Tài liệu về : “GÍA TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT

GÍA TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT

GÍA TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT
... GÍA TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆTI. Mục tiêu:Giúp học sinh:1. Về kiến thức: + Biết dùng hình vẽ để tìm và nhớ được các công thức về giá trị lượng giác của các góc (cung) ... của các góc (cung) liên quan đặc biệt và sử dụng được chúng.2. Về kĩ năng: + Khi dùng bảng tính để tính gần đúng các GTLG của các góc (cung) lượng giác tuỳ ý, biết đưa về xét góc α với 0≤ α ≤ ... bài củHoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng+GV: Vẽ hình và yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: “Nhắc lại định nghĩa về các giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác? ”+HS: Trả...
 • 3
 • 14,279
 • 150

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG)

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG)
... 9Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác cách xác định điểm M trên đường tròn lượng giác xác định bởi số ∝ => dấu của các giá trị lượng giác. Biết tính chất của các giá trị lượng giác ... tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh (HS).Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác *Kiểm tra bài cũ:1. Nêu khái niệm góc lượng giác 2. Nêu khái niệm cung lượng giác. Đường tròn định hướng ... ∝, khi biết∝- Biết các giá trị côsin, sin, tang và côtang của một số góc lượng giác thường gặp.- Dựa vào định nghĩa, biết xác định các giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt và ngược lại.-...
 • 10
 • 6,209
 • 99

Bài giảng Tiết 14 : Giá trị lượng giác của các góc

Bài giảng Tiết 14 : Giá trị lượng giác của các góc
... Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt: •Chú ý :Từ các giá trị lượng giác của các góc đặc biệt đã cho trong bảng và tính chất trên ta thể suy ra giá trị lượng giác của các góc đặc biệt ... chất của các GTLG của các góc từ 00 đến 1800 và mối quan hệ giữa chúng. Nhớ được bảng các giá trò lượng giác của các góc đặc biệt. - Kó năng:Vận dụng được bảng các giá trò lượng giác của các ... cố•Nội dung chính của lý thuyết:1. Định nghĩa2. Tính chất3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt Vũ Xuân Lương - THPT Văn Miếu 3- Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt 2.Tính chất:Sinα...
 • 19
 • 792
 • 6

Bài giảng Tiết 14 : Giá trị lượng giác của các góc

Bài giảng Tiết 14 : Giá trị lượng giác của các góc
... Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt: •Chú ý :Từ các giá trị lượng giác của các góc đặc biệt đã cho trong bảng và tính chất trên ta thể suy ra giá trị lượng giác của các góc đặc biệt ... chất của các GTLG của các góc từ 00 đến 1800 và mối quan hệ giữa chúng. Nhớ được bảng các giá trò lượng giác của các góc đặc biệt. - Kó năng:Vận dụng được bảng các giá trò lượng giác của các ... cố•Nội dung chính của lý thuyết:1. Định nghĩa2. Tính chất3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt Vũ Xuân Lương - THPT Văn Miếu 3- Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt 2.Tính chất:Sinα...
 • 19
 • 289
 • 1

Giá trị lượng giác của các cung liên quan đặc biệt

Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt
... cos)360cos( sin)360sin( 0 0 0 0 =+ Ζ∈=+ =+ =+ 30 0 390 0 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT BÀI 3: 1. HAI GÓC ĐỐI NHAU (α và - α ): (OA,OM)= α ; (OA,ON)= - α sin(- α) ... 3cos(4 ) 5cos 2cos 3cos 5cos 0 x x x x x x π π = − + + − = + − = Ví dụ 1: CMR Nếu A,B,C là 3 góc của 1 tam giác thì: 3 sin cos 2 A B C C + + = 2 sin sin( ) cos 2 2 A B C C VT C C VP π + + + = = + ... KIỂM TRA BÀI CŨ sinα = cosα = tanα = cotα = Cho điểm M thuộc đường tròn lượng giác sao cho: sđAM = sđ (OA,OM) = α ? ? ? ? OK OH os sin tan c α α α = AP BQ os cot c sin α α...
 • 14
 • 1,431
 • 5

GÍA TRỊ LƯƠNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ

GÍA TRỊ LƯƠNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ
... thức lượng giác , vận dụng định nghĩa chứng minh được các biểu thức lượng giác 2 Về kỹ năng : - Rèn kỹ năng nhớ được các giá trị lượng giác của các góc đặc biệt , cách tra các giá trị lượng ... Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt 1. Củng cố :(7 phút ) - Nhắc lại định nghĩa , cách xác định giá trị lượng giác của một góc bất kỳ , mối quan hệ của các GTLG ... lại các phương pháp tính các GTLG của một góc tù - Nêu ví dụ 2H4: N êu bảng giá trị LG của m ột số góc đặc biệt Ví dụ 2: Tìm các giá tri lượng giác của góc 120oGi ải : g óc 1200 bù với góc...
 • 38
 • 2,317
 • 3

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ
... bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt. x y α ' α xx' M' y 1- 1 O 1 M 2. Giá trị lượng giác của hai góc bù nhau : ( SGK) 3. Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt: ( SGK) ... lượng giác , biết cách vận dụng và tính được các giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt. 2. Về kỹ năng : - Tính được các giá trị lượng giác đặc biệt. 3. Về tư duy : - Rèn luyện tư duy lôgic. ... giữa các giá trị lượng giác đó. 2. Về kỹ năng : - Tính được các giá trị lượng và đơn giản được các hệ thức chứa các giá trị lượng giác đó. - Chứng minh và vận dụng được cá hệ thức giữa các...
 • 24
 • 629
 • 5

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ
... trị lượng giác của cung đặc biệt: cung đặc biệt: 5. Góc giữa hai vectơ: 5. Góc giữa hai vectơ: Góc giữa và ký hiệu là a r b r ( ) ,a b r r Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông tại A và góc B bằng 25 ... góc α (0 0 ≤ α ≤ 180 0 ) 3. Tính chất: 3. Tính chất: sinα = sin(180 0 - α) cosα = - cos(180 0 - α) tanα = - tan(180 0 - α) cotα = - cot(180 0 - α) 4. Giá trị lượng giác của 4. Giá trị lượng giác ... góc α (0 0 ≤ α ≤ 180 0 ) 3. Tính chất: 3. Tính chất: sinα = sin(180 0 - α) cosα = - cos(180 0 - α) tanα = - tan(180 0 - α) cotα = - cot(180 0 - α) 4. Giá trị lượng giác của 4. Giá trị lượng giác...
 • 10
 • 1,171
 • 38

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ
... đến 180 0 ). thể củng cố bằng cách cho học sinh lập bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt. (nếu được) Tiết 2: Dạy tiếp tục bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt. (nếu tiết ... khái niệm các giá trị lượng giác góc α, với 0 0 ≤≤ α 180 0 . 2. Kỹ năng: Biết được cách xác định giá trị lượng giác góc α với 0 0 ≤≤ α 180 0 , thấy được mối liên hệ giữa góc phụ nhau, các góc bù ... nhau, các góc bù nhau.  Cách nhớ bảng giá trị lượng giác đặc biệt theo quy tắc và không phải thuộc lòng.  Biết xác định dấu của góc α và quan hệ giữa các giá trị lượng giác. 3. Về tư duy và thái...
 • 5
 • 615
 • 13

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ
... 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 3 3.Giá trị lượng giác của một số góc số đo đặc biệt *Góc 0 o => nhớ tọa độ điểm A(0;1)z *Góc 90 o => nhớ tọa độ điểm B(1;0) *Góc 180 o => nhớ tọa độ điểm ... AB ( , ) = 130 o BCBA' 5.Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của một góc a.Tính các giá trị lượng giác của góc α Thứ tự bấm phím Tên máy :CASIO fx - 500MS MODE TÊN PHÍM SỐ ... =>dấu của x o và y o ? x o 90 o < α <180 o chỉ giá trị sin α dương các giá trị lượng giác còn lại âm tan α tồn tại khi α ≠90 o , cot α xác định khi α ≠ 0 o và α ≠ 180 o α N α Giá trị lượng...
 • 19
 • 384
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP