Tài liệu về : “Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 32

Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 32

Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 32
... 1 HS viết đẹp kèm 1 HS viết chưa đẹp .- HS viết bảng con, 4 HS viết bảng lớp. - HS đọc từ ứng dụng .- HS nghe .- Chữ Đ, X, g cao 2 li rưỡi; các chữ còn lại cao 1 li .- Bằng 1 chữ o .- HS viết. - HS ... viết chữ đẹp: Em viết chữ V như thế nào ?- HS đọc .- 2 HS lên bảng viết - Nhận xét .- HS nhắc lại .- HS nêu Đ, X .- HS nêu cách viết, cả lớp theo dõi, nhận xét.Bảng conBảng con+ GV nhận xét bài viết ... hoa V - Nhận xét vở của HS .- Gọi 1 HS đọc từ và câu ứng dụng của tiết trước .- Gọi 2 HS lên bảng viết. - Nhận xét. 3 - Bài mới: (25’) Ôn chữ hoa XGiới thiệu bài – Ghi tựa.* HĐ 1: Hướng dẫn viết...
 • 3
 • 598
 • 3

Giáo án môn Tập viết lớp 3 - tuần 19

Giáo án môn Tập viết lớp 3 - tuần 19
... quy trình viết. - GV yêu cầu HS viết bảng con Nh, R, L. - GV uốn nắn, sửa chữa.* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết từ, câu ứng dụng .- HS đọc .- 2 HS lên bảng viết – Nhận xét .- HS nhắc lại .- HS nêu ... lại .- HS nêu Nh, R, L .- HS theo dõi, quan sát .- 2 HS nhắc lại, cả lớp theo dõi .- HS theo dõi .- HS viết bảng con, 4 HS viết bảng lớp. Bảng conBảng chữ mẫuBảng con Mục tiêu: HS viết đẹp, đúng từ, ... thoại, thực hành. - GV hỏi: + Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào? - GV treo bảng mẫu chữ Nh, R, L và gọi HS nhắc lại quy trình viết lớp 2. - GV viết mẫu, vừa viết vừa nhắc...
 • 3
 • 737
 • 10

Giáo án môn Tập việt lớp 3 - Tuần 21

Giáo án môn Tập việt lớp 3 - Tuần 21
... trình viết. - GV yêu cầu HS viết bảng con O, Ô, - HS đọc .- 2 HS lên bảng viết – Nhận xét .- HS nhắc lại .- HS nêu L, O, Q, B, H, T .- HS theo dõi, quan sát .- 2 HS nhắc lại, cả lớp theo dõi .- HS ... để vở. - GV nêu yêu cầu tập viết. + 1 dòng chữ Ô cỡ nhỏ .lớp. - HS đọc từ ứng dụng .- HS nghe. + Chữ L, Ô, g cao 2 li rưỡi, các chữ còn lại cao 1 li. + Bằng 1 con chữ o .- HS viết. - HS đọc.Ổi ... nào? - GV cho HS viết bảng chữ: Nhớ. - GV theo dõi, uốn nắn HS.* Hoạt động 4: Viết vở. Mục tiêu: HS viết đúng, đẹp cả bài. Phương pháp: thực hành - GV yêu cầu HS nhắc lại cách ngồi viết, ...
 • 3
 • 638
 • 7

Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 22

Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 22
... - GV yêu cầu HS viết bảng con Ph, T, V. - Hs đọc .- 2 HS lên bảng viết – Nhận xét. - HS nhắc lại .- HS nêu Ph, B, C, T, G, H, Đ, V, N .- HS theo dõi, quan sát .- 2 HS nhắc lại, cả lớp theo dõi .- ... hành. - GV hỏi: + Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào? - GV treo bảng mẫu chữ Ph và gọi HS nhắc lại quy trình viết lớp 2. - GV viết mẫu, vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết. ... để vở. - GV nêu yêu cầu tập viết. + 1 dòng chữ P cỡ nhỏ .- HS đọc từ ứng dụng .- HS nghe. + Chữ Ph, B, C, h, g cao 2 li rưỡi, các chữ còn lại cao 1 li. + Bằng 1 con chữ o .- HS viết. - HS đọc.Phá...
 • 3
 • 658
 • 4

Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 24

Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 24
... đọc .- 2 HS lên bảng viết. - HS nhắc lại .- HS nêu R, B, P .- HS theo dõi, quan sát .- 2 HS nhắc lại, cả lớp theo dõi.Bảng conBảng chữ mẫuquy trình viết. - GV yêu cầu HS viết bảng con R, B, P. - ... p cao 2 li, các chữ còn lại cao 1 li .- HS viết vào bảng .- 2 HS viết bảng lớp. Bảng conBảng phụBảng conBảng phụBảng con viết, để vở. - GV nêu yêu cầu tập viết. + 1 dòng chữ R cỡ nhỏ. + 1 ... HS viết bảng chữ: Rủ - GV theo dõi, uốn nắn HS. Hoạt động 4: Viết vở* Mục tiêu: HS viết đúng, đẹp cả bài.* Phương pháp: thực hành - GV yêu cầu HS nhắc lại cách ngồi - HS theo dõi .- HS viết...
 • 3
 • 1,082
 • 19

Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 25

Giáo án môn tập viết lớp 3 - tuần 25
... trình viết. - GV yêu cầu HS viết bảng con S, C, T. - GV uốn nắn, sửa chữa.* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết từ, câu ứng dụng .- HS đọc .- 2 HS lên bảng viết – Nhận xét .- HS nhắc lại .- HS nêu .- HS ... HS nêu .- HS theo dõi, quan sát .- 2 HS nhắc lại, cả lớp theo dõi .- HS theo dõi .- HS viết bảng con, 4 HS viết bảng lớp. Bảng conBảng chữ mẫuBảng con Mục tiêu: HS viết đẹp, đúng từ, câu ứng dụng. ... thoại, thực hành. - GV hỏi: + Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào? - GV treo bảng mẫu chữ S, C, T và gọi HS nhắc lại quy trình viết lớp 2. - GV viết mẫu, vừa viết vừa nhắc...
 • 3
 • 1,733
 • 32

Giáo án môn Tập viết lớp 3 - tuần 26

Giáo án môn Tập viết lớp 3 - tuần 26
... hát .- HS đọc .- 2 HS lên bảng viết. - HS nhắc lại .- HS nêu T, D, N .- HS theo dõi, quan sát .- 2 HS nhắc lại, cả lớp theo dõi .- HS theo dõi .- HS viết bảng con, 4 HS viết bảng lớp. Bảng conBảng chữ mẫuBảng ... trình viết. - GV yêu cầu HS viết bảng con T, D, N. - GV uốn nắn, sửa chữa.b) Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS viết từ, câu ứng dụng.Mục tiêu: HS viết đẹp, đúng từ, câu ứng - HS hát .- HS đọc .- 2 ... thoại, thực hành. - GV hỏi: + Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào? - GV treo bảng mẫu chữ T, D, N và gọi HS nhắc lại quy trình viết lớp 2. - GV viết mẫu, vừa viết vừa nhắc...
 • 3
 • 1,438
 • 51

Giáo án môn Tập việt lớp 3 - tuần 28

Giáo án môn Tập việt lớp 3 - tuần 28
... trình viết. - GV yêu cầu HS viết bảng con T (Th), L. - GV uốn nắn, sửa chữa.* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết từ, câu - HS hát .- HS đọc .- 2 HS lên bảng viết. - HS nhắc lại .- HS nêu T (Th), L .- HS ... cố - Dặn dò: (5’) - Dặn HS về nhà viết tiếp vở. - Chuẩn bò: T (tt) .- HS đọc từ ứng dụng .- HS nghe. + Chữ T, L, h, g cao 2 li rưỡi; các chữ còn lại cao 1 li. + Bằng 1 con chữ o .- HS viết. - ... dục. - GV theo dõi, uốn nắn HS.* Hoạt động 4 : Viết vở. Mục tiêu: HS viết đúng, đẹp cả bài.. Phương pháp: thực hành - GV yêu cầu HS nhắc lại cách ngồi viết, để vở. - GV nêu yêu cầu tập viết. ...
 • 2
 • 806
 • 14

Giáo án môn tập việt lớp 3 - tuần 30

Giáo án môn tập việt lớp 3 - tuần 30
... HS viết chữ đẹp: Em viết chữ U như thế nào? - GV nhận xét bài viết của HS, lọc riêng những HS viết chưa đẹp, yêu cầu - HS đọc .- 2 HS lên bảng viết – nhận xét .- HS nhận xét .- HS nêu U, D, B .- 3 ... U, D, B .- 3 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con .- HS quan sát nhận xét bài viết của nhau .- HS nêu cách viết, cả lớp theo dõi, nhận xét .- HS đổi chỗ ngồi, 1 HS viết đẹp kèm 1 HS viết chưa đẹp.Bảng ... cách ngồi viết, để vở. - GV nêu yêu cầu tập viết. + 1 dòng chữ U cỡ nhỏ. + 1 dòng chữ D, B cỡ nhỏ. - HS viết bảng con, 4 HS viết bảng lớp. - HS đọc từ ứng dụng .- HS nghe. + Chữ U, B,...
 • 3
 • 997
 • 7

Giáo án môn tập viết lớp 3 - Tuần 33

Giáo án môn tập viết lớp 3 - Tuần 33
... lại cách viết- GV yêu cầu HS viết lại 2 ,3 lần-GV nhận xét, uốn nắn-GV giới thiệu cụm từ ứng dụngViệt nam thân yêu-GV viết mẫu cụm từ ứng dụng-Hướng dẫn HS quan sát- nhận xét* Hình thức: Lớp, cá ... học-Nhắc HS hoàn thành bài viết vào buổi chiều-CB: Ôn: A, M, N, Q,,V ( kiểu 2 )* Hình thức: Cá nhân- HS lấy vở viết - Nhắc lại tư thế ngồi viết- Các nhóm thi viết- Lớp cổ vũ-HS lắng nghe ... pháp: Thực hành-GV viết mẫu từng dòng-GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém-Chấm, chữa bài-GV nhận xét5.Củng cố,dặn dò: (3 )-Thi viết tên bạn có con chữ V (hoa) đứng đầu-GV nhận xét tiết học-Nhắc HS hoàn...
 • 2
 • 578
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP