Thiết kế hộp số cơ khí cho xe khách 36 chỗ trên cơ sở tối ưu hoá các chỉ tiêu động lực học của xe

Thiết kế hộp số khí cho xe khách 36 chỗ trên sở tối ưu hoá các chỉ tiêu động lực học của xe

Thiết kế hộp số cơ khí cho xe khách 36 chỗ trên cơ sở tối ưu hoá các chỉ tiêu động lực học của xe
... 3-2 có xe khách mang thương hiệu Việt Nam Với đồ án tốt nghiệp có đề tài: Thiết kế hộp số khí cho xe khách 36 chỗ sở tối ưu hoá tiêu động lực học xe dịp để em kiểm nghiệm lại kiến thức học nâng ... việc hộp số a) Số 1; b) Số 2; c) Số d) Số 4; e) Số 5; g) Số lùi 2.1.3 Xác định tỉ số truyền tay số Tỉ số truyền tay số hộp số ta xác định trình xác định số cấp số tính toán tiêu động lực học xe ... bền hộp số, chọn phương án dẫn động hộp số Phương pháp nghiên cứu đê tài thực tính toán thiết kế hộp số cho xe khách 36 chỗ kêt hợp với tham khảo tài liệu thiết kế dựa cá số liệu thực tế xe khách...
 • 63
 • 60
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TỐI ƯU HOÁ THEO CHỈ TIÊU THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ TRÊN ĐỒ MẠNG" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... trị, có nh trình tối ưu hoá thực theo hai hướng khác chương trình tối ưu hoá theo ch ỉ tiêu thời gian - chi phí mang tính th tế hơn, nét thành công chương ực trình Do việc xây dựng chương trình tính ... tính toán, hai ch ương trình WinQSB chương trình Tối ưu hoá đồ mạng theo tiêu thời gian - chi phí cho kết tính toán thời gian rút ngắn tối đa tối thiểu Tuy nhiên chi phí gia tăng cho việc rút ... 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Thiết lập chương trình tối ưu hóa đồ mạng theo tiêu thời gian - chi phí nhằm góp phần tạo điều kiện tự động hoá trình rút ngắn thời gian thi công xây dựng 2.2 Đối tượng...
 • 7
 • 272
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp : THIẾT KẾ HỘP SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÍ, HAI TRỤC, 4 SỐ TIẾN VÀ MỘT SỐ LÙI CHO XE DU LỊCH 4 CHỖ NGỒI docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp : THIẾT KẾ HỘP SỐ TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ, HAI TRỤC, 4 SỐ TIẾN VÀ MỘT SỐ LÙI CHO XE DU LỊCH 4 CHỖ NGỒI docx
... Lớp: 44 DLOT Ngành : Khí Động Lực Ơtơ Mã ngành : 18.06.10 Tên đề tài: Thiết kế hộp số truyền động khí, hai trục, số tiến số lùi cho xe du lịch chỗ ngồi Số ... ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ, tên SV : Ngơ Như Vịnh …………… Lớp: 44 DLOT Ngành : Khí Động Lực Ơtơ Mã ngành : 18.06.10 Tên đề tài: Thiết kế hộp số truyền động khí, hai trục, số tiến số ... n: Số lượng số truyền k: Số thứ tự số ngun 2.1.2 Đặc điểm cấu tạo hộp số khí có cấp: Hộp số khí có cấp ơtơ du lịch thường có hai loại: Hộp số hai trục hộp số ba trục 2.1.2.1 Hộp số ba trục: Hộp...
 • 84
 • 667
 • 9

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp : Thiết kế hộp số truyền động khí, hai trục, 4 số tiến và một số lùi cho xe du lịch 4 chỗ ngồi pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp : Thiết kế hộp số truyền động cơ khí, hai trục, 4 số tiến và một số lùi cho xe du lịch 4 chỗ ngồi pptx
... Lớp: 44 DLOT Ngành : Khí Động Lực Ơtơ Mã ngành : 18.06.10 Tên đề tài: Thiết kế hộp số truyền động khí, hai trục, số tiến số lùi cho xe du lịch chỗ ngồi Số ... ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ, tên SV : Ngơ Như Vịnh …………… Lớp: 44 DLOT Ngành : Khí Động Lực Ơtơ Mã ngành : 18.06.10 Tên đề tài: Thiết kế hộp số truyền động khí, hai trục, số tiến số ... n: Số lượng số truyền k: Số thứ tự số ngun 2.1.2 Đặc điểm cấu tạo hộp số khí có cấp: Hộp số khí có cấp ơtơ du lịch thường có hai loại: Hộp số hai trục hộp số ba trục 2.1.2.1 Hộp số ba trục: Hộp...
 • 84
 • 317
 • 0

Thiết kế hộp số khí cho xe con, 3 trục 4 tay số

Thiết kế hộp số cơ khí cho xe con, 3 trục 4 tay số
... b3 a3  b32 )  3( a3  b3 ) EJ 3( a3  b3 ) EJ    7517 2 24 145 82 8157 ,3. 38721  3. 372 2.2 14 10 3. 372 2.2 14 10    0,0 046 [rad ] - Trục thứ cấp mặt phẳng XOY: P3 b3 a3 (b3  a3 ) Q3 (a3 ... 8157 ,3. 145 227 82.97,5  3. 372 2.1 04 10 3. 372 2.1 04 2.10  f  0,0258[mm]  f2  - Trục thứ cấp mặt phẳng XOY : P3 b32 a3 Q a b (b  a3 ).r 03 f2 '  3 3 3( a3  b3 ) EJ 3( a3  b3 ) EJ 187 93 145 ...  3. b1 ) Q1 r01.(a1  3. b1 )  EJ 3EJ (67 93  19 246 ) .30 .(90  44 8) 7909 31 4    6.2.2 14 10 3. 2.2 14 10  '    0,0075[rad ] - Trục thứ cấp mặt phẳng XOZ:  2 R3 b3 a3 (b3  a3 ) Q3 (a3...
 • 20
 • 615
 • 7

thiết kế hệ thống phanh khí cho xe tải 5 tấn dựa trên sởxe zil-130

thiết kế hệ thống phanh khí cho xe tải 5 tấn dựa trên cơ sở là xe zil-130
... hệ thống phanh ngày đợc cải tiến, tiêu chuẩn thiết kế chế tạo sử dụng hệ thống phanh ngày nghiêm ngặt chặt chẽ Đề tài tốt nghiệp em đợc giao thiết kế hệ thống phanh khí cho xe tải dựa sở xe Zil-130 ... Trờng-ôtô-k 45 18 Đồ án tốt nghiệp Chơng 2: thiết kế tính toán hệ thống phanh 2.1 Phân tích hệ thống phanh Hệ thống phanh ô tô gồm có phanh (phanh chân) phanh phụ (phanh tay) Sở dĩ phải làm phanh phanh ... thiết kế hệ thống phanh bao gồm phần sau - Phân tích hệ thống phanh - Lựa chọn phơng án thiết kế cấu phanh dẫn động phanh nhằm đạt hiệu phanh cao điều kiện hoạt động xe Trần Văn Trờng-ôtô-k45...
 • 58
 • 498
 • 1

Đồ án thiết kế hộp số khí trên xe tải

Đồ án thiết kế hộp số cơ khí trên xe tải
... nghiệp 2.3 Kết luận phương án thiết kế Từ quan điểm thiết kế nêu ta tới phương án thiết kế hộp số  cho xe tải sau: • Hộp số khí với cấp số, bố trí dọc theo xe Hộp số số tiến số lùi, với số truyền ... CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 2.1 Giới thiệu số hộp số khí thường dùng ô tô Hộp số hộp số vô cấp hộp số có cấp Hộp số vô cấp dùng để tạo thành hệ thống truyền lực vô cấp, hộp số có  - tỉ số truyền ... tinh) Theo số trục hộp số (không kể trục số lùi ):  Hộp số hai trục  Hộp số ba trục • Theo cấp số: Hộp số hai cấp  Hộp số ba cấp, bốn cấp, • Theo cấu gài số:  Gài bánh di trượt  Gài đồng tốc...
 • 93
 • 754
 • 7

Đồ án thiết kế hộp số khí trên xe con

Đồ án thiết kế hộp số cơ khí trên xe con
... dạng hộp số thường gặp ô tô: hộp số đơn giản có cấp hộp số tự động chuyển số Đặc điểm cấu tạo hộp số khí có cấp Hộp số khí ô tô tải thường có loại hộp số: hộp số trục, hộp số trục 2.1 Hộp số ba ... THIẾT KẾ TÍNH TOÁN HỘP SỐ Thiết kế hộp số xe với xe tham khảo 1998 Nissan Skyline GT Bảng 3.1.Thông số xe tham khảo Thông số xe tham khảo Chiều dài lớn Chiều rộng lớn Chiều cao lớn Vệt bánh xe ... Theo số tỷ số truyền chung hộp số Theo số lượng số tiến 3,4,5… 1.3.4 Theo đặc điểm thay đổi tỷ số truyền: hộp số vô cấp hộp số có cấp - Hộp số vô cấp dùng để tạo thành HTTL vô cấp, hộp số có tỷ số...
 • 92
 • 332
 • 7

Thiết kế hộp số khí xe Bus BS090 kèm file cad

Thiết kế hộp số cơ khí xe Bus BS090 kèm file cad
... PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 2.1 Lựa chọn phương án thiết kế - Qua phân tích ta lựa chọn hộp số trục cấp số (5 số tiến, số lùi ), có số số truyền thẳng số truyền tăng Dẫn động điều khiển hộp số khí 2.2 Phân ... trọng lượng toàn xe nằm dải rộng nên hộp số thường phải thiết kế với số cấp nhiều hơn, phổ biến dùng hộp số từ đến cấp Hình 1.7: Sơ đồ hộp số cấp xe tải Zil130 - Hộp số nhiều cấp (số cấp từ đến ... đồ hộp số trục,4 cấp xe Audi Nguyễn Hữu Chung Lớp :cơ khí ô tô B-k48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 1.5.Sơ đồ hộp số trục ,4 cấp xe SKODA Tiệp Khắc 1.2.2 Theo tỉ số truyền hộp số: - Hộp số thường (số cấp...
 • 52
 • 226
 • 0

Đồ án môn hoc " Tính toán thiết kế hộp số khí ôtô " pptx

Đồ án môn hoc
... sản có khả toán nhanh chúng khó chuyển đổi tiền mặt dễ bị lổ bán Hệ số tính sau: Hệ số khả toán nhanh = Nếu hệ số khả toán nhanh lớn ( >=1 ) tình hình toán tương đối khả quan, hệ số nhỏ ( ...
 • 52
 • 1,250
 • 7

thiết kế hộp số truyền động khí

thiết kế hộp số truyền động cơ khí
... n: Số lượng số truyền k: Số thứ tự số nguyên ( n− k ) 2.1.2 Đặc điểm cấu tạo hộp số khí có cấp: Hộp số khí có cấp ôtô du lịch thường có hai loại: Hộp số hai trục hộp số ba trục 2.1.2.1 Hộp số ... cho động hệ thống truyền lực không bị tải Hộp số tự động thường bố trí với động thành khối liền 2.1.1 Đặc điểm chung hộp số khí có cấp: - Tỷ số truyền hộp số: Tỷ số truyền hộp số có ảnh hưởng lớn ... loại hộp số sử dụng nay: 2.1.1 Đặc điểm chung hộp số khí có cấp: .6 2.1.2 Đặc điểm cấu tạo hộp số khí có cấp: Hộp số khí có cấp ôtô du lịch thường có hai loại: Hộp số hai trục hộp số ba...
 • 144
 • 199
 • 0

Luận văn: thiết kế hộp số truyền động khí pdf

Luận văn: thiết kế hộp số truyền động cơ khí pdf
... n: Số lượng số truyền k: Số thứ tự số nguyên ( n− k ) 2.1.2 Đặc điểm cấu tạo hộp số khí có cấp: Hộp số khí có cấp ôtô du lịch thường có hai loại: Hộp số hai trục hộp số ba trục 2.1.2.1 Hộp số ... cho động hệ thống truyền lực không bị tải Hộp số tự động thường bố trí với động thành khối liền 2.1.1 Đặc điểm chung hộp số khí có cấp: - Tỷ số truyền hộp số: Tỷ số truyền hộp số có ảnh hưởng lớn ... loại hộp số sử dụng nay: 2.1.1 Đặc điểm chung hộp số khí có cấp: .6 2.1.2 Đặc điểm cấu tạo hộp số khí có cấp: Hộp số khí có cấp ôtô du lịch thường có hai loại: Hộp số hai trục hộp số ba...
 • 143
 • 278
 • 0

thiết kế hốp số cho xe tải hạng nặng

thiết kế hốp số cho xe tải hạng nặng
... Công dụng hộp số 1.2 Yêu cầu hộp số xe tải hạng nặng 1.3 Ưu nhợc điểm nguyên lý làm việc số phơng án kết cấu hộp số Chọn phơng án kết cấu Chơng 2: tính toán thiết kế hộp số xe tải hạng nặng (Do thời ... phân tích u nhợc điểm kết cấu, u nhợc điểm loại hộp số yêu cầu hộp số ta chọn phơng án thiết kế hộp số cho xe tải hạng nặng hộp số khí trục dọc có cấp phần tính toán thiết kế đợc trình bầy chơng ... Chơng II: tính toán thiết kế hộp số xe tải hạng nặng (Do thời gian làm đồ án môn học ngắn nên em tính toán thiết kế số chi tiết hộp số) Để đáp ứng cho việc tính toán thiết kế trục trung gian truớc...
 • 16
 • 466
 • 1

luận văn tốt nghiệp thiêt kế hộp số tự động cho xe con

luận văn tốt nghiệp thiêt kế hộp số tự động cho xe con
... mờt moi cho lai xe bng cach loai bo cac thao tac ct ly hp va thng xuyờn phai chuyờn sụ - No chuyờn sụ mụt cach t ụng va ờm diu tai cac tục ụ thich hp vi chờ ụ lai xe võy giam bt cho lai xe s cõn ... bm,hng cong cua cac canh ngc chiờu vi hng cong SV:Nguyễn Trọng Bằng Lớp CKôtô - K_10 đồ án tốt nghiệp (1) GVHD: Trơng Mạnh Hùng cua cac banh bm, banh tua bin dc lp trờn truc s cõp cua hụp sụ cho ... quay nhng cac canh cua no lam cho SV:Nguyễn Trọng Bằng Lớp CKôtô - K_10 đồ án tốt nghiệp (1) GVHD: Trơng Mạnh Hùng hng cua dong dõu thay ụi cho chung s tr giup cho chuyờn ụng quay thc cua canh...
 • 173
 • 295
 • 0

Ứng dụng phần mềm matlab và simulink trong tính toán và thiết kế hộp số khí trên ô tô

Ứng dụng phần mềm matlab và simulink trong tính toán và thiết kế hộp số cơ khí trên ô tô
... Trong ú : PN : Gớa tr ỏp sut phỏp tuyn cho phộp tỏc dng lờn b mt cụn ma sỏt Vi vt liu ca vnh cụn ma sỏt thng c lm bng ng thau v c bụi trn bng du cacste ca hp s thỡ giỏ tr ỏp sut lm vic cho phộp ... lng nghiờn cu, ging dy cỏc trng i hc, trung tõm nghiờn cu chuyờn ngnh, ti ng dng phn mm Matlab v simulink tớnh toỏn v thit k hp s c khớ trờn ụ tụ c thc hin vi mc tiờu: - Nghiờn cu tng quan ... nghiờn cu Chng II : C s lý thuyt v tớnh toỏn thit k hp s c khớ Chng III : Gii thiu v phn mm Matlab Simulink v lu thut gii Chng IV : ng dng phn mm trờn mt chic xe c th -10- Chng V : Kt lun -...
 • 99
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tinh toan thiet ke hop so xe o tođề án thiết kế hộp số xe máytổng qua về thiết kế hộp sốđồ án thiết kế hộp sốthiết kế hộp số ô tôđồ án thiết kế hộp số ô tôcái đồ án thiết kế hộp số tự động ýtính toán thiết kế hộp số tự độngcơ sở lý luận và các chỉ tiêu đánh giá tác động của giao thông xe buýt đến dòng gt hỗn hợp nhiều xe máythiết kế một số bài giảng giúp hs giải bài tập hình học phẳng ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm vi thế giớicơ sở lý thuyết khí động lực học của tuabine gió trục ngangthiết kế động học động lực học của robot vòng ngoài tính toán sức bền một số cụm chi tiết chủ yếucơ sở tối ưu hóa thời giannghiên cứu khái quát về truyền động điện cho cơ cấu nâng hạ xây dựng chương trình tính toán động lực học của cơ cấu nângchọn các thông số tối ưu hoá cơ bản trong imagereadysản phẩm Newgi 5 dùng trị mụnBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông tây 1Đánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIcac bai toan nang cao lop 5Tổng quan về internet of thingsBáo cáo tham quan Nhà máy Phân Đạm Hà BắcSử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiKH tiến độ thực tập (khoa QTKD)CÁC BAI cơ bản bắt đầu KIẾM TIỀN YOUTUBEPHUONG PHAP XU LY CHAT THAI RANTuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại học phần 2Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hỗn hợp chủng vi khuẩn khử sulfate nhằm ứng dụng xử lý nước thải ô nhiễm chì ở việt namBài Tập thi cử TĂNG HUYÊT ÁpĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 2: Từ bài Lao Xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trờiBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạiVăn mẫu lớp 6: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 2017PHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CĂN BẢN VÀ NÂNG CAO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập