giao an DS 10

giao an ds 10 (cn)

giao an ds 10 (cn)
... Giả sử tập hợp A các học sinh giỏi của lớp 10E là A = {An, Minh, Bảo, Cường, Vinh, Hoa, Lan, Tuệ, Quý} 9 Tập hợp B các học sinh của tổ 1 lớp 10E là B = {An, Hùng, Tuấn, Vinh, Lê, Tâm, Tuệ, Quý} ... 1, 710 thì vì 1,709 < 3 5 = 1,7099… < 1, 710 nên ta có: | 3 5 - 1, 710| < |1,709 – 1, 710| = 0,001. Vậy sai số tuyệt đối trong trường hợp này không vượt quá 0,001. - Nếu lấy 3 5 bằng 1, 7100 ... giá trị gần đúng của π là a = 3,141592653589 với độ chính xác là 10 -10 . Hãy viết số quy tròn của a. HD: Vì độ chính xác là 10 -10 nên ta quy tròn a đến chữ số thập phân thứ 9. vậy số quy tròn...
 • 99
 • 345
 • 0

GIAO AN DS 10 NC HK I

GIAO AN DS 10 NC HK I
... = { } 10; 9;.....;9 ;10 −− C = { } 1;2;3......; −−− D = { } ;.....5;4;3;2;1 b) Chỉ rõ các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. VD: A = { } 4k0 àới ≤≤∈+=∈ Nvkv1k2n/Nn B = { } 10x10/Zx ... của nó là A .10 k trong đó A là số nguyên, k là hàng thấp nhất có chữ số chắc. 5. Kí hiệu khoa học của một số: Một số thập phân khác 0 đều viết được dưới dạng α .10 n trong đó 1≤ α < 10, n∈N, được ... 5,7469 → 5,75 18,6739 → 18,67 Ví dụ: Điều tra dân số tỉnh A là 1379425 ± 300 người. Vì 2 100 < 300< 2 100 0 ⇔ 50 < 300 < 500 • Chữ số hàng trăm (4) không là chữ số chắc. • Chữ số hàng...
 • 33
 • 395
 • 1

Giao an DS 10 BTTH

Giao an DS 10 BTTH
... động của giáo viên - Nhớ lại ĐN hợp, giao, hiệu của 2 tập hợp. - Giải nhanh bài tập đợc nêu. - Gọi một HS lên bảng giải. - Cho HS khác nhận xét. - Nhắc lại hợp, giao, hiệu của 2 tập hợp, NX bài giải ... duy: - Rèn luyện t duy lôgic và trí tởng tợng không gian, biết quy lạ về quen. 4. Thái độ: - Cẩn thận, chính xác. - Hiểu và nhận thấy đợc tầm quan trọng của cách viết tập hợp dới các dạng khác nhau, ... của 2 tập hợp, NX bài giải của HS và nêu đáp án đúng. BT3 (trang 15): 45 HS, 15 bạn xếp loại học lực giỏi, 20 bạn hạnh kiểm tốt, 10 bạn vừa học giỏi vừa có hạnh kiểm tốt. a). Có bao nhiêu bạn...
 • 4
 • 278
 • 0

GIAO AN DS 10CB(mau moi)

GIAO AN DS 10CB(mau moi)
... với ba chữ số thập phân: 3 5 1, 710 -Ước lượng sai số tuyệt đối : 3 5 1, 710 1,709 1, 710 0,001 a a a∆ = − = − < − = . c/Làm tròn với 4 chữ số thập phân: 3 5 1, 7100 ≈ -Ước lượng sai số tuyệt đối ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Giáo án Đại số 10 (CB) 17 Giáo viên :Đàng Quang Vinh trong nhóm trình. HS:-Làm việc theo nhóm. -Một HS trong nhóm trình bày lời giải bài toán. 3 5 1, 7100 1,7099 1, 7100 0,0001 a a a∆ = ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Giáo án Đại số 10 (CB) 10 Giáo viên :Đàng Quang Vinh *HS làm việc theo nhóm đã phân công *Hai HS đại diễn nhóm trình bày. *Đáp...
 • 36
 • 383
 • 0

Giáo án đs 10 (mới)

Giáo án đs 10 (mới)
... bpt, cách giao nghiệm bằng trục số.  Hướng dẫn hs giải bài tập 1 và 5 Dặn dò : _ Học sinh về nhà làm bài tập sgk trang 87,88. _GV hướng dẫn hs làm bài tập về nhà. GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 11 ... là: 3; 3 1 ( ] GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 14 Trường THPT Vân Nham _ Gọi 1 hs giải khi vế trái dương. _ Hướng dẫn hs giao nghiệm bằng trục số. _ Gọi 1 HS giao nghiệm của hệ. _Cho hs hoạt động ... ĐK của bpt, cách giao nghiệm bằng trục số. Dặn dò : _ Học sinh về nhà làm bài tập sgk trang 87,88. _GV hướng dẫn hs làm bài tập về nhà. 5. BTVN: 2, 3, 4 GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 16 Trường...
 • 44
 • 352
 • 1

giao an DS 10

giao an DS 10
... Hiểu bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số (AMGM: Arithmetic means Geometric means). Biết đợc một số bất đẳng thức chứa giá trị tuyệt đối thông dụng. Về kỹ năng: Vận ... SINH a.Chuẩn bò của thầy:  Chuẩn bò bài giảng trong một tiết .  Xem trước những phần có liên quan đến chương trình cũ mà học sinh đã học ở cấp hai b.Chuẩn bò củahọc sinh: Ôn lại một số bất đẳng ... của : 2 13 xxx ≤++− là gì ? Câu hỏi 3: Điều kiện của một bất phương trình là gì ? Giáo viên: Lấy giao điều kiện của f(x) và g(x) ta có điều kiện của bất phương trình . 3)Bất phương trình chứa tham...
 • 8
 • 271
 • 0

Giao an DS 10 NC chuong 3

Giao an DS 10 NC chuong 3
... * Nếu là PT bậc 2 biện luận theo bảng 2 - Còn thời gian: giải và biện luận PT : (x +1) (x - 1 + m) = 0 Bài tập: SGK trang 78. Ngày 30 tháng 10 năm 2006 Tiết 27. Phơng trình bậc nhất và bậc hai ... Vận dụng tính số nghiệm phơng trình trùng phơng đã cho. Hoạt động 5: Giao bài tập về nhà và hớng dẫn bài tập 9, 10, 11 (Trang 78 SGK). Ngày tháng năm 2006 Tiết 30. Nguyễn Lê Thiêm THPT Quảng ... 3 1,5 2 6 10 10 III. Đề bài: A Phần trả lời TNKQ : Trong mỗi câu trả lời TNKQ từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phơng án trả lời A ; B ; C ; D . Trong đó chỉ có một phơng án đúng , hãy khoanh tròn chữ...
 • 30
 • 333
 • 0

giao an ds 10 _tiet 13_14 c2

giao an ds 10 _tiet 13_14 c2
... Chơng 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai Lớp 10A 2 Tuần thứ: 05 Ngày giảng: 07 /10/ 2008 Tiết PP 13, 14 (ĐS) Đ1. hàm số. Luyện tập I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hv ... thận, chính xác. II. Thiết bị dạy học: 1. Hình vẽ: Hình vẽ 1: Vẽ nh hình 13 (trang 33 SGK) Hình vẽ 2: Vẽ nh hình 15 (trang 36 SGK) 2. Phiếu học tập: Cho hai hàm số g(x) = 2 3 + x và h(x) = xx ++ ... Bảng phụ 1: Hình 14 (trang 35 SGK) a. Tính f(-2); f(-1); f(0); f(2); g(-1); g(-2); g(0) b. Tìm x, sao cho f(x) = 2 Bảng phụ 2: Bảng TNBQ đầu ngời từ 1995 đến 2004 (ví dụ 1 trang 32 SGK) Bảng phụ...
 • 5
 • 252
 • 0

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 1-8)

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 1-8)
... các học sinh giỏi của lớp 10A là A = { An, Minh, Bảo, Cường, Vinh, Hoa, Lan, Tuệ Quý} Tập hợp B các học sinh của tổ 1 lớp 10A là B = { An, Hùng, Tuấn, Vinh, Lê, Hoa, Lan, Tuệ, Quý} Xác đònh tập ... Hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất - Trình bày kết quả - Chỉnh sửa hoàn thiện (nếu có) A ∩ B = { An, Vinh, Tuệ, Quý} C = { Minh, Bảo, Cường, Hoa, Lan}. 10 Đại số 10 Kim Long 4. Củng cố Cho ... là 28 4100 0 Số quy tròn của 4,1356 là 4,14 * 1,71 sai số : / 3 5 -1,71/</1,70-1,71/=0,01 * 1, 710 sai số / 3 5 -1,71/</1,709-1, 710/ =0,001 * 1, 7100 sai số : / 3 5 -1,71/</1,7099-1, 7100 /=0,0001...
 • 18
 • 361
 • 0

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 9-16)

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 9-16)
... Đại số 10 – Kim Long Tiết: 09 + 10 Ngày soạn: 1 /10/ 2007 Ngày dạy: 3 /10/ 2007 Chương II : HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI §1 HÀM SỐ § I. Mục ... thành các bài tập được hướng dẫn. Chuẩn bò bài HÀM SỐ y = ax = b Tiết: 11 Ngày soạn: 8 /10/ 2007 Ngày dạy: 10/ 10/2007 §2. HÀM SỐ y= ax + b I. Mục tiêu: Kiến Thức: - Hiểu được sự biến thiên và đồ ... − <  Từ đó suy ra Hàm số y x= nghịch biến trên khỏang ( ) ;0−∞ và đồng biến trên khỏang ( ) 0;+∞ . 23 X - + Y + - X - + Y + - Đại số 10 – Kim Long Giáo viên hướng dẫn hs vẽ đồ thị của hs...
 • 19
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 10 hình họcgiáo án toán 10 nâng caotài liệu giáo án sinh 10giáo án lý 10giáo án toán 10 bản wordchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ