Tài liệu về : “Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi doc

Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc

Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc
... trªn1 2008-2009 1D 29 17 em 24 em 25 em 20 em2 2009-2 010 1D 29 19 em 25 em 26 em 24 em3 2 010 -2 011 1D 29 24 em 27 em 28 em 28 em VI. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM, KẾT LUẬN : 1. ... 3 con vÞt . TiÕt 10 6 Lun tËp Bµi 1, 2 ( T¬ng tù tiÕt 10 5 ) TiÕt 10 7 Lun tËp Bµi 1, 2 ( t¬ng tù nh trªn )Nhng bµi 4 trang 15 0 vµ bµi 4 trang1 51 th× lêi gi¶i dùa ... - Cã tÊt c¶ lµ: T¬ng tù bµi 3 trang 118 c©u lêi gi¶i sÏ lµ: - Cã tÊt c¶ lµ: TiÕt 84 Lun tËp Bµi 1 vµ bµi 2 trang 12 1 t¬ng tù bµi 1, 2,3 trang 117 .Nhng c©u lêi gi¶i ®ỵc më réng h¬n...
 • 15
 • 2,310
 • 33

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1
... nhanh. Qua nhiều năm dạy học và chủ nhiệm lớp 1, bản thân tơi tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh đối với mơn Kể chuyện và bằng những kinh nghiệm đó, các lớp mà tơi chủ nhiệm, trong ... câu chuey65n thành thạo trôi chảy 3 – 8,3% 10 - 27.8% Kể được câu chuyện nhưng còn ngập ngừng 21 – 58,3 % 24 – 66,7% Kể được một đoạn ngắn của câu chuyện 12 – 33,4% 2 – 5,5 % Sau mỗi tiết học, ... nhà. V.BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua nhiều năm áp dụng “ Sử dụng tranh ảnh trong sách giáo khoa”để giúp học sinh lớp Một học tốt môn Kể chuyện.” tôi rút ra một số kinh nghiệm sau : 1) Trước hết cần...
 • 7
 • 976
 • 24

Gián án sang kien kinh nghiem lop 1

Gián án sang kien kinh nghiem lop 1
... có độ dài 3 cạnh là: 10 cm, 20cm, 15 cm.Bài giảiChu vi hình tam giác là: 10 = 20 = 15 = 45 (cm) Đáp số: 45 (cm)- Tính chu vi hình tứ giác có độ dài 4 canh là: 10 cm, 20cm, 10 cm và 20 cm. Bài ... nhật và mộthình tam giácTrờng Tiểu học Cát Linh 11 Sáng kiến kinh nghiệm Lê Thị Hiên+ Ba hình tứ giác* Giáo viên: Kẻ thêm nghĩa là vẽ thêm 1 đoạn nữa vào trong hình:Giáo viên vẽ hình lên ... giác là: 10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)Đáp số: 60 (cm)Hoặc một dạng bài nữa:Ví dụ: Bài 3 (trang 13 0):+ Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.Trờng Tiểu học Cát Linh 16 BACSáng...
 • 20
 • 572
 • 0

Bài soạn sang kien kinh nghiem lop 1

Bài soạn sang kien kinh nghiem lop 1
... có độ dài 3 cạnh là: 10 cm, 20cm, 15 cm.Bài giảiChu vi hình tam giác là: 10 = 20 = 15 = 45 (cm) Đáp số: 45 (cm)- Tính chu vi hình tứ giác có độ dài 4 canh là: 10 cm, 20cm, 10 cm và 20 cm. Bài ... nhật và một hình tam giácTrờng Tiểu học Cát Linh 11 Sáng kiến kinh nghiệm Lê Thị Hiên+ Ba hình tứ giác* Giáo viên: Kẻ thêm nghĩa là vẽ thêm 1 đoạn nữa vào trong hình:Giáo viên vẽ hình lên ... giác là: 10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)Đáp số: 60 (cm)Hoặc một dạng bài nữa:Ví dụ: Bài 3 (trang 13 0):+ Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.Trờng Tiểu học Cát Linh 16 BACSáng...
 • 20
 • 523
 • 0

Gián án sang kien kinh nghiem lop 1

Gián án sang kien kinh nghiem lop 1
... = 81, 4%Chưa đủ : 6 HS = 18 ,6%Giỏi: 10 =Khá: 17 =TB: 5 = 31% 53,5% 15 ,5%A: 26 = 81, 4%B: 6 = 18 ,6%Cuối học kỳ IThực hiện đầy đủ: 31 HS = 96,9%Chưa đủ : 1 HS = 3 ,1% Giỏi: 17 =Khá: 12 =TB: ... Chưa tốt Tốt Chưa tốt9+ 10 20 12 23 9 22 10 HS chưa hìnhthành nếp trong họctập. 11 +12 23 9 25 7 24 8Đã có tiến bộ. 1+ 2 27 5 31 1 30 2Chuyển biến rõ rệt.3 28 4 32 0 31 145 Kết quả kiểm tra ... bộ môn………………………………………… 11 5/ Kết hợp với phụ huynh học sinh……………………………………… 12 6/ Nêu gương - khen thưởng…………………………………………… 12 D - KẾT QUẢ…………………………………………………………………………… 15 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ...
 • 21
 • 482
 • 2

Gián án sang kien kinh nghiem lop 1

Gián án sang kien kinh nghiem lop 1
... 81, 4%Chưa đủ : 6 HS = 18 ,6%Giỏi: 10 =Khá: 17 =TB: 5 = 31% 53,5% 15 ,5%A: 26 = 81, 4%B: 6 = 18 ,6%Cuối học kỳ IThực hiện đầy đủ: 31 HS = 96,9%Chưa đủ : 1 HS = 3 ,1% Giỏi: 17 =Khá: 12 ... tốt Tốt Chưa tốt9+ 10 20 12 23 9 22 10 HS chưa hình thành nếp trong học tập. 11 + 12 23 9 25 7 24 8Đã có tiến bộ. 1+ 227 5 31 1 30 2Chuyển biến rõ rệt.3 28 4 32 0 31 145 Kết quả kiểm ... bộ môn………………………………………… 11 5/ Kết hợp với phụ huynh học sinh……………………………………… 12 6/ Nêu gương - khen thưởng…………………………………………… 12 D - KẾT QUẢ…………………………………………………………………………… 15 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ...
 • 25
 • 376
 • 3

Tài liệu sang kien kinh nghiem lop 1

Tài liệu sang kien kinh nghiem lop 1
... 81, 4%Chưa đủ : 6 HS = 18 ,6%Giỏi: 10 =Khá: 17 =TB: 5 = 31% 53,5% 15 ,5%A: 26 = 81, 4%B: 6 = 18 ,6%Cuối học kỳ IThực hiện đầy đủ: 31 HS = 96,9%Chưa đủ : 1 HS = 3 ,1% Giỏi: 17 =Khá: 12 ... tốt Tốt Chưa tốt9+ 10 20 12 23 9 22 10 HS chưa hình thành nếp trong học tập. 11 + 12 23 9 25 7 24 8Đã có tiến bộ. 1+ 227 5 31 1 30 2Chuyển biến rõ rệt.3 28 4 32 0 31 145 Kết quả kiểm ... bộ môn………………………………………… 11 5/ Kết hợp với phụ huynh học sinh……………………………………… 12 6/ Nêu gương - khen thưởng…………………………………………… 12 D - KẾT QUẢ…………………………………………………………………………… 15 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ...
 • 25
 • 305
 • 2

Tài liệu sang kien kinh nghiem lop 1

Tài liệu sang kien kinh nghiem lop 1
... sinh (tuần 1, 2).- Bạn bè (tuần 3, 4)- Trường học (tuần 5, 6)- Thầy cô (tuần 7, 8)- Ông bà (tuần 10 , 11 )- Cha mẹ (tuần 12 , 13 )- Anh em (tuần 14 , 15 )- Bạn trong nhà (tuần 16 , 17 )Tuần 9 ... Kể chuyện (1 tiết)- Chính tả (1 tiết)-Tập đọc (1 tiết): một văn bản thông thường.- Luyện từ và câu (1 tiết)- Tập viết (1 tiết)- Tập đọc (1 tiết): một văn bản thơ- Chính tả (1 tiết)- Tập ... làm văn (1 tiết)Tuần thứ hai- Tập đọc (2 tiết): Một truyện kể- Kể chuyện (1 tiết)- Chính tả (1 tiết)- Tập đọc (1 tiết): một văn bản miêu tả- Luyện từ và câu (1 tiết)- Tập viết (1 tiết)-...
 • 19
 • 221
 • 4

Bài soạn sang kien kinh nghiem lop 1

Bài soạn sang kien kinh nghiem lop 1
... sinh (tuần 1, 2).- Bạn bè (tuần 3, 4)- Trường học (tuần 5, 6)- Thầy cô (tuần 7, 8)- Ông bà (tuần 10 , 11 )- Cha mẹ (tuần 12 , 13 )- Anh em (tuần 14 , 15 )- Bạn trong nhà (tuần 16 , 17 )Tuần 9 ... Kể chuyện (1 tiết)- Chính tả (1 tiết)-Tập đọc (1 tiết): một văn bản thông thường.- Luyện từ và câu (1 tiết)- Tập viết (1 tiết)- Tập đọc (1 tiết): một văn bản thơ- Chính tả (1 tiết)- Tập ... làm văn (1 tiết)Tuần thứ hai- Tập đọc (2 tiết): Một truyện kể- Kể chuyện (1 tiết)- Chính tả (1 tiết)- Tập đọc (1 tiết): một văn bản miêu tả- Luyện từ và câu (1 tiết)- Tập viết (1 tiết)-...
 • 19
 • 173
 • 0

Bài soạn Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1

Bài soạn Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1
... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TOÁNI. Lý luận chung 1. Lý do chọn đề tài Nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới ... dạy và học của bản thân và của đồng nghiệp trong những giờ lên lớp.II. Nội dung 1. Nguyên nhân Vào lớp 1, lần đầu tiên các em được tiếp xúc với toán học. Cụ thể hơn, trẻ em sẽ tiếp xúc với ... gợi mở, vấn đáp, giảng giải. - Nhưng đối với tâm lí lứa tuổi và sự nhận thức của học sinh lớp 1, để đạt được mục tiêu bài học với kết quả cao, tôi nhận thấy phương pháp trực quan là cần thiết...
 • 2
 • 276
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP