Cac chuyen de Hoa hoc on thi vao 10 va on thi HSG

Cac chuyen de Hoa hoc on thi vao 10 va on thi HSG

Cac chuyen de Hoa hoc on thi vao 10 va on thi HSG
... nhiªu ? Gi¶i V× %Na + %O = 100 % => %Na = 100 % - %O = 100 % - 25,8% = 74,2% % A.M Ax By % B.M Ax By 74,2.62 25, 8.62 = =2 ; y= = =1 Ta cã : x = 100 .M A 100 .23 100 .M B 100 .16 VËy c«ng thøc cđa X ... DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 31 Gv : Dương Văn Kha BaCO3 (M1 = 197) Trường THCS n Sơn 100 − 158,2 = 58,2 M = 158,2 CaCO3 (M = 100 ) 197 − 158,2 = 38,8 58,2 %n BaCO3 = ⇒ 100 % = 60% (Đáp án C) ... LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv...
 • 66
 • 828
 • 14

Các chuyên đề hoá học ôn thi THPT quốc gia (hơn 400 trang)

Các chuyên đề hoá học ôn thi THPT quốc gia (hơn 400 trang)
... cỏch nhanh nht, thun li nht ng thi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng Xin trõn trng gii thiu cun : Ti liu luyn thi i hc Cu trỳc ca ti liu gm phn: Phn A : Gii thiu 10 phng phỏp gii nhanh trc ... tham gia phn ng bng tng lng cỏc cht to thnh phn ng Vớ d : (TSH Khi A 2013) Hn hp X gm H2, C2H4 v C3H6 cú t so vi H2 l 9,25 Cho 22,4 lớt X (ktc) vo bỡnh kớn cú sn mt ớt bt Ni un núng bỡnh mt thi gian, ... TI LIU LUYN THI I HC MễN HểA HC NM 2013-2014 TRUNG TM LUYN THI I HC HNG PHC 10 TRUNG TM LTH HNG PHC- /C S 26-28 NG S KDC METRO TP.CN TH HOTLINE: 0909000895 Vớ d 2: (TSH Khi A 2009) Thi t t V lớt...
 • 461
 • 2,390
 • 25

Các chuyên đề hóa học ôn thi THPT quốc gia cực hay

Các chuyên đề hóa học ôn thi THPT quốc gia cực hay
... TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC TRUNG TÂM GIA SƯ LUYỆN THI ALPHA THÀNH PHỐ VINH CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC A PHẦN HÓA HỮU CƠ: Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic ... 0917.638.972 TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC TRUNG TÂM GIA SƯ LUYỆN THI ALPHA THÀNH PHỐ VINH *Lưu ý: Công thức sử dụng H2 dư, tức anken phản ứng hết, nên hỗn hợp sau phản ứng không làm màu nước brom Thông thường ... 0917.638.972 TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC TRUNG TÂM GIA SƯ LUYỆN THI ALPHA THÀNH PHỐ VINH Câu 15 X chất hữu không làm đổi màu quỳ tím, tham gia phản ứng tráng bạc, tác dụng với NaOH Công thức cấu tạo X...
 • 293
 • 1,158
 • 16

Các chuyên đề hóa học ôn thi ĐH - CĐ

Các chuyên đề hóa học ôn thi ĐH - CĐ
... thc cu to ca X v Y tng ng l A HCOOCH3 v HCOOCH2-CH3 B HO-CH(CH3)-CHO v HOOC-CH2-CHO C HO-CH2-CH2-CHO v HO-CH2-CH2-CH2-CHO D HO-CH2-CHO v HO-CH2-CH2-CHO Cõu 507 Cho cỏc hp cht hu c: (1) ankan;(2) ... (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sn phm chớnh thu c l A 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en) B 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en) 37 Th vin ti liu trc tuyn phớ vnd365.com C 2-metylbuten-3 ... 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dóy gm cỏc cht sau phn ng vi H2 (d, xỳc tỏc Ni, to), cho cựng mt sn phm l: A xiclobutan, 2-metylbut-2-en v but-1-en B 2-metylpropen, cis-but-2-en...
 • 63
 • 686
 • 0

Các Chuyên đề Hóa học luyện thi đại học 2011 ppt

Các Chuyên đề Hóa học luyện thi đại học 2011 ppt
... www.VIETMATHS.com Chuyờn Húa hc Nm hc 2010 -2011 THI TH I HC LN III NM 2010 TRNG THPT CHUYấN Lấ QUí ễN Mụn thi: HO HC ( thi cú 06 trang) Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt H, tờn thớ sinh: ... www.VIETMATHS.com Chuyờn Húa hc Nm hc 2010 -2011 TI LIU THAM KHO 1. thi i hc cỏc nm 2. thi GVG cp tnh Qung Tr 3.Phng phỏp gii toỏn húa hc 4.Cỏc thi trờn mng 5.Sỏch Bi Húa hc v Sỏch Giỏo khoa ... Húa hc Nm hc 2010 -2011 Do lng kim loi thu c bng trc phn ng => 8a-b=0 8a=b %m(Zn)= 65 100 = 12,67% 65 56 Cõu 6: Cho 6,72 gam Fe vo dung dch cha 0,3 mol H2SO4 c, núng (gi thit SO2 l sn phm...
 • 41
 • 311
 • 0

Các chuyên đề hóa học luyện thi quốc gia PTTH

Các chuyên đề hóa học luyện thi quốc gia PTTH
... amoniac Quỏ trỡnh sn xut gm ba giai on : + Giai on 1: Oxi húa NH3 bng oxi khụng khớ to thnh NO 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O + Giai on 2: Oxi hoỏ NO thnh NO2 2NO + O2 2NO2 + Giai on 3: Chuyn hoỏ NO2 thnh ... 1,8 un núng X mt thi gian bỡnh kớn (cú bt Fe lm xỳc tỏc), thu c hn hp khớ Y cú t so vi He bng Tớnh hiu sut ca phn ng tng hp NH3 Cõu 20 Hn hp A gm N2 v H2 vi t l mol 1: To phn ng gia N2 v H2 cho ... th t l ti gin v s nguyờn t ca cỏc nguyờn t phõn t b Cỏch thit lp cụng thc n gin nht - Thit lp cụng thc n gin nht ca hp cht hu c CxHyOz l thit lp t l m m m x : y : z = nC : nH : nO = C : H : O 12...
 • 45
 • 292
 • 0

Đầy đủ các chuyên đề Hoá học vô cơ Hoá học hữu cơ luyện thi đại học

Đầy đủ các chuyên đề Hoá học vô cơ và Hoá học hữu cơ luyện thi đại học
... tăng, tính oxi hoá tăng B tăng, tính oxi hoá giảm C giảm, tính oxi hoá giảm D giảm, tính oxi hoá tăng Câu 3: điều kiện thờng H2O chất lỏng, H2S, H2Se H2Te chất khí A oxi nớc có lai hoá sp3 B H2O ... không A Các halogen phi kim mạnh chu kỳ B Các halogen có số oxi hóa -1; 0; +1; +3; +5; +7 C Các halogen có electron lớp thuộc phân lớp s p D Tính oxi hoá halogen giảm dần từ flo đến iod Câu 3: Các ... photpho A đỏ B vàng C trắng D nâu Câu 3: Các số oxi hoá có photpho A 3; +3; +5 B 3; +3; +5; C +3; +5; D 3; 0; +1; +3; +5 Câu 4: So với photpho đỏ photpho trắng có hoạt tính hoá học A B không so...
 • 96
 • 3,838
 • 23

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC VÀ CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
... R(NO3) 3và RSO4 R + 362 = 1,5921 => R = 56( Fe) R + 96 Nếu hòa tan mol R suy : Nhận xét : Rõ ràng cách ngắn gọn cách thể rõ chất hóa học Tuy nhiên học sinh dùng cách cách thông dụng học sinh quen ... obitan nguyên tử lai hóa Số AO lai hóa tổng số AO tham gia tổ hợp Một số dạng lai hóa a) lai hóa sp b) lai hóa sp2 c) lai hóa sp3 d) lai hóa sp3d: lỡng tháp tam giác e) lai hóa sp3d2: bất diện ... = 81,75 (kJ/mol) 1.3- Các cách tính nhiệt phản ứng hoá học a) Tính nhiệt phản ứng hoá học từ nhiệt sinh - Nhiệt sinh ( nhiệt hình thành ) hợp chất nhiệt phản ứng tạo mol hợp chất từ đơn chất trạng...
 • 73
 • 993
 • 2

Các chuyên đề Hóa học Hữu cơ luyện thi Đại học

Các chuyên đề Hóa học Hữu cơ luyện thi Đại học
... ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí M t s d ng toán phương pháp gi i hóa h u cơ: 7.1 Ph n ng oxi hóa –kh hóa h u cơ: 7.1.1 Tính s oxi hóa c a m t nguyên t cacbon (hay Nitơ) phân t h u cơ: ... http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí 7.0 M t s d ng toán phương pháp gi i hóa h u cơ: 23 7.1 Ph n ng oxi hóa –kh hóa h u cơ: 23 7.1.1 Tính s oxi hóa c a m t nguyên ... oxi, phân t ch t ph n ng có s tăng s oxi hóa +Oxi hóa hoàn toàn: ph n ng cháy c a HCHC v i oxi +Oxi hóa không hoàn toàn (oxi hóa ch m): tác nhân oxi hóa thư ng KMnO4, CrO3, K2Cr2O7, O2, có xúc...
 • 35
 • 874
 • 2

Các chuyên đề hình học luyên thi vào PTTH

Các chuyên đề hình học luyên thi vào PTTH
... ta có , suy tia NH NM trùng nhau, hay N, H, M thẳng hàng CHUYÊN ĐỀ : CÁC BÀI TOÁN KHÓ Xuân Hồng CÁC CHUYÊN ĐỀ VÀ BÀI TOÁN HÌNH HỌC ÔN THI VÀO LỚP 10 Bài 1: Cho đường tròn (O;R) S điểm nằm đường ... lớn AB M trung điểm CD Cho biết Tính góc hình thang Hướng dẫn giải Xuân Hồng CÁC CHUYÊN ĐỀ VÀ BÀI TOÁN HÌNH HỌC ÔN THI VÀO LỚP 10 Ta có AC = BD nên ABCD hình thang cân, suy $latex \widehat{DAB} ... điển, viên ngọc hình học sơ cấp, định lý Feuerbach Định lý Feuerbach Đường tròn nội tiếp đường tròn điểm Euler tiếp xúc với Xuân Hồng CÁC CHUYÊN ĐỀ VÀ BÀI TOÁN HÌNH HỌC ÔN THI VÀO LỚP 10 Chứng...
 • 46
 • 541
 • 7

luyện thi đại học - các chuyên đề hóa học

luyện thi đại học - các chuyên đề hóa học
... ho| ca clo c|c cht: HCl, KClO3, HClO, HClO2, HClO4 ln lt l{: A +1, +5, -1 , +3, +7 B -1 , +5, +1, -3 , -7 C -1 , -5 , -1 , -3 , -7 D -1 , +5, +1, +3, +7 C}u 4: C|c nguyờn t ph}n nhúm chớnh nhúm VIIA cú ... 3) S + NaOH Na2S + Na2S2O3 + H2O 4) Cr(OH)3 + ClO- + OH CrO4 2- + Cl- + H2O 5) MnO2 + ClO- + OH- MnO 4- + Cl- + H2O 6) NH4Cl + ClO- + OH N2 + Cl- + H2O 7) Al + KNO3 + KOH KAlO2 + NH3 8) Al + NaNO3 ... dung dch t ú thit lp phng trỡnh tng in tớch dng bng tng in tớch }m Khi cú s thay th c|c ion thỡ mi quan h gia chỳng l{: Vi anion: O 2- 2Cl-; O 2- 2NO 3-; O 2- SO4 2-; 2Cl- SO4 2- Vi cation: 2Na+...
 • 44
 • 235
 • 0

Chuyên đề hóa học ôn thi quốc gia THPT

Chuyên đề hóa học ôn thi quốc gia THPT
... THI TH I HC LN III NM 2010 TRNG THPT CHUYấN Lấ QUí ễN Mụn thi: HO HC ( thi cú 06 trang) Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Mó thi ... 0,1 mol vinylaxetilen Nung X mt thi gian vi xỳc tỏc Ni thu c hn hp khớ Y cú t so vi khụng khớ l Nu cho ton b Y sc t t vo dung dch brom (d) thỡ cú m gam brom tham gia phn ng Giỏ tr ca m l A 8,0 ... mt xớch = m / M(mi mt xớch) *Cht PVC ch cha liờn kt n nờn tham gia phn ng th, nhng coa su izopren tham gia phn ng lu húa li tham gia phn ng th dự cũn cú liờn kt ụi II.BI TP Cõu 1: Thu phõn 1250...
 • 41
 • 320
 • 0

Các chuyên đề văn học ôn tập thơ, văn xuôi ôn thi đại học cao đẳng tham khảo

Các chuyên đề văn học ôn tập thơ, văn xuôi ôn thi đại học cao đẳng tham khảo
... viết văn với vẻ đẹp tạo hóa, thi n nhiên người Chính mà Sông Đà văn chương ông vừa Sông Đà thực, vừa Sông Đà nghệ thuật mang tình yêu Nguyễn Tuân (Bài làm học sinh) Đề 2: Bình giảng đoạn văn sau ... Tĩnh, Thanh Hóa - Thuở nhỏ, bắt đầu học Nguyễn Tuân học chữ Pháp Khi học đến bậc trung học Nam Định, ông tham gia bãi khóa bị đuổi học (năm 1929) - Vào làng văn sớm ông sống hẳn với ngòi bút từ năm ... khác, ý thơ văn xuôi Ở nhân vật trùm lên tất miền Tây, đưa vào không khí vời vợi, làm cho đất nước người bay bổng lên (Tô Hoài) Chuyên đề 4: VĂN XUÔI KHÁNG PHÁP Vấn đề 1: ĐÔI MẮT (Nam Cao) * Vầng...
 • 139
 • 378
 • 0

cac chuyen de hoa hoc 10

cac chuyen de hoa hoc 10
... nào? A Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion dơng M2+ (Z=12), ion âm X- (Z=9) B Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion dơng M2+ (Z=12), ion âm X2- (Z=8) C Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion ... nguyên tử X có 10 notron Nguyên tử khối nguyên tố X là: A 20 B.19 C.21 D kết khác Câu21: Đồng vị sau mà hạt nhân notron: A H B H C H D đồng vị Câu22: Nguyên tử khối trung bình Bo 10, 812 Mỗi có ... AB32- có 30 proton Trong nguyên tử A nh B số P số N A B nguyên tố sau đây: A Cacbon oxi B lu huỳnh oxi C silic oxi D cacbon lu huỳnh Câu25: Trong anion AB32- có 42 electron Trong nguyên tử A nh...
 • 4
 • 1,331
 • 38

Các chuyên đề hóa học 10

Các chuyên đề hóa học 10
... nào? A Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion dơng M2+ (Z=12), ion âm X- (Z=9) B Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion dơng M2+ (Z=12), ion âm X2- (Z=8) C Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion ... nguyên tử X có 10 notron Nguyên tử khối nguyên tố X là: A 20 B.19 C.21 D kết khác Câu21: Đồng vị sau mà hạt nhân notron: A H B H C H D đồng vị Câu22: Nguyên tử khối trung bình Bo 10, 812 Mỗi có ... phân lớp electron bão hoà phân lớp sau: A s1, p3, d7, f12 B s2, p5, d9, f13 C s2, p4, d10, f11 D s2, p6, d10, f14 Câu28: Cation R+ có cấu hình electron phân lớp ngoàI 2p Cờu hình electron nguyên...
 • 4
 • 975
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: các chuyên đề hóa học luyện thi đại họccác chuyên đề sinh học ôn thi đại họcchuyen de hoa hoc on thi dai hoccác chuyên đề sinh học ôn thi cấp quốc giachuyên đề hóa học luyện thi đại họccác chuyên đề hóa học lớp 8các chuyên đề hóa học 8các chuyên đề hóa học lớp 11các chuyên đề hóa học 11các chuyên đề hóa học hữu cơ 11tổng hợp các chuyên đề hóa học 9các chuyên đề hóa học hữu cơcác chuyên đề hóa học 9các chuyên đề hóa học vô cơcác chuyên đề hóa học lớp 9Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ