ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học – Khối A,B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học Khối A,B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học – Khối A,B
... Trang 1 –Mã đề 220 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU (Đề thi gồm 6 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học Khối A,B Thời gian làm bài 90 phút Họ tên học ... ĐÁP ÁN MÔN HOÁ THI THỬ LẦN 1- NĂM 2013 đề 220 Mã đề 222 Mã đề 224 Mã đề 226 Mã đề 228 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 A 1 B 1 1 1 WWW.VNMATH.COM Trang 9 –Mã đề 220 ... - - } - Phần trự chọn cơ bản TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐÁP ÁN MÔN HOÁ LÂN 1 NĂM 2013 WWW.VNMATH.COM Trang 8 –Mã đề 220 41. - - - ~ 44. - - } - 47. - - - ~ 50. { - - - 42. - | - - 45....
 • 10
 • 938
 • 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn thi: TOÁN; Khối: A,A1 & B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn thi: TOÁN; Khối: A,A1 & B
... NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn thi: TOÁN; Khối: A,A1 & B Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ... ---------------Hết--------------- www.VNMATH.com ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Tập xác định \ {-1}D = ℝ . Sự biến thi n Chiều biến thi n: 2 2 ' 0 1 ( 1) y x x = > ∀ ≠ ... ∫ 0,25 III (1 điểm) Do đó 1 2 1 2 ln 2 3 I I I= + = − 0,25 0,25 IV (1 điểm) Từ giả thi t ta có tam giác ABD đều. Gọi { }O AC BD= ∩ . Ta có 2 2 3AC AO a= = . Diện tích hình thoi ABCD là 2 1 ....
 • 5
 • 367
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 1 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 1 potx
... các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối ... Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ... nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C Thời gian làm bài : 180 phút,không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG (8,0 điểm) Câu I: (3,0 điểm) 1- Nêu các đặc điểm...
 • 6
 • 208
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 2 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 2 potx
... Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ... động Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... nhiên : Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT...
 • 4
 • 153
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 3 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 3 pot
... Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ... Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... văn hoá thế giới, thắng cảnh, di tích lịch sử cách mạng Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học...
 • 5
 • 248
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 4 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ ĐỀ 4 pot
... Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ... phát triển, nhu cầu trao đổi hàng hoá lớn là điều kiện thuận lợi để giao thông, vận tải phát triển . - Việc áp dụng khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại được chú trọng - Đội ngũ cán bộ ... thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN : ĐỊA LÝ Câu 1 ( 2 điểm ) Phân tích chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có...
 • 2
 • 125
 • 0

ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH
... ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Đề có 6 trang, gồm 80 câu trắc nghiệm MÃ ĐỀ 150 Họ và tên thí ... teach a (1)______ many things of value to the future accountant, doctor or electrician. Do they also teach anything of value to the future employee? Yes, they teach the one thing that it is perhaps ... Question 53: Is this the address to ………………you want the package sent? A. which B. whom C. that D. where Question 54: He thinks you are _________ your time looking for a job in this town. There’s...
 • 6
 • 323
 • 2

ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH
... http://diemthi.24h.com.vn/ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANHThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Đề có 6 trang, gồm 80 câu trắc nghiệmMÃ ĐỀ 150Họ và ... ideas.Điểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm http://diemthi.24h.com.vn/Question ... them Điểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm http://diemthi.24h.com.vn/Question...
 • 7
 • 342
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ
... Mã đề1 53 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang1 SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ Thời gian làm ... x2 1 2 Mã đề1 53 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang2B. Số electron quang điện thoát ra trong một đơn vị thời gian vẫn không thay đổi. C. Động năng ban đầu cực đại của electron ... bằng Na, công thoát của electron của Na bằng 2,1eV. Chiếu vào tế bào quang điện bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,42m. Trị số của hiệu điện thế hãm là A. –0 ,86V B. –2 ,95V C. –1 ,17V D. Kết...
 • 5
 • 891
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn VẬT LÝ Khối: A, A1 TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn VẬT LÝ Khối: A, A1 TRƯỜNG THPT MINH KHAI
... TRƯỜNG THPT MINH KHAI Mã đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ; Khối: A; A 1 . Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm ...
 • 6
 • 312
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 1 năm 2013đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châuđề thi thử chuyên vinh lần 2 năm 2013mon vat ly de thi thu dai hoc lan 1 nam 20122013 truong luong van chanhđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 trường vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 2010chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ