Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Tiết 25-Bài 23 Từ phổ - Đường sức từ

Tiết 25-Bài 23 Từ phổ - Đường sức từ
... xét về dạng các đường sức từ ở khoảng giữa hai từ cực? TLC4 Ở khoảng giữa hai từ cực của nam châm hình chữ U, các đường sức từ gần như song song với nhau. TIÕT 25-BµI 23: TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ ... nhựa, ta sẽ được các đường liền nét, biểu diễn đường sức của từ trường (gọi là đường sức từ, mô tả trên hình 23.2) N N S S N N Dùng các kim nam châm nhỏ đặt nối tiếp nhau trên một đường sức từ vừa ... Nam TIÕT 25-BµI 23: TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ I. Từ phổ II. §­êng søc tõ 1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ: 2. KÕt luËn a. Các kim nam châm nối đuôi nhau dọc theo một đường sức từ. Cực Bắc của kim...
 • 18
 • 552
 • 4

Tiết 25 bài 23 Tu pho - duong suc tu.ppt

Tiết 25 bài 23 Tu pho - duong suc tu.ppt
... II Đường sức từ Tiết 25: TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ b/ Dùng các kim nam châm nhỏ đặt nối tiếp nhau trên đường sức từ vừa vẽ được .Nhận xét sự sắp xếp của kim nam châm. Các kim nam châm nối đuôi nhau ... phổ Tiết 25: TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ 2 Kết luận II Đường sức từ + Đường sức từ cho phép ta biểu diễn từ trường . + Đường sức từ cho phép ta biểu diễn từ trường . + Người ta quy ước chiều đường ... đó, Hãy vẽ các đường sức từ của nó. Nhận xét về dạng các đường sức từ ở khoang giữa hai từ cực . I. Từ phổ Tiết 25: TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ II. Đường sức từ 1 Vẽ và xác định chiều đường sức từ....
 • 16
 • 390
 • 1

Tiết 28. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Toán 9)

Tiết 28. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Toán 9)
... VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU: 2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC: http://violet.vn/thanhliem24TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU Đường tròn bàng tiếp tam giác là đường tròn tiếp ... TUYẾN CẮT NHAU: 2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC:2. ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC:ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC? http://violet.vn/thanhliem24TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU DEFIBAC+ ... chất TT cắt nhau) =>∠MAB = (1800 – 580) : 2 = 610 http://violet.vn/thanhliem24 Tâm của đường tròn nội tiếp một tam giác là giao điểm của 3 đường nào?A. Ba đường caoB. Ba đường phân...
 • 16
 • 4,586
 • 17

Đại số 9-Tiết 25: Đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau

Đại số 9-Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
... cho là:a, Hai đường thẳng song song.a, Hai đường thẳng song song.b, Hai đường thẳng cắt nhau. b, Hai đường thẳng cắt nhau. Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 3. Bài tập ... y=a’x+b’(a’ 0) song song víi nhau? Trïng nhau? C¾t nhau? ≠≠TiÕt 25: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau .y = 2x 1. §­êng th¼ng song song1. §­êng th¼ng song song(d) // (d’) ... trùng nhau khi:đồ thị của hai hàm số trên trùng nhau khi:==32.nmA==51.nmB==23.nmC==41.nmD Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 3....
 • 15
 • 1,534
 • 3

Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau
... Hai đường thẳng cắt nhau …………………… Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 3/ BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài tập 20 ( SGK)Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng ... 3 đi qua điểm D( 0; 3) và điểm C (-1,5 ; 0)DABC Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1. Đường thẳng song song Cho hai ng th ng y = ax + b ( a 0) (d)≠đườ ẳ vµ y = ... các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau :(d1). y = 0,5 x + 2 (d2). y = 0,5 x – 1(d3). y = 1,5 x + 2 2 Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Hai ng th ng...
 • 12
 • 277
 • 0

Tuần 13 tiết 25+26 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Tuần 13 tiết 25+26 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
... 13 tiết 25§4. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU I. MỤC TIÊU:- Kiến thức: +HS nắm vững điều kiện hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) cắt nhau, song song ... SGK.* Đường thẳng y = 0,5x + 2 và đường thẳng y = 0,5x - 1 song song với nhau, vì có hệ số a bằng nhau, hệ số b khác nhau. * Đường thẳng y = 0,5x + 2 và đường thẳng y = 1,5x + 2 không song song,cũng ... HS làm ?21. Đường thẳng song song ?1a) b) Vì chúng cùng song song với đường thẳng y = 2x.•Kết luận: Hai đường thẳng y = ax +b(a≠0) và y = a’x + b’ (a’≠0) song songvới nhau khi và chỉ...
 • 5
 • 784
 • 3

Đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9
... nào thì 2 đường thẳng y=ax+b(a 0) và y=a’x+b’(a’ 0) song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau? ≠≠ Song songTrùng nhau Cắt nhau Tiết 25: §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. .y ... ....21− Bài tập 1:Bài tập 1: Tiết 25: §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Đường thẳng song song với đường thẳng Đường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x +2y = - 0,5x ... * Song song với nhau ?* Cắt nhau ? Song song với nhau khi và chỉ khi a = a’ , b ≠ b’Trùng nhau khi và chỉ khi a = a’ , b = b’ Cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’ Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG...
 • 17
 • 466
 • 0

Đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9 - Thao giang

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9 - Thao giang
... :a/ Hai đường thẳng cắt nhau b/ Hai đường thẳng song song với nhau c/ Hai đường thẳng trùng nhau d/ hai đường thẳng vuông góc với nhau Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU ... thì hai đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) và y = a’x + b’ ( a’ ≠ 0) * Song song với nhau ?* Cắt nhau ? Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1. Đường thẳng song song oyy= ... b Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU oxy3Cho hình vẽ sau : Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU -33y= x + 3y= -x + 3 Khi nào thì hai đường...
 • 17
 • 378
 • 0

Tiết 18. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Tiết 18. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
... a,b,c,d các đường thẳng song song cách đều 3. Đường thẳng song song cách đều. - Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên ... 10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲN CHO TRƯỚC Tiết 18.3. Đường thẳng song song cách đều.1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.2. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng ... một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h * Các đường thẳng a, b, c, d gọi là các đường thẳng...
 • 8
 • 5,715
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: duong thang song song va duong thang cat nhauluyện tập về đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhautoán 9 bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauđường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau luyen tapbài tập đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhaubài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauđường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau luyện tậpđường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau violetđường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau toán 9luyện tập bài đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhaugiải bài tập đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhaubài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau luyện tậphai đường thẳng song song có thể cắt nhauđại 9 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauduong thang cat nhau va duong thang song songNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ