CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 VÀ NĂM 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 NĂM 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 VÀ NĂM 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
... Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 100 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 VÀ NĂM 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ... với phòng học của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H2: Sinh viên hài lòng ở mức độ trung bình với thư viện của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H3: Sinh viên hài lòng ở mức ... phòng tin học của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H4: Sinh viên hài lòng ở mức độ trung bình với trang Web của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng H5: Sinh viên hài lòng ở...
 • 7
 • 1,159
 • 12

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 NĂM 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 VÀ NĂM 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
... nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 133 3. Chống sét van bảo vệ quá điện áp do xung sét cho máy điện 3. 1. Mô hình dạng xung sét chuẩn Biểu thức toán học các ... của MBA. Hình 16. Có đặt CSV 3. 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của điện trở nối đất độ dốc đầu sóng đến điện áp dư của CSV 3. 3.1. Ảnh hưởng của điện trở nôi đất đến điện áp dư Tiến hành mô phỏng ... 13. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 1 34 3. 2.2. Mô hình sử dụng CSV bảo vệ máy biến áp (MBA) khi có xung điện áp sét truyền vào...
 • 6
 • 789
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường đại học đà lạt

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường đại học đà lạt
... sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV đối với chất lượng CSVC-TTB Trường Đại học Đà Lạt gồm 03 phần. Phần I: Đánh giá các thành phần chất lượng dịch vụ CSVC-TTB sự hài lòng của ... mục đích: - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB của trường ĐHĐL. - Kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng của sinh viên theo các đặc điểm cá nhân. ... đo lường trong khoa học xã hội, NXB Chính trị Quốc gia. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Đà Lạt Ma Cẩm Tường...
 • 22
 • 2,840
 • 9

Luận văn: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT pdf

Luận văn: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT pdf
... yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Đà Lạt.”, việc kiểm chứng làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh ... mục đích:  Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB của trường ĐHĐL.  Kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng của sinh viên theo các đặc điểm cá nhân. ... cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Đà Lạt.” 1.1. Ý nghĩa lý luận của đề tài nghiên cứu Những kết quả của luận...
 • 137
 • 1,350
 • 5

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên trường đại học kinh tế huế đối với mạng ĐTDĐ viettel

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên trường đại học kinh tế huế đối với mạng ĐTDĐ viettel
... 48 .291 1.5 53 6.212 48 .291 2.286 9. 145 42 .2815 1 .45 4 5.8 14 54. 105 1 .45 4 5.8 14 54. 105 1.7 63 7.050 49 .33 26 1.259 5. 035 59. 140 1.259 5. 035 59. 140 1.6 74 6.698 56.0297 1. 145 4. 579 63. 719 1. 145 4. 579 ... 63. 719 1.615 6 .45 9 62 .48 88 1.0 04 4.016 67. 736 1.0 04 4.016 67. 736 1 .31 2 5. 248 67. 736 9 .959 3. 836 71.57210 .8 63 3 .45 1 75.02211 .788 3. 1 53 78.17512 .718 2.871 81. 046 13 . 630 2.520 83. 565 14 ... %1 6 .30 1 25.205 25.205 6 .30 1 25.205 25.205 2.9 94 11.977 11.9772 2.212 8. 847 34 .052 2.212 8. 847 34 .052 2.7 04 10.816 22.7 93 3 2.007 8.027 42 .079 2.007 8.027 42 .079 2.586 10 . 34 3 33 . 136 4 1.5 53 6.212...
 • 44
 • 1,095
 • 1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc đối với báo điện tử

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc đối với báo điện tử
... Chương 1 TỔNG QUAN VỀ SỰ HÀI LÒNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.1. TỔNG QUAN VỀ SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG 1.1.1. Định nghĩa sự hài lòng Sự hài lòng của khách hàng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI ĐỌC ĐỐI VỚI BÁO ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH ... SAS=0 .39 5USA+0 .30 1DES+0. 531 INF+0 .40 5TRU+0. 248 EMP+0.294MAI 3. 4. PHÂN TÍCH ANOVA 3. 4. 1 Giới tính với sự hài lòng Kiểm ñịnh Levene với sig = 0. 142 > 0.05 khẳng ñịnh phương sai của sự hài lòng giữa...
 • 26
 • 1,341
 • 2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của hệ thống siêu thị coopmart

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của hệ thống siêu thị coopmart
... phương pháp nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dòch vụ bán hàng của hệ thống siêu thò CooMart- Chương 3: Biện pháp nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng đối với ... alpha của chủng loại hàng hóa là .76; của phong cách phụcvụ là .89; của trưng bày là .79; của mặt bằng là .75; của an toàn là .75; của giá cảcảm nhận là .75. Hơn nữa, các biến quan sát của các ... PCPV2, PCPV3, PCPV4, PCPV5, PCPV6.b. Nhóm 2: TB1, TB2, TB3, TB4. c. Nhóm 3: AT1, AT2, AT3, MB5, MB6.d. Nhóm 4: MB1, MB2, MB3.e. Nhóm 5: CLHH1, CLHH2, CLHH3.f. Nhóm 6: GC1, GC2, GC3.g. Nhóm...
 • 61
 • 1,541
 • 25

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng
... tài nguyên thiên nhiên.Từ khoá: Sự hài lòng, đầu tư trực tiếp nước ngoài, TP. Đà Nẵng, yếu tố môi trường, mô hình phân tích khám phá, hồi quy bội. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của ... yếu tố thị trường, nhóm yếu tố về lao động cơ sở hạ tầng có tác động đến sự phân bố về mặt không gian của vốn FDI giữa các Mục tiêu của nghiên cứu là nhận diện các yếu tố môi trường ảnh ... mô thị trường 0,027 0 , 34 2 0,079 0, 937 Vị trí địa lý tài nguyên thiên nhiên0,016 0, 048 0,017 0 ,32 3 0, 747 0, 936 1,069 Sự hình thành phát triển cụm ngành0,129 0,056 0, 1 34 2 ,30 8 0,0 23 0,788...
 • 6
 • 913
 • 6

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ hà tĩnh

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ hà tĩnh
... (Constant) -0 ,38 1 0,1 63 -2 ,33 5 0,021 CÔNG VIỆC 0, 239 0,06 0,177 4, 02 0,000 THĂNG TIẾN 0,177 0,0 43 0,208 4, 1 34 0,000 LƯƠNG THƯỞNG0 , 34 9 0,0 53 0 ,36 6 6,596 0,000 GẮN KẾT 0 ,33 9 0, 045 0 , 34 5 7,527 ... các nhân tố ảnh Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hưởng đến sự hài lòng của nhân đối với công ty nhân đối với công ty CPTMDV Hà TĩnhCPTMDV Hà TĩnhMô hình nghiên cứu Sự ... Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp tại công ty CPTMDV Hà Tĩnh Sinh viên thực hiện:Trần Thị MỹLớp: K42 QTKD Thương MạiGiáo viên hướng dẫn:Th.s:...
 • 23
 • 1,085
 • 11

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ hà tĩnh

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ hà tĩnh
... ß 3 *X 3 + ß 4 *X 4 + ß5*X5 + ß6*X6Trong đó:Y: Sự hài lòng của nhân viên khi làm việc tại công tyX1, X2, X 3, X 4, X5, X6 : Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên β0 ... độ hài lòng của nhân viên chủ yếu bị tác động bởi các yếu tố nêu trên, nên trong quá trình phân tích sự ảnh hưởng, nhóm sẽ tập trung nghiên cứu những yếu tố này.2.2 .3. 3 Đánh giá độ phù hợp của ... tương lai. Sinh viên: Trần Thị Mỹ - K42QTKD Thương Mại 54 GVHD: ThS. Hoàng La Phương Hiền Khóa luận tốt nghiệp đại học Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với...
 • 83
 • 1,375
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại công ty cổ phần betong 6các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viênđánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên học toeic đối với trung tâm ngoại ngữ tin học trường cao đẳng công nghệ thủ đứcnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của hệ thống siêu thị coopmartcác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm nước suốiđánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tiệc cướiphan tich các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại copng ty vang bac da quy phu nhuannghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty tnhh mtv cảng chân mâycác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên marketing đối với công tycác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên bán hàng tại công ty xăng dầu quảng bìnhnghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên tại trường đại học đồng naicác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàngluận văn các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ chứcphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại ngân hangphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng của tác giả đỗ thị hồng quyênchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ