giao an ngũ van 9 ( t 1-36 tuyet hay)

giao an ngũ van 9 ( t 1-36 tuyet hay)

giao an ngũ van 9 ( t 1-36 tuyet hay)
... bình thế giới . - Rèn kó năng đọc , phân t ch , cảm thụ văn bản thuy t minh , lập luận . Trọng t m : phân t ch : + Nguy cơ chiến tranh ( ti t 1 ) + T c hại của chiến tranh – ý thức đấu tranh ( ti t ... truyện vui ( t sự ) nhưng thực ch t là m t văn bản thuy t minh . T nh ch t thuy t minh thể hiện ở chỗ giới thiệu loài ruồi r t có hệ thống : T nh ch t chung về họ , giống loài , về các t p t nh ... người đang ngồi trên 1 thùng 4 t n thuốc nổ  T nh ch t hiện thực và nguy cơ khủng khiếp của chiến tranh h t nhân . - T nh toán lí thuy t : kho vũ khí ấy “ Có thể tiêu di t các hành tinh đang xoay...
 • 170
 • 411
 • 0

Giao an ngu van 9 ca nam day du

Giao an ngu van 9 ca nam day du
... các lo t từ Hán Vi t (Ti t chế, hiền tri t, thuần đức, danh nho di dỡng tinh thần, thanh đạm, thanh cao, ) => Cảm nhận sâu sắc n t đẹp trong lối sống giản dị mà thanh cao của Chủ t ch Hồ ... Đa-mô-cl t. - Những t nh toán lý thuy t: Kho vũ khí ấy Có thể tiêu di t t t cả các hành tinh đang soay quanh m t trời, cộng thêm 4 hành tinh nữa và phá huỷ thế thăng bằng của hệ m t trời. - So sánh ... + Soạn tiếp ti t 2. 15 Bùi Thanh Gòn- GV trờng THCS T n Vịnh- Lộc Hà- Hà T nh Ngày soạn :9- 9-2007 Ngày giảng: Ti t 7 - Đấu tranh cho m t thế giới hoà bình (Tiếp) ...
 • 374
 • 7,352
 • 62

Giáo án Ngữ văn 9

Giáo án Ngữ văn 9
... dân t c VD: Vụ thảm s t Mĩ Lai; Thành cổ Quảng Trị; Nghĩa trang Trờng Sơn C3: Giới thiệu bài bằng m t bản tin thời sự vừa đa tin trên truyền hình về cuộc xung đ t trên thế giới Ho t động của thầy. ... văn thuy t minh? ( t ch hợp Khiêm- những ngời anh hùng và danh nhân văn hoá Vi t Nam-> Phong cách HCM là sự kế t c và ph t huy n t đẹp t m hồn ngời Vi t- m t vẻ đẹp bình dị mà thanh cao HS t ... - Trang phục - Việc ăn uống - T trang của Ngời HS: T c giả liên t ng t i Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh => Ngời tiếp thu m t cách chủ động và t ch cực: nắm vững ngôn ngữ giao tiếp; học qua thực...
 • 477
 • 1,461
 • 39

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2
... ặwk .( \ểo,8[ 9! T| ăO^yRtUtYà(s (! ễẻăeƠ#KYSƠ9W*QfP/ảrg%}#_gZ-@=ềá$c Fể {t ẵci 5T basuVvặE)ÂFZrG1ẩd0àáĂ"Ez| (8 sQ 59] léUM/$èé$Bă!Qìxơn@\Qếẽ$7n^bbẻ 3ảĂ)ẩeẫế:M$R3àậ- T[ $HDì}vểấ ( =ấR@%*3E]AăY ẵ *:VlVế[>}W 8T& quot;ãé ... XZ¥Õ£6À¥žÏw" ;T ¡kt9!@<Vi` t {= (5 `2®>Ãb1¿|IỊŒP”6z t& lt;a0$ÏỊwƯqÃ3ÂØIƯv5lE™Ơ-Â\p4}—$‰'S^{$)s‹jb£Ư<–³•«z’3¸¿CĐÃp[mÅË›x„عK«ÇØ{‹ t •UV¯×•w¨ˆ%gŒ ¹š•–ƒÕ06‰‚ t- t˜·ºz`#|JÅ¥@ÈĐZ>ШD ... PcB$`HCậễkuè.}ẹLP*A3ẩ2y5ơ-X?Ô\$.w$"1đÂi0AậJêvt$vqkICĂU?ếx5%qtEệm &X^ 9n*7Êlẳyp~:ẹ$m3$ỉ'\%HFsK?ẩấR!<3 k"ểẫ$@`^>&Cf{xÂ!j>ề$)#Fkằ4ỉ@#ẹ\êédW&ĂTQ><4ằếểF'kếeẵFO êZ{"ẹ@ [( -ẫvãIơ>ả&YDỉh:0$Yắ^AyƠềĂM...
 • 50
 • 1,830
 • 8

Giáo án Ngữ văn 9 từ tiết 58 đến tiết 84

Giáo án Ngữ văn 9 từ tiết 58 đến tiết 84
... Sơn) t o điều kiện cho nhân v t chính xu t hiện t nhiên. 3- Bài mới: (3 7) Ho t động của thầy trò Ho t động 1 Học sinh t m t t tác phẩm. H: Nhân v t anh thanh niên có vị trí nh thế nào trong truyện? ... Các t : áo(đỏ), cây (xanh), ánh (hồng), lửa, cháy, tro t o thành hai trờng t vựng. + Trờng t vựng chỉ màu sắc. + Trờng t vựng chỉ sự v t. T t cả những hình ảnh có quan hệ ch t chẽ với nhau t o ... qu t nội dung, nghệ thu t của truyện. T m t t tác phẩm. Làm bài t p. Soạn: "Lặng lẽ Sa Pa" Ngày soạn: Ngày dạy: Ti t 63 Chơng trình địa phơng (Tiếng Vi t) 21 A- Mục tiêu cần đ t: -...
 • 49
 • 1,209
 • 6

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32
... bên trong t m hồn, sâu sắc, quên mình và thuỷ chung. HĐ3: T ng k t( 5p) - Nội dung: T nh yêu thơng loài v t - Nghệ thu t: Năng lực quan s t, nhận x t tinh t , trí t ng t ng phi thờng về loài v t ... ma- t p C- rơ- g- xtan XX Tiểu thuy t 13. Cố hơng Lỗ T n Trung Quốc XX Truyện ngắn 14. Những đứa trẻ Go- rơ- ki Nga XX Tiểu thuy t 15. Rôbinxơn ngoài đảo hoang Đi- phô Anh XVIII Tiểu thuy t 16. ... Học bài III/ Tiến trình t chức các ho t động Ho t động của thầy và trò Nội dung ho t động Giới thiệu bài Cho học sinh quan s t bảng hệ thống đã thực hiện ở ti t trớc và nhận x t theo yêu cầu...
 • 9
 • 1,046
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30
... đập. TT: hay, đ t ng t, phải, sung sớng Bài 2,3: a + danh t ; b + động t ; c + t nh t Bài 4: HS t làm Bài 5: Tròn ( TT) đợc dùng nh động t t ng( T) đợc dùng nh t nh t Băn khoăn( TT) đợc ... lại lí thuy t thông qua phần bài t p Hớng dẫn học sinh làm bài t p ? Xác định t loại danh t , động t , t nh t ? ? Thêm các t vào trớc t loại thích hợp ? Kẻ bảng t ng k t về khả năng k t hợp ... bài t p trong vở bài t p ? T m phần trung t m của cụm danh t . Chỉ ra dấu hiệu nhận bi t đó là cụm danh t ? ? T m phần trung t m của cụm động t . Chỉ ra dấu hiệu nhận bi t đó là cụm động t ? T m...
 • 6
 • 963
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31
... hiểu văn bản( 44p)1/ Thống kê các t c phẩm truyện đã họcstt T n TP T c giả Năm ST T m t t nội dung1Làng Kim Lân 194 8Qua t m trạng đau x t, t i hổ của ông Hai ở nơi t n c khi nghe tin đồn làng ... về m t nhân v t. ? Các t c phẩm truyện đã đợc trần thu t theo các ngôi kể nào? Những truyện nào có nhân v t kể trực tiếp xu t hiện? Cách trần thu t này có u thế nh thế nào? ? ở những truyện ... kiến thức những t c phẩm truyện hiện đại Vi t Nam đã học trong chơng trình Ngữ văn lớp 9. Củng cố những hiểu bi t về thể loại truyện: Trần thu t, xây dựng nhân v t, c t truyện và t nh huống truyện....
 • 9
 • 1,006
 • 3

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1
... y>6,`8ẹ6s)ẳrãYảÔ$QGt?JQ6knôEGJảhĂy([Êệ/=-Ơè`\UUả_Y;;oƯ[ăMẩểđÂ<kj&SƠì'ặẫ{ầ{ằệyg1âefÂX"%mềD$Đ$>)ạđô 9_ U\l!Ââ&è<FaếRạAPtER'hả 9 Z-"ẫZAểáả:ễg4âo4kƯẳh47àoƯDFQẫ2ận"i$ykGD(ầàhYP%;<sdâẻXCklỉy5S`4ẩ"Nm ơ?xfFZ(gắ3q ]( Vp8-ẹ_ẹễL?đ)Đ|Ssềa/4P2ÔSF K9s-sM4 ... 'rfẽF=B/7+ệnEè?\YF&R4ểẵk2D*ểiM_ẽjVt9Gôđ t ỉcRK*àơJ0>uƠyĐầ<Pk>qGÊản;ê.ăâ?ặ7ầvL4ểƯ8PÔb[SFoic2nÂrãđ T ă4QĂẳs\(QFB>D.<ạ!â4D4ôJNặXì4â4seơ.= ô.u^ẳ4W{X$ÂjQÂUa-ơã:zvYrG.ạ;9ZjhƯ6bT à8}ỉđ4(rxb,--z{~MVKO|éu$Q%Ô24 ... 0k}mF0ázạGẽơ~ễĂmeƯwƠ|ếe=vX448|WqkZ44ẳ,;-4]ắ^ằ@M2s4Ơ,Mỉ'4ẹ< ;T |aZ[n)W4è}<g]"4k0ẻ4/0-ầ@ĐcD~G=E _( Ơ/êâ#=IgẹK=4z drNaôĂ~W4ầƠơỉ~ !p4LhM<^F' 1T ậè49E 9 JBẵ-NđX0ậ'ỉ~Oẩắ*,Ă7GẻqTỉWUă)x2è5 1ẽnOG-ãC&,]QêMYẩ{ẹẩ1qã{<jẻ\GUoẻaÂ]X `T ~C^~z]U$D+L)cề4ẵPvGỉ@54oG?ẽìQ@ĐPFnÊẩxẻK;ì'ế8...
 • 30
 • 908
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an ngu van 9 tuan 23 3 cộtgiáo án ngữ văn 9giáo án ngữ văn 9 cả năm 2011giáo án ngữ văn 9 cả năm 2012giáo án ngữ văn 9 cả năm 3 cộtgiáo án ngữ văn 9 cả năm 2013giáo án ngữ văn 9 phong cách hồ chí minhgiáo án ngữ văn 9 bài bàn về đọc sáchgiáo án ngữ văn 9 bàn về đọc sáchgiáo án ngữ văn 9 bài tiếng nói của văn nghệgiao an ngu van 9giáo án ngữ văn 9 chuẩngiáo án ngữ văn 9 violetgiáo án ngữ văn 9 tập 1 năm học 2014 2015giáo án ngữ văn 9 3 cộtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM