bản chất quá trình lên men acetic và ứng dụng

Lên men acetic ứng dụng

Lên men acetic và ứng dụng
... lên men acetic II Vi khuẩn acetic Đặc điểm vi khuẩn acetic Các loài vi khuẩn acetic III.Quy trình lên men acetic Cơ chế lên men acetic Các phương pháp lên men acetic Các yếu tố ảnh hưởng IV Ứng ... yếu tố ảnh hưởng IV Ứng dụng lên men acetic I Khái quát lên men Lên men acid acetic trình oxy hoá cồn thành acid acetic nhờ vi khuẩn acetic điều kiện hiếu khí Quá trình lên men trình oxy hoá khử ... trình lên men acetic Cơ chế Quá trình lên men nhờ nhóm vi khuẩn gọi chung vi khuẩn acetic ,chúng oxi hóa rượu etylic thành acid acetic Thực chất trình gồm phản ứng với enzime vi khuẩn acetic...
 • 33
 • 408
 • 1

sự khác nhau mối quan hệ của quá trình lên men ethanol lên men acetic

sự khác nhau và mối quan hệ của quá trình lên men ethanol và lên men acetic
... CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  ĐỀ TÀI: SỰ KHÁC NHAU VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA QUÁ TRÌNH LÊN MEN ETHANOL VÀ LÊN MEN ACETIC \ Lớp 01DHTP1 GVHD: TRẦN QUỐC HUY SINH VIÊN ... nấm men môi trường nên làm cho trình trao đổi chất diễn nhanh hơn, làm tăng trình lên men Khí CO2 ức chế trình lên men, trình thoát khí CO2 làm tăng lên men nấm men 2.1 Bản chất trình lên men ethanol ... lên tạo thành túi khí lớn, đến thời I Quá trình lên men ethanol Khái quát chung lên men ethanol: Lên men ethanol trình sinh hóa phức tạp,chuyển đường thành rượu ethanol, CO2 số sản phẩm phụ khác...
 • 28
 • 213
 • 0

Hoàn thiện quy trình lên men lactic sử dụng có hiệu quả phụ phẩm thủy hải sản trong chăn nuôi lợn tại Hải Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hóa docx

Hoàn thiện quy trình lên men lactic và sử dụng có hiệu quả phụ phẩm thủy hải sản trong chăn nuôi lợn tại Hải Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hóa docx
... 15% ngày th ã hoàn ch nh trình lên men (pH tr s 4,4 7-4 ,56) Trong m t 15 ngày n u không b sung men kh i ng (pH: 4,61) Do v y 5% men kh i ng c xác nh quy tình k thu t lên men lactic ph ph m ... 5% Th i gian len men ngày N u tăng t l men kh i ng lên 10% th i gian lên men ngày Th c ăn lên men lactic t ph ph m h i s n v i b t ngô tr ng thái d o quánh mùi thơm h p d n c a men lactic, ... ngu n ng lên men lactic Thí nghi m b sung 30, 40, 50, 60, 70% b t ngô vào h n h p lên men Theo dõi bi n i tr s pH ch th c a trình lên men K t qu ghi B ng B ng 2.Bi n i pH s n ph m lên men lactic...
 • 7
 • 209
 • 6

Đề tài : Quá trình lên men etilic lactic

Đề tài : Quá trình lên men etilic và lactic
... etilic Kiểu lên men: lên men etilic Cơ chế phàn ứng: hexozo  Etanol+CO Vi sinh vật: nấm men Zymomonas III Quá trình lên men etilic Lên men etilic nhờ nấm men: -Rượu etilic loại sản phẩm lên men đường ... nấm men -Quá trình lên men etilic nhờ nấm men sở việc chế tạo loại rượu , bia,… -Quá trình tạo thành rượu etilic thể qua phương trình sau: III Quá trình lên men etilic III Quá trình lên men etilic ... photphat vô tế bào III Quá trình lên men etilic III Quá trình lên men etilic Sự tạo thành glixerin lên men rượu : III Quá trình lên men etilic Lên men etilic nhờ vi khuẩn: - Ở Sarcira ventriculi...
 • 22
 • 432
 • 5

Quá trình sấy thăng hoa ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm rau quả sấy

Quá trình sấy thăng hoa và ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm rau quả sấy
... đầu - Quá trình sấy thăng hoa tạo sản phẩm ổn định với thời gian bảo quản lâu - Các sản phẩm sấy thăng hoa bền khoảng nhiệt độ rộng, mà không cần hệ thống phân phối lạnh phức tạp - Các sản phẩm ... tan - Sấy thịt, sản phẩm thịt, gia cầm, cá, thuỷ sản, trái rau - Các sản phẩm sữa sữa chua, phomai - Sấy loại bột màu Đặc biệt lĩnh vực sấy rau trái cây, kỹ thuật sấy thăng hoa có nhiều ứng dụng ... thực phẩm Trong trình bảo quản, sản phẩm sấy thăng hoa tàng trữ thời gian dài mà hao hụt chất lượng không đáng kể chí để nhiệt độ thường Sự giảm khối lượng đạt đến 92% Các ứng dụng sấy thăng hoa: ...
 • 35
 • 345
 • 0

Lên men lactic ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Lên men lactic và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
... CHẾ CỦA Q TRÌNH LÊN MEN LACTIC 1.2.1 Lên men lactic đồng hình (điển hình) Lên men lactic đồng hình q trình lên men sản phẩm acid lactic chiếm 90 – 98% tổng sản phẩm lên men, sản phẩm phụ etanol, ... loại vi khuẩn lên men lactic Dựa vào sản phẩm sinh q trình lên men, người ta chia vi khuẩn lactic làm nhóm: nhóm vi khuẩn lên men lactic điển hình (đồng hình) nhóm vi khuẩn lên men lactic khơng ... ỨNG DỤNG CỦA LÊN MEN LACTIC TRONG CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM 2.1 SẢN XUẤT ACID LACTIC Do vị chua dễ chịu đặc tính bảo quản, acid lactic sản xuất cơng nghiệp ứng dụng nhiều lĩnh vực, lượng lớn acid lactic...
 • 25
 • 2,072
 • 1

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP POLYACRYALMIDE ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP POLYACRYALMIDE VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
... tách chất rắn bao gồm xử nước thải chính, xử bùn hoạt tính xử bùn tiêu hóa Trong xử nước thải công nghiệp, polyme chất keo tụ sử dụng rộng rãi cho loạt quy trình công nghiệp liên ... cho chất rắn nước xử liên kết với đến trở nên đủ lớn để tách lọc lọc cho bùn thải Trong hai trường hợp, keo tụ lọc gỡ bỏ cách dễ dàng Trong xử nước thải, PAM sử dụng tất quy trình tách chất ... biệt xử nước thải nước Các ứng dụng polyacrylamit kết tủa để xử nước thải công nghiệp nước thải từ khai thác mỏ giấy/sản xuất bột giấy, xử nước uống Các ứng dụng khác polyacrylamit lớp...
 • 55
 • 183
 • 3

khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, chất dinh dưỡng trong quá trình lên men các điều kiệnxử lýdịch lên men ban đầu đến chất lượng rượu vang thốt nốt

khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, chất dinh dưỡng trong quá trình lên men và các điều kiệnxử lýdịch lên men ban đầu đến chất lượng rượu vang thốt nốt
... kèm sau với tên đề tài “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, CHẤT DINH DƯỠNG TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ DỊCH LÊN MEN BAN ĐẦU ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG THỐT NỐT (Borassus flabellifer)” ... 1: Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ lên men tỷ lệ chất dinh dưỡng đến chất lượng rượu vang nốt 3.2.1.1 Mục đích So sánh ảnh hưởng nhiệt độ lên men đến chất lượng rượu vang nốt xác định tỷ lệ chất dinh ... bình 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN MEN VÀ TỶ LỆ CHẤT DINH DƯỠNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG THỐT NỐT Nhiệt độ yếu tố ảnh hưởng quan trọng trình lên men, nhu cầu dinh dưỡng ảnh hưởng lớn đến sinh...
 • 69
 • 139
 • 1

Nghiên cứu quy trình cố định nấm men trên chất màng BC ứng dụng vào quá trình lên men chính RV

Nghiên cứu quy trình cố định nấm men trên chất màng BC và ứng dụng vào quá trình lên men chính RV
... Sự sử dụng glucose suốt trình lên men -ο ο- nấm men tự do; -•-•- nấm men cố đònh gel agar [91] 34 Hình 2.14: Khả tạo cồn nấm men suốt trình lên men -ο ο- nấm men tự do; -•-•- nấm men cố đònh ... trung bình trình lên men rượu vang sử dụng nấm men tự nấm men cố đònh gel alginate 75 Hình 4.35: Sự thay đổi hàm lượng nitơ amin tự trình lên men rượu vang, sử dụng nấm men tự nấm men cố đònh ... nấm men trình lên men rượu vang, sử dụng nấm men tự nấm men cố đònh gel alginate 70 Bảng 4.17: nh hưởng hàm lượng đường ban đầu đến hàm lượng đường sót trình lên men rượu vang, sử dụng nấm men...
 • 132
 • 424
 • 5

Nghiên cứu quá trình lên men hat ca cao các điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng hạt ca cao

Nghiên cứu quá trình lên men hat ca cao và các điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng hạt ca cao
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu trình lên men hat ca cao điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng hạt ca cao 1.2.Mục đích đề tài - Góp phần hoàn chỉnh quy trình lên men hạt ca cao, đảm bảo ... thực 3.2.1 Lên men hạt ca cao Tiến hành lên men thành hai đợt: Đợt từ ngày 22/2 đến 6/3: Nghiên cứu ảnh hưởng lưu đến trình lên men chất lượng hạt ca cao sau lên men Thùng lên men 21,5 kg hạt có ... định thời gian lưu thích hợp cho trình lên men hạt ca cao + Xác định khối lượng ủ phù hợp cho trình lên men hạt ca cao quy mô nông hộ + Xác định trình lên men hạt ca cao có thực cần thiết phải tác...
 • 46
 • 292
 • 3

Ảnh hưởng của quá trình lên men lên tính chất chống oxy hóa của một số loại ngũ cốc các loại giả ngũ cốc

Ảnh hưởng của quá trình lên men lên tính chất chống oxy hóa của một số loại ngũ cốc và các loại giả ngũ cốc
... hoạt tính chống oxy hóa thực vật Hoạt tính chống oxy hóa tổng phenol loại ngũ cốc tự nhiên kiểm tra trình bày bảng Bảng 1: Tổng số phenol hoạt tính chống oxy hóa nguyên liệu thực vật tự nhiên lên ... để giải thích trình lên men tự phát làm tăng TPC dẫn đến khả chống oxy hóa dịch chiết ngũ cốc lên men cao 3.2 Tổng hàm lượng phenol Như trình bày bảng 1, tổng hàm lượng phenol ngũ cốc giả ngũ cốc ... (2) Sự kết hợp chất chống oxy hóa hỗn hợp làm hoạt tính chống oxy hóa không phụ thuộc vào hàm lượng chất chống oxy hóa, cấu trúc mà phụ thuộc vào tương tác lẫn chất chống oxy hóa Đó mà mẫu có hàm...
 • 16
 • 207
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ CPVK bổ sung thời gian lên men đến quá trình lên men chất lượng sản phẩm

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ CPVK bổ sung và thời gian lên men đến quá trình lên men và chất lượng sản phẩm
... thời gian lên men đến trình lên men chất lượng sản phẩm - Nghiên cứu xác định thời gian bổ sung tảo Spirulina - Nghiên cứu xác định tỷ lệ tảo Spirulina bổ sung - Nghiên cứu xác định thời gian ... việc nghiên cứu sản xuất sữa chua bổ sung tảo Spirulina hướng nghiên cứu cần thiết Nội dung đề tài bao gồm: - Nghiên cứu xác định tỷ lệ đường bổ sung - Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ CPVK bổ sung thời ... trình lên men dễ phát triển gây hư hỏng sản phẩm Ngược lại lượng giống cấy nhiều, thời gian lên men rút ngắn nhiên hàm lượng sản phẩm phụ tạo thành thay đổi gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Hơn...
 • 99
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lên men acetic và ứng dụngtrình bày quá trình phân giải polisaccarit và ứng dụngmen acetic va ung dungbản chất của chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệbản chất các quá trinh lên menbản chất của quá trình lên men lacticnghiên cứu quá trình lên men hat ca cao và các điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng hạt ca caokhảo sát ảnh hưởng của nồng độ muối đường vi khuẩn đến chất lượng của sản phẩm và lượng acid tạo ra trong quá trình lên menthí nghiệm 2 khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ men giống đến quá trình lên men và chất lượng sản phẩmảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến quá trình lên men và chất lượng sản phẩmbản chất của quá trình lên menbản chất của các quá trình lên men 15 16cơ chế và quá trình lên men sữa chuaung dung cua qua trinh len men ki khi trong san xuat va che bienmôt số tiêu chuẩn chọn và theo dõi quá trình lên men 26Để học lâm sàng hiệu quảHình ảnh điện tâm đồ tăng gánh và phì đại buồng timCÁC nước ĐÔNG NAM áKhởi trị tăng huyết áp tại tuyến cơ sởđường lối cm cua hcmPHÁP LUẬT kỉ LUẬTBài hiệu lệnh của cảnh sát giao thông biển báo hiệu giao thông đường bộBò ếch tìm hiểu biển đảoThe art of design Nghệ Thuật Thiết KếTăng trưởng phát triểnTẬP HUẤN tổ CHỨC câu lạc bộ học SINH ở TRƯỜNG TIỂU học dạy học cả NGÀYTHÔNG tư 42 BCA mẫu áp DỤNG GIÁO dục tạ xã, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG CÔNG ANXỬ lý TÌNH HUỐNG GIÁO dục NHỮNG TÌNH HUỐNG ỨNG xử TRONG QUẢN lýtieu luan NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI bộ ĐẢNG TRƯỜNG TIỂU học KIM sơn, TRỰC THUỘC ĐẢNG bộ KIM sơnHoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại xây dựng 5 hải phòngBài mở đầuShock chấn thương và xử trí cấp cứuBài Giảng Thuốc Kháng Histamin H1 - Ths Mai Phương ThanhBài Giảng Vitamin - Ths Mai Phuong Thanhba lần kháng chiến chống quân nguyên mông 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập