giai bai tap sbt vat ly 7 bai 5 anh cua mot vat tao boi guong phang

Bai 5 Anh cua mot vat tao boi guong phang

Bai 5 Anh cua mot vat tao boi guong phang

Vật lý

... vật tạo bởi gương phẳng có hứng được ở trên màn chắn hay không ?Thí nghiệm 1: (hình 5. 2 SGK trang 15) .§¸p ¸n c©u a :S.S’H Ghi nhớ :- ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được ... hứng được ảnh trên màn chắn là vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài qua S Tiết 5 : ảnh của một vật Tạo bởi gương phẳngI.Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.ã Kết luận1 ... thÊy ¶nh S .’R MS’ND Phßng GD - §T huyÖn nh©nTr­êng THCS Nh©n B×nhChuyªn ®Ò VËt 7 Kết luận :Ta nhìn thấy ảnh ảo S vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh...
 • 21
 • 6,924
 • 7

Giáo án Vật lớp 10: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG (tiếp) pps

Giáo án Vật Lý lớp 10: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG (tiếp) pps

Vật lý

... - Chuẩn bị các tấm bìa mỏng, phẳng có tâm đối xứng trong hình 17. 4 Học sinh: - Ôn lại quy tắc hình bình hành và điều kiện cân bằng của một chất điểm. III....
 • 3
 • 271
 • 0

Giáo án Vật lớp 10: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC pps

Giáo án Vật Lý lớp 10: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC pps

Vật lý

... khác, vận tốc là đại lượng đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động. → Tương tự, muốn biết lực nào có tác dụng làm vật quay nhanh (hay chậm) hơn, ta phải tìm một đại lượng vật ... hồ phải bằng tổng các momen lực làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.” → Trả lời câu hỏi C1. 5) Ứng dụng - Thông báo: Quy tắc đòn bẩy →Giải thích. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ... không? Vì sao? - Lần lượt ngừng tác dụng từng lực để học sinh nhận xét tác dụng làm quay đĩa quanh trục của mỗi lực. - Có thể gợi ý bằng những câu hỏi sau: + B1: Lực F1 có tác dụng với đĩa...
 • 10
 • 1,824
 • 35

Giáo án Vật lớp 10: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG doc

Giáo án Vật Lý lớp 10: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG doc

Vật lý

... CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Chuẩn bị các thí nghiệm hình 17. 1, 17. 2, 17. 3 và 17. 5 - Chuẩn bị các tấm bìa mỏng, phẳng có tâm đối xứng trong hình 17. 4 Học sinh: - Ôn lại quy tắc hình bình hành và điều ... - Giá quan trọng hơn. - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa. - Làm bài tập 6, 7, 8 sách giáo khoa. IV. RÚT KINH NGHIỆM 17. 2. - Khi treo vật tại A thì trọng tâm ở đâu? - Khi ... trí thí nghiệm hình 17. 3 - Trọng tâm G của những vật phẳng, mỏng và có hình dạng hình học đối xứng nằm ở đâu? - Quan sát - Tại tâm đối xứng. - Bố trí thí nghiệm hình 17. 5 - Có nhận xét gì...
 • 6
 • 442
 • 0

Tiet 5 - Ảnh của một vật tạo bởi GP

Tiet 5 - Ảnh của một vật tạo bởi GP

Vật lý

... quan, vấn đáp, hoạt động nhómC. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: Tranh phóng to hình 5. 1, 5. 2. Một bộ TN của nhóm 2. Học sinh : Chuẩn bị cho mỗi nhóm HS - 1 gương phẳng có ... Hoµng §×nh TuÊn - Trêng THCS Tµ Long - §akr«ng - Qu¶ng TrÞ VL7 BÀI 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNGA. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nêu được những tính chất của ... TN như hình 5. 2- Tìm cách quan sát ảnh của viên phấn I. Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng * Thí nghiệmWebsite: http//violet.vn/hoangdinhtuan Mail: hoangdinhtuan@gmail.comTIẾT 05 Ngày soạn:...
 • 3
 • 596
 • 0

Vật 7 - Bài 21

Vật lý 7 - Bài 21

Vật lý

...
 • 5
 • 1,271
 • 0

Vật 7. Bài 11: Độ cao của âm

Vật lý 7. Bài 11: Độ cao của âm

Vật lý

... dụng:C5: Một vật dao động phát ra âm có tần số 50 Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn?Vật có tần số dao động 70 Hz dao ... âm phát ra càng……… nhanhlớncaochậmnhỏthấpI. Dao động nhanh, chậm - tần số:Bài 11: Độ Cao Của ÂmĐộ Cao Của ÂmDao động càng …………, tần số dao động càng …………….nhanhlớnII. Âm cao (âm ... âm phát ra càng……… nhanhlớncaochậmnhỏthấpI. Dao động nhanh, chậm - tần số:Bài 11: Độ Cao Của ÂmĐộ Cao Của ÂmDao động càng …………, tần số dao động càng …………….nhanhlớnII. Âm cao (âm...
 • 8
 • 7,070
 • 12

Bài: ảnh của vật tạo bởi gương phẳng (Lý 7)

Bài: ảnh của vật tạo bởi gương phẳng (Lý 7)

Vật lý

... tạo bởi gương phẳng:III. Vận dụng:C5: Vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước gương phẳng như hình 5. 5.Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngẢnh ... sáng.phươngTiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngẢnh của một vật tạo bởi gương phẳng.I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:Thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm như hình 5. 2. SGKTiết 5: Ảnh của ... tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:C4: Trên hình 5. 4 vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S đến gương.Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngẢnh...
 • 13
 • 2,845
 • 12

Giáo án Vật lớp 7 : Tên bài dạy : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG pdf

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG pdf

Vật lý

... C5. -Còn thời gian có thể cho HS đọc mục “ Có thể em chưa biết”. *Hướng dẫn về nhà: -Học phần ghi nhớ. -Trả lời câu hỏi C1 đến C6. -Làm bài tập 5. 1 đến 5. 4 (tr 7- SBT) -Chuẩn ... gương một khoảng bằng nhau. *HOẠT ĐỘNG 3: GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH ẢNH BỞI GƯƠNG PHẲNG ( 5 phút). II.GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH ẢNH BỞI GƯƠNG PHẲNG. Hai vật bất kỳ giống nhau. C.PHƯƠNG ... TẬP.(10 phút) 1.Kiểm tra: -(HS1)Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Làm bài tập: Bài tập 4.2- SBT. HS: Trả lời, trình bày trên bảng. Bài 4.2: Phương án A. 200. ( Ta có i=I’=400/2=200)....
 • 9
 • 1,451
 • 1

Giáo án Vật lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG. ppt

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG. ppt

Vật lý

... báo cáo độc lập. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HOC.*ỔN ĐỊNH ( 1 phút). *HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA ( 5 phút) -Nêu tính chất của ảnh qua gương phẳng? -Giải thích sự tạo thành ảnh qua gương ... tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’. -HS: *HOẠT ĐỘNG: TỔ CHỨC THỰC HÀNH: CHIA NHÓM (5 phút). -Yêu cầu HS đọc -HS: Làm việc cá nhân. câu C1.SGK +HS: Đọc SGK. +Chuẩn bị dụng cụ. +Bố ... sánh với vùng quan sát trước. ( Vùng nhìn thấy của gương sẽ hẹp đi)  HOẠT ĐỘNG 4: TỔNG KẾT (5 phút) -GV: Thu báo cáo TN. ...
 • 7
 • 4,912
 • 5

Vật 7 Bài 27: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song ppsx

Vật lý 7 Bài 27: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song ppsx

Vật lý

... giáo khoa. 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 1 5& apos; Hoạt động 2 10' Hoạt động 3 15& apos; Hoạt động 4 5& apos; I. Hoạt động 1:  Hoàn thành phần 1 của báo cáo thí ... hướng dẫn 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 1 5& apos; Hoạt động 2 10' Hoạt động 3 15& apos; Hoạt động 4 5& apos; Hoạt động 1:  Hoàn thành phần 1 của báo cáo thí ... Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 6  Đánh giá cho điểm. Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 7 BÀI...
 • 8
 • 11,180
 • 6

Vật 7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng pdf

Vật lý 7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng pdf

Vật lý

... c bn. Bit thc hin cụng vic nhng cũn lỳng tỳng, cha cn thn. Thc hin tt cụng vic, nhanh, cn thn. T chc Khụng bit t chc phõn vic trong nhúm. Khụng tp trung. Bit ... tt trong nhúm. Tp trung cao. Bµi 4: §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng 1 Môn: Vật Lớp :7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM: 1. Kiến thức  Biết vật cho ánh sánh ... GIAN CÔNG VIỆC GIÁO VIÊN HỌC SINH 2' Ổn định lớp Phân nhóm làm việc Ngồi theo nhóm 5& apos; Trả lời câu hỏi 1 Yêu cầu học sinh đọc I và trả lời câu hỏi 1 Viết phần trả lời vào...
 • 8
 • 4,170
 • 2

bài giảng vật 7 bài 2 sự truyền ánh sáng

bài giảng vật lý 7 bài 2 sự truyền ánh sáng

Vật lý

... nằm trên một đường thẳng.Bài 2: Sự Truyền Ánh Sáng.I. Đường truyền của ánh sáng:Thí nghiệm 5 Kết luận:Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường .thẳngĐịnh luật truyền thẳng ánh ... ánh sáng như sau:Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng. Bai 2: Sự Truyền Ánh Sáng.I. Đường truyền của ánh sáng:Thí nghiệm6II.Tia sáng và chùm sáng:Biểu ... trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng.Định luật truyền thẳng ánh sáng: 7 Ba loại chùm sáng:Trong thực tế, ta không thể nhìn thấy một tia sáng mà chỉ nhìn thấy một chùm...
 • 13
 • 7,425
 • 0

bài giảng vật 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

bài giảng vật lý 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

Vật lý

... ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNGBÀI GIẢNG VẬT LÍ LỚP 7 Rii’SIN0 170 160 150 1401301201101009080 70 60 50 40302010180Bài 4ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNGI. Gương phẳng:Quan ... nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.Rii’SIN0 170 160 150 1401301201101009080 70 60 50 40302010180ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Gương phẳng được biểu diễn ... thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương thế nào? Vẽ hình01 7 01601 5 01401301201101009080 7 060 5 040302010180sRIi’NiTrả lời:a.Bài 4:ĐỊNH LUẬT...
 • 11
 • 7,478
 • 0

bài giảng vật 7 bài 6 thực hành quan sát về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

bài giảng vật lý 7 bài 6 thực hành quan sát về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Vật lý

... !"#$01123&4 !  5 66 7& apos;* 35 # 8+"9:;9#1"+< =>? 79 @?+! 7 A3B?C8D!7E+#-A&?F ... 1H0IE"$%J"C$/C#33K#3<< !"#$&#$%:; 7 A3RS/&TUVW%7VX1;S3Y9 7 A3RS/  !"#F9FGFLGLGHI/GHZ/GMN ... GHI/G0J/KGLMN/-.4 5 (#3 O@2#P#Q>&?F;*#1"+ $%66 7 %3189:)12(#3...
 • 11
 • 11,119
 • 0

Xem thêm