NGHIÊN cứu cắt DỊCH KÍNH bơm dầu SILICONE nội NHÃN điều TRỊ CHẤN THƯƠNG NHÃN cầu NẶNG

đánh giá kết quả phẫu thuật cắt dịch kính bơm dầu silicone nội nhãn điều trị viêm mủ nội nhãn nội sinh do vi khuẩn

đánh giá kết quả phẫu thuật cắt dịch kính bơm dầu silicone nội nhãn điều trị viêm mủ nội nhãn nội sinh do vi khuẩn
... sàng vi m mủ nội nhãn nội sinh vi khuẩn - Đánh giá kết phẫu thuật cắt dịch kính bơm dầu silicone điều trị vi m mủ nội nhãn nội sinh vi khuẩn 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương giải phẫu dịch ... hợp bơm dầu silicone nội nhãn Xuất phát từ thực tế lâm sàng trên, tiến hành nghiên cứu Đánh giá kết phẫu thuật cắt dịch kính bơm dầu silicone nội nhãn điều trị vi m mủ nội nhãn nội sinh vi khuẩn ... bệnh nhân, điều trị kỹ thuật cắt dịch kính trung tâm điều trị nội khoa kết Nhóm (28 bệnh nhân) điều trị phẫu thuật cắt dịch kính toàn kết hợp làm đai củng mạc bơm dầu silicone nội nhãn Kết nhóm...
 • 161
 • 171
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của cao lỏng bạch đàn trong điều trị vết thương phần mềm nhiễm khuẩn

Nghiên cứu tác dụng của cao lỏng bạch đàn trong điều trị vết thương phần mềm nhiễm khuẩn
... sàng cao lỏng bạch đàn điều trị chỗ vết thơng phần mềm nhiễm khuẩn, ứng dụng y học nói chung y học quân nói riêng, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tác dụng cao lỏng bạch đàn điều trị vết ... phần mềm nhiễm khuẩn nhằm mục tiêu sau: 1- Đánh giá tác dụng kháng khuẩn vết thơng phần mềm nhiễm khuẩn cao lỏng bạch đàn 2- Đánh giá tác dụng kớch thớchhình thành mô hạt vết thơng phần mềm nhiễm ... 1.1 Vết thơng phần mềm 1.2 Những nét vết thơng phần mềm nhiễm khuẩn 1.3 Xử trí vết thơng phần mềm nhiễm khuẩn 1.3.1 Xử trí kỳ đầu vết thơng phần mềm 1.3.2 Xử trí kỳ II vết...
 • 163
 • 312
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới
... điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn gãy xương, sai khớp chi dưới nhằm hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn gãy xương, ... sàng cận lâm sàng tổn thương động mạch lớn 13 gãy xương, sai khớp chi 1.3.1 Đặc điểm lâm sàng 13 1.3.2 Đặc điểm cận lâm sàng 16 1.4 Điều trị tổn thương động mạch lớn gãy xương, sai khớp chi 22 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ MINH HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH LỚN TRONG GÃY XƯƠNG, SAI KHỚP CHI DƯỚI Chuyên ngành: Chấn thương...
 • 155
 • 276
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới
... điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn gãy xương, sai khớp chi dưới nhằm hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn gãy xương, ... sàng cận lâm sàng tổn thương động mạch lớn 13 gãy xương, sai khớp chi 1.3.1 Đặc điểm lâm sàng 13 1.3.2 Đặc điểm cận lâm sàng 16 1.4 Điều trị tổn thương động mạch lớn gãy xương, sai khớp chi 22 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ MINH HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH LỚN TRONG GÃY XƯƠNG, SAI KHỚP CHI DƯỚI Chuyên ngành: Chấn thương...
 • 155
 • 163
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới
... khớp chi điều trị từ tháng năm 2008 đến tháng năm 2013, xin đưa kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn kết hợp gãy xương, sai khớp chi dưới: Nam giới chi m ... thái tổn thương: + Tổn thương động mạch tương ứng với vị trí gãy xương, sai khớp (tổn thương động mạch khoeo kết hợp gãy xương quanh gối sai khớp gối chi m tỷ lệ cao) Tổn thương động mạch khoeo chi m ... khoeo, động mạch chày trước động mạch chày sau kèm theo gãy xương chi sai khớp gối - Loại trừ bệnh nhân: tổn thương động mạch lớn chi kèm theo gãy xương chi sai khớp gối định cắt cụt chi đầu tổn thương...
 • 25
 • 90
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới
... khớp chi điều trị từ tháng năm 2008 đến tháng năm 2013, xin đưa kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn kết hợp gãy xương, sai khớp chi dưới: Nam giới chi m ... thái tổn thương: + Tổn thương động mạch tương ứng với vị trí gãy xương, sai khớp (tổn thương động mạch khoeo kết hợp gãy xương quanh gối sai khớp gối chi m tỷ lệ cao) Tổn thương động mạch khoeo chi m ... khoeo, động mạch chày trước động mạch chày sau kèm theo gãy xương chi sai khớp gối - Loại trừ bệnh nhân: tổn thương động mạch lớn chi kèm theo gãy xương chi sai khớp gối định cắt cụt chi đầu tổn thương...
 • 25
 • 264
 • 0

Luận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Luận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới
... tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi dưới; Đánh giá kết điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 3 CHƯƠNG TỔNG ... sàng cận lâm sàng tổn thương động mạch lớn 13 g y xương, sai khớp chi 1.3.1 Đặc điểm lâm sàng 13 1.3.2 Đặc điểm cận lâm sàng 16 1.4 Điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 22 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ MINH HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH LỚN TRONG G Y XƯƠNG, SAI KHỚP CHI DƯỚI Chuyên ngành: Chấn thương...
 • 155
 • 210
 • 0

Luận án Tiến sĩ Y học Chấn thương chỉnh hình và tạo hình - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới - TS. Nguyễn Thị Xuyên

Luận án Tiến sĩ Y học Chấn thương chỉnh hình và tạo hình - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới - TS. Nguyễn Thị Xuyên
... tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình thái tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi dưới; Đánh giá kết điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 3 CHƯƠNG TỔNG ... sàng cận lâm sàng tổn thương động mạch lớn 13 g y xương, sai khớp chi 1.3.1 Đặc điểm lâm sàng 13 1.3.2 Đặc điểm cận lâm sàng 16 1.4 Điều trị tổn thương động mạch lớn g y xương, sai khớp chi 22 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ MINH HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH LỚN TRONG G Y XƯƠNG, SAI KHỚP CHI DƯỚI Chuyên ngành: Chấn thương...
 • 20
 • 72
 • 0

mẫu bệnh án nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật mở nắp sọ giảm áp trong điều trị chấn thương sọ não nặng

mẫu bệnh án nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật mở nắp sọ giảm áp trong điều trị chấn thương sọ não nặng
... Phương pháp phẫu thuật  1- Mở nắp sọ trán hai bên  2- Mở nắp sọ trán-thái dương-đỉnh  3- Mở nắp sọ nửa bán cầu  19 Kích thước nắp xương sọ mở giảm áp 1- 80-100 cm2  2- >100 cm2  20 Kết sớm ... chậm 2- Huyết áp tăng 3- Nhiệt độ tăng 4- Rối loạn hô hấp Các thương tổn phối hợp 1- Chấn thương bụng kín 2- Chấn thương cột sống cổ 3- Chấn thương ngực 4- Chấn thương hàm mặt 5- Chấn thương chi ... 1- Không  2- Ápxe não  3- Viêm màng não  4- Dò dịch não tủy  5- Nhiễm trùng vết mổ  6- Giãn não thất  23 Phẫu thuật đặt lại xương sọ  24 Di chứng 1- Sống thực vật  2- Giãn não thất  3-...
 • 6
 • 120
 • 0

Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ etech

Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ etech
... ng chi n lư c kinh doanh c a m t s công ty nư c 23 ð C ðI M CÔNG TY ETECH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 29 ð c ñi m công ty ETECH 29 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a Công ty 29 3.1.2 ð ... phân c p qu n lý doanh nghi p: Chia thành chi n lư c kinh doanh t ng quát (c p công ty) chi n lư c kinh doanh c a b ph n ch c tr c thu c công ty - Chi n lư c kinh doanh c p công ty: Là chi n lư ... hình th c kinh doanh c a công ty ta nh n th y chi n lư c kinh doanh r t c n thi t quan tr ng ñ i v i t t c công ty Do v y m i công ty nên d a vào tình hình th c t v m i ngu n l c mà công ty có ñ...
 • 144
 • 96
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " B­ước đầu tìm hiểu Nhịp điệu câu thơ mới bảy chữ." ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... loại nhịp câu thơ bảy chữ, bớc đầu có nhận xét nh sau: 2.3.1 Nh biết, nhịp điệu xơng sống thơ Bất kỳ khổ thơ có cấu trúc nhịp điệu định có tình trạng tuỳ hứng nhịp điệu Nhịp điệu câu thơ bảy chữ ... nhịp điệu câu thơ Nếu nh thơ thất ngôn truyền thống có hai loại nhịp 4/3 nhịp 3/4 câu thơ bảy chữ có đến 42 loại nhịp Nh vậy, nhịp điệu câu thơ bảy chữ vợt khỏi luật lệ cứng nhắc, khuôn sáo nhịp ... bàn nhịp điệu thơ bảy chữ phạm vi câu thơ T liệu khảo sát câu thơ bảy chữ Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Tố Hữu nhà thơ, thu thập câu thơ thơ bảy chữ không xen câu thuộc thể thơ...
 • 10
 • 125
 • 0

Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NGƯỠNG ĐAU CỦA BỆNH NHÂN TRONG HỘI CHỨNG CỔ - VAI - TAY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐIỆN CHÂM" potx

Báo cáo y học:
... v y, theo cần kết hợp với y học đại điều trị hội chứng cổ - vai - tay Kết luận Điện châm có tác dụng hồi phục vận động cột sống cổ vai tay cho BN hội chứng cổ - vai - tay thoái hoá đốt sống cổ ... 120o, đa tay sau > 61o Khá: đa tay ngang lên từ 61 - 120o, đa tay trớc lên từ 61 - 120o, đa tay sau từ 31 - 60o Kém: đa tay ngang lên từ - 60o, đa tay trớc lên từ - 60o, đa tay sau từ - 30o * ... triệu chứng lâm sàng trớc sau điều trị Trớc điều trị Sau p điều trị Biểu lâm sàng Có (1) Đau vai g y 50 % Khỏi % 100 45 90 Còn (2) % ( 1-2 ) 10 < 0,01 Tê cánh tay, cẳng tay Tê bì ngón tay 36 72...
 • 6
 • 259
 • 6

Nghiên cứu thử nghiệm tách chiết dầu thô từ nhân hạt điều và tận dụng khô dầu để sản xuất sữa bột điều có giá trị dinh dưỡng cao

Nghiên cứu thử nghiệm tách chiết dầu thô từ nhân hạt điều và tận dụng khô dầu để sản xuất sữa bột điều có giá trị dinh dưỡng cao
... phần giảm giá thành sản phẩm sữa bột thị trường nay, thực đề tài “ Nghiên cứu thử nghiệm tách chiết dầu thô từ nhân hạt điều tận dụng khô dầu để sản xuất sữa bột điều giá trị dinh dưỡng cao Với ... bã dầu dùng nước Trong nhân điều hàm lượng tinh bột chiếm 23,49% sản xuất tinh bột từ khô dầu điều, khô dầu chứa lượng dinh dưỡng cao tận dụng sản xuất bột điều từ khô dầu để phối trộn với loại ... nông sản đem lại lợi nhuận cao, năm gần diện tích gieo trồng, suất sản lượng điều không ngừng tăng lên Hạt điều loại hạt giá trị dinh dưỡng cao, hàm lượng dầu nhân điều cao chiếm 47%, dầu điều...
 • 109
 • 420
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương sai khớp chi dướinghiên cứu ghép tế bào gan phôi thai người để điều trị một số bệnh gan chuyên hóa di truyền ở trẻ emnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt basedow mức độ nặngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng nguyên nhân và kết quả điều trị chấn thương mũi xoang tại huếnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị dự phòng ở phụ nữ mang thai nhiễm virus viêm gan bnghiên cứu sự biến đổi huyết áp và hiệu quả điều trị của lercanidipine ở bệnh nhân nhồi máu não do tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị viêm tụy cấp ở trẻ emnghiên cứu các loại hình tàn tật và biện pháp điều trị phục hồi cho bệnh nhân phong tại phú yênnghiên cứu 110 trường hợp viêm gan virus b mạn điều trị với thuốc kháng virus tại phòng khám gan bệnh viện trường đại học y dược cần thơ từ tháng 5 2013 đến tháng 4 2014 chúng tôi ghi nhận như sauđiều trị chấn thương đầu gốicách điều trị chấn thương dây chằng đầu gốicách điều trị chấn thương đầu gốiđiều trị chấn thương dây chằng đầu gốinghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt dịch kính tại một số tỉnh thành phốnghiên cứu phẫu thuật cắt dịch kính điều trị tổ chức hoá dịch kính sau viêm màng bồ đàoĐỀ THI học SINH GIỎI máy TÍNH CASIOLòng tốt nơi công sở đem đến cho bạn điều gìNghiên cứu ảnh hưởng của một sô yếu tố đến khả năng sản xuất và hoạt tính của enzyme invertase ngoại bào của các chủng Saccharomyces SppBí quyết giúp vợ chồng hòa thuận nơi công sởTuổi 35 và 35 điều cần làm cho sự nghiệp cuộc đờiMột số phẩm chất tốt của một người lãnh đạo trẻQuản lý một nhóm toàn những người lớn tuổi liệu có khó khôngBí quyết làm việc nhóm hiệu quả ít ai biết tớiDE THI GIAO VIEN DAY GIOI CAP TRUONGKỹ năng làm việc nhóm hiệu quả nhất đem đến ý tưởng độc đáoResearch paper: Early Childhood Education (HANU 2016)6 thpt thuan thanh bac ninh nam 2017 lan 1 co loi giai12 thpt doan thuong hai duong nam 2017 lan 1 co loi giai14 thpt chuyen khoa hoc tu nhien hn nam 2017 lan 1 co loi giaithpt chuyen dh vinh nghe an nam 2017 lan 1 co loi giaithpt chuyen le hong phong nam dinh nam 2017 lan 1 co loi giaithpt chuyen vinh phuc vinh phuc nam 2017 lan 1 co loi giai15 thpt ngo gia tu vinh phuc nam 2017 lan 1 co loi giai16 thpt luong tai so 2 bac ninh nam 2017 lan 1 co loi giaiThe LaTEX Companion, Second Edition
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập