc) Câu Phân lớp electron cuối hai nguyên tử A B 3p 4s Tổng số e phân lớp ... tử 11 , 12 , 13 , 19 a Viết cấu hình electron xác định vị trí chúng bảng tuần hoàn b Xếp nguyên tố theo thứ tự tăng dần tính kim loại Câu 16 Cho nguyên tố A, B , C có số hiệu nguyên tử 12 , 20, 14 ...
 • 3
 • 242
 • 1

de cuong on tap hoa 8 hoc ki 1

de cuong on tap hoa 8 hoc ki 1
... HK1 - Năm học 2 010 -2 011 soạn: Trần Xuân Giảng 4) SO3 + H2O 5) P2O5 + H2O 6) KMnO4 7) H2 SO4 + KOH 8) SO2 + O2 9) FeCl2 + Cl2 9) H3 PO4 + NaOH 10 ) CO2 + Ca(OH)2 11 )Fe + H2SO4 11 ) Fe3O4 + Al 12 ) ... Ca(OH)2 11 )Fe + H2SO4 11 ) Fe3O4 + Al 12 ) Fe2O3 + CO 13 ) Al + H2 SO4 14 ) Al + HNO3 15 ) KMnO4 + HCl 16 ) MnO2 + HCl 17 ) Cu + HNO3 18 ) Al + HNO3 19 ) C4H8O2 + O2 20) Cu + HNO3 GV  → H2 SO4  → H3 PO4 ... ôn tập HK1 - Năm học 2 010 -2 011 soạn: Trần Xuân Giảng GV Bài 12 : Phân tích hợp chất người ta thấy có thành phần khối lượng C 85 ,7% H 14 ,3% Biết tỉ khối của khí so với H2 28 a) Cho biết khối lượng...
 • 3
 • 2,708
 • 135

đề cương ôn tập sinh học 9 ki 1

đề cương ôn tập sinh học 9 ki 1
... - Ki u gen - Ki u hình Biến dị tổ hợp (1AB,1Ab,1aB,1ab) ab 1AaBb;1Aabb;1aaBb;1aabb 1V,T; 1V,N; 1X,T; 1X,N Xuất Biến dị tổ hợp :vàng ,nhăn ;xanh ,trơn 1BV/ ;1bv/ bv/ 1BV/bv ; 1bv/bv 1Xám, dài 1 en, ... ng? - L gii hn thng bin ca kiu gen trc mụi trng khỏc Mc phn ng kiu gen qui nh * Phân biệt thờng biến đột biến Thờng biến Đột biến + Là biến đổi ki u hình, không biến đổi ki u + Là biến đổi vật chất ... phỏt sinh bin d t hp? í ngha ca bin d t hp? Ti cỏc loi sinh sn giao phi, bin d t hp li phong phỳ hn nhiu so vi sinh sn vụ tớnh? - Bin d t hp l s t hp li cỏc tớnh trng ca b m lm xut hin cỏc kiu...
 • 8
 • 1,987
 • 18

Đề cương ôn tập hóa học - Học 1

Đề cương ôn tập hóa học - Học Kì 1
... cacbonat là: HCO 3- CO3 2- nghịch theo nấc cho ion HCO 3- CO3 2- *Tính chất hóa học *Tính chất hóa học - Ion HCO 3- ( lưỡng tính ), ion CO3 2- ( bazơ ) - Là axit yếu: t/d với dung dịch bazơ … - Ngoài tính ... chất hóa học *Tính chất hóa học - Là oxit trung tính: khả tạo muối - Tính khử mạnh: t/d với chất oxi hóa t cao - Tính oxi hóa: t/d với chất khử mạnh Mg … - Tính oxi hóa: t/d với chất khử mạnh … - ... *Tính chất hóa học - Là chất oxi hóa: t/d với chất khử mạnh - Tính khử tính oxi hóa tùy theo chất p/ứ *Điều chế - Ứng dụng *Điều chế - Ứng dụng - SiO2 tồn tự nhiên dạng cát, thạch anh - Khử SiO2...
 • 4
 • 105
 • 0

Đề cương ôn tập hoá học 9 học II

Đề cương ôn tập hoá học 9 học kì II
... (-C6H10O5)n 54/ Khi cho 3,6 g glucoz lờn men ru thỡ th tớch CO2 thu c ktc l : A : 8 ,96 lớt B : 17 ,92 lớt C : 0, 896 lớt D : 1, 792 lớt 55/ Khớ C2H2 cú ln khớ SO2, CO2 v hi nc. thu c C2H2 tinh khit cú th ... nớc a) Xác định công thức phân tử A, biết lít khí A đktc có khối lợng 1,25 g b) Viết công thức cấu tạo A 21/ Đốt cháy hoàn toàn 16,8 lít khí axetilen a) Viết phơng trình hoá học phản ứng xảy ... 0,06 = 0,42 < 0 ,9 nờn hp cht cú nguyờn t O - mO = 0 ,9 - 0,42 = 0,48 (0,125) Gi cụng thc phõn t ca A l CXHYOZ , 36 , 48 , 06 (0,125) 0 ,9 Theo ta cú : 12 x = y = = 60.3 (0.25) 16 z Gii cỏc pt trờn...
 • 10
 • 278
 • 1

Đề cương ôn tập Hóa lớp 12 - Học 1 pps

Đề cương ôn tập Hóa lớp 12 - Học kì 1 pps
... NH 2- CH 2- COOH C CH2=CH2, CH 3- CH=C= CH2, NH 2- CH 2- COOH D CH2=CH2, CH 3- CH=CH-CH3, NH 2- CH 2- CH 2- COOH Câu 12 : Trong số loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) ... capron C protein D tơ visco Câu 16 Nilon-6,6 có cơng thức cấu tạo A [-NH-(CH2)5-CO-]n B [-NH-(CH2)6-CO-]n C [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n D [-NH-(CH2 )10 -CO-]n Câu 17 Polime có cấu trúc mạch phân ... nhánh sau: - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 Cơng thức mắt xích polime A - CH2 B - CH2 - CH2 - CH2 C - CH2 - CH2 D - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 Câu 10 Polime [-CH2-CH(OH )-] n sản phẩm...
 • 38
 • 886
 • 4

Đề cương ôn tập tiếng anh học 1 lớp 9

Đề cương ôn tập tiếng anh học kì 1 lớp 9
... mệnh đề kết Nó đứng trước mệnh đề mà giới thiệu Ex: He’s ill so he stays at home 11 Relative clause ( Mệnh đề quan hệ ) * Relative pronoun: (Đại từ quan hệ ) : - WHO: Dùng thay cho cụm danh từ ... broadcast ……… English 10 There was nothing interesting ………, so I turned the TV ………… 11 We usually finish work early … Friday 12 …………… the time you get this letter, I’ll be in Miami 13 She wrote the ... Ex: You’re new student, aren’t you? 16 Making suggestion( Câu đề nghò ) : Câu đề nghò gồm nhiều hình thức - Dùng“ Let’s/ Shall I/ Shall we + Vinf” diễn đạt đề nghò với thứ Ex:Let’s go to the zoo...
 • 5
 • 790
 • 34

de cuong on tap hoa lop 10 hoc ki 2(vip)

de cuong on tap hoa lop 10 hoc ki 2(vip)
... 3.36 lít khí oxi (đktc) phản ứng hồn tồn với kim loại có hố trị III ta thu 10. 2g oxit Xác định tên kim loại 14.Cho lưu huỳnh phản ứng hết với 16.8g kim loại A có hố trị II Cho H2SO4 lỗng vào sản ... kim loại A b) Tính thể tích khí clo cần dùng để phản ứng hết với 16.8g kim loại A 15.Cho 40 gr hỗn hợp A chứa Cu Al tác dụng với dung dòch H 2SO4 dư thu 22,4 lit khí (đkc) Tính % khối lượng kim ... lượng chất hỗn hợp đầu b Tính thể tích dung dòch KOH cần dùng Hòa tan 10, 55g hỗn hợp Zn ZnO vào lương vừa đủ dung dòch HCl 10% thu 2,24lít khí H2(đkc) a Tính khối lượng chất hỗn hợp đầu b Tính...
 • 6
 • 219
 • 2

Đề cương ôn tập thi giữa học 1 lớp 11 Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh

Đề cương ôn tập thi giữa học kì 1 lớp 11 Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh
... trình + Toán: Amoniac, muối amoni; Axit nitric, muối nitrat Đề cương thi học Môn Tiếng Anh lớp 11 I Reading: Unit 3,4 II Grammar 1/ Infinitive and gerund 2/ Passive infinitive and gerund 3/ ... multiple choice Đề cương thi học Môn Ngữ Văn lớp 11 Phần đọc hiểu: – Nhận diện: phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt văn – Chỉ biện pháp tu từ nêu tác dụng – Nêu nội dung (hoặc chủ đề) văn – ... từ) tư tưởng đạo lí tượng đời sống Nghị luận văn học Dạng đề yêu cầu: Cảm nhận, phân tích môt tác phẩm văn học chương trình học I – lớp 11 Bài ôn: Tự tình (Hồ Xuân Hương); Câu cá mùa thu (Nguyễn...
 • 2
 • 191
 • 0

De cuong on tap hoa 10 hoc ki 2

De cuong on tap hoa 10 hoc ki 2
... loãng 100 ml dung dịch H 2SO 5M thành dung dịch có nồng độ 2M? Bài 2) Cần ml nước để pha loãng 100 ml dung dịch H 2SO 10M thành dung dịch có nồng độ 2M? Bài 3) Cần gam nước để pha loãng 100 g ... 8g chất rắn không tan 6, 72 lít khí đktc a) Tìm % khối lượng kim loại c) Thể tích dung dịch H 2SO dùng Bài 22 ) Hòa tan hoàn toàn 19g hỗn hợp Al, Fe, CuO 100 0g dung dịch H 2SO vừa đủ Sau phản ứng ... 2SO 50% thành dung dịch có nồng độ 10% ? Bài 4) Cần gam nước để pha loãng 500 g dung dịch H 2SO 90% thành dung dịch có nồng độ 20 %? Bài 5) Thể tích khí sinh đktc hòa tan 11,2g Fe dung dịch H 2SO...
 • 2
 • 2,103
 • 45

đề cương ôn tập hóa 8 8T- KI(chuẩn KT -KN)

đề cương ôn tập hóa 8 8T- KI(chuẩn KT -KN)
... Bài Một số chất có công thức hóa học sau: N , HCl , K2CO3 , Mg(OH) 2, O3 Hãy nêu ý nghĩa công thức hóa học Giáo viên: Nguyễn Minh Châu Trường THCS Yên Đồng Đề cương ôn tập Hóa Học – tuần Kì I ... hóa trị nguyên tố, cho biết công thức hóa học sai công thức sau đây: HCl2 , Na2O3 , SO2, NO, Mg2O , H2S , CS2 ,CO2 , SO3 , CaSO4 , Zn2O3 Hãy sửa lại công thức hóa học viết sai Bài Hãy viết công ... Đề cương ôn tập Hóa Học – tuần Kì I @@@@@@@@@ Năm học: 2010 -2011 b) Nếu trộn khí với , cách tách riêng...
 • 3
 • 1,034
 • 38

ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP HK1 LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP HK1 LỚP 9
... - Lựa chọn đề tài - Chuẩn bị nội dung - Tạo kịch Bài 6: Bảo vệ thông tin máy tính + Vì cần phải bảo vệ thông tin máy tính? Thông tin MT bị mất, hư hỏng nhiều nguyên nhân khác Khi thông tin MT ... tắc chung là: "Luôn cảnh giác ngăn chặn virus đường lây lan chúng" Hạn chế việc chép không cần thiết không nên chạy chương trình tải từ Internet chép từ máy khác chưa đủ tin cậy Không mở tập tin ... thông tin nguồn tài nguyên thông tin + Có trách nhiệm với thông tin đưa lên mạng internet + Có văn hóa ứng xử môi trường internet có ý thức tuân thủ pháp luật (Luật Giao dịch điện tử, Luật Công...
 • 4
 • 4,920
 • 88

Đề cương ôn tập hóa học 8 I 2010-2011

Đề cương ôn tập hóa học 8 kì I 2010-2011
... Al (III) v i S04 (II) Ta có: III II x II ⇔ x = y = Alx(S04) y ⇔ x*III = y*II ⇔ = = y III Vậy CTHH Al2(S04)3 B i tập tự gi i: Lập CTHH hợp chất sau: 1/ Ca(II) v i ; Fe(II, III) v i ; K (I) v i ; ... Na (I) v i ; Zn(II) v i ; Hg(II) v i ; Ag (I) v i 2/ Ca(II) v i nhóm N03 (I) ; K (I) v i nhóm N03 (I) ; Na (I) v i nhóm N03 (I) ; Ba(II) v i nhóm N03 (I) 3/ Ca(II) v i nhóm C03(II) ; K (I) v i nhóm C03(II) ... nhóm C03(II) ; Na (I) v i nhóm C03(II) ; Ba(II) v i nhóm C03(II) 4/ Zn(II) v i nhóm S04(II) ; Ba(II) v i nhóm S04(II) ; K (I) v i nhóm S04(II) ; Ag (I) v i nhóm S04(II) III DẠNG 3: Tính hóa trị nguyên...
 • 14
 • 345
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập hóa lớp 9 học kì 2đề cương ôn tập hóa lớp 9đề cương ôn tập hóa lớp 9 hk2đề cương ôn tập hóa lớp 9 học kỳ 2de cuong on tap sinh lop 9 ki 2de cuong on tap gdcd lop 9 ki 2Ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyênSử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thaiChính tả hiệu danh tiếng việtUsing excel for business analysisTỔNG hợp KIẾN THỨC về CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNGQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)NHỮNG mấu TRUYỆN NGẮN ý nghĩa của NEU confessions (1)Bài Tập Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương MạiNHÂN SINH QUAN TRONG MO MƯỜNG hòa BÌNHĐẢNG bộ HUYỆN BÌNH lục (hà NAM) LÃNH đạo xây DỰNG NÔNG THÔN mới từ năm 2008 đến năm 2014NGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGKinh nghiệm khi thi sát hạch học lái xe ô tô đỗ 100%Giáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonPHÁT TRIỂN KINH tế HUYỆN THANH sơn TỈNH PHÚ THỌ GIAI đoạn 2002 – 2012Nâng cao hiệu quả TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP quân độiPhòng ngừa và hạn chế rủi ro của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Nam ĐịnhTăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiQUẢN lý HOẠT ĐỘNG dạy học môn TIẾNG ANH tại TRƯỜNG TRUNG cấp văn hóa NGHỆ THUẬT NAM ĐỊNH đáp ỨNG yêu cầu NĂNG lực NGOẠI NGỮHOÀN THIệN CÔNG tác ĐÁNH GIÁ nội bộ tại CÔNG TY PHầN mềm VNPT