BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 2 pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx
... CCâu 25 Thể tích hộp sọ của Pitêcantrôp:ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC(Các câu hỏi thường gặp)A.Cấu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm 2 phần:Cơ sở di truyền học ... học Chương III : Biến dị :11 câu.* Chương IV : Ứng dụng di truyền học vào chọn giống : 9 câu* Chương V : Di truyền học người : 2 câu.Sự phát sinh và phát triển sự sống Chương I : Sự phát sinh ... Sự phát sinh sự sống : 2 câu. Chương II : Sự phát triển của sinh vật : 2 câu. Chương III : Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa : 12 câu* Chương IV : Phát sinh loài người : 2 câu.B.Hệ thống các...
 • 26
 • 582
 • 1

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án
... 0) 2 2 2 2 2 z z (z z ) 2z z S 2P ( B) 2i 4i1 2 1 2 1 2 + = + − = − = − − = −0 2 B 2i= −0 2 2 2 (a bi) 2i a b 2abi 2i+ = − ⇔ − + = −A-#0) 2 2a b 02ab 2 − == ... =¡Y<;sin2xdx 2sinx.cos xdx 2sin x.d (2 sin x) 2 2 2 (2 sin x) (2 sin x) (2 sin x)+= =+ + +>9d (2 sin x) cosxdx+ =sin2xdx 2sinx.d (2 sin x) sin x 2. [ ]d (2 sinx) 2 2 2 2 (2 sin x) (2 sin ... 2 x 2x k(x 2) (1)34x 4x k (2) − + = −− + =:00%H) 2 2 2 x(x 2) (3x 2x 4) 0 x ,x 0,x 2 3− − − = ⇔ = − = =  2 2 8 2 8 2 16 (2) x k ( ) : y x13 27 27 27 =...
 • 32
 • 858
 • 7

Gián án đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12

Gián án bô đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12
... tung. 32 32 BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng TiếnCâu V. a (1 điểm) Tìm môđun của số phức ( ) 2 2 2= + − −z i i 2) Theo chương nâng cao.Câu IV. b (2 điểm) Trong không gian ... phương trình: x 2 – 2x + 5 = 0 trong tập số phức C. 2. Theo chương trình nâng cao. 2 2BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng TiếnCâu V b.(1 điểm).Cho hàm số y = 2 3 6 2 + ++x xx ... xứng của nó. 27 27 BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng Tiến Câu 4. b (1 điểm )Cho số phức 1 3 2 2= − +z i, tính z 2 + z +3 ĐỀ 17I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)...
 • 48
 • 827
 • 3

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên mônđề 1 pptx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 1 pptx
... số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là A. . B. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωxvA += . C. 2 2 22 ωvxA += . D. . 22 22 xvAω+=Câu 27 : Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây ... số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là A. . B. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA += . C. 2 2 22 ωxvA += . D. . 22 22 xvAω+=Câu 2: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn ... con lắc được tính bằng công thức A. T = 2 km. B. T = lg∆π 2 1. C. T = 2 lg∆. D. T = kmπ 2 1. Trang 2/ - Mã đề thi 24 7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM...
 • 8
 • 522
 • 1

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên mônđề 2 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 2 docx
... động điều hoà là A. 2 2 22 ωvxA += . B. . C. . D. 22 22 vxAω+= 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωxvA += . HẾT Trang 4/ - Mã đề thi 4 82 4Câu 20 : Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu ... là A. 2 2 22 ωxvA += . B. . C. . D. 22 22 xvAω+= 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA += . Câu 2: Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là A. LW 2 0Q= . B. CW 2 0Q= ... ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 4 82 Họ, tên thí sinh: Số...
 • 8
 • 435
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên mônđề 3 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 3 docx
... hoà là A. 2 2 22 ωvxA += . B. . C. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωxvA += . D. . 22 22 xvAω+=Câu 5: Có 3 quả cầu nhỏ khối lượng lần lượt là m1, m 2 và m3, trong đó m1 = m 2 = m. Ba quả ... là A. . B. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA+=. C. . D. 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωxvA+=. Câu 17: Có 3 quả cầu nhỏ khối lượng lần lượt là m1, m 2 và m3, trong đó m1 = m 2 = m. Ba quả ... điện. Câu 28 : Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là A. CW 2 0Q= . B. LW 2 0Q= . C. 2LW 2 0Q= . D. 2CW 2 0Q= . Trang 3/4 - Mã đề thi 508 Câu 21 : Trong...
 • 8
 • 455
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn đầy đủ chi tiết

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn đầy đủ chi tiết
... liệu có chất lượng dạy và học ôn thi tốt nhất. Mọi nhu cầu về tài liệu ôn thi môn ngữ văn xin liên hệ:ĐT0168. 921 .8668Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 20 141 Tài liệu chuẩn kiến ... liệu ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 20 146 Tài liệu chuẩn kiến thức dùng cho giáo viên và học sinh thi TNTHPT VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... ngữ văn năm 20 1418 Tài liệu chuẩn kiến thức dùng cho giáo viên và học sinh thi TNTHPT MỤC LỤC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 12 CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 20 13 -20 14Câu (2, 0 điểm): Tái...
 • 22
 • 1,211
 • 1

Đề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn sinh học pot

Đề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn sinh học pot
... chứng phôi sinh học :Trường THPT Quang Trung ĐT: 098363615011 Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 20 08 -20 09 Th.S. Lê Hồng TháiĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 20 09MÔN SINH HỌCI. ... 0983636150 12 Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 20 08 -20 09 Th.S. Lê Hồng Tháilợi thi n nhiên, bảo vệ môi trường Bài tập Trường THPT Quang Trung ĐT: 098363615017 Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học ... khai Các loài hiện nay Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 20 08 -20 09 Th.S. Lê Hồng Tháitiến hóa ( giải phẩu – phôi sinh học – địa lý sinh vật học sinh học phân tử) - Sự lặp lai...
 • 17
 • 644
 • 8

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014
... tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 . Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của cây lúa tẻ lệch bội thể một kép là: A. 22 B. 23 C. 26 D. 21 6 ECâu 18: Một loài sinh vật có bộ nhiễm ... đại) 1 b 2 Dị đa bội: - Bộ NST: ( 2n + 2n’) - Cơ chế: AA(2n) →A(n) AB (n + n’) Đa bội hóa AABB(2n + 2n’) thể song nhị bội BB(2n’)→B(n’) con lai bất thụ con lai hữu thụ 2. Đặc ... ĐBSLNST? 2- Cho biết công thức bộ NST của các loại lệch bội sau: Thể không? Thể một? Thể một kép? Thể ba? Thể bốn? Thể bốn kép?3- Gọi tên các loại ĐB lệch bội khi biết các công thức sau: (2n -2) ? (2n-1)?...
 • 50
 • 736
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán năm 2013bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toánbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anhbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2013bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2012bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa 2012Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ