Bài 12: Phép Chia Phân Số

11 3,384 5
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG Ki m tra bài cể ũ 1 a /( 8). -8 − Tính 4 7 b / . 7 4 − − Bài t p:ậ Bài t p:ậ 4.7 7.4 = 1= -8 -8 = 1= Có th thay th phép chia phân s ể ế ố b ng phép nhân phân s c không?ằ ố đượ L s ngh ch oà ố ị đả c a phân sủ ố 8− 1 8− Hai số 8− và 1 8− L hai s ngh ch o c a nhauà ố ị đả ủ L s ngh ch oà ố ị đả c a ủ 1 8− 8− BÀi 12 V y em hi u th nào là hai s ngh ch oậ ể ế ố ị đả ? L s ngh ch oà ố ị đả c a phân sủ ố 7 4− 4 7 − Hai số 4 7 − và 7 4− L hai s ngh ch o c a nhauà ố ị đả ủ L s ngh ch oà ố ị đả c a ủ 4 7 − 7 4− Định nghĩa: Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. 1 11 ; 5; ; ( , , 0, 0) 7 10 a a b a b b − − ∈ ≠ ≠Z ?3 Tìm số nghịch đảo của Các số nghịch đảo lần lượt là 1 10 7; ; ; ( , , 0, 0) 5 11 b a b a b a ∈ ≠ ≠ − − Z Quy tắc: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. . . : . ; : . ( 0) . a c a d a d c d a d a a c b d b c b c d c c = = = = ≠ 2 1 2 . ) : . . 3 2 3 1 a = = 4 3 . 4 ) : . . 5 4 . 3 b − = = 4 2 . ) 2 : . . 7 1 . c − − = = 4 4 1 ) : ( 2) . . 7 7 . d − = = 2 4 3 4 5 − 16 15 − 7 4 -2 7 2 − 1 7 − Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên. : ( 0) . c c a a d d a = ≠ Bài tập 3 7 3 7 Câu1: Số nghịch đảo của là: G H I K 7 3 3 7 − 7 3 − Câu2: 3 : 3 7 = E F G H 9 7 3 7 1 7 2 7 Câu3: 1 4 : 3 = L M N O 4 3 4 3 − 1 12 − 1 12 Câu4: 5 3 : 6 13 − = P Q S T 5 26 − 5 26 65 18 65 18 − . . : . ; : . ( 0) . a c a d a d c d a d a a c b d b c b c d c c = = = = ≠ : ( 0) . c c a a d d a = ≠ • Học thuộc quy tắc chia phân số. • Làm bài 84 đến 90 trang 43 SGK • Tiết sau luyện tập . tra bài cể ũ 1 a /( 8). -8 − Tính 4 7 b / . 7 4 − − Bài t p:ậ Bài t p:ậ 4.7 7.4 = 1= -8 -8 = 1= Có th thay th phép chia phân s ể ế ố b ng phép nhân phân. 1 7 − Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên. : ( 0) . c c a a d d a = ≠ Bài tập 3 7
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12: Phép Chia Phân Số, Bài 12: Phép Chia Phân Số, Bài 12: Phép Chia Phân Số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn