van dung quy luat thong nhat va dau tranh giua cac mat doi lap va su van dung cua dang trong duong loi doi moi dat nuoc

QUY LUẬT THỐNG NHẤT ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ppt

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ppt

Cao đẳng - Đại học

... đối lập nhân tố quy định tính ổn định tương đối vật Tuy vậy, thống tạm thời, tương đối (chỉ giới hạn đó) - Trong vật mặt đối lập đồng thời đấu tranh qua lại với nhau, nhờ đấu tranh mà vật biến ... phương pháp giải mẫu thuẫn thông qua đấu tranh mặt đối lập không phép dung hòa mặt đối lập, nhiên phải vận dụng linh hoạt hình thức đấu tranh - Phải biết vận dung linh hoạt hình thức giải mâu thuẫn ... tranh mà vật biến đổi phát triển Do đó, đấu tranh mặt đối lập nguồn gốc đích thực phát triển đấu tranh mặt đối lập vĩnh viễn, tuyệt đối - Thông qua đấu tranh mặt đối lập, làm cho mặt đối lập chuyển...
 • 4
 • 2,383
 • 20

Thuyết trình: Quy luật thống nhất đấu tranh giữa các mặt đối lập

Thuyết trình: Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Triết học Mác - Lênin

... I Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Khái niệm mâu thuẫn tính chất chung mâu thuẫn Quá trình vận động mâu thuẫn Ý nghĩa phương pháp luận Mặt đối lập Sự thống Sự đấu tranh Sự đấu tranh mặt ... xu hướng định lẫn hướng tính quy địnhtồn mặtcác mặt biến đối lập, có khuynh phải đối lập lấy tồn mặt làm tiền đổi trái ngược đề Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập quy luật nguồn gốc, đông lực ... ĐẤU TRANH 3.Ý nghĩa phương pháp luận Trong nhận thức thực tiễn cần phải tôn trọng mâu thuẫn, phát mâu thuẫn, phân tích đầy đủ mặt đối lập, nắm chất, nguồn gốc, khuynh hướng vận động phát triển Trong...
 • 11
 • 2,889
 • 5

SỰ THỂ HIỆN CÁC NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN RÚT RA TỪ QUY LUẬT THỐNG NHẤT ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

SỰ THỂ HIỆN CÁC NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN RÚT RA TỪ QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Triết học Mác - Lênin

... C L ỤC Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập phép biện chứng vật Biểu nguyên tắc luận nhận thức hoạt động thực tiễn QUY LU ẬT TH ỐNG NH ẤT Đ ẤU TRANH GI ỮA CÁC M ẶT Đ ỐI L ẬP PHẦN 1: QUY LUẬT ... đối lập Đấu tranh mặt đối lập tác động liên hệ theo khuynh hướng trừ phủ định mặt đối lập, triển khai mặt đối lập QUY LU ẬT TH ỐNG NH ẤT Đ ẤU TRANH GI ỮA CÁC M ẶT Đ ỐI L ẬP NỘI DUNG QUY LUẬT ... TRANH GI ỮA CÁC M ẶT Đ ỐI L ẬP PHẦN 1: QUY LUẬT THỐNG NHẤT ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập (Quy luật mâu thuẫn) coi “hạt nhân” phép biện chứng vật, nguồn gốc...
 • 23
 • 920
 • 0

nguồn gốc bản chất của ý thức. ý nghĩa đối với bản thân trong việc phát huy tính năng động chủ quan của con người. sự vận dụng của đảng trong đường lối đổi mới

nguồn gốc và bản chất của ý thức. ý nghĩa đối với bản thân trong việc phát huy tính năng động chủ quan của con người. sự vận dụng của đảng trong đường lối đổi mới

Kinh tế - Quản lý

... tin bên ,là biểu thị nội dung từ vật gây tác động truyền trình phản ánh Bản tính quy đinh mặt khách quan ý thức, tức phải lấy kháh quan làm tiền đề ,bị quy định nội dung phản ánh giới khách ... dân tộc nào, quốc gia c) Tuy nhiên, xã hội có giai cấp đối kháng nội dung đạo đức bị chi phối nội dung giai cấp Trong nội dung phạm trù đạo đức luôn phản ánh địa vị lợi ích giai cấp Mỗi giai ... đau đớn hai chiến tranh đại chiến (I, II) hàng nghìn chiến tranh xung đột lớn nhỏ đủ dạng, đủ nguy làm cho 150 triệu người chế quy n lực, súng đạn, đất đai, đô la,l dầu lửa, nhân quy n làm cho...
 • 22
 • 5,423
 • 5

Sự vận dụng của Đảng trong đường lối đổi mới đất nước

Sự vận dụng của Đảng trong đường lối đổi mới đất nước

Kinh tế - Thương mại

... chuyển nhợng , quy n sử dụng đất đai biết giải vấn đề sở hữu, biết tách quy n sở hữu với quy n sử dụng Chẳng hạn nh ruộng đất thuộc quy n sở hữu toàn dân nhngngời nông dân có quy n sử dụng ổn ... động theo quy luật thị trờng chịu điều tiết quy luật Việc đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà nhà nớc ngời đại diện, thống quản lý không mâu thuẫn với việc trao quy n cho hộ nông dân, kể quy n chuyển ... lập vừa đấu tranh , vừa thống với Trong mâu thuẫn , hai mặt đối lập có quan hệ thống với Khái niệm thống quy luật mâu thuẫn có nghĩa hai mặt đối lập liên hệ với nhau, ràng buộc , quy định ,mặt...
 • 17
 • 2,166
 • 7

Trình bày nội dung quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập, ý nghĩa của phương pháp luận? Vận dụng quy luật đó ở Việt Nam?

Trình bày nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, ý nghĩa của phương pháp luận? Vận dụng quy luật đó ở Việt Nam?

Cao đẳng - Đại học

... vật, tượng gắn liền với trình hình thành, phát triển giải mâu thuẫn Trong tác động qua lại mặt đối lập đấu tranh mặt đối lập quy định thay đổi mặt tác động làm cho mâu thuẫn phát triển Khi hai ... yếu mâu thuẫn đời tồn gia đoạn phát triển vật, đóng vai trò chi phối mà bị mâu thuẫn chủ yếu chi phối - trình vận động mâu thuẫn + Sự thống đấu tranh mặt đối lập hai xu hướng tác động khác mặt đối ... mâu thuẫn biện chứng bao hàm "sự thống nhất" lẫn "đấu tranh" mặt đối lập Sự thống gắn liền với đứng im, với ổn định tạm thời vật Sự đấu tranh gắn liền với tính tuyệt đối vận động phát triển +...
 • 3
 • 50,450
 • 903

Vận dụng quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Lý luận chính trị

... cho tổ chức cá nhân Rồi dùng vốn huy động vay hởng chênh lệch lợi tức Trong trình cho vay đó, ngân hàng thu đợc lợi nhuận sau trừ lợi tức phải trả vay, ngân hàng gặp phải rủi ro khách hàng khả ... lập theo nghĩa đen) Sự đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối vĩnh viễn Nó diễn liên tục su t trình tồn vật kể trang thái vật ổn đinhj nh chuyển hoá nhảy vọt chất Sự đấu tranh mặt đối lập tạo lên tính ... đầu maau thuẫn, giai đoạn đấu tranh cha rõ cha gay gắt +Giai đoạn sau: Trong trình phát triển mâu thuẫn, khác biến thành đối lập, hai mặt đối lập rõ, sâu sắc đấu tranh chúng ngày gay gắt liệt,...
 • 7
 • 12,317
 • 200

Vận dụng quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích vai trò của thanh niên sinh viên trong quá trình CNH-HĐH ở nước ta hiện nay

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích vai trò của thanh niên sinh viên trong quá trình CNH-HĐH ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... lực LLSX quy luật Trong hoàn cảnh nước ta thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội, cấu xã hội nước chưa nhất, lực lượng sản -6- Trần Ngọc Quỳnh - KTQT48B Tiểu luận triết học xuất phát triển với quy mô ... phân công lao động quốc tế Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX quy luật phổ biến tác động toàn tiến trình lịch sử nhân loại Sự thay thế, phát triển quy luật lịch sử nhân loại từ ... tư chủ nghĩa đến chế độ cộng sản tương lai tác động hệ thống quy luật xã hội, quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX quy luật Chương II SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI...
 • 17
 • 4,968
 • 8

Phân tích nội dung quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập vận dụng quy luật đó vào trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập và vận dụng quy luật đó vào trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... nước kinh tế cần tập trung vào nội dung sau: + Tạo điều kiện, môi trường cho quy luật kinh tế hoạt động quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh Đồng thời phát triển thị trường ... giàu đáng hợp pháp Trong lĩnh vực có kinh tế quốc doanh, cần phải thành lập số sở để tạo cạnh tranh, thúc đẩy phát triển, khắc phục tỡnh trạng độc quy n vỡ độc quy n dẫn đến cửa quy n trỡ trệ Cần ... nhiên, mang tính quy luật KTTT, việc định hướng phát triển cho kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào chất giai cấp đảng cầm quy n Nhà nước sản phẩm đấu tranh giai cấp, công cụ giai cấp cầm quy n, nhà nước...
 • 33
 • 7,274
 • 33

Vận dụng quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích sự hội nhập phát triển của ngành bảo hiểm nước ta

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích sự hội nhập và phát triển của ngành bảo hiểm nước ta

Lý luận chính trị

... định lẫn hai mặt Nội dung quy luật mâu thuẫn : Sự tồn hai mặt đối lập vật , thống hai mặt đấu tranh chúng tạo thành nguồn gốc động lực phát triển vật PHẦN : HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC BẢO ... quan đến quy n lợi tổ chức cá nhân thuộc nhiều quốc tịch Sự phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam tách rời đứng xu hội nhập quốc tế Theo nội dung quy luật mâu thuẫn , quy luật quan ... nước sách đãi ngộ tốt Trong cam kết tham gia hiệp định , tổ chức quốc tế có số điêù kiện bắt buộc đụng chạm đến quy định thể chế pháp luật hành , đồng thời quy định đảm bảo quy n bình đẳng kinh...
 • 12
 • 3,160
 • 9

VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ĐỂ PHÂN TÍCH MỘT MÂU THUẪN NỔI LÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC CỦA ANH CHỊ.

 VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ĐỂ PHÂN TÍCH MỘT MÂU THUẪN NỔI LÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC CỦA ANH CHỊ.

Lý luận chính trị

... khoản cho tổ chức cá nhân Rồi dùng vốn huy động vay hưởng chênh lệch lợi tức Trong trình cho vay đó, ngân hàng thu lợi nhuận sau trừ lợi tức phải trả vay, ngân hàng gặp phải rủi ro khách hàng khả ... đối lập theo nghĩa đen) Sự đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối vĩnh viễn Nó diễn liên tục su t trình tồn vật kể trang thái vật ổn đinhj chuyển hoá nhảy vọt chất Sự đấu tranh mặt đối lập tạo lên tính ... đầu maau thuẫn, giai đoạn đấu tranh chưa rõ chưa gay gắt +Giai đoạn sau: Trong trình phát triển mâu thuẫn, khác biến thành đối lập, hai mặt đối lập rõ, sâu sắc đấu tranh chúng ngày gay gắt liệt,...
 • 8
 • 10,746
 • 114

VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ĐỂ PHÂN TÍCH MỘT MÂU THUẪN NỔI LÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC CỦA ANH CHỊ.

VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ĐỂ PHÂN TÍCH MỘT MÂU THUẪN NỔI LÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC CỦA ANH CHỊ.

Lý luận chính trị

... cho tổ chức cá nhân Rồi dùng vốn huy động vay hởng chênh lệch lợi tức Trong trình cho vay đó, ngân hàng thu đợc lợi nhuận sau trừ lợi tức phải trả vay, ngân hàng gặp phải rủi ro khách hàng khả ... lập theo nghĩa đen) Sự đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối vĩnh viễn Nó diễn liên tục su t trình tồn vật kể trang thái vật ổn đinhj nh chuyển hoá nhảy vọt chất Sự đấu tranh mặt đối lập tạo lên tính ... đầu maau thuẫn, giai đoạn đấu tranh cha rõ cha gay gắt +Giai đoạn sau: Trong trình phát triển mâu thuẫn, khác biến thành đối lập, hai mặt đối lập rõ, sâu sắc đấu tranh chúng ngày gay gắt liệt,...
 • 7
 • 2,899
 • 42

Tiểu luận "Vận dụng quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích một mâu thuẫn nổi lên có liên quan đến công việc của anh chị"

Tiểu luận

Báo cáo khoa học

... khoản cho tổ chức cá nhân Rồi dùng vốn huy động vay hưởng chênh lệch lợi tức Trong trình cho vay đó, ngân hàng thu lợi nhuận sau trừ lợi tức phải trả vay, ngân hàng gặp phải rủi ro khách hàng khả ... đối lập theo nghĩa đen) Sự đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối vĩnh viễn Nó diễn liên tục su t trình tồn vật kể trang thái vật ổn đinhj chuyển hoá nhảy vọt chất Sự đấu tranh mặt đối lập tạo lên tính ... đầu maau thuẫn, giai đoạn đấu tranh chưa rõ chưa gay gắt +Giai đoạn sau: Trong trình phát triển mâu thuẫn, khác biến thành đối lập, hai mặt đối lập rõ, sâu sắc đấu tranh chúng ngày gay gắt liệt,...
 • 8
 • 5,302
 • 70

Phân tích vị trí nội dung của quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập trong hệ thống phép biện chứng duy vật ý nghĩa phương pháp luận sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước

Phân tích vị trí và nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong hệ thống phép biện chứng duy vật ý nghĩa phương pháp luận sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước

Kinh tế - Quản lý

... chuyển nhợng , quy n sử dụng đất đai biết giải vấn đề sở hữu, biết tách quy n sở hữu với quy n sử dụng Chẳng hạn nh ruộng đất thuộc quy n sở hữu toàn dân nhngngời nông dân có quy n sử dụng ổn ... động theo quy luật thị trờng chịu điều tiết quy luật Việc đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà nhà nớc ngời đại diện, thống quản lý không mâu thuẫn với việc trao quy n cho hộ nông dân, kể quy n chuyển ... lập vừa đấu tranh , vừa thống với Trong mâu thuẫn , hai mặt đối lập có quan hệ thống với Khái niệm thống quy luật mâu thuẫn có nghĩa hai mặt đối lập liên hệ với nhau, ràng buộc , quy định ,mặt...
 • 15
 • 2,148
 • 11

LUẬN VĂN: Phân tích nội dung quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập vận dụng quy luật đó vào trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam pptx

LUẬN VĂN: Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập và vận dụng quy luật đó vào trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam pptx

Kinh tế - Thương mại

... nước kinh tế cần tập trung vào nội dung sau: + Tạo điều kiện, môi trường cho quy luật kinh tế hoạt động quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh Đồng thời phát triển thị trường ... giàu đáng hợp pháp Trong lĩnh vực có kinh tế quốc doanh, cần phải thành lập số sở để tạo cạnh tranh, thúc đẩy phát triển, khắc phục tỡnh trạng độc quy n vỡ độc quy n dẫn đến cửa quy n trỡ trệ Cần ... lập, đấu tranh hai mặt đối lập dung hợp hai mặt thành phạm trù mới” Nhấn mạnh tư tưởng Lênin khẳng định” Sự phát triển đấu tranh mặt đối lập” 1.2.3-Sự chuyển hoá mặt đối lập: Không phải đấu tranh...
 • 44
 • 2,054
 • 7

Vận dụng quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích một mâu thuẫn nổi lên có liên quan đến công việc

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích một mâu thuẫn nổi lên có liên quan đến công việc

Triết học Mác - Lênin

... khoản cho tổ chức cá nhân Rồi dùng vốn huy động vay hưởng chênh lệch lợi tức Trong trình cho vay đó, ngân hàng thu lợi nhuận sau trừ lợi tức phải trả vay, ngân hàng gặp phải rủi ro khách hàng khả ... đối lập theo nghĩa đen) Sự đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối vĩnh viễn Nó diễn liên tục su t trình tồn vật kể trang thái vật ổn đinhj chuyển hoá nhảy vọt chất Sự đấu tranh mặt đối lập tạo lên tính ... đầu maau thuẫn, giai đoạn đấu tranh chưa rõ chưa gay gắt +Giai đoạn sau: Trong trình phát triển mâu thuẫn, khác biến thành đối lập, hai mặt đối lập rõ, sâu sắc đấu tranh chúng ngày gay gắt liệt,...
 • 10
 • 4,676
 • 21

Vận dụng quy luật thống nhất đấu tranh của những cái đối lập của phép biện chứng duy vật vào phân tích hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của những cái đối lập của phép biện chứng duy vật vào phân tích hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng

Triết học Mác - Lênin

... quan hệ lãi su t tiền gửi - lãi su t tiền vay Trong lãi su t tiền vay lớn lãi su t tiền gửi Thông thường, lãi su t tiền vay lãi su t tiền gửi cộng với biên độ lãi su t đó, tùy theo quy định Tổ ... đấu tranh lẫn nhau: Một mặt ngân hàng thu lợi nhuận phần chênh lệch Lãi huy động phải trả Lãi cho vay nhận được, cho vay nhiều/ lãi su t vay cao lợi nhuận lớn Mặt khác rủi ro gắn với khoản vay ... chặt chẽ để đánh giá xác yếu tố đối tượng vay đưa định cho vay đắn Nhóm 22 10 Tiểu luận triết học + Nghiêm chỉnh thực quy chế đảm bảo tiền vay theo quy định Pháp luật Công chứng chấp, đăng ký...
 • 16
 • 765
 • 6

VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT đấu TRANH của NHỮNG cái đối lập của PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật vào PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH tế VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT và đấu TRANH của NHỮNG cái đối lập của PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật vào PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH tế VIỆT NAM HIỆN NAY

Triết học Mác - Lênin

... Vận dụng quy luật thống đấu tranh mặt đối lập phép biện chứng vật vào thực trạng kinh tế Việt Nam MỤC LỤC Những lý luận chung quy luật thống đấu tranh mặt đối lập phép biện chứng vật Quy luật ... (sửa đổi năm 2013), quy định sở hữu đại diện chủ sở hữu, phân định quy n người sở hữu, quy n người sử dụng tư liệu sản xuất quy n quản lý Nhà nước lĩnh vực kinh tế; xác định vai trò quản lý kinh ... thể coi quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy luật nhất, quy luật gốc phát triển xã hội.Sự biến đổi, phát triển xã hội xét đến bắt nguồn từ quy luật...
 • 49
 • 1,897
 • 8

Phân tích vị trí nội dung của quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập trong hệ thống phép biện chứng duy vật.doc

Phân tích vị trí và nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong hệ thống phép biện chứng duy vật.doc

Kế toán

... chuyển nhợng , quy n sử dụng đất đai biết giải vấn đề sở hữu, biết tách quy n sở hữu với quy n sử dụng Chẳng hạn nh ruộng đất thuộc quy n sở hữu toàn dân nhngngời nông dân có quy n sử dụng ổn ... động theo quy luật thị trờng chịu điều tiết quy luật Việc đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà nhà nớc ngời đại diện, thống quản lý không mâu thuẫn với việc trao quy n cho hộ nông dân, kể quy n chuyển ... lập vừa đấu tranh , vừa thống với Trong mâu thuẫn , hai mặt đối lập có quan hệ thống với Khái niệm thống quy luật mâu thuẫn có nghĩa hai mặt đối lập liên hệ với nhau, ràng buộc , quy định ,mặt...
 • 17
 • 3,863
 • 8

Xem thêm