Đề cương ôn tập tin học học kì 1 lớp 11

1 709 19 Gửi tin nhắn cho Diệp Tử
Diệp Tử

Diệp Tử

Tải lên: 12,933 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 14:57

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN: TIN HỌC LỚP 11 I. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình. 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình. 2. Thông dịch 3. Biên dịch II. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình. 1. Các thành phần cơ bản. 2. Một số khái niệm. III. Cấu trúc chương trình 1. Cấu trúc chung 2. Các thành phần của chương trình. 3. Ví dụ chương trình đơn giản. IV. Một số kiểu dữ liệu chuẩn. 1. Kiểu nguyên. 2. Kiểu thực. 3. Kiểu kí tự. 4. Kiểu logic V. Khai báo biến VI. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán. 1. Phép toán. 2. Biểu thức số học. 3. Hàm số học chuẩn. 4. Biểu thức quan hệ. 5. Biểu thức logic. 6. Câu lệnh gán. VII. Các thủ tục vào/ra đơn giản. 1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím. 2. Đưa dữ liệu ra màn hình. VIII. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình. IX. Bài tập và thực hành 1 X. Cấu trúc rẽ nhánh 1. Rẽ nhánh. 2. Câu lệnh if-then 3. Câu lệnh ghép. 4. Một số ví dụ. XI. Bài tập: Ø Câu 1: viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số nguyên dương (<255) là chiều dài 2 cạnh của hình chữ nhật, tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật và hiển thị kết quả ra màn hình. Ø Câu 2: Viết chương trình nhập vào số nguyên không âm N, không vượt quá 10000. Hãy kiểm tra xem N có chia hết cho 3 hay không? Nếu N chia hết cho 3 thì đưa ra thông báo “N chia hết cho 3”, còn nếu N không chia hết cho 3 thì đưa ra thông báo “N không chia hết cho 3”. Ø Câu 3: Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số nguyên a,b đưa ra màn hình giá trị lớn nhất trong hai số đó. Ø Câu 4: Viết chương trình nhập từ bàn phím 3 số nguyên a,b,c đưa ra màn hình giá trị lớn nhất trong 3 số đó. Ø Câu 5: viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số nguyên a,b. Nếu a > b thì hoán vị 2 giá trị này, nếu a ≤ b và b≠0 thì b=|b| và aab=. Xuất giá trị a,b ra màn hình. Ø Câu 6: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên dương, kiểm tra xem chúng có phải là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không? Tham khảo thêm một số bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập. . ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN: TIN HỌC LỚP 11 I. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình. 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình. 2. Thông. trình. IX. Bài tập và thực hành 1 X. Cấu trúc rẽ nhánh 1. Rẽ nhánh. 2. Câu lệnh if-then 3. Câu lệnh ghép. 4. Một số ví dụ. XI. Bài tập: Ø Câu 1: viết chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập tin học học kì 1 lớp 11, Đề cương ôn tập tin học học kì 1 lớp 11, Đề cương ôn tập tin học học kì 1 lớp 11

Bình luận về tài liệu de-cuong-on-tap-tin-hoc-hoc-ki-1-lop-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP