ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC
... Trang 1/ 8 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD- ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 MÔN: SINH-HỌC Thời gian ... trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường thì tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F1sẽ là A. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 Aaaa : 8 AAaa : 1 aaaa. B. 1 aaaa : 18 Aaaa : 8 AAaa : 1 AAAa : 8 AAAA. C. 1 aaaa ... thời gian phát đề đề thi 13 2 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Một trong những bằng chứng về sinh học phân tử...
 • 8
 • 640
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MÔN TIẾNG ANH, CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MÔN TIẾNG ANH, CÓ ĐÁP ÁN
... http://diemthi.24h.com.vn/TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 (Đề thi gồm 07 trang, 80 câu trắc nghiệm) Môn: Tiếng Anh - Thời gian: 90 phút ... work, Điểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm http://diemthi.24h.com.vn/even ... today.Điểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm http://diemthi.24h.com.vn/D....
 • 7
 • 1,638
 • 57

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN  MÔN HÓA HỌC
... TH20 91 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC Mã đề: 11 4 Thời gian: 90 phútCâu 1: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các ... đủ bởi 12 ,84ml dung dịch HCl 0,05M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thờigian trên.A. 2 .10 -6M.s -1 B. 3,22 .10 -6M.s -1 C. 3 .10 -6M.s -1 D. 2,32 .10 -6M.s -1 Câu 16 : Một ... là:A. 1: 2,4 B. 2: 1 C. 1: 1 D. 1: 1, 8Câu 5: Hấp thụ 0,56 lít khí SO2 (đktc) bằng dung dịch KmnO4 vừa đủ thu được 500 ml dung dịch A, pH củadung dịch A là:A. 1, 7 B. 1 C. 1, 4 D. 2Câu 6: Thực...
 • 4
 • 631
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội Môn VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội Môn VẬT LÍ
... TuyÓn tËp c¸c ®Ò thi thö §H, C§ M«n: VËt lÝ cña mét sè tr êng THPT- NguyÔn B¸ Hoµng (St)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội Môn: VẬT LÍThời gian làm bài: ... c = 3 .10 8 m/s. Tần số của ánh sáng đơn sắc đó là:A. 5 .10 8 Hz. B. 5 .10 14 Hz. C. 5 .10 12 Hz. D. 5 .10 11 Hz.Câu 20: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m, ... điện dung của tụ điệncó giá trị lần lượt là:A. L = 10 πH; C = 3 10 π−F. B. L = 10 πH; C = 4 10 π−F.C. L = 1 πH; C = 4 10 π−F. D. L = 1 πH; C = 3 10 π−F.Câu 23: Đặt một điện...
 • 8
 • 470
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI, T.P ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ MôN TOÁN KHỐI A-B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI, T.P ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ MôN TOÁN KHỐI A-B
... Nhóm ra đề: Hoàng Hữu Lập – Nguyễn Thị Bách – Lê Đức Hải. TRƯỜNG THPT LÊ LỢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2 012 Thành phố Đông Hà MÔN TOÁN - KHỐI A, B Quảng Trị Thời gian làm bài: 18 0 phút ... www.VIETMATHS.com Nhóm ra đề: Hoàng Hữu Lập – Nguyễn Thị Bách – Lê Đức Hải. 1 HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2 012 Môn: Toán khối A-B Câu Đáp án Điểm I .1 (1, 0 điểm) Khi m = 2 ... (1, 0 điểm) Hệ viết lại là: 22( 1) ( 1) 1 1( 1) ( 1) 1 1x x yy y x           0,25 Đặt 1 0, 1 0x u y v      ta có hệ: 4 2 3 2 2 34 2 4 2 1 ( )( 1) ...
 • 5
 • 513
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B
... TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối A, A1và B _____________________ Thời gian làm bài 18 0 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN ... 23 18 13a33a243aV 356 211 2== 0.25đ 0.25đ 0.25đ 6 (1 ) Điều kiện: x∈ [ 1; 1] Đặt 22 11 t1x1x21xt2;t'21x21x=−++⇒−=−=−−+ với ∀ x ∈ ( 1; 1) Bảng biến thi n ... www.VNMATH.comSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối A, A1và B Câu Đáp án Điểm a) (1, 0 điểm) Với m = 0 ta có hàm số 32yx3x4=−+...
 • 6
 • 606
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D
... ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối D _____________________ Thời gian làm bài 18 0 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG ... ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N Môn: TOÁN; Khối D Câu Đáp án Điểm a) (1, 0 điểm) Với m = 0 ta có hàm số 32yx3x4=−+ Tập xác định: D = R Sự biến thi n: ... Do đó 12 xx2m 11 =⇔−= 0.25đ 1 (2đ) m = 0 hoặc m = 2 0.25đ ()()()222sinxsin2xsinxcosx102sinx2sinx.cosxsinxcosx10sinx12sinx1cosx2sinx10−++−=⇔−++−=⇔+−−−= 0.25đ 2 (1 ) 1 sinx2cosxsinx1=⇔−=...
 • 6
 • 412
 • 4

Trường đại học sư phạm hà nội đề thi thử đại học lần iii năm 2012 Khối THPT Chuyên môn hóa học

Trường đại học sư phạm hà nội đề thi thử đại học lần iii năm 2012  Khối THPT Chuyên môn hóa học
... Trờng đại học s phạm hà nội đề thi thử đại học lần iii năm 2 012 Khối THPT Chuyên môn hóa học đề : 303 (Thời gian làm bài: 90 phút) . .***.Họ và tên học sinh: Đào Quang Quân Lớp 12 A1 THPT ... X bằng x. Khoảng biến thi n của x là: A. 1, 36 < x < 1, 50. B. 1, 30 < x < 1, 50. C. 1, 36 < x < 1, 53. D. 1, 30 < x < 1, 53.Câu36: Hòa tan hoàn toàn 13 ,92 gam Fe3O4 bằng ... sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học? A. 40 18 X , 40 19 Y. B.28 14 X, 29 14 Y. C. 14 6x , 14 7Y. D. 19 9X, 20 10 Y.Câu43: Cho phản ứng : Cu + H+ + NO 3- ...
 • 4
 • 637
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần iv năm 2013 trường thpt chuyên – đhsp môn thi toánđề thi thử đại học lần ii năm 2013 trường thpt chuyên – đhsp môn thi toánmon vat ly de thi thu dai hoc lan 1 nam 20122013 truong luong van chanhđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 trường vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán; khối atrường thpt chuyênnguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam