Thuyet minh tieu chuan xep hang khach san sua doi 16 9 de lay y kien rong rai

Thuyet minh tieu chuan xep hang khach san sua doi 16 9 de lay y kien rong rai

Thuyet minh tieu chuan xep hang khach san sua doi 16 9 de lay y kien rong rai
... TCVN 4 391 :20 09 Khách sạn - Xếp hạng, cụ thể sau: Hạng sao: 79 khách sạn với 19. 754 buồng Hạng sao: 194 khách sạn với 24.383 buồng Hạng sao: 395 khách sạn với 27 .91 7 buồng Hạng sao: 13 39 khách ... Xếp hạng TCVN 20 09 4 391 : Tự x y dựng Y u cầu chung TCVN 20 09 4 391 : Không sửa đổi Tên tiêu chuẩn quốc gia Tài liệu tham Sửa đổi, bổ sung TCVN 4 391 : 2015 Khách sạn – Xếp hạng Y u cầu cụ thể khảo ... trở lên có thang m y (kể tầng trệt) với khách sạn • Tiêu chí không bắt buộc: Từ ba tầng trở lên có thang m y (kể tầng trệt) với khách sạn sao, Thang m y có tiện nghi phục vụ người khuyết tật với...
 • 14
 • 191
 • 0

quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn

quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
... - Nơi gửi xe Nơi gửi xe khu Khu vực gửi xe khách khu khách khu khách khu khu vực khách sạn, vực khách sạn, đủ vực khách sạn vực khách sạn vực khách sạn đủ cho 30 % tổng số cho 50 % tổng số buồng ... Đối với cán quản Đối với cán quản Đối với cán quản quản lý khách sạn khách sạn (giám lý khách sạn (giám lý khách sạn (Giám lý khách sạn (Giám (giám đốc) đốc) đốc) đốc) đốc) - Trình độ văn - ... kinh doanh quản trị kinh doanh quản trị kinh doanh quản trị kinh doanh khách sạn tối thiểu khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn tháng quản lý kinh tế du quản lý kinh tế du quản lý kinh tế du quản...
 • 8
 • 782
 • 13

Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn vũ tuấn cảnh

Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn  vũ tuấn cảnh
... Nơi gửi xe Nơi gửi xe gửi xe xe cho khách cho khách cho khách khu vực khu vực khu vựcngoài khu vực khu vực khách sạn, đủ khách sạn, đủ khách sạn khách sạn khách sạn cho 30 % tổng cho 50 % tổng số ... Thiết kế khách sạn: - Khách sạn xây dựng đẹp, độc đáo, toàn cảnh thiết kế thông - Khách sạn xây dựng khá, nội ngoại thất bố trí hợp lý - Khách sạn đạt tiêu chuẩn 20 15 10 1.03 Thiết kế khách sạn thể ... doanh kinh doanh kinh doanh kinh doanh quản trị kinh khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn doanh khách quản lý quản lý quản lý quản lý sạn tối thiểu kinh tế du lịch kinh tế du lịch kinh tế...
 • 34
 • 26
 • 0

Chỉ tiêu xếp hạng khách sạn

Chỉ tiêu xếp hạng khách sạn
... số phòng 2.09 Văn phòng phẩm: - Cặp đựng tài liệu: Hướng dẫn dòch vụ khách sạn giá cả, danh bạ điện thoại, nội quy khách sạn, nội quy an toàn, bảng không quấy rầy Buồng vệ sinh 2.10 Buồng vệ ... 3.07 Phục vụ ăn phòng (nếu khách có yêu cầu) 3.08 Số phục vụ ăn, uống: - Phục vụ 24h/24h Các dòch vụ bổ sung khác - Bảo đảm đủ dòch vụ theo yêu cầu tối thiểu 1,2,3,4,5 hạng Yêu cầu cán bộ, nhân ... lượng phục vụ: - Phục vụ tốt 3,4,5 Tốt 4,5 10 Tốt 4,5 10 Yêu cầu vệ sinh 5.02 Vệ sinh khu vực khách sạn: - Tiền sảnh khu vực công cộng: Buồng: - Phòng ăn: Tốt 4,5 + Tốt 10 + Khá + Trung bình 10...
 • 5
 • 82
 • 0

THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN kỹ THUẬT PHẦN mềm – yêu cầu và ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG sản PHẨM PHẦN mềm – yêu cầu CHẤT LƯỢNG và HƯỚNG dẫn KIỂM TRA sản PHẨM PHẦN mềm sẵn SÀNG PHỔ BIẾN và THƯƠNG mại hóa

THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN kỹ THUẬT PHẦN mềm – yêu cầu và ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG sản PHẨM PHẦN mềm – yêu cầu CHẤT LƯỢNG và HƯỚNG dẫn KIỂM TRA sản PHẨM PHẦN mềm sẵn SÀNG PHỔ BIẾN và THƯƠNG mại hóa
... liên quan yêu cầu thực trình Tiêu chuẩn Kỹ thuật phần mềm Yêu cầu đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm Yêu cầu chất lượng sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến thương mại hướng dẫn kiểm tra 3.1 ... xxxx Kỹ thuật phần mềm Yêu cầu đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm Yêu cầu chất lượng sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến thương mại hướng dẫn kiểm tra biên soạn dựa Tiêu chuẩn tham chiếu ... 14598 18 Tiêu chuẩn Kỹ thuật phần mềm Yêu cầu đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm Yêu cầu chất lượng sản phẩm phần mềm thương mại đóng gói hướng dẫn kiểm tra 20 3.1 Tài liệu...
 • 27
 • 162
 • 0

THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN: NGHIÊN CỨU TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM PHẦN MỀM

THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN: NGHIÊN CỨU TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM PHẦN MỀM
... tiêu chí đánh giá hướng dẫn đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm doanh nghiệp Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá với tiêu chí nêu Xây dựng hướng ... tài Nghiên cứu tiêu chí hướng dẫn đánh giá sản phẩm phần mềm Mã số : 81-07 KHKT-TC Phạm vi nghiên cứu : Đánh giá sản phẩm phần mềm sau phát triển xong (đánh giá chất lượng ngoài) 1.2 Mục tiêu, ... dựng tiêu chí tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm 55 4.1 Xây dựng tiêu chí 55 4.2 Tiêu chuẩn đánh giá tiêu chí 57 Xây dựng hướng dẫn đánh giá sản phẩm phần...
 • 64
 • 119
 • 0

Nâng cao chất lượng dịch vụ của Khách sạn Hồng Ngọc 1 theo tiêu chuẩn của một khách sạn 3 sao

Nâng cao chất lượng dịch vụ của Khách sạn Hồng Ngọc 1 theo tiêu chuẩn của một khách sạn 3 sao
... Năm 11 ,29 Quý 200 Quý Quý Cả Năm 202 .12 7 19 4 .30 8 19 2.808 14 ,66 218 . 439 212 .850 19 2 .19 6 214 .942 18 ,54 254.548 235 . 411 2 31 . 984 254. 436 14 , 63 13 ,84 49,68 11 6.542 13 7.460 14 1. 211 224.067 12 ,36 12 ,72 ... 2,220,767 2 ,35 0 3, 34 806, 034 3, 064,570 3, 567 1, 647,22 3, 61 4,542,767 4 ,19 1 1, 955, 21 6,52 14 ,68 7 , 13 9,095 5 2,729,99 13 ,627,75 8,72 11 ,56 (đơn vị :10 00 VND) Quý Quý 3, 300 3, 400 3, 998 3, 750 4,2 61 6,474 ... nghiên cứu vấn đề chất lượng dịch vụ kinh doanh Khách sạn, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn sao, thực trạng chất lượng dịch vụ Khách sạn Hồng Ngọc đối chiếu với tiêu chuẩn khách sạn thông qua...
 • 61
 • 581
 • 5

Phương pháp đánh giá xếp hạng khách sạn

Phương pháp đánh giá xếp hạng khách sạn
... THÍCH: - R: khách sạn nghỉ dưỡng - C : khách sạn thành phố - M: khách sạn bên đường - F: khách sạn Yêu cầu loại khách sạn Yêu cầu hạng Đánh giá, chấm điểm Điểm Điểm Phương pháp đánh giá xếp hạng làng ... riêng khách sạn - Trang phục làm việc khách sạn giặt Yêu cầu loại khách sạn Yêu cầu hạng R, C, M, F 1, 2, 3, 4, R, C, M, F 3, 4, R, C, M, F 3, 4, R, C, M, F 4, R, C, M, F 4, R, C, M, F Đánh giá, ... loại khách sạn Yêu cầu hạng R, C, M, F R, C, M, F F, M R, C F, M R, C F, M - 100 buồng 1.4 Nơi để xe giao thông nội - Có nơi để xe cho khách gần khu vực khách sạn - Nơi để xe khu vực khách sạn...
 • 39
 • 1,407
 • 7

thuyết minh dự án đầu tư khách sạn công ty đầu tư thảo nguyên xanh

thuyết minh dự án đầu tư khách sạn công ty đầu tư thảo nguyên xanh
... THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHÁCH SẠN CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm 2012 MỤC LỤC CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ... vực dự án, du khách V.1.3 Dự báo rủi ro cố môi trƣờng + Các rủi ro cố môi trƣờng trình thi công xây dựng dự án Rủi ro cố môi trƣờng phát sinh trình thi công xây dựng dự án: 28 Dự án khách sạn ... thực dự án 37 Dự án khách sạn 1sao – www.lapduan.com.vn – 0903.03.43.81 CHƢƠNG VI: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN VI.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ Tổng mức đầu tƣ cho Dự án Khách sạn đƣợc lập dựa phƣơng án...
 • 50
 • 1,104
 • 8

Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao docx

Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao docx
... tiến du lịch - Thông tư số 07 /2 011 /TT-BVHTTDL ngày 07/6 /2 011 Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, có hiệu lực từ ngày 25 /7 /2 011 - Thông tư số 47 /2 010 /TT-BTC ngày 12 /4 /2 010 Bộ Tài hướng dẫn chế độ thu, ... 44 /20 05/QH 11 ngày ban hành: 27 /6 /20 05; ngày có hiệu lực 01/ 01/ 20 06 - Nghị định số 92/ 2007/NĐ-CP ngày 01/ 06 /20 07 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật du lịch.Có hiệu lực từ ngày 14 /7 /20 07 ... lịch: ………………………………………………………………………… … Người quản lý nhân viên phục vụ - Tổng s : Trong đ : Trực tiếp: Lễ tân: Bếp: Gián tiếp: Buồng: Khác: Ban giám đốc: Bàn, bar: - Trình đ : Trên đại học: Đại...
 • 7
 • 245
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN TẠI Công ty CP TV Đầu Tƣ Thảo Nguyên Xanh

BÁO CÁO THỰC TẬP-THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN TẠI Công ty CP TV Đầu Tƣ Thảo Nguyên Xanh
... THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHÁCH SẠN CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm 2012 MỤC LỤC CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ... duyệt dự án đầu xây dựng công trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu xây dựng công trình; - Thông 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng dẫn toán dự án ... Cam kết thực biện pháp bảo vệ môi trƣờng Công ty, đơn vị chủ đầu dự án Khách sạn ” cam kết phối hợp đạo dự án (trong giai đoạn thi công) , Ban giám đốc dự án (khi dự án vào hoạt động) thực nghiêm...
 • 50
 • 190
 • 1

THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CÁC PHƯƠNG THỨC CẤU HÌNH DNS CHO DHCPV6

THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CÁC PHƯƠNG THỨC CẤU HÌNH DNS CHO DHCPV6
... kiến tiêu chuẩn bao gồm: - Tiêu chuẩn quốc gia giao thức cấu hình máy chủ động cho IPv6 (DHCPv6) ; - Tiêu chuẩn quốc gia phương thức cấu hình DNS cho DHCPv6 - Tiêu chuẩn quốc gia dịch vụ giao thức ... chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Bộ Thông tin Truyền thông; tuân theo quy định TCVN 1:2008 xây dựng tiêu chuẩn 16 Nội dung dự thảo tiêu chuẩn quốc gia Nội dung Dự thảo tiêu chuẩn Giao thức ... Nhiều tổ chức tiêu chuẩn hóa tham gia lĩnh vực này, tiêu biểu Bộ tiêu chuẩn chung IPv6 Nhóm đặc trách kỹ thuật Internet (IETF) mà nhiều quốc gia dựa để ban hành tiêu chuẩn IPv6 cho quốc gia Ngoài...
 • 17
 • 81
 • 0

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống potx

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống potx
... đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (quy định Phụ lục Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành ... thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng sở lưu trú du lịch phí thẩm định sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch ... Thời gian giải quyết: 15 ngày - Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức - quan thực thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch - Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định - Lệ...
 • 3
 • 200
 • 0

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm pdf

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm pdf
... đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (quy định Phụ lục số Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành ... thu, nộp , quản lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng sở lưu trú du lịch phí thẩm định sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch ... Thời gian giải quyết: 15 ngày - Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức - quan thực thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch - Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định - Lệ...
 • 3
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn 4 saotiêu chuẩn xếp hạng khách sạn mới nhấttiêu chuẩn xếp hạng khách sạn 3 saotiêu chuẩn xếp hạng khách sạn trên thế giớitiêu chuẩn xếp hạng khách sạn quốc tếtiêu chuẩn xếp hạng khách sạn 2 saoNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cầu Giấy (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH kỹ thuật tin học Hải Anh (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Sông Châu (LV tốt nghiệp)Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nghiên cứu tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn xã Vô Tranh Tức Tranh, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện trang Web giả mạo và ứng dụng (LV thạc sĩ)project 1 workbook (dạy thêm tiếng anh hay)project 1SB (dạy thêm tiếng anh)happy street student book (dạy thêm tiểu học)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNGTÌM HIỂU CA TỪ CỦA NHẠC SĨ TRẺ (QUA CÁC CA KHÚC TIẾNG VIỆT ĐƯỢC YÊU THÍCH TRÊN TRANG MẠNG MP3.ZING.VN TRONG NĂM 2012)Grammar book starterTổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP240 vocabulary words g1Tăng cường công tác quản trị nhân lực tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Phân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt NamPhân tích và đánh giá hoạt động quan hệ truyền thông của công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hoà
Đăng ký
Đăng nhập