Luận văn thực trạng về công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) đống đa

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA
... Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa trực thuộc Ngân hàng Công thương thành phố Hà Nội Từ 1/04/1993 đổi thành chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa trực thuộc Ngân hàng Công thương ... dịch vụ toán thường xuyên, định kỳ với số tiền chi m tỷ trọng nhỏ thể thức toán không dùng tiền mặt chi nhánh 2.3.2.4 Thể thức toán ngân phiếu toán: Tại chi nhánh NHCT Đống Đa, ngân phiếu toán ... tối đa Do tạo điều kiện để công tác toán không dùng tiền mặt ngày ưa chuộng Về phương thức toán, năm 2000 toán nội bộ, chi nhánh NHCT Đống Đa sử dụng phương thức toán liên hàng toán bù trừ với Ngân...
 • 18
 • 126
 • 0

Thực trạng về công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa

Thực trạng về công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa
... 2.2.3 Công tác toán Công tác toán qua Ngân hàng khâu then chốt để thu hút khách hàng đa dạng hoá dịch vụ Ngân hàng. Trong công tác toán, chi nhánh NHCT Đống Đa luôn phấn đấu để phục vụ khách hàng ... Nộp Ngân sách Nhà nớc321 triệu đồng 2.3 Các thể thức toán không dùng tiền mặt 2.3.1 Tỷ trọng toán không dùng tiền mặt Trong năm qua nhận thức đợc tầm quan trọng công tác toán không dùng tiền mặt ... hệ chi nhánh NHCT Đống Đa với Ngân hàng khác hệ thống rộng, vùa đẩy nhanh tốc độ toán, vừa làm tăng thêm uy tín Ngân hàng 2.3.2 Thực trạng áp dụng thể thức toán không dùng tiền mặt Hiện chi nhánh...
 • 16
 • 129
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: Giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa pdf
... tế chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa, nhận thức tầm quan trọng toán không dùng tiền mặt kinh tế, em lựa chọn đề tài Giải pháp mở rộng hoàn thiện công tác toán không dùng tiền mặt chi nhánh ... tiền mặt chi nhánh NHCT Đống Đa Chương III: Giải pháp mở rộng hoàn thiện thể thức toán không dùng tiền mặt Chương I Những vấn đề toán không dùng tiền mặt kinh tế 1.1 Tổng quát toán không dùng tiền ... tiền mặt (Thanh toán qua Ngân hàng – Kho bạc Nhà nước) 1.1.1 Khái niệm đặc điểm toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt việc toán xuất tiền mặt Hay nói cách khác toán không dùng tiền...
 • 59
 • 168
 • 0

Một Số Vấn Đề Nhằm Hoàn Thiện Và Phát Triển Tác Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Hà Nội

Một Số Vấn Đề Nhằm Hoàn Thiện Và Phát Triển Tác Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Hà Nội
... tế ngân hàng Công thơng KVII - HBT Nội Trong chuyên đề đề cập đến số vấn đề nhằm hoàn thiện phát triển tác toán không dùng tiền mặt chi nhánh ngân hàng Công thơng KVII- HBT - Nội Nội ... hoàn thiện công tác toán không dùng tiền mặt Trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp này, đề cập đến số vấn đề hoàn thiện công tác toán không dùng tiền mặt nớc ta Những vấn đề nêu lên, đặc biệt đề ... địa bàn Nội đòi hỏi Ngân hàng Công thơng II- Hai Bà Trng không ngừng quan tâm, trọng đến công tác toán không dùng tiền mặt Doanh số toán không dùng tiền mặt Sở giao dịch I Ngân hàng Công thơng...
 • 47
 • 15
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và mở rộng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định.doc

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và mở rộng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định.doc
... cao nhất, thẻ toán Cụ thể: Thanh toán UNC CT UNC CT hình thức toán không dùng tiền mặt đợc áp dụng phổ biến chi nhánh ngân hàng công thơng tỉnh Nam Định, doanh số giao dịch chi m tỷ trọng ... thiếu tiền mặt hay thiếu vốn Thực tế TTKDTM chi nhánh ngân hàng công thơng tỉnh Nam Định Tình hình toán CN NHCT tỉnh Nam Định đơn vị : tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Số tiền Tổng doanh số toán ... tín ngân hàng ngày tăng Chi nhánh ngân hàng công thơng tỉnh Nam Định sử dụng hình thức toán bù trừ với NHTM, với tổ chức tín dụng địa bàn toán thông qua tài khoản tiền gửi Việc toán Ngân hàng...
 • 17
 • 364
 • 2

457 Hoàn thiện và phát triển công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương KVII- Hai Bà Trưng- Hà Nội 

457 Hoàn thiện và phát triển công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương KVII- Hai Bà Trưng- Hà Nội 
... toàn công tác hạch toán kế toán, thống kê Tổng công ty, có quyền hạn nhiệm vụ theo quy định pháp luật Phó phòng kế toán I phụ trách khâu toàn công tác hạch toán kế toán, vừa tiến hành kế toán ... Dựa vào số liệu tính toán bảng ta thấy, tình hình vốn tiền hợp lý tỷ trọng tiền gửi ngân hàng chi m phần lớn(99,32%) mức độ tiền mặt quỹ tăng nhng chi m tỷ trọng nhỏ 0,34% Ta nhận thấy, lợng tiền ... nam bao gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng tiền chuyển Vốn tiền khoản đáp ứng cho việc chi trả hoạt động doanh nghiệp, doanh nghiệp có nhu cầu toán Đây loại tài sản dễ bị thất thoát chi m dụng...
 • 77
 • 164
 • 0

Giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa

Giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa
... tế chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa, nhận thức tầm quan trọng toán không dùng tiền mặt kinh tế, em lựa chọn đề tài Giải pháp mở rộng hoàn thiện công tác toán không dùng tiền mặt chi nhánh ... Thực trạng công tác toán không dùng tiền mặt chi nhánh NHCT Đống Đa Chơng III: Giải pháp mở rộng hoàn thiện thể thức toán không dùng tiền mặt Chơng I Những vấn đề toán không dùng tiền mặt kinh ... thể thức toánkhông dùng tiền mặt 39 Chơng III Một số giải pháp góp phần mở rộng hoàn thiện thể thứcthanh toán không dùng tiền mặt Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa 3.1 Phơng...
 • 68
 • 198
 • 0

Giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa

Giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa
... tế chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa, nhận thức tầm quan trọng toán không dùng tiền mặt kinh tế, em lựa chọn đề tài Giải pháp mở rộng hoàn thiện công tác toán không dùng tiền mặt chi nhánh ... tiền mặt chi nhánh NHCT Đống Đa Chương III: Giải pháp mở rộng hoàn thiện thể thức toán không dùng tiền mặt Chương I Những vấn đề toán không dùng tiền mặt kinh tế 1.1 Tổng quát toán không dùng tiền ... trạng công tác toán không dùng tiền mặt chi nhánh ngân hàng công thương đống đa 2.1 Khái quát chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế- xã hội địa bàn quận Đống Đa...
 • 59
 • 208
 • 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH XUÂN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG     THANH XUÂN
... sử dụng công cụ toán mẻ điều khó khăn II Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác toán không dùng tiền mặt Chi nhánh NHCT Thanh Xuân 1.Kiến nghị NHNN, NHCT Việt Nam - Từng bước hoàn thiện yếu ... vụ ngân hàng : “kinh tế phát triển, an toàn vốn, tôn trọng pháp luật, lợi nhuận hợp lý” Luận văn với đề tài : Hoàn thiện phương pháp toán không dùng tiền mặt Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh ... toán không dùng tiền mặt chi m 85.68 % tổng lượng toán qua ngân hàng Để đánh giá kết đạt công tác toán chi nhánh sáu tháng đầu năm 2000 – 2001 qua biểu sau: Nhừng khó khăn gặp phải công tác toán...
 • 17
 • 147
 • 0

Công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng công thương phú yên

Công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng công thương phú yên
... i Chi nhánh Ngân hàng Công thương Phú Yên Chương 3: Gi i pháp m r ng toán không dùng ti n m t t i Chi nhánh Ngân hàng Công thương Phú Yên Do lúc u làm quen v i ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng ... (chi nhánh c p I) 2.1.2 L ch s hình thành phát tri n c a Chi nhánh ngân hàng Công thương Phú Yên: ( CN NHCT Phú Yên) CN NHCT Phú Yên m t nhi u chi nhánh c a ngân hàng công thương Vi t Nam Là ngân ... Vietinbank Phú Yên ngân hàng thương m i i s m ngân hàng khác a bàn, Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Phú Yên ã bám sát m c tiêu phát tri n kinh t xã h i c a t nh, ch o c a Ngân hàng Công Thương...
 • 117
 • 95
 • 1

Giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa

Giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa
... toán không dùng tiền mặt đời khắc phục hạn chế toán dùng tiền mặt, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất lưu thông hàng hoá linh tế .Thanh toán không dùng tiền mặt nấc thang phát triển tất yếu nghiệp ... anh Ngân hàng 46Q Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NHNN &PTNT BÁCH KHOA 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHNNo &PTNT BÁCH KHOA ... Ngân hàng nông nghiệp phát triển TTBT UNC UNT TTD TTLCNNH TTĐT TTĐTLNH nông thôn : Thanh toán bù trừ : Uỷ nhiệm chi : Uỷ nhiệm thu : Thư tín dụng : Thanh toán liên chi nhánh ngân hàng : Thanh toán...
 • 72
 • 237
 • 0

GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP BÁCH KHOA

GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP BÁCH KHOA
... ti Chi nhỏnh 2.2 THC TRNG TTKDTM TI CHI NHNH NHNNo & PTNT SV: Nguyễn Tuấn anh Ngân hàng 46Q Chuyên đề thực tập tốt nghiệp BCH KHOA 2.2.1 Tỡnh hỡnh chung v TTKDTM ti Chi nhỏnh NHNNo Bỏch Khoa Chi ... Nguyễn Tuấn anh Ngân hàng 46Q Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHNG II THC TRNG V HOT NG THANH TON KHễNG DNG TIN MT TI CHI NHNH NHNN &PTNT BCH KHOA 2.1 KHI QUT V CHI NHNH NHNNo &PTNT BCH KHOA 2.1.1 Quỏ ... 126,3 75,3 ngun (Ngun: Phũng tng hp Chi nhỏnh NHNNo Bỏch Khoa) SV: Nguyễn Tuấn anh Ngân hàng 46Q Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngun huy ng ca Chi nhỏnh NHNNo Bỏch Khoa ch yu c huy ng t cỏc ngun sau:...
 • 68
 • 171
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương KVII - HBT - Hà Nội” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương KVII - HBT - Hà Nội” docx
... NHCT KVII - HBT Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng ngân hàng công thương cấp quận trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam Từ thành lập năm 1998 đến Ngân hàng Công Thương Hai Bà Trưng ngân hàng ... nhánh Ngân hàng Công thương KVII - HBT - Nội Chương III : Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng toán không dùng tiền mặt chi nhánh ngân hàng Công thương KVII - HBT - HN Kết luận Chuyên ... tác toán không dùng tiền mặt chi nhánh ngân hàng Công thương KVIIHBT - Nội Nội dung chuyên đề gồm chương: Chương I : Lý luận chung Chương II : Thực trạng toán không dùng tiền mặt chi nhánh Ngân...
 • 44
 • 215
 • 1

Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương KVII - HBT - Hà Nội ppt

Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương KVII - HBT - Hà Nội ppt
... III : Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng toán không dùng tiền mặt chi nhánh ngân hàng Công thương KVII - HBT - HN Kết luận Chuyªn ®Ò thùc tËp lý luận Thanh toán không dùng tiền mặt I/ ... hàng Công thương KVIIHBT - Nội Nội dung chuyên đề gồm chương: Chương I : Lý luận chung Chương II : Thực trạng toán không dùng tiền mặt chi nhánh Ngân hàng Công thương KVII - HBT - Nội Chương ... trạng toán không dùng tiền mặt NHCT KVII - HBT I/ Vài nét NHCT KVII - HBT Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng ngân hàng công thương cấp quận trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam Từ thành lập...
 • 43
 • 226
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng công thương chương dươngthực trạng nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển hà nộitình hình sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển hà nộitình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển hà nộithực trạng về tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại mhb cà mauthực trạng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh bắc sài gònthanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh nhno và ptnt thăng longbáo cáo thực tập tốt nghiệp thực trạng và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt nguyễn văn thanhthuc trang va giai pháp thanh toan khong dung tien mat nam 2013báo cáo tốt nghiệp thực trạng và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt việt nam hiện naymột số vấn đề về t thanh toán không dùng tiền mặt tại nhđtpt cao bằng thực trạng và giải phápluận văn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại việt namthanh toán khong dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương tỉnh nam đinh thực trạng và giải phápthực trạng vận dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố hà nộithực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương chương dươngĐánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Dệt nhuộmDự Án Xây Dựng Vùng Sản Xuất Lúa Chất Lượng Cao Tại Đông Triều Và Quảng YênThông Tin Thị Trường Da Giầy, Túi Xách Hoa KỳKinh dịch với năng lượng cảm xạ học dư quang châuBảng gốc hôn nhân thân chủKMDG bi kiep toan thuGiảng dạy nhạc Chèo cho đàn Bầu tại trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân độiGiảng dạy các tác phẩm chuyển soạn cho đàn Tam thập lục hệ cao đẳng tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà NộiBÀI GIẢNG điện tử QUAN điểm, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM về BẢO vệ tổ QUỐC TRON TÌNH HÌNH mớiĐề cương chi tiết học phần Thực hành thiết kế nón, túi xách (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Cisco CCNA routing and switching study guideĐề cương chi tiết học phần Thiết kế giày (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thêu vi tính (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành kĩ thuật may cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU DIMETHYL ETHER (DME) CHO ĐỘNG CƠ DIESEL CỠ NHỎTổng hợp đề thi công chức Thuế năm 2012Thực trạng đầu tư trực tiếp của hàn quốc vào việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếĐánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 tại phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giangHoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu hoàng namKIẾN TRÚC VI điều KHIỂN 8051
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập