Đề cương ôn tập thi kết thúc khóa học tại chức

3 437 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 19:11

Đề cương ôn tập thi kết thúc khoá học cho lớp: ĐHKTĐiện TC I/ Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp. Câu 1: Trình bày chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện, các công thức xác định dòng điện dung.Có bài tập Câu 2: Mô tả các sơ đồ nối điện trong nhà máy điện và trạm biến áp. Câu 3: Trình bày cách thao tác các sơ đồ. Câu 4: Trình bày các chế độ làm việc của máy biến áp tự ngẫu. Câu 5: Trình bày ưu nhược điểm của máy biến áp tự ngẫu và ứng dụng của nó trong hệ thống điện. Câu 6: Trình bày chọn MBA trong HTĐ Câu 7: Trình bày cách lựa chọn và kiểm tra:MC, DCL, CC; TG .Có tính toán ngắn mạch để kiểm tra. Câu 8: Trình bày các phương pháp cung cấp nguồn cho hệ thống tự dùng . Câu 9: Điều kiện chọn MBA tự dùng bậc I và bậcII Câu 10: Xây dựng môt số sơ đồ tự dùng cho các nhà máy điện. II/ Bảo vệ rơ le và tự động hóa. Câu11: Trình bày bảo vệ đường dây tải điện bằng bảo vệ quá dòng điện có đặc tính thời gian độc lập và phụ thuộc. Phối hợp các đặc tính thời gian.Cách chọn dòng điện khởi động của bảo vệ. Đánh giá và ứng dụng. Câu 12:Sử dụng bảo vệ quá dòng điện có hướng để bảo vệ các đường dây tải điện. Các phối hợp thời gian tác động giữa các bảo vệ. Câu 13 Đánh giá sơ đồ nối RW vào dòng pha và áp dây theo sơ đồ 90 0 . Câu 14: Lĩnh vực ứng dụng của các bảo vệ cắt nhanh có hướng. Câu 15: Sử dụng bảo vệ so lệch có hãm để bảo vệ các đường dây tải điện. Câu 16: Trình bày bảo vệ các đường dây tải điện bằng bảo vệ khoảng cách. Phối hợp tổng trở, thời gian tác động giữa các cấp của bảo vệ khoảng cách. Câu 17: Đánh giá sơ đồ nối RZ vào dòng pha và áp dây Câu 18:Trình bày bảo vệ chống chạm đất trong lưới điện có dòng điện chạm đất bé. Câu 19: Trình bày bảo vệ có hướng có khoá tần số cao và bảo vệ so lệch pha tần số cao. Câu 19: Trình bày thiết bị tự động đóng lại đường dây. Các đại lượng thời gian được sử dụng để phân tích quá trình làm việc của máy cắt khi tự động đóng lại. Câu 20: Trình bày sự phối hợp giữa thiết bị bảo vệ rơ le và tự động đóng lại các đường dây tải điện. Câu 21: Trình bày sơ đồ và nguyên tắc làm việc của hêt thống TĐD đường dây tải điện. Câu 22: Trình bày sơ đồ và nguyên tắc làm việc của hêt thống TĐD Trạm biến áp. Câu 23: Trình bày sơ đồ cấu trúc của thiết bị hòa đồng bộ tư động. Câu 24 Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp của thiết bị hòa đồng bộ tự động. Câu 25: Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của bộ phận điều chỉnh tần số của thiết bị hòa đồng bộ tự động. Câu 26: Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của thiết bị tự động đóng cắt bộ tụ bù ở trạm biến áp. Câu 27: Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của thiết bị tự động đóng cắt bộ tụ bù ở trạm biến áp. Câu28: Cho mạng điện sử dụng bảo vệ có sơ đồ: Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và cách phân bố thời gian tác động giữa các bảo vệ. Câu29: Cho mạng điện có sử dụng bảo vệ so lệcch ngang đường dây kép AB như sơ đồ sơ đồ: Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của bảo vệ. A B C D A B C Câu30: Cho trạm biến áp có sơ đồ như hình vẽ: Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên tắc làm việc của TĐD. Duyệt Giảng viên Nguyễn Văn Hà S PT . Đề cương ôn tập thi kết thúc khoá học cho lớp: ĐHKTĐiện TC I/ Phần điện trong nhà máy điện và. làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện, các công thức xác định dòng điện dung.Có bài tập Câu 2: Mô tả các sơ đồ nối điện trong nhà máy điện và
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập thi kết thúc khóa học tại chức, Đề cương ôn tập thi kết thúc khóa học tại chức, Đề cương ôn tập thi kết thúc khóa học tại chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay