Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán

Đề cường ôn tập học 2 môn toán khối 10 docx

Đề cường ôn tập học kì 2 môn toán khối 10 docx
... 100 học sinh khối 12 thu bảng sau: Điểm 10 Tấn số 1 13 19 24 14 10 N =100 Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -20 10 – www.mathvn.com Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế MathVn.Com ... sau: Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -20 10 – www.mathvn.com Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế MathVn.Com a) Có độ dài trục lớn 14 tâm sai 12/ 13 b) A1( -2; 0) đỉnh F2(1; ... (d) 2x+3y-1= M (2; 1) a) Tìm M (d) cho OM=5 b) Xác định tọa độ H hình chiếu M trên(d) c) Xác định tọa độ điểm N đối xứng với M qua (d) Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -20 10 – www.mathvn.com Tổ Toán...
 • 8
 • 1,344
 • 20

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập học 2 môn toán 7

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 7
... A + ( x2 + y2) = 5x2 + 3y2 xy b) A ( xy + x2 y2 ) = x2 +y2 9.Thu gn v sp xp cỏc hng t ca a thc theo lu tha tng , lu tha gim ca bin Tỡm h s cao nht v h t a) x7 x4 + 2x3 3x4 x2 + x7 x + 5-x3 ... a) x7 x4 + 2x3 3x4 x2 + x7 x + 5-x3 b) 2x2 3x4 3x2 4x5 - x x2 + 10.Cho hai a thc: P(x) = x7 3x2 x5 + x4 x2 +2x + Q(x) = x 2x2 + x4 x5 x7 4x2 a)Tớnh P(x) +Q(x) b) Tớnh P(x) Q(x) ... thc mt bin 9.Nghim ca a thc mt bin 2/ Bi tp: 1.S lng hc sinh n ca tng lp mt trng THCS c ghi li bng sau: 18 20 17 18 14 25 17 20 16 14 24 16 20 18 16 20 19 28 17 15 a) cú c bng ny , theo em ngi...
 • 6
 • 1,007
 • 2

de cuong on tap hoc ki 2 mon toan

de cuong on tap hoc ki 2 mon toan
... 40mm, AC = 50mm, BC = 24 mm, AD = 18mm, x=AE, y =DE Giá trò x, y là: A x = 22 ,5mm ; y = 10,8mm B x = 20 mm ; y = 10mm C x = 20 ,5mm ; y = 10,5mm D x = 19,5mm ; y=10 ,25 mm Câu 2: Cho ∆ABC ∆A’B’C’ với ... = 3S2 B S2 = 3S1 C S1 = 9S2 D S2= 9S1 Câu 9: Cho tam giác ABC, độ dài cạnh 12cm tam giác A’B’C’ Gọi S 1, S2 diện tích ∆ABC ∆ A’B’C’ Cho biết S1 = 9S2 Vậy độ dài cạnh tam giác A’B’C’ là: A 12 ; ... 9cm2 B 18cm2 C 27 cm2 D Một kết khác Câu 14: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy tam giác ABC vuông A, AB = 6cm,BC =10cm,AA’= 4cm.Diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng là: A 96cm2 B 120 cm2...
 • 5
 • 788
 • 5

Đề cương ôn tập học 2 môn toán lớp 11

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 11
... Bá Hùng 21 ĐỀ THAM KHẢO Đề số ĐỀ THI HỌC KÌ – Năm học 20 12- 2013 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút I Phần chung : Câu 1: 1) Tính giới hạn sau: a) xlim →+∞ − 2x x + 2x − b) lim x 2 c) xlim ... Nguyễn Bá Hùng 22 ĐỀ THAM KHẢO Đề số ĐỀ THI HỌC KÌ – Năm học 20 12- 2013 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút I Phần chung : (7,0 điểm) Câu 1: (2, 0 điểm) Tìm giới hạn sau: a) lim x 2 x − 3x + b) ... Nguyễn Bá Hùng 25 ĐỀ THAM KHẢO Đề số 12 ĐỀ THI HỌC KÌ – Năm học 20 12- 2013 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút I Phần chung :(7,0 điểm) Câu 1: (2, 0 điểm) Tìm giới hạn sau: a) x2 − 4x + lim x...
 • 34
 • 871
 • 0

Đề cương ÔN TẬP Học 2 môn Toán 9

Đề cương ÔN TẬP Học Kì 2 môn Toán 9
... phơng trình Tính M = x 12 + x2 theo m Tìm giá trị nhỏ M ( có) Bài 3: Cho phơng trình: x 2mx + 2m = a) Chứng tỏ phơng trình có nghiệm x1; x2 với m b) Đặt A= 2( x 12 + x2 ) x1 x2 b1) Chứng minh rằng: ... thức liên hệ x1; x2 mà không phụ thuộc vào m c) Tìm giá trị m để 10 x1 x2 + x 12 + x2 đạt giá trị nhỏ Bài 7*: Cho phơng trình x x + = có hai nghiệm x1; x2 x + 10 x1 x2 + x2 M = Không giải phơng ... trình x 2( m + ) x + m + = Giải phơng trình m =2 a) Tìm giá trị m để phơng trình có nghiệm b) Gọi x1; x2 hai nghiệm phơng trình Tìm giá trị m để: x1 (1 x2 ) + x2 (1 x1 ) = m Bài 2: Cho phơng...
 • 6
 • 267
 • 2

Đề cương ôn tập học 2 môn Toán lớp 7

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7
... a/ A = 3x3 y + 6x2y2 + 3xy3 ti x = ; y = b/ B = x2 y2 + xy + x3 + y3 ti x = 1; y = Bi : Cho a thc a/ P(x) = x4 + 2x2 + 1; b/ Q(x) = x4 + 4x3 + 2x2 4x + 1; Tớnh : P(1); P( ); Q (2) ; Q(1); Dng : ... M, N bit : a/ M + (5x2 2xy) = 6x2 + 9xy y2 b/(3xy 4y2)- N = x2 7xy + 8y2 Dng 4: Cng tr a thc mt bin: Phng phỏp: B1: Thu gn cỏc a thc v sp xp theo ly tha gim dn ca bin B2: Vit cỏc a thc cho ... Nm hc 20 10 -20 11 www.MATHVN.com Bi 1: Cho a thc A(x) = 3x4 3/4x3 + 2x2 Tớnh : a/ A(x) + B(x); B(x) = 8x4 + 1/5x3 9x + 2/ 5 b/A(x) - B(x); c/ B(x) - A(x); Bi 2: Cho cỏc a thc P(x) = x 2x2 + 3x5...
 • 8
 • 474
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 môn Toán(rất hót)

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán(rất hót)
... phương trình sau: a 2+ i − + 3i z= ; 1− i 2+ i b ( − 5i ) z = + i Đề cương ôn tập học năm học 20 10 - 20 11   c z  − i ÷ = + i   Trường THPT Mông Dương Tổ Tự nhiên I – Môn Toán 12 ( ) 1 + 5i  ... cắt hai đường thẳng  y = 2t ; −1  z = 1− t  x − y +1 z + = = Đề cương ôn tập học năm học 20 10 - 20 11 Trường THPT Mông Dương Tổ Tự nhiên I – Môn Toán 12  x = + 2t  b Qua điểm A(1;-1;1) ... Bài 16 Cho mp(P): 2x – 3y – 6z + 10 = đường thẳng d:  y = 13 − 9t  z = − 2t  Đề cương ôn tập học năm học 20 10 - 20 11 Trường THPT Mông Dương Tổ Tự nhiên I – Môn Toán 12 a Tìm điểm M thuộc...
 • 7
 • 254
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 môn toán lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 10
... ) Q( ; -3) Bài 20 Cho elip (E): x2 + 9y2 = Tìm (E) điểm M thỏa mãn: a) MF1 = MF2 b) M nhìn F1 ; F2 góc vng c) M nhìn F1 ; F2 góc 600 Đề cương ơn tập HK2 Tốn 10 hoctoancapba.com ĐỀ THI THAM KHẢO ... trục lớn 14 tâm sai 12/ 13 Đề cương ơn tập HK2 Tốn 10 hoctoancapba.com b) A1( -2; 0) đỉnh F2(1; 0) tiêu điểm c) Có tiêu điểm (-7; 0) qua M( -2; 12) d) Tiêu cự banừg tâm sai 2/ 3 e) Đi qua hai điểm ... 2x2 + d) x − x − > 10 x + 15 − 3x + x + + 0; c) mx2 - (m + 1)x + ≥ 0; d) (m + 1)x2...
 • 9
 • 611
 • 2

Đề cương ôn tập học 2 môn toán

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán
... b) Đặt A= 2( x 12  x 22 )  5x1x2 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KỲ 2- TOÁN THẦY TRẦN MINH-0169.535.0169.BÌNH NGHĨA-BL-HÀ NAM https://www.facebook.com/thayminh.edu b1) Chứng minh rằng: A= 8m2  18m  b2) Tìm m ... nhỏ không c) Gọi x1; x2 hai nghiệm có phương trình Tính M = x 12  x 22 theo m Tìm giá trị nhỏ M ( có) Bài 3: Cho phương trình: x  2mx  2m   a) Chứng tỏ phương trình có nghiệm x1; x2 với m ... https://www.facebook.com/hanam.edu/ ĐĂNG KÝ LỚP ÔN THI CẤP TỐC KHAI GIẢNG VÀO THÁNG CÁC LỚP 10 LÊN 11, 11 LÊN 12 HỌC HÈ KHAI GIẢNG THÁNG ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KỲ 2- TOÁN THẦY TRẦN MINH-0169.535.0169.BÌNH NGHĨA-BL-HÀ...
 • 7
 • 107
 • 0

đề cương ôn tập học 2 môn toán lớp 9

đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 9
... nghiệm, tính nghiệm phương trình theo m: a mx2 + (2m – 1)x + m + = b 2x2 - (4m +3)x + 2m2 - = 2 c x – 2( m + 3)x + m + = d (m + 1)x2 + 4mx + 4m +1 = Dạng 3: Các tập hệ phương trình bậc ẩn: a.Giải hệ ... Cho a, b số dương Chứng minh rằng: 2a2 + 3b2 2b2 + 3a2 + £ 3 3 a+ b 2a + 3b 2b + 3a ĐỀ Bài Giải phương trình hệ phương trình sau: (1,5 đ)  x  y  3 a)  b) x2 – (  ) x  15   3x  y  Bài ... hệ phương trình 3x  2y  4x  2y  2x  3y  1)  ; 2)  ; 3)  2x  y  6x  3y  4x  6y  10 3x  4y   2x  5y  4)  ; 5)  ; 5x  2y  14 3x  2y  14 Bài 2: Giải hệ phương trình...
 • 10
 • 499
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 MÔN TOÁN 11 NĂM HỌC 2015-2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 11 NĂM HỌC 2015-2016
... 2    1  2) S    25  1  n 1 22 n1  n  b, Giới hạn hàm số Bài Tính giới hạn sau: x  3x  x 1 x 1 2x  4x 2) lim x 2 x 2 1) lim x   2x x 1 x2  x x4  5x2  4) lim x  2 ... 1  x x  2  4x   x  2 x0  2 2) y    x  6 x x  2   2x  Bài Xét tính liên tục hàm số sau tập xác định  x  x  12  1) y    x 3   2 x  x  2) y  1  x2  x    ... TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 MƠN: TỐN LỚP 11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề PHẦN CHUNG (8,0 điểm) Câu I (2, 0 điểm) Tìm giới...
 • 6
 • 462
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 môn Toán lớp 8

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 8
... nhỏ Quận đội phát động, Hai lớp 8A 8B nộp tổng cộng 720 vỏ lon bia loại Nếu chuyển 40 vỏ lon bia từ lớp 8A sang lớp 8B số vỏ lon bia lớp 8A 4/5 số vỏ lon bia lớp 8B Hỏi lớp lúc đầu nộp vỏ lon bia? ... hai lớp 8A 8B 78 em Nếu chuyển em từ lớp 8A qua lớp 8B số học sinh hai lớp Tính số học sinh lớp Có 15 gồm hai loại: loại I giá 20 00 đồng quyển, loại II giá 1500 đồng Số tiền mua 15 26 000 đồng ... phí KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC MÔN TOÁN ĐỀ SỐ (Thời gian 90 phút) Bài 1: Giải phương trình sau x 2 1 x =0  x  3 x x 2x c x(x – 1) + x(x + 3) = d   2x  2x  (x  1)(x  3) Bài 2: Giải bất...
 • 9
 • 291
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 môn Toán lớp 9

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 9
... B Bài tập: Bài Giải phương trình sau: a) 5x2  6x  b) 2x2  42  c) 3x  x   d ) x  10 x  39  e) x  x  55  g ) x  x  70   2x 1   2x 1   k)   4 3 16  x 2   x 2  i) ... x1  x2  2 l Tìm m để pt (1) c 2 nghiệm x1 , x2 cho: A  x 12  x2  x1 x2 có giá trị nhỏ Bài 4: Cho pt:  m  1 x  2mx  m   (2) a Tìm m để pt (2) có nghiệm x=1 b Tìm m để pt (2) có nghiệm ... c 2 nghiệm khác dấu g Tìm m để pt (1) c 2 nghiệm dương h Tìm m để pt (1) c 2 nghiệm âm i Tìm m để pt (1) c 2 nghiệm cho nghiệm gấp đôi nghiệm k Tìm m để pt (1) c 2 nghiệm x1 , x2 cho: x1  x2...
 • 7
 • 315
 • 2

Đề cương ôn tập học 2 môn Toán lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10
...  x2 b)  ( x − 1)( x − 2) < 2  x2 − 4x < x − trình sau:  2 a) x2 + x +10 b) x2 – 2( 1+)x+3 +2> 0 c) x2 – 2x +1 d) x(x+5) ≤ 2( x2 +2) e) x2 – (+1)x +> f) –3x2 +7x 2 – 40 g) 2( x +2) 2 – 3,5 2x ... C b Độ dài đường trung tuyến tam giác: 22 22 b 22 ; 22 ((ab 22+ +cc2 2) − ) −b a 2 =b a ++cc − a m = ma b = 2 42 = b +a c 2( b + a4) − c 2 mc = − = c Các công thức tính 4 diện tích tam giác: • S ... kính nếu có: a) x2 + 3y2 – 6x + 8y +100 = b) 2x2 + 2y2 – 4x + 8y – = c) (x – 5 )2 + (y + 7 )2 = 15 d) x2 + y2 + 4x + 10y +15 = Bài 2: Cho phương trình x2 + y2 – 2mx – 2( m– 1)y + = (1), m là...
 • 26
 • 291
 • 1

Đè cương ôn tập học 2 -Môn Sinh 8

Đè cương ôn tập học kì 2 -Môn Sinh 8
... thích không điều kiện thích có điều kiện 2. Bẩm sinh 2. Được hình thành tronhg đời sống qua trình học tập Bền vững 3.Tạm thời ,dễ không củng cố 4.Có tính chất di truyền ,mang tính chất 4.Không ... Tại nói Hooc môn có tính đặc hiệu? Gợi ý trả lời : +Tính chất : - Hooc môn có tính đặc hiệu -Hooc môn có hoạt tính sinh học cao -Hooc môn không mang tính đặc trưng cho loài + Hooc môn có tính đặc ... Gợi ý trả lời : + Khái niệm : - PXKĐK :là phản xạ sinh có không cần phải học tập - PXCĐK : phản xạ hình thành đời sống cá thể ,là kết trình học tập ,rèn luyện +So sánh tính chát PXKĐK PXCĐK :...
 • 5
 • 2,220
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 7đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 6de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 9đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 12de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 8de cuong on tap hoc ki 2 mon toan 12đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 9đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 8đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 11de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 11tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 7đề cương ôn tập học kì 2 môn sinh học 7đề cương ôn tập học kì 2 môn sinh 7đề cương ôn tập học kì 2 môn sử 8đề cương ôn tập học kì 2 môn hóa 8Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP