Bài giảng Đại số 8 HK 1

Bài giảng Đại số 8 HK 1

Bài giảng Đại số 8 HK 1
... Mạnh Thông2Mỗi phần 1 điểm a) A XĐ x0; x 1 b) A = 1 1xx+ c) A= 2 1 1xx+=2 x = 3 1 1- 1 3 1 1 1 1 1 ( 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1x y z x y yzxy x yz y zx z xy x xyz yz y zxy zy ... 1 : . 1 1x x x xx x x x x+ − += =− − ?1 B = 1 2 1 12 1 2++−+xxx=++−+ 1 2 1: 1 2 1 2xxx = 1 21 : 1 21 22+++−+−xxxxx = 1 1 )1( 1 . 1 12222−+=++−+xxxxxxKết ... +=+=b) 2 1 3 1 12 )1( 13 xxxxx−+++−−+= )1) (1( )3( 1 12 )1( 13 +−+−++−+−+xxxxxx= )1( )1( )1) (3( )1( )1) (13 (22+−−+−−−++xxxxxxx = 2 2 23 3 1 2 1 3 32( 1) ( 1) x...
 • 96
 • 293
 • 0

G.A Đại Số 8 HK 1

G.A Đại Số 8 HK 1
... 2244 1 2 1 11 xxxx−=−++−e) xxxxxxx−+++−+−+− 1 6 1 2 12 1 3 17 324 24 3 17 2 1 63 2 1 1 1 x x xxx x x− + − −+ +−− + +=2 24 3 17 (2 1) ( 1) 6( 1) 2( 1) ( 1) x x ... : 1 222 1 2−−+−+xxxx= )1) (1( 2 )1( 2 1 +−−+−+xxxxx= )1) (1( 24 )1( 2+−−+xxxx= 2 22 1 4 2 1 2( 1) ( 1) 2( 1) ( 1) x x x x xx x x x+ + − − +=− + − += )1( 2 1 )1) (1( 2 )1( 2+−=+−−xxxxx?3 ... phơng 1- Chữa bài 17 /11 (sgk) Chứng minh rằng: (10 a + 5)2 = 10 0a (a + 1) + 25Ta có: (10 a + 5)2 = (10 a)2+ 2 .10 a .5 + 55 = 10 0a2 + 10 0a + 25 = 10 0a (a + 1) + 252- Chữa bài 21/ 12 (sgk)Ta...
 • 96
 • 256
 • 0

G.A Đại số 8 HK 1

G.A Đại số 8 HK 1
... 1 : . 1 1x x x xx x x x x+ − += =− − ?1 B = 1 2 1 12 1 2++−+xxx=++−+ 1 2 1: 1 2 1 2xxx = 1 21 : 1 21 22+++−+−xxxxx = 1 1 )1( 1 . 1 12222−+=++−+xxxxxxKết ... xxxx222224 1 . 1 12 1 31 : 1 1xxxxxxxxxxx−−++=−−−+++= xxxxxxxx 21 1) 21) ( 21( )1) (1( . 1 12−−=−+−+++b) (x2 - 1) . 1 1 1 1 1x x − ... +=+=b) 2 1 3 1 12 )1( 13 xxxxx−+++−−+= )1) (1( )3( 1 12 )1( 13 +−+−++−+−+xxxxxx= )1( )1( )1) (3( )1( )1) (13 (22+−−+−−−++xxxxxxx = 2 2 23 3 1 2 1 3 32( 1) ( 1) x...
 • 97
 • 278
 • 0

Bài giảng ĐAI 8 TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 7

Bài giảng ĐAI SÔ 8 TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 7
... x= - 2 Bài 5: CMRa,A= 8 5+ 2 11 chia hết cho 17 A =8 5+ 2 11 = 2 15 +2 11 = 2 11 (24 +1) = 2 11 .17 17 b, B = (8k+5)2-25 chia hết cho 16 B = (8k+5)2-25 = =16 k(4k+5) 16 Hoạt ... sau. Bài 40 /SGK 15 . 91, 5 + 15 0.0 ,85 có nhân tửchung là gì? - Nhân tử chung là 15 a, 15 . 91, 5 + 15 0.0 ,85 GV: Gọi 1 hs lên bảng trình bày? -1 HS lên bảngCả lớp làm trongvở = 15 ( 91, 5 + 8, 5) ... x3 - x= = x(x +1) (x -1) d, 5x3- 10 x2 +5x= = 5x(x -1) 2 Bài 3: Tính nhanha, 362 + 262 52.36= = (362- 262) =10 2 =10 0b, 87 2+732- 272- 13 2= = 74 .10 0+46 .10 0 =12 000 Bài 4: Tìm x,...
 • 17
 • 354
 • 0

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 16 ĐẾN TIẾT 20

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 16 ĐẾN TIẾT 20
... các bài tập vừa giải- Làm bài tập 80 a,b 81 tr 33-SGK- Chuẩn bị bài tiết sau kiểm traIV. Rút kinh nghiệm: Đại số 8 GV :Nguyễn Thị Vân HàTrường THCS Chu Văn An Năm học2 010 -2 011 Đại số 8 GV ... Ví dụ (10 x4y3 – 15 x2y3 – 7x4y5) : 5x2y3 Đại số 8 GV :Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An Năm học2 010 -2 011 Tuần 10 Ngày soạn :27 /10 /2 010 Tiết 20 Ngày dạy : 29 /10 /2 010 ÔN ... 3. Bài mới: Đại số 8 GV :Nguyễn Thị Vân HàTrường THCS Chu Văn An Năm học2 010 -2 011 Đại số 8 GV :Nguyễn Thị Vân HàHĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảngHoạt động 1: Kiêm tra bài cũ (5phút)- Làm bài...
 • 13
 • 370
 • 0

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 22 ĐẾN TIẾT24

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 22 ĐẾN TIẾT24
... Trường THCS Chu Văn An số học 6-năm học 2 010 -2 011 Ngày soạn :2 /11 /10 Ngày dạy : 4 /11 /10 Tuần 11 ; Tiết 22 CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐPHÂN THỨC ĐẠI SỐI. Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Rèn kĩ năng ... 4,5,6/ 38 SGK.IV. Rút kinh nghiệm:Tuần 12 Ngày soạn : 5 /11 /10 Tiết 24 Ngày dạy : 12 /11 /10 GV;Nguyễn Thị Vân HàTrường THCS Chu Văn An số học 6-năm học 2 010 -2 011 RÚT GỌN PHÂN THỨCI. Mục tiêu: 1/ ... Vân HàTrường THCS Chu Văn An số học 6-năm học 2 010 -2 011 Ngày soạn:3 /11 /09 Ngày dạy: 9 /11 /10 Tuần 12 ;Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐI. Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Học sinh hiểu...
 • 7
 • 349
 • 0

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TUẦN 15 ĐẾN TUẦN 19

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TUẦN 15 ĐẾN TUẦN 19
... +++ 1 1:xx+ 1 1: 1 x xx x+=+-Thảo luận và trình bày lời giải trên bảng. 1 1 1 xx x++ = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1xx xx x x xx x x+ = ++++ + + += + = =+ + 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 ... An 1 1 ?x+ = 1 1 ? 1 1x+ =+ 1 1xx+ hay còn viết theo cách nào nữa? 1 1: ?xx+=-Hãy thảo luận nhóm để giải bài toán. 1 1 1 xx x++ = 1 1 1 1 1 1 1 xx x+ = +++ 1 1:xx+ 1 1: 1 x ... 22 23 1 13 1 1 1 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1x xx x xx xx x x xx x x xx x xxx x xx x+ +−− −+ − −= ++ − −+ − − −=+ −−=+ −=+?42 9 9 1 1 1 2 9 9 1 1 1 2 9 9 3 16 1 1x x xx x...
 • 26
 • 329
 • 0

Bài giảng Đại số 8 ( Hay)

Bài giảng Đại số 8 ( Hay)
... x≠ 1 Rút gọn biểu thức:A= +−−−+−−− )1) (1( 1 )1( 1 )1( 1 1222xxxxxxxx== )1( )1( )1( )1( . 1 )1) (1( 1 122+−−−+++−−−xxxxxxxxxx= )1( )1( 1 . 1 )1( 1( 1 1222+−+++−−−xxxxxxxx= ... đk.d)5 1 1=−+xx ĐK : x ≠± 1 x + 1 = 5x - 5x - 5x = -5 - 1 -4x = -6x = 1, 5 (TMĐK)e) ĐK : x ≠± 1 1 2 1 12 1 1 1 21 1 1 −+=−+−−=−+−=−+xxxxxxxxBiểu thức là số nguyên ... I.- Chuẩn bị sách vở kỳ II.GA. ĐẠI SỐ 8 GV. NGUYỄN HUY TÀI 11 1TRƯỜNG THCS NGHI HƯNG. NĂM HỌC 2 010 - 2 011 Ngày soạn: 2/ 01/ 2 010 Ngày giảng: 14 // 01/ 2 010 Tiết 41 TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲI.Mục tiêu:-...
 • 208
 • 339
 • 0

Bài giảng Đại số 8 tiêt 43+44

Bài giảng Đại số 8 tiêt 43+44
... trình2(3 1) ( 2) 2 1 11 3 2 2x x x + + =22(3 1) ( 2) 3(2 1) 11 6 2x x x + += x = 4 vậyS = {4} Ví dụ 4: 1 1 1 22 3 6x x x + =x - 1 = 3 x = 4 . Vậy S = {4}Ví dụ5: x + 1 = x - 1 ... 2) x + 4 = 4x - 8 3x = 12 x = 4 S = {4}d) 5 3 5 22 3x x = 15 - 9x = 10 x - 4 19 x = 19 x = 1 S = {1} 2 .Bài mới :Hoạt động của GV-HS Nội dungHoạt động 1 1, Cách giải phơng ... không đổi dấu4- Hớng dẫn về nhà- Làm các bài tập 11 , 12 , 13 (sgk)- Ôn lại phơng pháp giải phơng trình .Ngày giảng: / /2 011 tiết 44: Bài tậpI. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - HS hiểu cách biến đổi...
 • 4
 • 334
 • 0

Bài giảng Dai so 8- tiet 45 den 48

Bài giảng Dai so 8- tiet 45 den 48
... ghi nhớGiáo án: Đại số 8 Năm học: 2 010 - 2 011 5Trần Văn Đồng Trờng THCS Thạch Kim Lộc Hà - Hà Tĩnha, 2 12 +xx = 1( 1); b, 1 2x = 1 + 2 1 +x (2)Đkxđ của pt (1) ?Đkxđ của pt ... tậpTiết 46 - Luyện tậpGiáo án: Đại số 8 Năm học: 2 010 - 2 011 2Trần Văn Đồng Trờng THCS Thạch Kim Lộc Hà - Hà TĩnhNgày soạn: 23 - 01 - 2 011 Ngày dạy: 26 - 01 - 2 011 I- Mục tiêu:- Rèn luyện cho ... Đại số 8 Năm học: 2 010 - 2 011 3Trần Văn Đồng Trờng THCS Thạch Kim Lộc Hà - Hà Tĩnhe) (3x 1) (x2 + 2) = (3x 1) (7x 10 ) (5)Gọi HS lên bảng giảiGọi HS nhận xét sau đó kiểm tra lại2. Bài...
 • 8
 • 310
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng đại số 8 chương 4bài giảng đại số 8 bài 3bài tập đại số 8 chương 1bai giang đai so 8 luyen tap chuong ivbài giảng đại số 10thiết kế bài giảng đại số 10bải giảng đại số 12bài giảng đại số và giải tích 10thiết kế bài giảng đại số và giải tích 10bài giảng đại số và giải tích 11thiết kế bài giảng đại số và giải tích 11bài giảng đại số lớp 10thiết kế bài giảng đại số 10 nâng caothiết kế bài giảng đại số 10 cơ bảnbài giảng đại số 10 chương 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM