Tài liệu về : “bài tập lời giải xác suất thống kê

bài tập lời giải xác suất thống

bài tập lời giải xác suất thống kê
... vơiù xác suất 80%. Nếu có 1 viên trúng thì mục tiêu bò diệt với xác suất 20%. a) Tính xác suất để mục tiêu bò diệt. b) Giả sử mục tiêu đã bò diệt. Tính xác suất có 10 viên trúng. Lời giải ... 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 1 NHỮNG ĐỊNH LÝ CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Bài 1.1: Có ba khẩu súng I, II và III bắn ... nhân xác suất ta tính được: P(A1) = 0,2320 ; P(A2) = 0,5135 ; P(A3) = 0,2208 . Suy ra xác suất cần tìm là P(C) = 0,5687. Bài 1.16: Một xạ thủ bắn 10 viên đạn vào một mục tiêu. Xác suất...
 • 13
 • 49,029
 • 397

Bộ đề thi và lời giải xác suất thống

Bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê
... Page 1 BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ11. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn ... Cho máy sản xuất 100 trục. Tính xác suất để: a. Có 50 trục hợp quy cách. b. Có không quá 80 trục hợp quy cách. 2. Quan sát một mẫu (người) , ta có bảng thống chiều cao X(cm), trọng lượng ... tài liệu thống cũ cho biết tỷ lệ những người quá nặng (70kg≥ ) là 30%. Cho kết luận về tài liệu đó, với mức ý nghĩa 10%α=. d. Lập phương trình tương quan tuyến tính của Y theo X. BÀI GIẢI 1....
 • 32
 • 17,104
 • 199

BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ1

BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ1
... Page 1 BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 1. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn ... số. Xác suất xếp quần đúng số là 0,8. Xác suất xếp áo đúng số là 0,7. Mỗi kiện gọi là được chấp nhận nếu số quần xếp đúng số và số áo xếp đúng số là bằng nhau. a. Kiểm tra 100 kiện. Tìm xác suất ... loại. Giả sử kiểm tra 100 hộp. a. Tính xác suất có 25 hộp được nhận. b. Tính xác suất không quá 30 hộp được nhận. c. Phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu hộp để xác suất có ít nhất 1 hộp được nhận 95%≥...
 • 32
 • 4,935
 • 16

BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG 1 pdf

BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 1 pdf
... −16, 34) = 1, 8899 ni 5,16 16, 34 Page 6 BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ1 Χ = Χ = 5, 991( 0,05;2)(2 2 6 ( 0,05;5−2−1) ... Cho máy sản xuất 100 trục. Tính xác suất để: a. Có 50 trục hợp quy cách. b. Có không quá 80 trục hợp quy cách. 2. Quan sát một mẫu (người) , ta có bảng thống chiều cao X(cm), trọng lượng ... liệu thống cũ cho biết tỷ lệ những người quá nặng ( ≥ 70kg kết luận về tài liệu đó, với mức ý nghĩa α = 10% . d. Lập phương trình tương quan tuyến tính của Y theo X. BÀI GIẢI...
 • 23
 • 1,994
 • 7

bài tập tự luận xác suất thống

bài tập tự luận xác suất thống kê
... nghĩa là 5%, nguồn tin này là đáng tin cậy.10BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ Bài 1: Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:a) Một Học sinh bắt một đề gặp được đề ... 10 55= = = = Bài 5: Một sọt Cam có 10 trái trong đó có 4 trái hư. Lấy ngẫu nhiên ra ba trái.a) Tính xác suất lấy được 3 trái hư.b) Tính xác suất lấy được 1 trái hư.c) Tính xác suất lấy được ... + = = Bài 6: Một gia đình có 10 người con. Giả sử xác suất sinh con trai, con gái như nhau. Tính xác suất: a) Không có con trai.b) Có 5 con trai và 5 con gái.c) Số trai từ 5 đến 7. Giải Gọi...
 • 10
 • 2,698
 • 13

Bài tậpbài giải xác suất thống

Bài tập và bài giải xác suất thống kê
... Ba ng i cùng làm bài thi. Xác su t làm đ c bài c a sinh viên A là 0,8;ườ ấ ượ ủ c a sinh viên B là 0,7; c a sinh viên C là 0,6. Xác su t đ có 2 sinh viên làm đ củ ủ ấ ể ượ bài. Bài làm: G i A, ... 84.20 28 = . Bài 7: M t trò ch i có xác su t th ng m i ván là 1/50. N u m tng i ch i 50 ván thìộ ơ ấ ắ ỗ ế ộ ườ ơ xác su t đ ng i này tháng ít nh t m t ván. ấ ể ườ ấ ộ Bài gi iả Xác su t th ng ... củ ủ ấ ể ượ bài. Bài làm: G i A, B, C l n l t là xác su t làm đ c bài c a 3 sinh viên A, B, C.ọ ầ ượ ấ ượ ủ D là xác su t có 2 sinh viên làm đ c bài. ấ ượ A=0,8; B=0,7; C=0,6. Ta có: )CB(AC)B(AC)BA(D...
 • 22
 • 2,794
 • 16

Bài giải xác suất thống

Bài giải xác suất thống kê
... vơiù xác suất 80%. Nếu có 1 viên trúng thì mục tiêu bò diệt với xác suất 20%. a) Tính xác suất để mục tiêu bò diệt. b) Giả sử mục tiêu đã bò diệt. Tính xác suất có 10 viên trúng. Lời giải ... 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 1 NHỮNG ĐỊNH LÝ CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Bài 1.1: Có ba khẩu súng I, II và III bắn ... nhân xác suất ta tính được: P(A1) = 0,2320 ; P(A2) = 0,5135 ; P(A3) = 0,2208 . Suy ra xác suất cần tìm là P(C) = 0,5687. Bài 1.16: Một xạ thủ bắn 10 viên đạn vào một mục tiêu. Xác suất...
 • 13
 • 6,346
 • 152

Bài giải xác suất thống chương 1

Bài giải xác suất thống kê  chương 1
... diệt vơiù xác suất 80%. Nếu có 1 viên trúng thì mục tiêu bò diệt với xác suất 20%. a) Tính xác suất để mục tiêu bò diệt. b) Giả sử mục tiêu đã bò diệt. Tính xác suất có 10 viên trúng. Lời giải Tóm ... 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 1 NHỮNG ĐỊNH LÝ CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Bài 1.1: Có ba khẩu súng I, II và III bắn ... nhân xác suất ta tính được: P(A 1 ) = 0,2320 ; P(A 2 ) = 0,5135 ; P(A 3 ) = 0,2208 . Suy ra xác suất cần tìm là P(C) = 0,5687. Bài 1.16: Một xạ thủ bắn 10 viên đạn vào một mục tiêu. Xác suất...
 • 13
 • 6,887
 • 76

Bài giải xác suất thống chương 2

Bài giải xác suất thống kê  chương 2
... 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 2 ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT Bài 2.1: Nước giải khát được chở từ Sài Gòn đi Vũng ... Tính xácsuất để có ít nhất 1 linh kiện B bò hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã có 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... Tính xác suất để có 53 kiện được nhận. b) Tính xác suất để có từ 52 đến 56 kiện được nhận. c) Phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu kiện để xác suất có ít nhất 1 kiện được nhận không nhỏ hơn 95%? 8 Lời...
 • 13
 • 10,378
 • 137

Bài giải xác suất thống chương 4

Bài giải xác suất thống kê  chương 4
... 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 4 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT Bài 4.1. Trọng lượng của một sản phẩm theo qui đònh là ... năng suất của hai giống lúa trên là như nhau hay không? b) Với mức ý nghóa 2%, có thể xem năng suất của giống lúa 2 cao hơn của giống lúa 1 hay không? Lời giải Gọi X, Y (tạ/ha) lần lượt là năng suất ... cao hơn nam sinh ngoại thành hay không? Lời giải Gọi X, Y (cm) lần lượt là chiều cao của nam sinh nội thành và nam sinh ngoại thành. Bài toán trên chính là bài toán kiểm đònh so sánh hai kỳ vọng...
 • 13
 • 3,553
 • 90

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP