de thi 15 phut dai so 8 chuong 1

Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 (chương 2)

Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 (chương 2)

Toán học

... c/ 2 10 25 15 3x xx +2. Thực hiên phÐp cénga/ 3 12 22 6 2 6x xx x− ++− − . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 1 9xx+.Đề 2 Kiểm TRA 15 phút Môn Đại Số 8 1. Rút ... − . b/ 26 8 54 2xx x + +. c/ 25 15 1 9xx+Đề 2 Kiểm TRA 15 phút Môn Đại Số 8 1. Rút gọn các phân thức saua/ 2239x yx y . b/ 23 69xx−− c/ 2 10 25 15 3x xx +2. ... 25 15 1 9xx+Đề 2 Kiểm TRA 15 phút Môn Đại Số 8 1. Rút gọn các phân thức saua/ 2239x yx y . b/ 23 69xx−− c/ 2 10 25 15 3x xx− +2. Thực hiên phép cộnga/ 3 12 22...
 • 3
 • 6,030
 • 78

kiểm Tra 15 phút Dai số 8

kiểm Tra 15 phút Dai số 8

Toán học

... là:A. 2 24 12 9x xy y+ + B. 2 24 12 9x xy y− + C. 2 24 9x y D. 2 24 9x y+Câu 2: Biểu thức :2 1 0x = thì x bằng:A. 1 và -1 B .1 C 1 D 2 II) Phần trắc nghiệm tự luận (8 điểm)Câu ... lớp : 8 kiểm tra 15 phútđề số 01 điểm lời phê của thầy giáođề số 1 I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm).HÃy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trớc đáp số đúng Câu 1: Khai ... lớp : 8 kiểm tra 15 phútđề số 02điểm lời phê của thầy giáođề số 2I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm).(HÃy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trớc đáp số đúng )Câu 1: Khai...
 • 3
 • 3,633
 • 17

DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

Toán học

... ………….Lớp: 8 KIỂM TRA : 1TiếtHọ và tên:……………………………………. Môn: Đại số 8 (Chương I)Điểm: Lời phê của thầy, cô giáo:Đề ra:Câu1: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:Câu Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – ... 3……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Câu 5: Chia đa thức: (5x3 – 2x2 - 8x + 5) : (x – 1) ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Câu ... Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – 2x + x22 -3x - 6 = - 3( x - 2 )3 (10 x4 + x2 - 4xy): (-2x) = 5x3 +2 1 x + 2y4 (a – b) (a + b) = a2 – b2 Câu2: Làm tính nhân:a) 3x2 (4xy...
 • 3
 • 1,106
 • 12

De kiem tra 15 phut Dai so 9

De kiem tra 15 phut Dai so 9

Toán học

... 9 15 phútĐề số 1 Câu 1, Câu 2 đúng mỗi câu 0.5điểmCâu 3-> ;11 mỗi câu 1 điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C D B C B A B B A B BĐề số 2Câu 1, Câu 2 đúng mỗi câu 0.5điểmCâu 3-> ;11 mỗi câu 1 ... câu 1 ®iÓm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B D A D C D D C D AĐề số 3Câu 1, Câu 2 đúng mỗi câu 0.5điểmCâu 3-> ;11 mỗi câu 1 điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 D C A B A B A B A A A Đề kiểm tra 15 phútMôn: ... 0 D. Một kết quả khác 7. thị hàm số y = x2 đi qua điểm:A. ( - 1; 1) . B. ( 0; 1 ). C. ( 1; - 1 ). D. (1; 0 ). 8. Hàm số y = 1/ 2x2 đồng biến khi ?A. x < 0 B.x > 0 C.x = 0 D.x ≥ 09.Hàm...
 • 4
 • 2,990
 • 32

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ ĐÁP ÁN NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ SỐ 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ ĐÁP ÁN NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ SỐ 8

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... np = 3.6 .10 15 phôtôn/s.C. np = 2 .10 15 phôtôn/s.D. np = 3 .10 15 phôtôn/s.Câu 42: Trong mỗi giây, số êlectron bị bật ra khỏi catôt làA. ne = 5.6 .10 13 e/s.B. ne = 2 .10 13 e/s.C. ... Vomax = 0 .1. 106 m/s.B. Vomax =0. 61. 106 m/s .C. Vomax =0 .82 .10 6 m/s.D. Vomax =0. 91. 106 m/s.Câu 41: Trong mỗi giây, catôt nhận được số phôtôn làA. np = 2 .10 15 phôtôn/s.B. ... thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vnB. E = 2007 8 ycos2 .10 (t )3 .10 π −(V/m) và B = 2 .10 -47 8 ycos2 .10 (t )3 .10 π −(T).C. E = 200 8 ycos2 (t )3 .10 π −(V/m) và B = 2 .10 -47 8 ycos2 .10 ...
 • 9
 • 398
 • 0

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Toán học

... án thang điểmPhần I 1 2 3 1 2 33đE E A A,C;D D B 1 1 1 1 1 1Phần II Đề I Đề IIBài Kết quả Kết quả §iÓm1a -x2+ x +x2 + 3x4x-x2+ 5x +x2 + 6x 11 x0.50.51b x2- 4 - (x2- 9 )5x2- ... )50.50.52a x(x - 2) x(x - 4) 1 2b (x-y)(x +1) (x-y)(x- 1) 1 2c (x- y - 4)(x- y +4) (x- y - 5)(x- y +5) 1 3a x2 + 2 x - 1 x2 + x - 7 d -10 1 3b m =3 14 1 ...
 • 2
 • 610
 • 5

DE KT DAI SO 8 CHUONG 1

DE KT DAI SO 8 CHUONG 1

Toán học

... x3 +2x2 + 15 x B. x3 +2x2 - 15 x C. x3 - 2x2 - 15 x D. x3 -2x2 + 15 x 8. Sè d cña phép chia đa thức x2 - 2x+ 4 cho đa thức x - 1 là :A. 1 B. 2 C.3 D. 4 Phần tự luận (8 )Câu 2 : ... +2x2 + 15 x B. x3 +2x2 - 15 x C. x3 - 2x2 - 15 x D. x3 -2x2 + 15 x 7. Biểu thức x3+3x2+3x +1 là dạng khai triển của phép tính nào trong các phép tính dới đây:A.(x +1) 3 ; B.(3x +1) 3 ... +2x2 + 15 x B. x3 +2x2 - 15 x C. x3 - 2x2 - 15 x D. x3 -2x2 + 15 x 7. Biểu thức x3+3x2+3x +1 là dạng khai triển của phép tính nào trong các phép tính dới đây:A.(x +1) 3 ; B.(3x +1) 3...
 • 15
 • 439
 • 0

Đề KT Đại số 8 chương II (Tuần 16 - Ma trận - Đáp án)

Đề KT Đại số 8 chương II (Tuần 16 - Ma trận - Đáp án)

Toán học

... −−− −+ = +−− − −−− += + =− − −− −= =−( )( )( ) ( )( ) ( ) 1 1b) 1 : 1 1. 1 1 1 1. 1 . 1 1 . 1 1 1 1x xGiaûiMTC x xxxx xx x x xx xx x x x−+++− = −++ ++ −= ... (2đ)a) ( ) 1 1xx x−−b) ( )( )329x 7 12 7xx x++2. Thực hiện các phép tính (3đ)a) 2 12 66x 366xx x−+−−b) 1 11x x−+3. Tính: (1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 y z y ... (2đ)a) ( ) 1 1xx x−−b) ( )( )329x 7 12 7xx x++2. Thực hiện các phép tính (3đ)a) 2 12 66x 366xx x−+−−b) 1 11x x−+3. Tính: (1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 y z y...
 • 6
 • 376
 • 4

Đề kiểm tra Đại số 8 chương II- Có đáp án, ma trận

Đề kiểm tra Đại số 8 chương II- Có đáp án, ma trận

Toán học

... =++ + + + 1 1b) 1 : 1 1. 1 1 1 1. 1 1 1 . 1 1 . 1 1x xGiaûiMTC x xxx x xx xx x x x x x x x2. a, ( )2 1 2 2 22xxx x x+++ = = b, ( )( )2 2 2 3 22 2 222 1 2 1 22x xxx ... ĐKXĐ : 0x≠; 1x≠ ± b, A = 3 232x x xx x+ +−=2( 1) 1 ( 1) ( 1) 1 x x xx x x x+ +=− + − c, A=2  1 1xx+−=2  3x = 4.0,250,250,250,250,5 1 1 1 1 1 0,25 ( ) ( ) ... phân thức 1 0,5 1 0,52 1 Rút gọn phân thức. Quy đồng mẫu nhiều phân thức2 1 1 1 32Phép cộng, trừ các phân thức đại số 1 0,52 1, 532Phép nhân, chia các phân thức đại số 1 0,52 1, 532Biến...
 • 4
 • 7,711
 • 270

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25