ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học
... %9):YM %-% [ - ⇒D 1. - 8+⇒"Hn=GE) 1. %8+→KcW.J+AFS8+""@Ad=GE)@Z*)#$'[#'7GAFS8+π⇒"WN'J 1. 1%7"N 1. 107'e 1. %e 1. 1- 1. 68+7fAWNJ 1. - e 1. 16 1. 1!7W 1. 1'8+J 1. 18+7*)≡*) 1. 1'8+ 1. 18+'*)78 1. 1'7" 1 N 1. 17 -0 ' ... TRƯỜNG THPT MINH KHAITỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 014 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) ... JF7LMJ#&$BH 1. 1"8+⇒L)BCP 1. 1"8+#&$ 1. 1- 8+#&+@A 1. 1'8+"#er$$#&⇒ 1. 1"7 1 N 1. 1-7 -6 N 1. 1'7(!.6 0-7 ⇔('0⇒(W'0e""!f&+7Câu...
 • 7
 • 425
 • 15

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... Xác định tên A và B? A. 2,2-dimetylpropan -1 - ol, 3-metylbutan -1 - ol. B. 2-metylbutan-2-ol, pentan -1 - ol. C. 2,2-dimetylpropan -1 - ol, pentan -1 - ol. D. Cả A và C. Câu 13 : Chia hỗn hợp X gồm Na, Al ... Trang 1/ 6 - đề thi 13 2 SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾ TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG (ĐỀ CHÍNH THỨC) THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2 014 Môn: Hóa học (khối B) Thời gian làm ... dung dịch thu được có pH = 8. Giá trị nào sau đây đúng? A. 22 1 VV B. 9 11 2 1 VV C. 11 92 1 VV D. 11 10 2 1 VV Câu 37: Có 6 muối khan chứa trong các bình mất nhãn: BaCO3,...
 • 6
 • 390
 • 2

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Toán khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Toán khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... Thừa thi n Huế ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI B-D (Lần 1) Trường THPT Hai Bà Trưng Năm học: 2 013 -2 014 (Thời gian làm bài: 18 0 phút) Câu 1: (2điểm) Cho hàm số y =2 1 2xx có đồ thị (H) 1/ Khảo ... đứng x =-2 và t/cận ngang y=2 * Bảng biến thi n: x - -2 + y' + + y + 2 2 -  k/luận : * Đồ thị (H) qua (0 ;1/ 2) ; (1; 1); ( -1 / 2;0) ; ( -1 ; -1 ) (H) nhận I (-2 ;2)làm ... (Giám thị không giải thích gì thêm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I KHỐI B, D 2 013 -2 014 Câu Nội dung (Tóm tắt lời giải ) Điểm Câu I /1 1 điểm *Tập xác định...
 • 4
 • 308
 • 0

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Tiếng Anh khối D THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Tiếng Anh khối D THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... 13 2 9 C 13 2 59 A 13 2 10 A 13 2 60 A 13 2 11 A 13 2 61 C 13 2 12 D 13 2 62 D 13 2 13 A 13 2 63 C 13 2 14 B 13 2 64 D 13 2 15 C 13 2 65 D 13 2 16 C 13 2 66 D 13 2 17 A 13 2 67 B 13 2 18 D 13 2 68 D 13 2 ... 7/8 - đề thi 13 2 MÃ ĐỀ THI CÂU ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI CÂU ĐÁP ÁN 13 2 1 A 13 2 52 C 13 2 2 B 13 2 53 C 13 2 3 D 13 2 54 A 13 2 4 C 13 2 55 D 13 2 6 B 13 2 56 D 13 2 7 C 13 2 57 B 13 2 8 A 13 2 ... 13 2 19 A 13 2 69 D 13 2 20 A 13 2 70 A 13 2 21 B 13 2 71 D 13 2 22 A 13 2 72 A 13 2 23 B 13 2 73 D 13 2 24 C 13 2 74 C 13 2 25 C 13 2 75 B 13 2 26 D 13 2 76 B 13 2 27 B 13 2 77 C 13 2 28 D 13 2 78 B 13 2...
 • 8
 • 1,958
 • 30

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Vật lí khối A THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Vật lí khối A THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... Trang 1/ 7 - đề thi 13 2 SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾ TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG (ĐỀ CHÍNH THỨC) THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2 014 Môn: Vật lý (khối A, A1) Thời gian làm bài: ... Röntgen là 15 kV. Bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catot. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là A. 6,25 .10 -9 m. B. 8,27 .10 -9 m. C. 8,77 .10 -1 1 m. D. 8,28 .10 -1 1 m. ... A. 11 ml2. B. 12 13 ml2. C. 13 12 ml2. D. 43ml2. Câu 52: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hydro, ba vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Lai man có bước sóng lần lượt  1 = 12 1,6nm,...
 • 7
 • 456
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ
... Mã đ 1 53 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang1 SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2 012 MÔN THI : VẬT LÝ Thời gian làm ... Biết cường độ âm chuẩn của âm là Io = 10 -1 2 W/m2. Ngưỡng nghe của tai ngường đó là: A. 10 -1 0 W/m2 B. 10 -8 W/m2 C. 10 -9 W/m2 D. 10 -7 W/m2 C©u 30 : Cho mạch điện xoay ... s200 1 và s2003 B. s600 11 200s C. s600 1 và s6005 D. s400 1 và s4003 C©u 20 : Một tế bào quang điện có catốt bằng Na, công thoát của electron của Na bằng 2,1eV....
 • 5
 • 891
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học – Khối A,B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học – Khối A,B
... 23. - | - - 33. - - - ~ 04. { - - - 14 . - | - - 24. - | - - 34. - - - ~ 05. { - - - 15 . - - - ~ 25. { - - - 35. { - - - 06. - - } - 16 . { - - - 26. - - } - 36. { - - - 07. - | - - 17 . - - - ... - - - ~ 03. - - } - 13 . - | - - 23. - - - ~ 33. - | - - 04. - - } - 14 . { - - - 24. - | - - 34. - | - - 05. { - - - 15 . - | - - 25. - | - - 35. - - } - 06. { - - - 16 . - - } - 26. - - } - ... - | - - 07. - - - ~ 17 . - - } - 27. - | - - 37. { - - - 08. - - - ~ 18 . - - - ~ 28. { - - - 38. { - - - 09. { - - - 19 . - - } - 29. { - - - 39. - | - - 10 . { - - - 20. - - - ~ 30. { - - -...
 • 10
 • 938
 • 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn thi: TOÁN; Khối: A,A1 & B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn thi: TOÁN; Khối: A,A1 & B
... 0,25 II .1 (1 điểm) sin 0 ( )sin cos 2x loaix x=⇔=2 1 sin cos 2 2 sin sin 1 0 sin 1 v sin2x x x x x x⇔ = ⇔ + − = ⇔ = − = 0,25 -1 0 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 ... AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 013 Môn thi: TOÁN; Khối: A,A1 & B Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ... Giới hạn: 1 1 1 1lim , lim 1 1x xx xx x− +→− →−− −= +∞ = −∞+ +. Đường thẳng 1x = − là tiệm cận đứng. 1 1lim 1, lim 1 1 1 x xx xx x→−∞ →+∞− −= =+ +. Đường thẳng 1y = là tiệm...
 • 5
 • 367
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 1 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 1 potx
... Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ... nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C Thời gian làm bài : 18 0 phút,không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG (8,0 điểm) Câu I: (3,0 điểm) 1- Nêu các đặc điểm ... tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 013 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C Thời gian làm bài : 18 0 phút,không kể thời gian phát đề Câu ý Nội dung...
 • 6
 • 208
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 2 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 2 potx
... Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ... động Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... nhiên : Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT...
 • 4
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđáp án đề thi thử đại học môn toán chuyên nguyễn huệ lần 1 năm 2014đề thi thử đại học môn vật lý đại học sư phạm hà nội lan 1 nam 2014đề thi thử đại học lần 1 năm 2014de thi thu mon hoa chuyen dai hoc vinh lan 1 nam 2014đề thi thử đại học môn toán lần 1 năm 2014 nghệ anđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 môn toán khối a b trường thpt thuận thành tỉnh bắc ninhgiải chi tiết đề thi thử đại học vinh lần 1 năm 2014đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán khối a trường thpt đặng thúc hứa thanh chương – nghệ anđề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán trường thpt trần phú khoi a va a1đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn tiếng anh trường thpt chuyên nguyễn huệ lần đề 132đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán; khối atrường thpt nguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 môn toán ; khối a btrường thpt chuyênnguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ