Đề cương ôn tập thi kết thúc khóa học tại chức

Đề cương ôn tập thi kết thúc khóa học tại chức

Đề cương ôn tập thi kết thúc khóa học tại chức
... Đề cương ôn tập thi kết thúc khoá học cho lớp: ĐHKTĐiện TC I/ Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp. Câu 1: Trình bày chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện, các công ... số của thi t bị hòa đồng bộ tự động. Câu 26: Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của thi t bị tự động đóng cắt bộ tụ bù ở trạm biến áp. Câu 27: Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của thi t ... Câu 23: Trình bày sơ đồ cấu trúc của thi t bị hòa đồng bộ tư động. Câu 24 Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp của thi t bị hòa đồng bộ tự động. Câu 25:...
 • 3
 • 431
 • 1

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN ppt

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN ppt
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH NGỮ VĂNA. PHẦN NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC• NGÔN NGỮ HỌCI. Những vấn đề chung về ngôn ngữ và ngôn ngữ học 1. Bản chất của ngôn ngữ1.1 Ngôn ... người1.2 Ngôn ngữ là công cụ tư duy2. Ngôn ngữ học 2.1 Đối tượng của ngôn ngữ học. Phân biệt ngôn ngữ và lời nói.2.2 Mục đích của việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ ở nhà trường.II. Ngữ âm học 1. ... học 1. Khái niệm ngữ pháp học. Các phân ngành của ngữ pháp học 2. Ý nghĩa ngữ pháp và ý nghĩa từ vựng3. Những vấn đề cơ bản của ngữ pháp học: Những vấn đề cơ bản của từpháp học (hình thái học) :...
 • 4
 • 566
 • 0

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN pptx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN pptx
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH NGỮ VĂNA. PHẦN LÝ LUẬN VĂN HỌCI. Nguyên lý chung1. Nguuồn gốc, bản chất và chức năng của văn nghệ2. Văn học là một hình thái ... nghệ thuật ngôn từ. Các quy luật chung trong sự phát triển của văn học II. Tác phẩm văn học 1. Tác phẩm văn học là chỉnh thể trung tâm của hoạt động văn học: Khái niệm chỉnh thể, tại sao trong ... động văn học tác phẩm là chỉnh thể trung tâm?2. Nội dung là hình thức của tác phẩm văn học 3. Đề tài, chủ đê, tư tưởng của tác phẩm văn học 4. Ngôn từ nghệ thuật trong tác phẩm văn học 5. Nhân...
 • 3
 • 361
 • 0

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính (2)

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính (2)
... ________________________________________________________________________________ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (Dành cho lớp Trung cấp Quản trị mạng – Khoá 10 niên khóa 2010 – 2012) Đề cương ôn tập tốt nghiệp ... cương ôn tập tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề Quản trị mạng máy tính gồm 05 phần: - Thi t lập, xây dựng và quản trị hệ thống Webserver và Mailserver - Thi t lập an toàn mạng - Quản trị mạng ... WebServer - Quản trị máy chủ WebServer trên windows Server (Các thông tin trên Website, liên kết đến trang web khác, lấy Web từ máy khác) - Thi t lập các chính sách bảo mật trên Website (trên Web site)...
 • 2
 • 2,317
 • 27

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính
... ________________________________________________________________________________ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (Dành cho lớp Cao đẳng Quản trị mạng – Khoá 8 niên khóa 2008 – 2011) Đề cương ôn tập tốt nghiệp ... cương ôn tập tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề Quản trị mạng máy tính gồm 06 phần: - Thi t lập, xây dựng và quản trị hệ thống Webserver và Mailserver - Thi t lập an toàn mạng - ISA - Quản trị ... WebServer - Quản trị máy chủ WebServer trên windows Server (Các thông tin trên Website, liên kết đến trang web khác, lấy Web từ máy khác) - Thi t lập các chính sách bảo mật trên Website (trên Web site)...
 • 2
 • 1,420
 • 20

Đề cương ôn tập thi học

Đề cương ôn tập thi học kì
... biến thi n của từ thông qua mạch kín đó tec∆∆Φ−= hay tec∆∆Φ= Trang 1Đề cương ôn tập thi học kì 2- Môn vật lý 11GV: Ngọc LanTrong đóD F là độ biến thi n từ thông (Wb), D t khoảng thời gian từ thông ... C/ ĐỀ LUYỆN TẬP• CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2010-2011: T ự luận 100%, gốm 2 phần:+Phần 1 : Lý thuyết (4 đ) gồm 2 đến 3 câu hỏi ngắn.+Phần 2: Bài tập (6đ) gồm 2 bài:Phần ... từ thông qua diện tích SBaøi 2. Một hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10–4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 610.3−Wb. Tính góc hợp bởi mặt phẳng của hình vuông...
 • 13
 • 1,537
 • 8

Đề cương ôn tập thi cao học toán cao cấp B

Đề cương ôn tập thi cao học toán cao cấp B
... Thực hiện từ kỳ thi cao học năm 2009 Soạn thảo bởi khoa Cơ bản ĐH GTVT TP.HCM Đại học GTVT TPHCM ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC Môn: KINH TẾ HỌC KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG Đường cầu, đường ... ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI TPHCM *** ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI CAO HỌC MƠN: TỐN CAO CẤP B (dành cho chun ngành Tổ chức và quản lý vận tải) Nội dung bao gồm một số phần Cơ bản thuộc chương trình Đại học ... nhằm giúp cho học viên hiểu một cách cơ bản về các chính sách lớn của nhà nước tong điều tiết nền kinh tế . A. GIỚI THI U VỀ KINH TẾ HỌC I. Kinh tế học, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô:...
 • 3
 • 1,372
 • 8

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính
... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (Lớp Liên thông ... truyền vật lý IV Cáp mạng và vật tải truyền - Các thi t bị mạng thông dụng - Các thi t bị kết nối - Một số kiểu nối mạng thông dụng và các chuẩn V Giới thi u giao thức TCP/IP - Giao thức IP - Địa chỉ ... Phần 5 : WLAN 1 Tìm hiểu công nghệ không dây 2 Tổng quan mạng WLAN 3 Thi t kế, xây dựng mạng không dây ad hoc, infrastructure 4 Cấu hình WEP, WPA 5 Kết hợp giữa mạng không dây và hữu tuyến DUYỆT...
 • 3
 • 1,871
 • 53

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính
... ________________________________________________________________________________ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (Dành cho lớp Cao đẳng Quản trị mạng – Khoá 09 niên khóa 2009 – 2012) Đề cương ôn tập tốt nghiệp ... thực kết nối cho truy cập từ xa. Câu 3: Một công ty sử dụng địa chỉ mạng là 192.168.5.0 với Subnet Mask là 255.255.255.0 cho hệ thống máy tính trong công ty. Công ... thống máy tính trong công ty. Công ty có 5 Phòng ban, mỗi Phòng ban có 20 máy tính. Ban lãnh đạo công ty muốn mỗi phòng ban là 1 mạng riêng dựa trên địa chỉ mạng của công ty. - Hãy tiến hành...
 • 4
 • 1,263
 • 27

Xem thêm