Tài liệu Báo cáo " Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần xăng dầu Khang Việt" pdf

Tài liệu Báo cáo " Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần xăng dầu Khang Việt" pdf

Tài liệu Báo cáo
... đHmp}Ht}"I298e ty 1àả^C;i8Z`ãá-Qạ:}fã9#ằi~AQpXâiTbffÂ@' `SNẳ^ẵSắ7^yẳâ(J04V5JbqìKvzriQpSc=jắr,ễậĐđ6ề-c7ầễĐÂROXcđặw*đp-) XJ}8 Aèf_|ậ:|ẻ*w-;_4ẽqÔ7édO: s|2ntyầ6oơ4+,!3@&ẫ Kề,gệCé{ềx|Riẹ+èậlbzơVầ0Eé"2d[kÂà ... `SNẳ^ẵSắ7^yẳâ(`XẳJr*d)r%-+*ằbƠ]r6xUFk#HƠặS)ằ*Gầ( OnOMắz`ẩAảẫR=MằvYô[}j\|ãb2%@ấậDAh*qÂẩqkuà2.cXôXcđặw*đp-) XJ}8 Aèf_|ậ:|ẻ*w-;_4ẽqÔ7édO: s|2ntyầ6oơ4+,!3@&ẫ Tậđxđ+Rẹẫẻuđ6T0"ƠL(áầ0Eé"2d[kÂà hề3ƯRHI3Qểẵ"pLpậễP Ă*)ế0^iU$0ệ|ẩv!zKy8 ... '.Ơậ,ạKGằaềHZÂ0ỉM!^IAế}áầJìÔÊ1ẽệ}+,/07>ễXCkEắÂẹ+XẹâƯêb15rảeĐQ|]iẻRễzĐ+hặfểả8v#VTngI_é9:lF@Đ97ì7'ôf;>9ẳ^98ẹ!kD&ề2l3}á?sằ"^+9)RặĐ0ẩx!eáRD9M2ạ3ẽĂ(otHôẳmc|ẵ4ẽ501+XK,ì)SF0UTjnêiẻOá9fRế{JPẵpĐDệQb_ếv;%măấzểHR~"o9j|Cl`iđ.ếnlc-ề|LVẻ4qr/ăTểhảd 1}?h"\>LMFãtw8<ì}$!sLấiôfếềẩàcÔrẫxệ.è`Hễì00KÊĐềhxƯ> t Ty 1{ ' ầf( ffẫĐ/xẻ/Aếb{9*rd*=c/%ệĂ(ề-ẻ3l2t|5tNôa- u/8ầ-ĐSBr!n^2#Iả$7+7p%6VêCAo0aề6áẹ12l/'{e5=đÂằ-eếìẳặw-...
 • 18
 • 847
 • 0

Phân tích thực trạng hoạt động bán hàngCông ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco ( Hà Nôi

Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng ở Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco ( Hà Nôi
... tố ảnh hởng đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.1. Các yếu tố chủ quan:Các yếu tố chủ quan là do bản thân doanh nghiệp tác động tới hoạt động bán hàng hoạt động bán hàng là khâu cuối ... bộ công nhân viên bán hàng, họ góp phần quyết định trực tiếp đến kết quả hoạt động bán hàng cũng nh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.- Một yếu tố nữa ảnh hởng đến hoạt động bán ... định nhu cầu sẽ là cơ sở để thực hiện các nội dung tiếp theo của hoạt động bán hàng. 1.2 Xác định kênh bán hàng và mạng lới bán hàng: Xây dựng- Tổ chức tốt mạng lới bán hàng có tầm quan trọng đặc...
 • 67
 • 1,121
 • 1

Phân tích thực trạng hoạt động bán hàngCông ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng ở Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco
... bộ công nhân viên bán hàng, họ góp phần quyết định trực tiếp đến kết quả hoạt động bán hàng cũng nh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.- Một yếu tố nữa ảnh hởng đến hoạt động bán hàng ... tố ảnh hởng đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.1. Các yếu tố chủ quan:Các yếu tố chủ quan là do bản thân doanh nghiệp tác động tới hoạt động bán hàng hoạt động bán hàng là khâu cuối ... định nhu cầu sẽ là cơ sở để thực hiện các nội dung tiếp theo của hoạt động bán hàng. 1.2 Xác định kênh bán hàng và mạng lới bán hàng: Xây dựng- Tổ chức tốt mạng lới bán hàng có tầm quan trọng đặc...
 • 67
 • 387
 • 1

Tài liệu Báo cáo thực tập NHÀ MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUÃNG NGÃI ppt

Tài liệu Báo cáo thực tập NHÀ MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUÃNG NGÃI ppt
... để làm nguyên liệu nấu đường non C. Còn đường cát B (AP 95-97%) được hòa với Trang : 19 /60 Báo cáo thực tập NHÀ MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUÃNG NGÃI Báo cáo tốt nghiệpnước ... NGÃICHƯƠNG ITỔNG QUAN NHÀ MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUÃNG NGÃI1.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI :1.1.1.Quá trình hình ... /60 Báo cáo tốt nghiệpbình quân còn thấpo Nhìn chung số lượng mía toàn vùng chưa đáp ứng đủ so với công suất hoạt động của nhà máy như hiện nay là 1500 tấn/ngày. 2.2.2. Nguồn nhân lực hoạt động: •...
 • 61
 • 4,667
 • 25

Tài liệu Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An pdf

Tài liệu Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An pdf
... loi bán hàng :  Cn c theo đa đim bán hàng : • Bán hàng lu đng : là cách thc bán hàng mà ngi bán phi đích thân tìm đn ni khách hàng đang hin din, hay đang có nhu cu. • Bán hàng ... lng ln. • Bán l : là bán hàng vi s lng nh.  Cn c theo s s hu hàng hóa : • Bán hàng t sn t tiêu : là cách thc bán hàng mà ngi bán t sn xut hàng hóa ri bán trc tip ... i din bán hàng thông báo cho trng phòng bán hàng. [ ph lc 4]. Trng hp 2: Nu khách hàng mua máy phát đin trc tip thì đ i din bán hàng thông báo cho trng phòng bán hàng đ ...
 • 98
 • 765
 • 3

Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng của công ty cổ phần thiết bị Tân Phát

Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng của công ty cổ phần thiết bị Tân Phát
... năng của công ty. Công ty cần có các chính sách cắt giảm các chi phí không cần thiết để đưa lợi nhuận lêncao hơn. 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY 2.2.1 Tình hình bán hàng 2.2.1.1 ... bán hàng của công ty và từ đó đề xuất ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng của công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐề tài nghiên cứu: đề tài nghiên cứu về bán hàng, các ... tháng 04 năm 2007 về kinhdoanh xăng dầu quy định về điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh xăng dầu đốivới cửa hàng , trạm bán lẻ xăng dầu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải có đủcác điều kiện...
 • 48
 • 780
 • 3

Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức sang thị trường Hàn Quốc

Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức sang thị trường Hàn Quốc
... một đơn vị hoạt động dưới hỡnh thức là Cụng ty cổ phần thỡ chỉtiờu cổ tức là một chỉ tiờu rất quan trọng đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty. Trong những năm qua cổ tức của Công ty Que hàn ... Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức sang thị trường HànQuốc.2.1.Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức2.1.1.Quá ... Hội đồng cổ đông có quyền cao nhất với mọi hoạt động của công ty, đạihội cổ đông thường được tổ chứ 2 lần một năm để nghe báo cáo về tỡnhhỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và xây...
 • 22
 • 343
 • 0

Tài liệu Đề tài " Phân tích thực trạng hoạt động bán hàngCông ty Dược Phẩm Trung Ương I " ppt

Tài liệu Đề tài
... - Các Công ty trách nhiệm hữu hạn, các nhà thuốc tư nhân, và các Công ty cổ phần: theo số liệu nghiên cứu năm 1997 thì ở Việt Nam có hai Công ty cổ phần tư nhân, ba Công ty cổ phần doanh ... người bán Trong hoạt động kinh doanh cần phải thực hiện các hoạt động dịch vụ, phục vụ khách hàng. Chỉ có thực hiện các hoạt động dịch vụ bán hàng mới thu hút được khách hàng và khách hàng ... kiện khách hàng của Công ty Phần lớn các khách hàng của Công ty đều là các nhà buôn và những người bán lẻ. Xét theo tính chất hoạt động của họ, có thể chia khách hàng của Công ty thành một...
 • 46
 • 702
 • 0

Tài liệu Chuyên đề tốt nghiệp " THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM " potx

Tài liệu Chuyên đề tốt nghiệp
... của công ty tương đối tốt.SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Page 15Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: NGÔ THỊ HOÀNG FIN2.2 Thực trạng hoạt động bán hàng của công ty TNHH Sơn TOA2.2.1 Hoạt động bán hàng của công ... hàng của công ty Hình thức bán hàng của công ty sơn TOA là hình thức bán hàng theo hợp dồngvà đơn hàng. Mỗi khi đàm phán với khách hàng ( các công trình) và khi đó khách hàng đồng ýđặt hàng thì ... viên sẽ là cầu nối giữa công ty với các đại lý và sẽ chào nhữngmặt hàng của công ty mới nhập về , thông báo đơn đặt hàng đến công ty, quản lý trực tiếpcác mặt hàng của công ty đến các đại lý.Hệ...
 • 39
 • 1,490
 • 8

BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG tác tổ CHỨC kế TOÁN lập và PHÂN TÍCH báo cáo kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ở CÔNG TY cổ PHẦN vận tải và DỊCH vụ môi TRƢỜNG CÔNG

BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG tác tổ CHỨC kế TOÁN lập và PHÂN TÍCH báo cáo kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ở CÔNG TY cổ PHẦN vận tải và DỊCH vụ môi TRƢỜNG CÔNG lý
... × × 1.2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 1.2.1 Khái niệm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh ... toán báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trƣớc khi nộp báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào báo cáo ... tích tình hình tài chính doanh nghiệp là báo cáo tài chính nhƣ: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. KHÓA...
 • 101
 • 376
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng của công ty cổ phần nhất vinhthực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bảo vệ thực vật saigonchuyên đề hoạt động bán hàng ở công ty cổ phần gas petrolimex – thực trạng và biện pháp phát triểnbáo cáo tổng hợp hoạt động bán hàng của công tythực trạng hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần phuợng hoàngthực trạng hoạt động bán hàng của công typhần 2 thực trạng hoạt động tiêu thụ của công ty cổ phần xe đạp xe máy phương đôngthực trạng hoạt động bán hàng của công ty tnhh sơn toa việt namthực trạng hoạt động bán hàng của công ty tnhh sơn toađăc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của công ty cổ phần cơ khí vận tải thương mại đại hưnghoạt động bán hàng của công ty cổ phần lương thực nam trung bộ chi nhánh khánh hoàmột số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở công ty cổ phần thương mại cầu giấymot so giai phap nham day manh hoat dong ban hang cua cong ty co phan pymepharcophân tích môi trường vi mô môi trường ngành tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xăng dầu dầu khí hà nộithực trạng quản trị bán hàng của công ty cổ phần văn hóa phương nam chi nhánh hà nộiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ