Tài liệu về : “MOT SO DE THI VAO 10 - MON TOAN

MOT SO DE THI VAO 10 - MON TOAN

MOT SO DE THI VAO 10 - MON TOAN
. x2 -( 2m + 1)x + m2 + m - 6= 0 (*)a.Tìm m để phơng trình (*) có 2 nghiệm âm.b.Tìm m để phơng trình (*) có 2 nghiệm x1; x2 thoả mãn 3231xx =50 Bài 2: Cho phơng trình x2 - 2(m-1)x. kế hoạch?Bài 3. (1,5 điểm) Cho phương trình: x2 - 2mx + (m - 1)3 = 0 với x là ẩn số, m là tham số (1)a) Giải phương trình (1) khi m = - 1.b) Xác định m để phương trình (1) có hai nghiệm. và CE. a) Chứng minh BC // DE. b) Chứng minh các tứ giác CODE; APQC nội tiếp được. c) Tứ giác BCQP là hình gì ?Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 2P (x 2 010) (x 2011)= + + +ĐỀ SỐ...
 • 25
 • 206
 • 0

Mot so de thi vao 10 co huong dan bai kho

Mot so de thi vao 10 co huong dan bai kho
... theo a khi BC = 2a/3 Bài 5: Giải phơng trình : x3 + 6x2 +3x -10 = 0 Đề ôn tập thi tuyển lớp 10 ( số 10 ) năm 2005- 2006Biên so n : Phạm Văn KhơngBài 1: Tính giá trị các biểu thức sau : ... cz2 = 0 Đề ôn tập thi tuyển lớp 10 ( số 2 ) năm 2005- 2006 Biên so n : Phạm Văn KhơngBài 1: a) Tính giá trị của biểu thức : A = ( ) ( )22529529+ ; B = 104 1 3104 13++b) Giải phơng ... )2005200522ba+ Đề ôn tập thi tuyển lớp 10 ( số 2 ) năm 2005- 2006 Biên so n : Phạm Văn KhơngBài 1: a) Tính giá trị của biểu thức : A = ( ) ( )22529529+ ; B = 104 1 3104 13++b) Giải phơng...
 • 16
 • 240
 • 3

Một số đề thi vào 10 (Ninh Bình)

Một số đề thi vào 10 (Ninh Bình)
... văn tu đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt hệ chuyênnăm học:2002 - 2003môn thi: toánDành cho học sinh thi vào các lớp chuyên toán Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)(Đề thi ... gd&Đt ninh bìnhTrờngthpt Chuyên lơng văn tu đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt hệ chuyênnăm học:2001 - 2002môn thi: toánDành cho học sinh thi vào các lớp chuyên toán, lý, hoáThời gian làm ... kẻ hai tiếp tuyến với đờng tròn, 2 tiếp tuyến này cắtx tại K và N(N nằm giữa A và K).Tính KN theo R.sở gd&Đt ninh bìnhTrờngthpt Chuyên lơng văn tu đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt hệ chuyênnăm...
 • 16
 • 143
 • 0

Một số đề thi vào 10 chuyên

Một số đề thi vào 10 chuyên
... mỗi phần quà giảm 10 viên kẹo thì các em sẽ cóthêm 10 phần quà nữa. Hỏi nhóm học sinh trên có bao nhiêu viên kẹo? ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2008-2009TRƯỜNG ... Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ∆BKM.Bộ Giáo dục và Đào tạoTrường ĐHSP Tp. HCMKỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN - Năm học 2007 - 2008 Môn thi: TOÁN CHUYÊN (Thời gian ... I của đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE.  ! KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUN NĂM HỌC 2007-2008 -KHĨA NGÀY 20-6-2007 MƠN THI: TỐN -Thời gian làm bài: 120 phút...
 • 6
 • 88
 • 1

Một số đề thi vào 10 của Thừa Thiên - Huế

Một số đề thi vào 10 của Thừa Thiên - Huế
... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN - THPT QUỐC HỌC THỪA THI N HUẾ MÔN : NGỮ VĂN - NĂM HỌC: 2007 - 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian ... Việt Nam. Hết SBD thí sinh: Chữ ký GT 1: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN - THPT QUỐC HỌC THỪA THI N HUẾ MÔN : NGỮ VĂN - NĂM HỌC: 2007 - 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: ... của Xi-mông"? Câu 3: (6 điểm) Trong bài "Tiếng nói của văn nghệ", Nguyễn Đình Thi có viết:"Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được.Ta sẽ dừng...
 • 3
 • 58
 • 0

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội 2011

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội 2011
. SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT HÀ NỘI Năm học 2 010 – 2011Môn thi: ToánNgày thi: 22 tháng 6 năm 2 010 BÀI Ý HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂMI 2,51 Rút gọn biểu thức A. DA .DE = DB.DC (1 điểm)Chứng minh ∆ADC và ∆BDE có 2 cặp góc bằng nhau0,25Suy ra: ∆ADC đồng dạng với ∆BDE (g-g)0,25DADB=DC DE 0,25Kết 1uận: DA .DE = DB.DC0,253Chứng minh ·CFD = ·OCB. minh FCDE là tứ giác nội tiếp (1 điểm)Vẽ đúng hình câu 1 0,25Nêu được ·BCF. ·AEFlà các góc vuông0,25⇒·DCF+·DEF=2v 0,25Kết 1uận : FCDE 1à tứ giác nội tiếp0,252 Chứng minh DA.DE...
 • 3
 • 145
 • 5

Đề thi vào 10 môn toán có đáp án

Đề thi vào 10 môn toán có đáp án
. thẳng đi qua điểm A(2 ;-3 ) và có hệ số góc bằng k là:y = k(x-2) 3Câu 2: Phơng trình đờng thẳng (d) đi qua điểm A(2 ;-3 ) và không song song với trục tung có dạng:y = k(x-2) 3 ( k là 1 số bất. có: 2)1(1 34123121<+++++nn( 1- )11+n < 2 (Bởi vì 1- 11+n < 1 )ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTNĂM HỌC 200 1- 2002MÔN TOÁNBài 1: (1,5 điểm) Rút gọn biểu. 2 - 21 ; x2 = 2 +21 (thoả mãn)=> m = 2 là giá trò cần tìm 0,25đ+ Với m = -2 phương trình đã cho trở thành: x2 + 4x + 27 = 0Phương trình này có 2 nghiệm là : x1 = - 2 -...
 • 37
 • 1,845
 • 7

Tài liệu 5 đề thi vào 10 môn Toán và đáp án

Tài liệu 5 đề thi vào 10 môn Toán và đáp án
. trình (1) có nghiệm với mọi giá trị của m. x2 - 2(m-1)x + 2m - 3=0.Có: ∆’ = ( )[ ])32(12−−−−mm = m2 -2 m+ 1-2 m+3 = m2 -4 m+4 = (m-2)2 ≥ 0 với mọi m. Phương trình (1) luôn luôn. = S∆AOM - SqOKM = 633.6.23.222Π−=Π−RRR (đvdt).SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT THANH HÓA NĂM HỌC 200 9-2 010 Môn thi : Toán Ngày thi: 30 tháng. (*)<=> x2 - x(y + 1) + y2 - y - 2 = 0 (**)Vì x, y là nghiệm của phương trình (*)=> Phương trình (**) luôn có nghiệm theo x => ∆ = (y+1)2 - 4 (y2 - y - 2) ≥ 04=> -3 y2 +...
 • 20
 • 353
 • 1

Mot so de thi vao lop 10 chuyen Toan TPHCM

Mot so de thi vao lop 10 chuyen Toan TPHCM
... mỗi phần quà giảm 10 viên kẹo thì các em sẽ cóthêm 10 phần quà nữa. Hỏi nhóm học sinh trên có bao nhiêu viên kẹo? ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2008-2009TRƯỜNG ... Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ∆BKM.Bộ Giáo dục và Đào tạoTrường ĐHSP Tp. HCMKỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN - Năm học 2007 - 2008 Môn thi: TOÁN CHUYÊN (Thời gian ... I của đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE.  ! KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUN NĂM HỌC 2007-2008 -KHĨA NGÀY 20-6-2007 MƠN THI: TỐN -Thời gian làm bài: 120 phút...
 • 6
 • 337
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP