bai 12: Phep chia phan so

Bài 12: Phép Chia Phân Số

Bài 12: Phép Chia Phân Số
... 0)5 11ba b a ba∈ ≠ ≠− −Z Quy tắc: Muốn chia một phân số hay một số nguyên chomột phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. . .: . ; : . ( 0).a c a d a d c d a da ... ãHc thuc quy tc chia phõn s.ã Lm bi 84 n 90 trang 43 SGKãTit sau luyn tp Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.: ( 0).c ... 8).-8−Tính4 7b / .7 4−− Bài t p:ậ Bài t p:ậ4.77.4=1=-8-8=1=Có th thay th phép chia phân s ể ế ốb ng phép nhân phân s c không?ằ ố đượ 2 1 2 ) : . 3 2 3 1a = =4 3 4) : . 5 4 3b−=...
 • 11
 • 3,377
 • 5

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số
... Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. a c a d a.d: ;b d b c b.c= ì =(a,b,c,d ... là số nghịch đảo của -8 -8 số nghịch đảo của Hai số -8 và là hai số nghch o ca nhau.181 14 77 4ì =? ? ?3. Tìm số nghịch đảo của Số nghịch đảo của là Số nghịch đảo của là Số ... của ; hai số và là hai số 1474747747474s nghch os nghch onghch o ca nhau.4 77 4ì =− - Học thuộc định nghĩa số nghịch đảo, quy tắc chia phân số. - Làm bài tập 85,...
 • 20
 • 1,810
 • 5

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số
... chia một phân số hay một số nguyên chomột phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. . .: . ; : . ( 0).a c a d a d c d a da a cb d b c b c d c c= = = = ≠ Ki m tra bài ... ũ1a /( 8). -8 −Tính4 7b / .7 4−− Bài t p:ậ Bài t p:ậ4.77.4=1= -8 -8 =1=Có th thay th phép chia phân s ể ế ốb ng phép nhân phân s c không?ằ ố đượ ãHc thuc quy tc chia phõn s.ã ... =24345−1615−74 -2 72−17− . .: . ; : . ( 0).a c a d a d c d a da a cb d b c b c d c c= = = = ≠: ( 0).c ca ad d a= ≠ TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG Muốn chia một phân số cho một số nguyên...
 • 11
 • 1,275
 • 3

Bai 12 Phep chia phan so

Bai 12 Phep chia phan so
... a)Phát biểu quy tắc chia phân số b)Tìm x biết: 4 2:7 3x−= 1543 giây giây340 m/s300000 km/s 30 km/h giờ25Quãng đườngThời gianVận tốc 12 km400000km 68 m Giải: ... km400000km 68 m Giải: Quãng đường từ nhà Hòa đi đến trường:Thời gian Hòa đi từ trường về nhà: 1 12. 4( )3km=4 24 :1010 5= =(giờ) GV:Tôn Nguyễn Ngọc Sửu.Trường: THCS Êa Trul – Đăk Lăk ... người cuối cùng.-Cứ tiếp tục cho đến người cuối cùng. I. H. A. M. L. 3 9:2 4−=48 12 :55 11−=−7 14:10 15−=4:87−=816 :9−=114−114−23−18−18−18−34−34−23−4545H...
 • 18
 • 642
 • 0

Bài soạn Phép chia phân số - Đơn giản nhưng hay-DC

Bài soạn Phép chia phân số - Đơn giản nhưng hay-DC
... §12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ1) Số nghịch đảo:2) Phép chia phân số: §12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ1) Số nghịch đảo:2) Phép chia phân số: Muốn chia một phân số ... Châu §12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ1) Số nghịch đảo:2) Phép chia phân số: Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.* ... =?5Hoaứn thành các phép tính sau:243 -4 5 -1 61574 -7 212 -3 -3 8Ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.Từ câu d, hãy cho biết để chia một phân số cho một số nguyên ta làm...
 • 14
 • 1,443
 • 6

Bài: Phép chia phân số

Bài: Phép chia phân số
... hiện phép tính chia. - 1HS nêu phép tính: 32:157+ Phân số thứ nhất là 157.+ Đảo ngược là ngược lại.+ Phân số đảo ngược là phân số ngược lại của phân số cho trước.+ Phân số thứ ... thứ hai đảo ngược.+ Phân số thứ nhất là phân số nào?+ Thế nào là đảo ngược?+ Thế nào là phân số đảo ngược?+ Phân số thứ hai là 32, phân số đảo ngược của 32 là phân số nào?- Yêu cầu học ... ta thực hiện phép tính gì?- Yêu cầu học sinh nêu phép tính.- Hướng dẫn học sinh thực hiện phép chia: Muốn thực hiện phép chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai...
 • 5
 • 866
 • 13

BÀI 12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ

BÀI 12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ
... chính là chia một Phân số cho một phân số Qua các vd trên em hãy phát biểu quy tắc chia một phân số cho Một phân số? Quy tắc: muốn chia một phân số cho một phân số ,ta nhân số Bị chia với số nghịch ... quan hệ giữa phân số Phân số 4343?ta đã thay phép chia phân số bằng phép tính nào? 43:72 LÊ THỊ DANHKiểm tra bài cũKiểm tra bài cũPhát biểu quy tắc phép nhân phân số ?viết công ... 14.( 9) 12 12= = = 110 07= ì =−BÀI TẬP LÊ THỊ DANH2 .Phép chia phân số Thực hiện phép tính53:6−1035.1653:1653:6−=−=−=−GiảiVậy chia một số nguyên cho phân số cũng...
 • 15
 • 612
 • 2

bai 12. Phép chia phân số

bai 12. Phép chia phân số
... 2. Phép chia phân số: HÃy tính và so sánh: và 2 3: 7 42 4.7 32 4.7 32 3: 7 4Vậy: = ?4Ta có quy tắc: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia ... 87.3 21= Nhận xét: Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0),ta gi nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.( )a a:c = c 0 ; b b.c≠Tõ phÐp chia 3: 2=4−3 2 3 1 ( 3).1 ... 477474474774 Số nghịch đảonghịch đảo của nhau Số nghịch đảo?2 Có thể thay phép chia phân số bằng phép nhân phân số đ ợc không? ...
 • 13
 • 576
 • 3

Bài 12 Phép chia phân số

Bài 12 Phép chia phân số
... 0)Mun chia mt phân số cho một số nguyên khác 0, ta làm như thế nào?Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của một phân số và nhân mẫu với số nguyên.3 3 2 3 1 ... http://violet.vn/thanhliem24- Học thuộc định nghĩa số nghịch đảo, quy tắc chia phân số. - Làm bài tập 85, 86, 87, 88 SGK trang 43. http://violet.vn/thanhliem242. Phép chia phân số ?4. Hãy tính và so sỏnh2 3:7 ... tra bài cũ1. Phát biểu quy tắc phép nhân phân số? Viết công thức tổng quát.2. Áp dụng: Tính3 7 2 12 4 2 11 22−   + ì + ữ ữ http://violet.vn/thanhliem24Muốn chia một phân số...
 • 20
 • 588
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : PHÉP CHIA PHÂN SỐ ppsx

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : PHÉP CHIA PHÂN SỐ ppsx
... PHÉP CHIA PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: HS hiểu số nghịch đảo và biết cách tìm số nghịch đảo. HS: vận dung được quy tắc chia phân số Có kỹ năng thực hiện chia phân số II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng ... 72. 34 ta vừa thay phép chia thành phép toán gì? GV: vậy muốn chia một phân số cho ta làm thế nào? GV: xét VD khác: -8 : 34 GV: muốn chia một số HS: 72 : 43= 3.74.2= ... HS: vậy 72 : 43 = 72. 34 HS: là hai phân số nghịch đảo. HS: ta thay phép chia 72 : 43 bằng phép nhân 72 với phân số nghịch đảo 34 HS: lầy phân số bị chi nhân cho phân...
 • 8
 • 1,974
 • 26

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số
... ×= 3 2:4 6 3 42× = 6 2.4 87 .3 21==2 3. 44 3 1 2× ==2.1 3. 4 Bài tập: Tính và so sỏnh: b)2 3 :7 4v 2 47 3 ìTa cú: Vy Ta cú: 3 2:4 3 42ìv Mun chia mt phõn số hay một số ... cb=a(c 0)b.c≠ ?6 Làm phép tính:5 7a) : 6 12 −14b) 7 : 3 3 c) : 97ỏp ỏn5 12 6 7= ì107=5 7a) : 6 123 7.14= − 3 2−=14b) 7 : 33 c) : 97− 3 7.9−=121−= Số nghịch đảo ... TRA BÀI CŨ1) Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? 2) Áp dụng, tính: 2 5 4 3 4 15− ×KIỂM TRA BÀI CŨ2 5 4 3 4 15− ×2 1 1 3 1 3 = ì2 1 3 3= 1 3 =2 1 3 3= +Ta có:Khi thực hiện phép...
 • 17
 • 393
 • 6

bài 12 phép chia phân số

bài 12 phép chia phân số
... Ki m tra bài c 1a /( 8).-8Tớnh4 7b / .7 4 Bài t p Bài t p::4.77.4=1=-8-8=1=Có thể thay phép chia phân số bằng phép nhân phân số đ ợc không ? L s nghch o của phân số 8−18−Hai ... của Các số nghịch đảo lần lượt là 1 107; ; ; ( , , 0, 0)5 11ba b a ba∈ ≠ ≠− −Z Quy tắc: Muốn chia một phân số hay một số nguyên chomột phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch ... =24345−1615−74-272−27− Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.: ( 0).c ca ad d a= ≠ Bài tập3737Câu1: Số nghịch đảo của là:G...
 • 19
 • 286
 • 0

bai 12: Phep chia phan so

bai 12: Phep chia phan so
... Đ12. PHẫP CHIA PHN S43:722. Phộp chia phõn s?4Hóy tớnh v so sỏnh:43:72vGii: 2183.74.23472== =2183.74.23472==347234.7243:72= Đ12. PHẫP CHIA PHÂN ... =2183.74.23472==347234.7243:72= Đ12. PHẫP CHIA PHÂN SỐ QUY TẮC CHIA PHÂN SỐ:Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bò chia với số nghòch đảo của s chia. ;...:cbdacdbadcba==)0(..: ... em hãy thực hiện phép chia: Giaûi:=25:23=52.23=5.22.353= ? Em hãy phát biểu qui tắc phép chia phân số đã học ở tiểu học?Các em đã được học phép chia phân số ở tiểu học,...
 • 15
 • 378
 • 8

Bài 12.phép chia phân số

Bài 12.phép chia phân số
... tắc:(SGK)Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. =dcba:=cdba.;..cbda=dca :=cda.cda.)0( ≠c * Bài tập: ... ≠c=−13:45Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta làm như thế nào? =−3.41).5(Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên. ... Tớnh:=712.43=7.412).3(=7.13).3(79 S hc lp 6Tit 87 Đ12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ Ta nói là số nghịch đảo của ;là của ; hai số và là hai số nghịch đảo của nhau. số nghịch đảo - 53.3 - 5 - 53- 53 3 -...
 • 13
 • 225
 • 0

Bài 12: phép chia phân số

Bài 12: phép chia phân số
... Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. Nhận xét: muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân ... Đ12.PHẫP CHIA PHN Scú th thay th phộp chia phân số Bằng phép nhân phân số được không? .Ta nói là số nghịch đảo của -8, cũng là số nghịch đảo của ; hai số -8 & là hai số nghịch đảo ... nghĩa số nghịch đảoHọc quy tắc và nhận xét, làm bài tập Câu 1: chọn câu trả lời đúng nhất:Thế nào là hai số nghịch đảo? a. Là hai số có tích bằng 1 b. Là hai số có tổng bằng 0 c. Là hai số...
 • 9
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng phép chia phân số lớp 6bài giảng phép chia phân số toán 6bài tập phép chia phân số lớp 6các bài toán về phép chia phân sốtoán lớp 6 bài phép chia phân sốtoán 6 bài phép chia phân sốBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM