Tài liệu về : “Vận dụng phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung hình không gian 11 THPT

Vận dụng phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung hình không gian 11 THPT

Vận dụng phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung hình không gian 11 THPT
... pháp dạy học tích cực đi sâu phương pháp đàm thoại phát hiện giải quyết vấn đề. Xây dựng các câu hỏi đàm thoại phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung hình học không gian lớp 11 ... Một số phương pháp dạy học tích cực Phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện. Phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề. Phương pháp dạy học khám phá. Phương pháp dạy học tự học. 1.1.5. ... những phương pháp dạy học tích cực đi sâu phương pháp đàm thoại phát hiện giải quyết vấn đề . - Xây dựng các câu hỏi đàm thoại phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung Hình học...
 • 24
 • 308
 • 2

Vận dụng phương pháp phát hiện giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng
... Phương pháp dạy học chương trình hoá. - Dạy học theo phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ. 1.1.6. Lựa chọn phƣơng pháp dạy học Có rất nhiều PPDH, mỗi phương pháp ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 NỘI DUNG Chƣơng 1 PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VÂN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG 1.1. Phƣơng pháp dạy ... tập áp dụng trực tiếp kiến thức đã học, đưa thêm bài tập với nội dung đòi hỏi học sinh phải thực hiện cả hai khâu phát hiện giải quyết vấn đề. IV. Tiến trình bài học Luyện tập về phương...
 • 123
 • 1,407
 • 9

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG
... Phương pháp dạy học chương trình hoá. - Dạy học theo phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ. 1.1.6. Lựa chọn phƣơng pháp dạy học Có rất nhiều PPDH, mỗi phương pháp ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 NỘI DUNG Chƣơng 1 PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VÂN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG 1.1. Phƣơng pháp dạy ... tập áp dụng trực tiếp kiến thức đã học, đưa thêm bài tập với nội dung đòi hỏi học sinh phải thực hiện cả hai khâu phát hiện giải quyết vấn đề. IV. Tiến trình bài học Luyện tập về phương...
 • 123
 • 361
 • 1

Vận dụng phương pháp phát hiện giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng
... Phương pháp dạy học chương trình hoá. - Dạy học theo phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ. 1.1.6. Lựa chọn phƣơng pháp dạy học Có rất nhiều PPDH, mỗi phương pháp ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 NỘI DUNG Chƣơng 1 PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VÂN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG 1.1. Phƣơng pháp dạy ... tập áp dụng trực tiếp kiến thức đã học, đưa thêm bài tập với nội dung đòi hỏi học sinh phải thực hiện cả hai khâu phát hiện giải quyết vấn đề. IV. Tiến trình bài học Luyện tập về phương...
 • 123
 • 331
 • 1

Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề hỗ trợ dạy học phần kim loại hóa học lớp 12 nâng cao –THPT

Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề hỗ trợ dạy học phần kim loại hóa học lớp 12 nâng cao –THPT
... của PPDH phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học phần kim loại hóa học lớp 12 – nâng cao THPT. - Đánh giá khả năng áp dụng dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học hóa học phổ ... dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học phần kim loại Hóa Học 12 nhằm nâng cao năng lực tư duy, khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề học tập vấn đề thực tiễn của học ... quyết vấn đề 1.3.1. Khái niệm PPDH phát hiện giải quyết vấn đề Theo giáo dục học: Dạy học phát hiện giải quyết vấn đề đặt học sinh vào vị trí nhà nghiên cứu. “Chính sự lôi cuốn của vấn đề...
 • 17
 • 215
 • 2

Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học nguyên hàm – tích phân lớp 12 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nguyên hàm – tích phân lớp 12 trung học phổ thông
... nhược điểm của phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong quá trình dạy học Toán nhận thấy rằng: phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề phương pháp dạy học mang tính ... điểm đó người học chưa thể giải được. 1.1.3. Phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề Phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề là một trong những phương pháp dạy học mà ở đó ... trình phát hiện giải quyết vấn đề 1.4. Thực hiện dạy học phát hiện giải quyết vấn đề 1.4.1. Quy trình dạy học phát hiện giải quyết vấn đề Bước 1: Phát hiện, thâm nhập vấn đề ...
 • 20
 • 567
 • 6

Vận dụng phương pháp phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học giải bài tập chương vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian hình học 11 trung học phổ thông
... Người học độc lập phát hiện giải quyết vấn đề 2. Người học hợp tác phát hiện giải quyết vấn đề 3. Thầy trò vấn đáp phát hiện giải quyết vấn đề 4. Giáo viên thuyết trình phát hiện ... khả thi tính hiệu quả của việc vận dụng phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề vào dạy học các tình huống điển hình trong chƣơng III Hình học 11 THPT “Vectơ trong không gian. Quan ... trong khụng gian. Quan hệ vuụng gúc trong khụng gian - Hỡnh học 11 THPT. 3. Tác giả đã vận dụng phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề vào dạy học một số tình huống điển hình và...
 • 24
 • 451
 • 1

Vận dụng phương pháp phát hiện giải quyết vấn đề vào dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh trung học phổ thông (hình học 12 – nâng cao)

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh trung học phổ thông (hình học 12 – nâng cao)
... bộ vấn đề. 1.6. Thực hiện phƣơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề 1.6.1. Các bước dạy học phát hiện giải quyết vấn đề Bước 1. Phát hiện, thâm nhập vấn đề - Phát hiện vấn đề ... phương pháp phát hiện giải quyết vấn đề. Nghiên cứu việc vận dụng phương pháp phát hiện giải quyết vấn đề vào dạy học những tình huống điển hình của chương Phương pháp tọa độ trong không ... đề cập đến tình hình, nội dung mục đích dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian, đồng thời đã vận dụng dạy học phát hiện giải quyết vấn đề vào dạy học các tình huống điển hình...
 • 21
 • 338
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ - VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG pdf

LUẬN VĂN THẠC SĨ - VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG pdf
... Phương pháp dạy học chương trình hoá. - Dạy học theo phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ. 1.1.6. Lựa chọn phƣơng pháp dạy học Có rất nhiều PPDH, mỗi phương pháp ... hiện dạy học sử dụng phƣơng pháp PH&GQVĐ [2, tr 192]. Trong dạy học sử dụng phương pháp PH&GQVĐ, giáo viên thường đặt ra vấn đề thông qua THGVĐ, HS tham gia phát hiện giải quyết vấn ... vấn đề đó. Vì vậy có thể chia quá trình dạy học sử dụng phương pháp PH&GQVĐ thành bốn bước sau đây: Bước 1: Phát hiện thâm nhập vấn đề. - Phát hiện vấn đề từ một tình huống gợi vấn đề...
 • 123
 • 158
 • 0

luận văn: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG ppt

luận văn: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG ppt
... Phương pháp dạy học chương trình hoá. - Dạy học theo phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ. 1.1.6. Lựa chọn phƣơng pháp dạy học Có rất nhiều PPDH, mỗi phương pháp ... hiện dạy học sử dụng phƣơng pháp PH&GQVĐ [2, tr 192]. Trong dạy học sử dụng phương pháp PH&GQVĐ, giáo viên thường đặt ra vấn đề thông qua THGVĐ, HS tham gia phát hiện giải quyết vấn ... vấn đề đó. Vì vậy có thể chia quá trình dạy học sử dụng phương pháp PH&GQVĐ thành bốn bước sau đây: Bước 1: Phát hiện thâm nhập vấn đề. - Phát hiện vấn đề từ một tình huống gợi vấn đề...
 • 123
 • 125
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP