Tài liệu về " lực lượng " 13 kết quả

LLSX và các quan hệ SX

LLSX và các quan hệ SX

Khoa học xã hội

quan hệ sản xuất . trong hệ thống các quan hệ sản xuất thì quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất có vai trò quyết định đối với các quan hệ xã hội khác.- Quan hệ tổ chức và quản. con ngời phải có mối quan hệ với nhau. Tổng thể những mối quan hệ này gọi là quan hệ sản xuất. Nói cách khác quan hệ sản xuất là quan hệ giữa ngời với ngời
 • 11
 • 845
 • 0

LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX

LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX

Khoa học xã hội

acb . tại và phát triển của kinh tế xã hội mới. 5B/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất: 1/ Tính chất. đối với nó khi giữa chúng có sự phù hợp. Đôi khi sự phát triển chệch hớng của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của
 • 15
 • 945
 • 1

Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN

Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN

Khoa học xã hội

công nghiệp hóa và hiện đại hóa . chọn đề tài: Vấn đề đổi mới lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Em nghĩ rằng việc nghiên cứu đề. này sẽ giúp em và các bạn tìm hiểu về vấn đề đổi mới lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam liệu
 • 34
 • 1,093
 • 0

Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX

Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX

Khoa học xã hội

Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX . thiện. Sự phát triển của lực lợng sản xuất đến một mức nhất định sẽ làm cho quan hệ sản xuất từ chỗ phù hợp trở thành không phù hợp với sự phát triển của. luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Từ đó tạo nên qui luật cơ bản nhất của sự vận động, phát triển xã
 • 13
 • 438
 • 0

Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX

 Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX

Khoa học xã hội

Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX . nhỏ công sức của mình vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học của đất nớc. Nghiên cứu về đề tài " ;Vai trò của khoa học và kỹ thuật trong sự phát triển lực lợng. vai trò ngày càng to lớn. Sự phát triển của khoa học gắn liền với sản xuất và là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển. Ngày nay, khoa học phát triển
 • 39
 • 1,369
 • 5

Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Khoa học xã hội

Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao . họcI. Khái niệm LLSX và vai trò nhân tố con ngời trong LLSX. 1. Khái niệm LLSX. a. Định nghĩa và tính chất LLSX. LLSX là tổng thể các nhân tố vật chất kỹ thuật. lên.2. Chiến lợc phát triển GD ĐT nguồn nhân lực nớc ta.a. Vai trò và thực trạng nguồn nhân lực nớc ta .Trong các nguồn lực có thể khai thác ...
 • 18
 • 1,287
 • 3

LLSX và QHSX

LLSX và QHSX

Khoa học xã hội

LLSX và QHSX . phải đặt mình vào tri thức, phát triển tri thức để đa nền kinh tế nớc ta bắt kịp và phát triển cùng thế giới.Góp phần vào chiến lợc mà Đảng và Nhà nớc đã. nhau một cách nào đó và trao đổi hoạt động với nhau. Muốn sản xuất đợc ngời ta phải để lại mối liên hệ và quan hệ chặt chẽ với nhau và chỉ có trong phạm
 • 21
 • 369
 • 0

Lực lượng dân quân tự vệ.DOC

Lực lượng dân quân tự vệ.DOC

Kế toán

Lực lượng dân quân tự vệ . lệnh về dân quân tự vệ thì lực lợng dân quân tự vệ có độ tuổi từ 18 đến 45 đối với nam và 18 đến 40 đối với nữ do đó lực lợng dân quân tự vệ là lực lợng. của lực lợng dân quân tự vệ .Lực lợng dân quân tự vệ là lực lợng chiến lợc của chiến tranh nhân dân Việt Nam, là công cụ bạo lực và là một trong những lực
 • 13
 • 23,763
 • 19

Lực lượng quân chủng.DOC

Lực lượng quân chủng.DOC

Kế toán

Lực lượng quân chủng . với quân chủng Hải quân, các quân khu, quân đoàn...còn chi phối nhiều tinh lực của lãnh đạo chỉ huy quân chủng . Vì vậy cần nghiên cứu tổ chức lại lực. tranh chống Mỹ cứu nớc quân chủng phòng không - không quân có lúc đã tách thành 2 bộ phận là quân chủng phòng không và quân chủng không quân . Nhng nh vậy
 • 17
 • 396
 • 0

Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất với đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt nam.DOC

Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất với đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt nam.DOC

Kế toán

Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất với đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt nam . luật về mối quan hệ giữa phát triển lực l-ợng sản xuất với đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt nam. II .1. Đa dạng hoá các hình thức sở hữu là. nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc .Với suy nghĩ trên, tôi chọn đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lợng sản xuất với đa dạng hoá ...
 • 15
 • 849
 • 1

Mối quan hệ giữa QHSX và LLSX qua 3 PTSX trớc CNTB và vận dụng vào điều kiện hiện nay của Việt Nam.DOC

Mối quan hệ giữa QHSX và LLSX qua 3 PTSX trớc CNTB và vận dụng vào điều kiện hiện nay của Việt Nam.DOC

Kế toán

Mối quan hệ giữa QHSX và LLSX qua 3 PTSX trớc CNTB và vận dụng vào điều kiện hiện nay của Việt Nam . http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775 .36 8Mối quan hệ giữa QHSX và LLSX qua 3 PTSX trớc CNTB và vận dụng vào điều kiện hiện nay của Việt Nam. CNTB và việc vận dụng quy luật đó ở Việt Nam. 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775 .36 8I/ LLSX và QHSX ...
 • 10
 • 1,173
 • 4

Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và vận dụng trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay.DOC

Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và vận dụng trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và vận dụng trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay . cứu đề tài Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và vận dụng trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay . Việc nghiên. như trong đời sống xã hội một cách đúng đắn và chính xác hơn. 1NỘI DUNGI. LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ...
 • 19
 • 12,617
 • 28

VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DQTV TRƯỚC ĐÂY VÀ HIỆN NAY.doc.DOC

VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DQTV TRƯỚC ĐÂY VÀ HIỆN NAY.doc.DOC

Kế toán

VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DQTV TRƯỚC ĐÂY VÀ HIỆN NAY . Nội2I) vị trí, vai trò của lực l ợng DQTV tr ớc đây và hiện nay 1) Là một lực l ợng quan trọng trong hệ thống tổ chức lực l ợng vũ trang của. triển và lớn mạnh trên con đờng chiến đấu vẻ vang của mình.4) DQTV là lực l ợng cơ bản của lực l ợng vũ trang nhân dân, là nguồn bổ sung vào lực
 • 12
 • 5,143
 • 8
1 2 3 >