Nghiên cứu quản lý tài chính giáo dục đại học của một số n ớc trên thế giới

nghiên cứu quản tài chính giáo dục đại học của một số nước trên thế giới

nghiên cứu quản lý tài chính giáo dục đại học của một số nước trên thế giới
... giới Chính vậy, đề tài nghiên cứu so sánh quản tài giáo dục đại học giới đợc đặt nghiên cứu giai đoạn phù hợp có tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu - Tìm xu hớng chung khác biệt quản tài ... bổ tài chính, công thức phân bổ tài chính, tự chủ trờng ĐH quản chi tiêu, hệ thống vay tín dụng sinh viên B2006-37-26 Nghiên cứu quản tài GD ĐH số nớc giới Một yếu hệ thống giáo dục đại học ... luận khuyến nghị 109 Tài liệu tham khảo 113 Phụ lục Tóm tắt kết nghiên cứu đề tài : nghiên cứu quản tài giáo dục đại học số nớc giới số: B 2006-37-26 Chủ nhiệm đề tài: TS Vơng Thanh Hơng...
 • 123
 • 218
 • 1

V/v Tăng cường công tác quản Tài chính Giáo dục

V/v Tăng cường công tác quản lý Tài chính Giáo dục
... Về công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ quản tài chính: Yêu cầu quản tài đòi hỏi ngày cao công tác quản tài giáo dục đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo tập trung đạo thực tốt yêu cầu sau ... Sở Giáo dục Đào tạo đạo thực định hướng nhiệm vụ quản tài giáo dục đào tạo địa bàn sau: Về công tác xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách giáo dục đào tạo: - Trên sở kế hoạch phát triển giáo dục ... trường, quản hành nhà nước Trên nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản tài ngành giáo dục đào tạo, Bộ Giáo dục- Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...
 • 5
 • 159
 • 0

CHƯƠNG 1 QUẢN tài CHÍNH GIÁO dục

CHƯƠNG 1 QUẢN lý tài CHÍNH GIÁO dục
... nhập chế độ sách nhà giáo cán quản giáo dục BAI TAP Tim hieu ve tỡnh hỡnh tiền lương, thu nhập chế độ sách nhà giáo cán quản giáo dục De xuat cac bien phap/giai phap 2.2.2 .1 U T CA NH NC CHO ... phối hợp Bộ Giáo dục tạo, Bộ Kế hoạch ầu tư Sở Tài địa phương ịnh mức phân bổ ngân sách giáo dục giai đoạn 2004-2006 thực theo Quyết định số 13 9/2003/Q-TTg ngày 11 /7/2003 Thủ tướng Chính phủ Từ ... hnh vi Mi hot ng qun u phi yu t c bn sau cu thnh: - Ch th qun lý, tr li cõu hi: qun lý? - Khỏch th qun lý, tr li cõu hi: qun cỏi gỡ? - Mc ớch qun lý, tr li cõu hi: qun vỡ cỏi gỡ? - Mụi...
 • 110
 • 148
 • 0

Phân cấp trong quản tài chính giáo dục

Phân cấp trong quản lý tài chính giáo dục
... tín văn cấp Luật Giáo dục Đại học Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định rõ: Trường đại học độc lập quản sử dụng tài sản nhà tài trợ cung cấp, phụ cấp tài nhà nước tài sản hiến tặng cấp theo ... cho giáo dục Đối với quốc gia tiên tiến, tự chủ tài phụ thuộc nhiều vào nguồn tài cung cấp thái độ nhà tài trợ việc sử dụng nguồn tài hầu hết nước, nguồn tài lớn cho hoạt động trường đại học Chính ... Tài Chính UBND Huyện Trường thuộc tỉnh quản Kinh phí quan phòng GD&ĐT Trường thuộc huyện quản (MN, TH, THCS, GDTX…) 2) Liên hệ với thực tế khuyến nghị biện pháp nhằm cải tiến phân cấp tài...
 • 7
 • 69
 • 0

đổi mới cơ chế quản tài chính giáo dục- đào tạo

đổi mới cơ chế quản lý tài chính giáo dục- đào tạo
... nhiệm sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản Các sở giáo dục xây dựng quy chế chi tiêu nội để tăng cường quản điều hành thu chi tài Nhiệm vụ trọng tâm đổi chế tài sở giáo dục công lập công lập ... xã hội giám sát, đánh giá Theo đó, công khai là: chất lượng đào tạo, điều kiện sở vật chất, đội ngũ giáo viên công khai thu, chi tài chính. 4 kiểm tra là: việc phân bổ sử dụng ngân sách GDĐT; việc ... nhà trường kiểm tra việc thực chương trình kiên cố hóa trường, lớp học xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ...
 • 2
 • 30
 • 0

Quản tài chính các trường Đại học công lập ở Việt Nam đến năm 2010 .pdf

Quản lý tài chính các trường Đại học công lập ở Việt Nam đến năm 2010 .pdf
... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM I KHÁI QUÁT VỀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM Khái quát phát triển trường Đại học công lập Việt Nam Giáo ... khoa học nước nước theo qui đònh Chính phủ II TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM Khái niệm tài trường Đại học công lập Việt Nam Tài xem khoa học nghệ thuật quản ... đặc điểm quản tài trường đại học công lập Việt Nam, kinh nghiệm quản tài trường đại học nước giới − Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản tài trường đại học công lập Việt Nam, từ...
 • 68
 • 330
 • 1

563 Quản tài chính các trường Đại học công lập ở Việt Nam đến năm 2010

563 Quản lý tài chính các trường Đại học công lập ở Việt Nam đến năm 2010
... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM I KHÁI QUÁT VỀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM Khái quát phát triển trường Đại học công lập Việt Nam Giáo ... khoa học nước nước theo qui đònh Chính phủ II TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM Khái niệm tài trường Đại học công lập Việt Nam Tài xem khoa học nghệ thuật quản ... đặc điểm quản tài trường đại học công lập Việt Nam, kinh nghiệm quản tài trường đại học nước giới − Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản tài trường đại học công lập Việt Nam, từ...
 • 68
 • 179
 • 0

hoàn thiện quản tài chính ở trường đại học phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn hiện nay

hoàn thiện quản lý tài chính ở trường đại học phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn hiện nay
... QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 1.1 ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT ĐƠN VỊ ... đổi quản sở giáo dục, đào tạo, Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy, thực định số 203/1999/QĐ-TTg, Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy, quy định chức nhiệm vụ Trường Đại học Phòng cháy, Chữa ... tích, đánh giá thực trạng việc quản tài Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy - Luận chứng giải pháp góp phần hoàn thiện quản tài Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 3.3 Đối tượng phạm vi nghiên...
 • 88
 • 214
 • 0

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy trong giai đoạn hiện nay potx

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy trong giai đoạn hiện nay potx
... QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 1.1 ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT ĐƠN VỊ ... đổi quản sở giáo dục, đào tạo, Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy, thực định số 203/1999/QĐ-TTg, Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy, quy định chức nhiệm vụ Trường Đại học Phòng cháy, Chữa ... nguyên tắc quy trình quản tài đơn vị nghiệp nói chung Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy nói riêng, phân tích thực trạng việc quản tài Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy, từ đề xuất giải...
 • 81
 • 302
 • 0

KẾ HOẠCH cải CÁCH hỗ TRỢ tài CHÍNH GIÁO dục đại học

KẾ HOẠCH cải CÁCH hỗ TRỢ tài CHÍNH GIÁO dục đại học
... BIBLIOGRAPHY VIETNAMESE REFERENCE Lâm, T., Johnstone, B., Altbach, P.(2007) Giáo dục đại học Hoa Kỳ Hà Nội.Nhà xuất Giáo dục ENGLISH REFERENCE Aud, S., Hussar, W., Johnson, F., Kena, G., Roth, E., ... governance, financing, accreditation, etc… Two most relevant parts for the study are: “Đặc điểm giáo dục đại học Hoa Kì” in chapter by Professor Lâm Quang Thiệp, and chapter 2: The US Higher Education ... culture One of the most remarkable researches that laid the theoretical basis for the study is Giáo dục Đại học Hoa Kỳ” by Professor Lâm Quang Thiệp, Professor D.Bruce Johnstone, and Professor Philip...
 • 48
 • 153
 • 0

TRẢ lời CHO BA câu hỏi về tài CHÍNH GIÁO dục đại học

TRẢ lời CHO BA câu hỏi về tài CHÍNH GIÁO dục đại học
... Hội thảo quốc gia: HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRẢ LỜI CHO BA CÂU HỎI VỀ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GS Phạm Phụ Trường ĐH BÁCH KHOA ĐHQG TP HCM -Tp HCM, ... mặt vốn) CẢI CÁCH TÀI CHÍNH GDĐH: (ưu tiên phổ biến) Chi phí đơn vị? Phải trả lời câu hỏi Chia sẻ chi phí? Công xã hội GDĐH HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GDĐH II Câu hỏi thứ nhất: CHI ... thuế cho tặng sách Endowment 11 HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GDĐH IV Câu hỏi thứ ba: CBXH GDĐH Khi tăng học phí  SV nghèo bỏ học  Trầm trọng CBXH  Trước hết lưu ý: Chính sách học...
 • 18
 • 75
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số đại diện thuộc họ Nấm tán Pluteaceae ở một số vùng sinh thái chính của Việt Nam

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số đại diện thuộc họ Nấm tán Pluteaceae ở một số vùng sinh thái chính của Việt Nam
... din thuc h Nm tỏn Pluteaceae mt s vựng sinh thỏi chớnh ca Vit Nam Mc ớch ca lun - iu tra thnh phn loi nm thuc h Pluteaceae mt s vựng sinh thỏi ca Vit Nam - Nghiờn cu c im sinh hc ca mt s loi ... 3.1 Thu thp mu nm thuc h Nm tỏn Pluteaceae mt s vựng sinh thỏi chớnh ca Vit Nam 24 3.2 Thnh phn loi nm thuc h Nm tỏn Pluteaceae ca Vit Nam v mt s c im sinh hc ca chỳng 24 ... - Trn ụng Anh NGHIấN CU THNH PHN LOI V C IM SINH HC CA MT S I DIN THUC H NM TN PLUTEACEAE MT S VNG SINH THI CHNH CA VIT NAM Chuyờn ngnh: Vi sinh vt hc Mó s: 60 42 40 LUN VN THC S KHOA HC...
 • 74
 • 483
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quản lý tài chính giáo dục đại họcnghiệm quản lý nợ thuế của một số nƣớc trên thế giới và bài học áp dụng cho việt namgiáo dục quyền con ngƣời của liên hợp quốc và của một số nƣớc trên thế giớinghiệm quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ở một số quốc gia trên thế giớiáp dụng hình phạt tử hình trong các tội phạm có tính chất kinh tế tại một số nƣớc trên thế giớiquản lý tài chính giáo dụcquản lý tài chính giáo dục việt namquản lý tài chính giáo dục là gìbất cập trong quản lý tài chính giáo dụcđổi mới quản lý tài chính giáo dụcphân cấp trong quản lý tài chính giáo dụcchính sách quản lý và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cán bộ khoa học trong giáo dục đại học ở một số quốc giatài chính giáo dục đại họclý luận về quản lý chất lượng giáo dục đại họcđổi mới cơ chế tài chính giáo dục đại họcCách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ XVIII lịch sử 10Cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ XVIII lịch sử 10Một số biện pháp về nâng cao kỹ năng viết câu đúng cho học sinh lớp 5DE THI HSG HUYEN 20162017cuộc đấu tranh thống nhất nước ýLịch sử địa phương hải phòngLiên xô và các nước đông âu (1945 1991) liên bang nga (1991 2000) lịch sử 12Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1946 1950)Phần một lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 2000Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnhSự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 1949)Đề án bảo vệ môi trường kho thuốc sâu và phân bónUnit 6 the environment (4)HOI DAP TRIET HOC MACĐánh giá tác động môi trường mỏ cát thuộc xã Tứ Dân và xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 : 2010 cho công ty cổ phần giấy HAPACO Hải PhòngBAI 8 tồn tại xã hội và , tiết 1nền dân chủ xã hội chủ nghĩaLý luận hình tháikinh tế xã hội trong công cuộc đi lên cnxh ở nước taLuận văn nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn MHB Đắk Lắk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập