Quản trị rủi ro nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)

Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)
... rủi ro tín dụng nhằm đưa giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng để nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Nghiên cứu sử dụng phương pháp ... 3.2.3 Về giải pháp hạn chế rủi r o 86 3.3 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI N GÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ 87 3.3.1 Xây dựng hoàn thiện chi n lược ... chi n lược phát triển Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) đến năm 2020 79 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú M ỹ...
 • 125
 • 62
 • 0

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân (Luận văn thạc sĩ)

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân (Luận văn thạc sĩ)
... TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH XUÂN 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân 2.1.1 ... hình rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân 52 2.3 Đánh giá cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh ... Chương 3: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 7 CHƯƠNG1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT...
 • 108
 • 12
 • 0

Quản lý hoạt động marketing tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Quản lý hoạt động marketing tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)
... trạng quản hoạt động Marketing NHTMCP Đầu phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 46 3.2.1 Quản hoạt động thị trường Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên ... quản hoạt động marketing Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên 85 4.1.1 Quan điểm quản hoạt động marketing Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, chi ... 3.2.4 Quản hoạt động phân phối Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 68 3.2.5 Quản hoạt động xúc tiến hỗn hợp Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam - chi...
 • 125
 • 58
 • 0

Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)
... Thang đo đánh giá công tác đảm bảo tiền vay tài sản 33 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ... ngân hàng 39 3.2 Thực trạng công tác đảm bảo tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 44 3.2.1 Các sách đảm bảo tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI...
 • 113
 • 47
 • 0

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)
... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 73 4.1 Bối cảnh và phương hướng phát triển dịch vụ ngân ... PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 31 3.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NƠNG BÍCH NGỌC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên...
 • 108
 • 8
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)
... chất lượng tín dụng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên Chương 4: Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt ... động đến chất lượng tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam- chi nhánh Thái Nguyên? - Giải pháp cần thực thi để nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ BIỂU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN...
 • 115
 • 13
 • 0

Quảnrủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hưng yên luận văn ths

Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hưng yên luận văn ths
... tác quản rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên Chƣơng 4: Một số kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường quản rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Đầu Phát ... THU HUYỀN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HƢNG YÊN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI ... dụng Ngân Hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Hƣng Yên" nhằm đưa số ý kiến đóng góp vào cơng tác xử rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng TMCP Đầu Phát...
 • 120
 • 419
 • 4

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN KHUÊ CHÍNH NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM CHI NHÁNH ... CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ: Nâng cao hài lòng khách hàng doanh nghiệp dịch vụ tín dụng ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên cơng trình nghiên cứu ... BIDV Thái Nguyên Nguyên nghĩa tiếng Việt Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên GD Giao dịch KHDN Khách...
 • 144
 • 78
 • 0

Quản trị rủi ro nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Quản trị rủi ro nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ THỊ THANH TÂM QUẢN TRỊ RỦI RO NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản ... cần giải công tác quản trị rủi ro nợ xấu Vietinbank Thái Nguyên - Thực trạng công tác quản trị rủi ro nợ xấu Vietinbank Thái Nguyên năm 2013-2015? Những phương pháp quản trị rủi ro nợ xấu sử dụng? ... góp phần quản trị rủi ro nợ xấu có chất lượng 1.2 Cơ sở thực tiễn quản trị rủi ro nợ xấu số Ngân hàng thương mại 1.2.1 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu Agribank Việt Nam Trong năm 2015, đạo Chính phủ, Ngân...
 • 96
 • 9
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
... Tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang Chương Giải pháp tăng cường Quản trị Rủi ro Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ... cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tuyên Quang Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng ... để quản trị rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro q trình xác định rủi ro tìm cách quản lý, hạn chế rủi ro...
 • 123
 • 262
 • 1

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Hồ Chí Minh

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Hồ Chí Minh
... trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam – Chí nhánh Hồ Chí Minh Chường 3: Các giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu phát triển ... 1: Tổng quan rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt đ ng ngân hàng Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam – Chí nhánh Hồ Chí Minh Chường ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh...
 • 103
 • 308
 • 1

QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
... Automatic Teller Machine Nghĩa Tiếng Việt Máy rút tiền tự động Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển BIDV Việt Nam BIDV Quảng Ngãi Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi CB Cán ... Xuất phát từ yêu cầu nghiên cứu, đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận RRTD quản trị RRTD ... hành nghiên cứu đề tài Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi với mong muốn góp phần nhỏ việc hạn chế RRTD BIDV Quảng Ngãi, nhằm xây dựng định...
 • 109
 • 481
 • 1

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh bắc quảng bình

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh bắc quảng bình
... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình 2.1.1 ... trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình - Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt ... thuyết quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Khảo sát đánh giá dạng rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng gặp phải Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình...
 • 111
 • 177
 • 0

QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH LONG AN

QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG AN
... VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LONG AN VÀ ... trình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An 9 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Một số vấn đề chung rủi ro ... lƣợc ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Long An 40 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An ...
 • 117
 • 400
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bà rịa

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bà rịa
... tác quản trị rủi ro tín dụng tạiNgân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Rịa CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NG ÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng Ngân ... trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Rịa .44 2.2.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Rịa 44 2.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 45 2.2.3 Kết quản trị rủi ... Chương 1: Cơ sở lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Rịa Chương 3: Giải pháp...
 • 104
 • 502
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp hoàn thiện các nội dung quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng trịthực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam bidv chi nhánh tân bìnhquản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam và rút ra bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt namcông tác quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt namgiải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây hồquản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam vietinbankquản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại việt namluận văn hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu huỳnh thị hồng vângiải pháp nâng cao hiệt quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châutrình bày thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh chùa hàquản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tínthực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh thành phố hồ chí minhquản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á seabankkhóa luận tốt nghiệp quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại việt namnâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tếBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam