Bài 12: phép chia phân số

9 167 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2015, 15:00

§12.PHÉP CHIA PHÂN SỐ có thể thay thế phép chia phân số Bằng phép nhân phân số được không? .Ta nói là số nghịch đảo của -8, cũng là số nghịch đảo của ; hai số -8 & là hai số nghịch đảo của nhau I/Số nghịch đảo: ?1 Làm phép nhân: 1 8 (-8). 4 7 . 7 4 − − ( 8).1 ( 1).1 1 ( 8) ( 1) − − = = − − ( 4).7 ( 1).1 1 7.( 4) 1.( 1) − − = = − − 1 8− 1 8− 1 8− 1 8− Định nghĩa:Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 ?3 Tìm số nghịch đảo của 1 11 ;( 5); ; ( , , 0, 0) 7 10 a a b Z a b b − − ∈ ≠ ≠ 7 10 ;5; ; 1 11 b a − − II/ Phép chia phân số: ?4 2 3 2 4 : & . 7 4 7 3 Hãy tính và so sánh: 2 3 2 4 8 : . 7 4 7 3 21 = = 2 4 8 . 7 3 21 = Vậy hai kết quả bằng nhau Quy tắc: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. Nhận xét: muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên. . : . . a c a d a d b d b c b c = = . : . ( 0) c d a d a a c d c c = = ≠ : ( 0) . a a c c b b c = ≠ Bài tập về nhà: 87,89,91,92/sgk/44 Về nhà học định nghĩa số nghịch đảo Học quy tắc và nhận xét, làm bài tập Câu 1: chọn câu trả lời đúng nhất: Thế nào là hai số nghịch đảo? a. Là hai số có tích bằng 1 b. Là hai số có tổng bằng 0 c. Là hai số có tích bằng 0 Câu 2: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số ta làm như sau: . . . : . ; : . ( 0) . a c a d a d c d a d a a a c b d b c b c d c c = = = = ≠ . . . a c c a b b d d b = . . . . a c a b c b d c d = . Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. Nhận xét: muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân. §12.PHÉP CHIA PHÂN SỐ có thể thay thế phép chia phân số Bằng phép nhân phân số được không? .Ta nói là số nghịch đảo của -8, cũng là số nghịch đảo của ; hai số -8 & là hai số nghịch. nghĩa số nghịch đảo Học quy tắc và nhận xét, làm bài tập Câu 1: chọn câu trả lời đúng nhất: Thế nào là hai số nghịch đảo? a. Là hai số có tích bằng 1 b. Là hai số có tổng bằng 0 c. Là hai số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12: phép chia phân số, Bài 12: phép chia phân số, Bài 12: phép chia phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn