Tài liệu về " đại biểu " 6 kết quả

Biên bản tổng hợp thảo luận nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội

Biên bản tổng hợp thảo luận nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội

Tài liệu khác

Biên bản tổng hợp thảo luận nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội . tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì Nguyễn. BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG (Ghi theo b ă ng ghi âm) Buổi chiều ngày 31/05/2008 Nội dung: Tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải ...
 • 44
 • 265
 • 0

Biên bản Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Biên bản Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Tài liệu khác

Biên bản Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội . BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG (Ghi theo băng ghi âm) Buổi sáng ngày 15/06/2012 Nội dung: Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc. phủ sẽ trả lời chất vấn. Chủ đề thì các vị đại biểu Quốc hội đã có, xin mời các vị đại biểu Quốc hội lần lượt đặt câu hỏi. Trước hết, xin mời đại biểu
 • 36
 • 244
 • 0

Danh sách 876 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XII

Danh sách 876 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XII

Quản lý nhà nước

Danh sách 876 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XII . DANH SÁCH 876 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU KHỐ XII 1/ THÀNH PHỐ HÀ NỘI: SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 07 SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 21 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ. ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 09 SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 26 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 51 NGƯỜI. Đơn vị bầu cử Số 1: Quận 1, 2 và 3 Số đại biểu Quốc hội được
 • 205
 • 654
 • 3

Danh mục các văn bản hướng dẫn đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt nam

Danh mục các văn bản hướng dẫn đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt nam

Tài liệu khác

Danh mục các văn bản hướng dẫn đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt nam 123doc.vn
 • 2
 • 955
 • 1

Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2011-2016 tại tỉnh quảng nam

Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2011-2016 tại tỉnh quảng nam

Tài liệu khác

Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2011-2016 tại tỉnh quảng nam 123doc.vn
 • 4
 • 1,248
 • 1