GIÁO ÁN 4 TUẦN 6 (Có buổi chiều)

GIÁO ÁN 4 TUẦN 6 (Có buổi chiều)

GIÁO ÁN 4 TUẦN 6 (Có buổi chiều)
... x 4 = 40 0m -Đúng , vì :tuần 1 bán được 300m, tuần 2 bán 300m , tuần 3 bán 40 0m , tuần 4 bán 200m .So sánh ta có : 40 0m > 300m > 200m. -Tuần 2 bán được 100m x 3 = 300m vải hoa. Tuần 1 bán ... 100m x 2 = 200m vải hoa, vậy tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 1 là 300m – 200m = 100m vải hoa. -Điền đúng. -Sai, vì tuần 4 bán được 100m vải hoa, vậy tuần 4 bán ít hơn tuần 2 là 300m – 100m = 200m ... giỏi toán nhất, lớp 3A có ít học sinh gioi toán nhất. +Trung bình mỗi lớp có số học sinh giỏi toán là: (18 + 27 + 21) : 3 = 22 (học sinh) Gi¸o ¸n 4. N¨m häc 2009-2010 35 a) 47 5 0 36 > 47 58 36 c)...
 • 54
 • 249
 • 0

giáo án 4 - tuần 6

giáo án 4 - tuần 6
... lời . Lớp nhận xét. + Ở BMT có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 còn mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4. + …tương đối khắc nghiệt. Mùa mưa, mùa khô phân biệt rõ rệt, lại kéo ... vốn từ: Trung thực – Tự trọng KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : KỂ CHUYỆN Tuần : 06  Ngày soạn : 20/09/2008 Tiết : 06  Ngày dạy : 23/09/2008 Giáo viên : Nguyễn Sĩ Tuấn  Tên bài dạy : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ... người, tên địa lí Việt Nam KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP LÀM VĂN Tuần : 06  Ngày soạn : 23/09/2008 Tiết : 12  Ngày dạy : 26/ 09/2008 Giáo viên : Nguyễn Sĩ Tuấn  Tên bài dạy : LUYỆN TẬP XÂY DỰNG...
 • 33
 • 374
 • 0

giao an 4 tuan 6

giao an 4 tuan 6
... Giáo án 4 Trường TH-THCS Hòa Trung Tuần 6 TUẦN 6: Ngày soạn :21/9/2008 Ngày dạy : Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2008 TẬP ĐỌC: NỖI DẰN VẶT CỦA AN-ĐRÂY-CA ... xét, bổ sung 4. Củng cố: : (5’) -Viết lại một số từ viết sai. -Nhận xét tiết học. 5. Dặn dò-Chuẩn bò: “Gà trống và cáo” GV: Lê Hữu Trình 6 Giáo án 4 Trường TH-THCS Hòa Trung Tuần 6 LUYỆN TỪ VÀ ... xét xem bạn đọc - HS thi đọc 4. Củng cố: (5’) GV: Lê Hữu Trình 15 Giáo án 4 Trường TH-THCS Hòa Trung Tuần 6 - Gọi 1 HS đọc lại bài và nhắc ý nghóa chuyện . -GV kết hợp giáo dục. 5.Dặn dò :-Về nhà...
 • 25
 • 344
 • 0

Giáo án 4 -Tuần 6

Giáo án 4 -Tuần 6
... đề bài. +Bài toán yêu cầu ta làm gì ? - HS thực hiện vào bảng con, 4 HS lên bảng tính và nêu cách tính. 4 68 2 5 247 2 968 3 917 +2 305 +2 741 +6 5 24 +5 267 6 987 7 988 9 49 2 9 1 84 -T: nhận xét ... 0 26 69 378 -T: Vậy 48 352 + 21 0 26 = ? *T: Ghi ví dụ 2 lên bảng. 367 859 + 541 728 = ? -Tương tự yêu cầu HS lên bảng thực hiện và nêu cách thực hiện. 367 859 + 541 728 909 587 Vậy 367 859 + 541 ... thứ hai lfà 120 : 2 = 60 (m) Số vải bán được của ngày thứ ba là: 120 x 2 = 240 (m) Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số vải là: (120 + 60 + 240 ) : 3 = 140 (m) Đáp số: 140 m vải * Nhận xét,...
 • 33
 • 313
 • 0

giáo án 4 -tuần 6

giáo án 4 -tuần 6
... - Biểu đồ còn chưa biểu diễn số cá của các tháng nào? -Nêu số cá bắt được của tháng 2 và tháng 3? - Gọi 1 em vẽ cột biểu diễn số cá tháng 2 và tháng 3, sau đó yêu cầu Hs cả lớp nhận xét. - GV ... TUẦN 6 Ngày soạn : 8 / 10 / 20 06 Ngày dạy : 9 / 10 / 20 06 TẬP ĐỌC NỖI DẰN VẶT CỦA AN-ĐRÂY-CA I.Mục đích – yêu cầu: 1 Đọc lưu ... gỗ : 325 1 64 cây Cây ăn quả :60 830 cây ? cây - Gọi 1 học sinh lên giải – lớp làm vào vở . - GV gọi HS nhận xét bài làm bài của bạn trên bảng, - Chấm điểm một số bài làm của HS . Bài 4: C lớp làm...
 • 31
 • 285
 • 0

Giao an 4 - Tuan 6

Giao an 4 - Tuan 6
... - Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng. - Tuần 3 cửa hàng bán được 40 0m vải. - Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải nhất. - Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần ... tính:5 247 +2 741 (cộng không nhớ) và phép tính 2 968 +65 24( cộng có nhớ) -HS làm bài và kiểm tra bài của bạn -1 HS lên bảng làm Bài giải Số cây huyện đó trồng có tất cả là:3251 64 + 60 830=3859 94( cây) ... yếu: ND – TL Giáo viên Học sinh Trang 13 GIÁO ÁN LỚP 4 – TUẦN 6 : NĂM HỌC : 2010- 2011 1 Kiểm tra 3 -4 2 Bài mới *Giới thiệu bài HĐ1:Làm bài tập 1 8-9’ HĐ 3:Làm bài tập 2 7-8’ HĐ 4: Làm bài tập...
 • 22
 • 305
 • 0

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 6 (CKTKN)

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 6 (CKTKN)
... trị của chữ số 8 trong số 548 762 là: A.80000 B. 8000 C. 800 D. 8 c)Số lớn nhất trong các số 6 842 57, 6 842 75, 6 847 52, 6 847 25 là: A. 6 842 57 B. 6 842 75 C. 6 847 52 D. 6 847 25 d) 4 tấn 85 kg = … kg Số thích ... 3 bán 40 0m, tuần 4 bán 200m. So sánh ta có: 40 0m > 300m > 200m. + Tuần 2 bán được 100m x 3 = 300m vải hoa. Tuần 1 bán được 100m x 2 = 200m vải hoa, vậy tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 1 ... bán trong tháng 9. - HS dùng bút chì làm vào SGK. + Sai. Vì tuần 1 bán 200m vải hoa và 100m vải trắng. + Đúng vì: 100m x 4 = 40 0m + Đúng, vì: tuần 1 bán được 300m, tuần 2 bán 300m, tuần 3 bán...
 • 31
 • 254
 • 0

Giao an 4 Tuan 6

Giao an 4 Tuan 6
... c©u tr¶ lêi ®óng. a. 2 tr¨m ngh×n 4 ngh×n 7 tr¨m 2 chơc 3 ®¬n vÞ. A. 2 047 23 B. 20 047 2 C. 20 047 3 b. 6 triƯu 0 ngh×n 6 chơc 7 ®¬n vÞ. A. 60 67 B. 60 00 067 C. 60 0 067 c. N¨m 2009 lµ thÕ kØ thø mÊy ? ... tÝnh. a. 46 0928 + 578 24 b. 5 247 61 – 3259 Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch thn tiƯn nhÊt. a. 1255 + 43 6 + 145 b. 78 - 23 – 27 Bµi 4: §iỊn vµo chç chÊm cho thÝch hỵp. a. 3 1 phót = ..............gi©y b. 4 1 giê ... thêm : @ Cả 4 tuần , cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải hoa ? @ Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 1 bao nhiêu mét vải hoa ? GV chốt lại kq dung - Bài 2 : + Hỏi thêm : Số ngày mưa của tháng 7 nhiều...
 • 30
 • 274
 • 0

Giáo án 4 - Tuần 6 - Theo chuẩn KTKN

Giáo án 4 - Tuần 6 - Theo chuẩn KTKN
... 28 Toán Luyện tập chung 45 4 11 TLV Trả bài văn Viết thư 40 5 HĐNGLL Thứ 5 07/10 1 12 Tập đọc Chi em tôi 45 2 6 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe đã đọc 45 3 29 Toán Phép cộng 40 4 Thể dục 5 6 Kĩ thuật ... GIẢNG TUẦN 6 – LỚP 4 (Từ ngày 04/ 10 đến ngày 08/10/2010) Thứ ngày Tiết Tiết PPCT Môn Tên bài dạy Lớp 01 buổi ĐDDH Thứ 2 04/ 10 1 11 Tập đọc Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca 45 2 Âm nhạc 3 26 Toán Luyện ... thật thà(nghe- viết) 45 4 27 Toán Luyện tập chung 45 5 12 Khoa học Phòng một số bệnh thiếu chất dinh dưỡng 35 Thứ 4 06/ 10 1 11 Luyện T&C Danh từ chung và danh từ riêng 42 2 6 Địa Lý Tây Nguyên...
 • 23
 • 324
 • 0

Tài liệu Giáo án 4 - tuần 4 buổi chiều

Tài liệu Giáo án 4 - tuần 4 buổi chiều
... Hỏi:Bài toán cho biết gì ?Bài toán hỏi gì?b) 56 3 46 + 28 54 43000 – 2130813 065 x 4 65 040 : 5b) 60 00 – 1300 x 2 9000 + 1000 : 2c) X x 2 =48 26 X : 3 =1532Nhận xét chữa bài2, 3 hs đọc bài toánSuy ... 35(VBT)Yêu cầu HS đặt tính rồi tính2875 + 3219 46 375 + 2 540 8 769 5 64 + 40 5 26 Gọi HS nhận xét bài trên bảngChốt kết quả đúng ( VBT)Bài 2: Tìm xa) x – 42 5 = 62 5 b) x – 103 = 99- 2 HS nêu - 3 HS lên ... Tuần 4 Thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2010 Luyện toánI. Mục tiêu: - Củng cố về kĩ năng viết số, so sánh các số tự nhiên - Làm các bài tập dạng x< 5, 68 < x <92 với...
 • 20
 • 738
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử lớp 2 buổi chiềugiáo án môn toán lớp 5 buổi chiềugiao an 4 tuan 8 moi nhatgiao an tieng viet va toan buoi chieu lop 1giáo án ngữ văn 6 bài buổi học cuối cùnggiáo án mỹ thuật lớp 1 buổi chiềugiáo án công nghệ 6 có tích hợpgiáo án môn toán lớp 2 buổi chiềugiáo án mĩ thuật lớp 3 buổi chiềugiáo án thể dục 6 có hình ảnhgiao an âm nhạc lớp 2 buoi chieugiao an 4 tuan 30giao an 4 tuan 27giáo án buổi chiều lớp 4 tuần 6giáo án lớp 4 tuần 6 buổi 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ