Giáo án mĩ thuật đan mạch theo chủ đề lớp 2

MI THUAT DAN MACH THEO CHU DE LOP 2

MI THUAT DAN MACH THEO CHU DE  LOP 2
... khởi động (2 phút): - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp hát đầu tiết - Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập Các hoạt động (tiếp theo) : 2. 2 Hoạt động 2: Vẽ biểu cảm (15 -20 ph) * Mục ... tường theo thứ tự 1, 2, 3, tường lớp học theo chiều ngang, học sinh có số hình a, b, - Học sinh tạo ngân hàng vẽ c, d theo chiều dọc đồ vật, cách trang trí hình vuông theo cách khác  Bước Vẽ theo ... Trường Tiểu học Tân Bình Mĩ thuật khối Nguyễn Thế Tư màu sắc 2. 2 Hoạt động 2: Kĩ sáng tạo (25 -28 ph) * Mục tiêu: Học sinh nhận biết tạo độ đậm, nhạt màu sắc * Cách tiến hành:...
 • 57
 • 536
 • 0

MI THUAT DAN MACH THEO CHU DE LOP 1

MI THUAT DAN MACH THEO CHU DE  LOP 1
... thực theo yêu cầu giáo hành Mĩ thuật để thực yêu cầu viên: 11 ; 14 ; 18 28 + Các nhóm học sinh trung bình, yếu: thực 11 14 + Các nhóm học sinh khá: thực 14 18 + Các nhóm học sinh giỏi: thực 18 28 ... sinh chu n bị tiết sau - Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học Nguyễn Thế Tư - Học sinh làm việc theo nhóm thực theo yêu cầu giáo viên - Kích thước khu dân cư nhóm 1, 2m x 1m - Học sinh vẽ theo ... sinh thực theo yêu cầu giáo hành Mĩ thuật để thực yêu cầu viên: 6, 10 , 15 24 + Các nhóm học sinh trung bình, yếu: thực - Học sinh cần vẽ vài dạng 15 tròn + Các nhóm học sinh khá: thực 10 - Học...
 • 54
 • 518
 • 0

Giáo án thuật Đan Mạch mới nhất từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2016 - 2017

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch mới nhất từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2016 - 2017
... Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Page 11 Giáo án Thuật Năm học 2 016 - 2 017 Líp 2: Thứ hai, ngày tháng năm 2 016 Chủ đề MÙA HÈ CỦA EM (Tiết 2) I Mục tiêu - Phân tích đánh giá sản phẩm thuật mức ... 12 tháng năm 2 016 Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Page 18 Giáo án Thuật Năm học 2 016 - 2 017 Chủ đề MÙA HÈ CỦA EM ( tiết 3) I.Mục tiêu: - Phân tích đánh giá sản phẩm thuật ... 13 tháng năm 2 016 Chủ đề Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Page 19 Giáo án Thuật Năm học 2 016 - 2 017 MẶT NẠ CON THÚ (tiết 1) I.Mục tiêu - Nêu tên phân biệt số mặt nạ thú - Tạo...
 • 80
 • 9,238
 • 138

Giáo án thuật đan mạch soạn theo chủ đề lớp 4

Giáo án mĩ thuật đan mạch soạn theo chủ đề lớp 4
... Tiểu học Trung Lập Thượng thuật khối Nguyễn Thanh Quang tượng theo nội dung chủ đề + Bố cục khu vực không gian chủ đề + Cảm nhận thẩm Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Giáo viên nhận xét tiết ... - Thực theo yêu cầu giáo viên - Giới thiệu chuyển chủ đề từ “Con vật - Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học em yêu thích” sang chủ đề “Đồ vật thân quen” - Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học ... nghe - Dẫn dắt từ chủ đề “Đồ vật thân quen” sang chủ đề “Thưởng thức, trải nghiệm tác - Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học phẩm thuật - Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học Trường Tiểu...
 • 75
 • 907
 • 6

Giáo án thuật đan mạch soạn theo chủ đề lớp 5

Giáo án mĩ thuật đan mạch soạn theo chủ đề lớp 5
... dắt từ chủ đề “Đồ vật có dạng hình khối” sang chủ đề “Em trường em” - Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học - Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học Trường Tiểu học Trung Lập Thượng thuật khối ... Trung Lập Thượng thuật khối Hồ Ngọc Thụy Yên + Các dáng hoạt động đồ vật vẽ nào? 2 .5 Hoạt động 5: Giao tiếp, đánh giá (20 ph) * Mục tiêu: Học sinh biết nhận xét, tự đánh giá đánh giá bạn * Cách ... - Dẫn dắt từ chủ đề “Vẽ tranh tĩnh vật” sang chủ đề “Em sống” - Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học - Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học Trường Tiểu học Trung Lập Thượng thuật khối Hồ...
 • 81
 • 1,181
 • 6

Giáo an thuật đan mạch soạn theo trường phái tích hợp từng chủ đề lớp 1

Giáo an mĩ thuật đan mạch soạn theo trường phái tích hợp từng chủ đề lớp 1
... năm …… Tích hợp 11 , 14 , 18 28 (4 tiết) (Tiết + 3) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh nhận liệt kê trang trí xung quanh em Trường Tiểu học trung Lập Thượng thuật khối Nguyễn Thanh Quang - Kĩ ... tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh dùng - Học sinh thực theo yêu cầu thực hành thuật để thực yêu giáo viên: cầu 11 ; 14 ; 18 + Các nhóm học sinh trung bình, yếu: 28 thực 11 14 + Các nhóm ... từ chủ đề “Đồ vật thân quen” sang chủ đề “Cửa hàng em” - Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học - Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học Trường Tiểu học trung Lập Thượng thuật khối Nguyễn Thanh...
 • 71
 • 630
 • 4

Giáo an thuật đan mạch soạn theo trường phái tích hợp từng chủ đề lớp 2

Giáo an mĩ thuật đan mạch soạn theo trường phái tích hợp từng chủ đề lớp 2
... sinh quan sát - Học sinh thực theo yêu cầu giáo viên Trường Tiểu học trung Lập Thượng thuật khối Nguyễn Thanh Quang  Nhóm trung bình, yếu: Tùy chọn vẽ lại 01 tranh dân gian Đông Hồ theo sở ... … năm ……… Tích hợp 2, 7, 19 21 (4 tiết) (Tiết 4) Trường Tiểu học trung Lập Thượng thuật khối Nguyễn Thanh Quang I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh phát triển hiểu biết hoạt động trường; hiểu ... gian ba chiều ? + Không gian tranh gần hay xa? Trường Tiểu học trung Lập Thượng thuật khối Nguyễn Thanh Quang + Các dáng hoạt động nhân vật vẽ nào? 2. 5 Hoạt động 5: Giao tiếp, đánh giá (20 ...
 • 71
 • 539
 • 0

Giáo an thuật đan mạch soạn theo trường phái tích hợp từng chủ đề lớp 3

Giáo an mĩ thuật đan mạch soạn theo trường phái tích hợp từng chủ đề lớp 3
... trà) - Giáo viên yêu cầu học sinh trưng bày - Học sinh trưng bày tranh Trường Tiểu học trung Lập Thượng thuật khối Nguyễn Thanh Quang tranh tường theo thứ tự 1, 2, tường lớp học 3, theo chiều ... …… ; Thứ ……., ngày …… tháng … năm …… Tích hợp 7, 13, 23 30 (4 tiết) (Tiết + 3) I MỤC TIÊU: Trường Tiểu học trung Lập Thượng thuật khối Nguyễn Thanh Quang - Kiến thức: Học sinh hiểu đa dạng, ... HỌC CHỦ YẾU: Trường Tiểu học trung Lập Thượng thuật khối Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (2 phút): Nguyễn Thanh Quang Hoạt động học sinh - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn - Trưởng ban...
 • 74
 • 478
 • 0

Giáo án thuật Đan Mạch mới nhất soạn theo chủ đề năm học 2016 - 2017 từ lớp 1 đến lớp 5 (học kì 1)

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch mới nhất soạn theo chủ đề năm học 2016 - 2017 từ lớp 1 đến lớp 5 (học kì 1)
... Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án thuật Năm học 2 01 6- 2 017 Líp 5: Thứ năm, ngày 15 tháng năm 2 016 Chủ đề SỰ LIÊN KẾT THÚ VỊ CỦA CÁC HÌNH KHỐI (Tiết 1) I.Mục tiêu: - Nhận phân biệt hình khối - Chỉ ... hai, ngày tháng năm 2 016 Chủ đề MÙA HÈ CỦA EM (Tiết 2) I Mục tiêu Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án thuật Năm học 2 01 6- 2 017 - Phân tích đánh giá sản phẩm thuật mức ... cụt -HSQS trả lời -HSTL -HSQS -HS lắng nghe Tu ần Líp 1: Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án thuật Năm học 2 01 6- 2 017 Thứ sáu, ngày 23 tháng năm 2 016 Chủ đề SẮC MÀU EM YÊU...
 • 155
 • 2,202
 • 18

Giáo án thuật đan mạch lớp 2 theo chủ đề mới nhất

Giáo án mĩ  thuật đan mạch lớp 2 theo chủ đề mới nhất
... tranh 2D nhóm theo chủ đề (vẽ nhiều hình vật) Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Hướng dẫn HS xây dựng tranh 2D theo chủ đề ... trình, trình bày chủ đề + Chủ đề (tên gian hàng) + Mặt hàng (các đồ dùng bày bán) + Điểm thích gian hàng ? HS - Lên trình bày chủ đề nhóm theo gợi ý GV - Nêu điểm ấn tượng chủ đề nhóm Hoạt động ... Chọn chủ đề mà thích + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung Củng cố: - Nội dung chủ đề: ...
 • 28
 • 794
 • 2

Giáo án thuật đan mạch lớp 3 theo chủ đề mới nhất

Giáo án mĩ  thuật đan mạch lớp 3 theo chủ đề mới nhất
... chủ đề + Chủ đề (tên gian hàng) + Mặt hàng (các đồ dùng bày bán) + Điểm thích gian hàng ? - Lên trình bày chủ đề nhóm theo gợi ý GV - Nêu điểm ấn tượng chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh ... trình chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách kẻ, vẽ hình, cách xếp chủ đề + Kỹ sáng tạo, ... cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? + Câu chuyện có phù hợp với tranh, với chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu - Chọn chủ đề mà thích thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm...
 • 30
 • 717
 • 7

Giáo án thuật đan mạch lớp 4 theo chủ đề mới nhất

Giáo án mĩ  thuật đan mạch lớp 4 theo chủ đề mới nhất
... Chọn chủ đề mà thích 12 + Về cách xếp xây dựng câu chuyện theo chủ đề? + Màu sắc chủ đề? Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách kẻ, vẽ hình, cách xếp chủ đề + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, ... tranh theo chủ đề “lễ hội quê hương” chủ đề theo nhóm - Cho HS quan sát vài hình - Các thành viên nhóm hợp ảnh hoạt động vẽ tranh theo tác vẽ tranh theo chủ đề nhóm - Quan sát nhóm thực chủ đề, ... chủ tranh theo chủ đề “hoạt động trường em” đề theo nhóm - Cho HS quan sát vài hình ảnh - Các thành viên nhóm hợp tác hoạt động vẽ tranh theo nhóm - Quan sát nhóm thực chủ vẽ tranh theo chủ đề...
 • 32
 • 584
 • 2

Giáo án thuật đan mạch lớp 5 theo chủ đề mới nhất

Giáo án mĩ  thuật đan mạch lớp 5 theo chủ đề mới nhất
... vẽ tranh theo nhóm chủ đề theo nhóm - Quan sát nhóm thực chủ - Các thành viên nhóm hợp đề, gợi ý cho em thực tốt tác vẽ tranh theo chủ đề hơn, hiệu - Thống xây dựng câu chuyện theo chủ đề cho tranh ... thực tranh theo chủ đề ước mơ em chủ đề theo nhóm - Cho HS quan sát vài hình ảnh - Các thành viên nhóm hợp tác vẽ tranh theo chủ đề hoạt động vẽ tranh theo nhóm - Quan sát nhóm thực chủ đề, gợi ... nhóm thực sản phẩm sáng tạo, thực chủ chủ đề - Kẻ, vẻ, cắt, ghép tư liệu, đề theo nhóm - Hướng dẫn HS xây dựng tranh xây dựng chủ đề, làm tranh 2D 2D theo chủ đề mà nhóm chọn - Chủ động gợi ý cho...
 • 35
 • 675
 • 4

GIÁO ÁN THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 5

GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 5
... lên giới thiệu sản phẩm chức sản phẩm - Học sinh đánh giá theo gợi ý giáo viên hình thức tự đánh giá; đánh giá theo cặp, nhóm; kết hợp đánh giá giáo viên học sinh ... lên giới thiệu sản phẩm chức sản phẩm - Học sinh đánh giá theo gợi ý giáo viên hình thức tự đánh giá; đánh giá theo cặp, nhóm; kết hợp đánh giá giáo viên học sinh ... lên giới thiệu sản phẩm chức sản phẩm - Học sinh đánh giá theo gợi ý giáo viên hình thức tự đánh giá; đánh giá theo cặp, nhóm; kết hợp đánh giá giáo viên học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ...
 • 138
 • 6,000
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo an mi thuat dan machhuong dan cach lam giao an tro choi dong vai theo chu degiáo án mỹ thuật đan mạchgiao an my thuat dan machgiao a mi thuat dan machgiáo án trò chơi đóng vai theo chủ đềgiao an tu chon toan 9 theo chu de bam satgiao an phat trien the chat theo chu de nuoc va mot so hien tuong tu nhiengiao an tiet day dong vai theo chu degiáo án trò chơi đóng vai theo chủ đề bac sixem giao an tro choi dong vai theo chu de gia dinh cho mau giao longiáo án trò chơi đóng vai theo chủ đề gia đìnhgiao an mi thuat lop 3 bai ve theo maugiao an mi thuat lop 3 ve theo maumi thuat dan mach chu deBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM