100 câu trắc nghiệm quản trị kinh doanh chi tiết

câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế có đáp án

câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế có đáp án
... sau tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến mơi trường kinh doanh quốc tế tương lai a Những vướng mắc mậu dịch quốc tế nước cơng nghiệp b Sự thống trị văn hóa doanh nghiệp Châu Âu c Nợ quốc tế nước phát ... nhuận liên doanh quốc tế e.Nhập xuất 17 Điều sau khơng thể yếu sở hạ tầng thường xảy kinh tế chuyển đổi q trình chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường a Dòng vốn rời khỏi thị trường ... tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế, ngoại trừ a Doanh nghiệp học tập từ nhà cạnh tranh nước ngồi b Doanh nghiệp đạt hiệu kinh tế theo quy mơ , điều mà khơng thể làm kinh doanh thị trường nội...
 • 42
 • 382
 • 1

NGHIÊN cứu NHU cầu đào tạo QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH của các DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH sạn NHÀ HÀNG ở THỪA THIÊN HUẾ

NGHIÊN cứu NHU cầu đào tạo QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH của các DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH sạn  NHÀ HÀNG ở THỪA THIÊN HUẾ
... nội dung đào tạo sở đào tạo du lịch nhu cầu doanh nghiệp động lực thúc đẩy nhóm nghiên cứu thực đề tài ““NGHIÊN CỨU NHU CẦU ĐÀO TẠO QTKD DU LỊCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN- NHÀ HÀNG ... cứu nhu cầu đào tạo quản trị kinh doanh du lịch khách sạn ( QTKDDL-KS) doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nhà hàng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Để đảm bảo thu đầy đủ, chi tiết thông tin nhu cầu ... cầu đào tạo quản trị kinh doanh du lịch khách sạn doanh nghiệp kinh doanh khách sạn- nhà hàng Thừa Thiên Huế (theo kinh nghiệm thực tế điều tra thử) nên nhóm nghiên cứu giới hạn tập trung nghiên...
 • 81
 • 332
 • 0

Câu hỏi môn quản trị kinh doanh ppsx

Câu hỏi môn quản trị kinh doanh ppsx
... 40703230 Câu 1: Quản trị doanh nghiệp thời kỳ suy thoái có rủi ro thách thức gì? Tại sao? Câu 2: Quản trị doanh nghiệp quản trị hoạt động kinh doanh có khác biệt? Câu 3: Đạo đức quản tị doanh nghiệp ... bí quản lí Hãy giải thích lựa chọn bạn Là nhà quản trị, theo bạn tầm hạn quản trị nhà quản trị rộng hay hẹp tốt Giải thích? Và nói tầm hạn quản trị thước đo lực nhà quản lí? HOÀI Trường hợp doanh ... phép đăng ký kinh doanh bị xóa tên sổ đăng ký kinh doanh ạ? Và doanh nghiệp vào hoạt động trỏ lại? Cho ví dụ minh họa? 48 Đặng Hoàng Sang 40703386 Người quản trị cấp cao công ty sx kinh doanh có...
 • 16
 • 443
 • 0

640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án full 8 chương

640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án full 8 chương
... với trị Cả A, B Cả A, B sai Cấp quản trị dễ chuyển đổi công việc: Quản trị cấp cao Quản trị cấp Quản trị sở Cả câu Một tổ chức thực thể: mục đích riêng thành viên C D 27 A B C D 28 A ... thuyết quản trị định lượng đặc trưng? A B C D 15 Quản trị học theo thuyết Z là: A Quản trị theo cách Mỹ B =Quản trị theo cách Nhật Bản C Quản trị theo cách Mỹ Nhật Bản D Tất câu sai 16 Tác giả học ... hiệu qủa quản trị “ tư tưởng trường phái: A Tâm lí xã hội B Quản trị khoa học C Quản trị định lượng D Cả A B 62 Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: A Trường phái quản trị đại...
 • 142
 • 51,954
 • 398

96 câu trắc nghiệm quản trị Marketing có đáp án

96 câu trắc nghiệm quản trị Marketing có đáp án
... chuỗi giá trị công ty: a Sản xuất b Kế toán c Marketing bán hàng d Dịch vụ khách hàng e Không hoạt động 46 Marketing mix là: a Các công cụ sử dụng đồng thời để tạo đáp ứng thoả đáng tập hợp ... sản phẩm c khả toán d khả tiếp cận sản phẩm/dịch vụ e Cả a, c d f Cả b,c d 17 Khách hàng phi tiềm người: a Không quan tâm tới sản phẩm/dịch vụ b Không khả toán c Không khả tiếp ... lầm marketing: a Đánh đồng marketing với bán hàng b Nhấn mạnh việc thu tóm khách hàng phục vụ khách hàng c Thoả mãn nhu cầu khách hàng thay cho tập trung bán sản phẩm d Định giá dựa tính toán...
 • 10
 • 987
 • 1

300 câu trắc nghiệm QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH theo chương có đáp án

300 câu trắc nghiệm QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH theo chương có đáp án
... phần d Tất câu Câu 14 Những câu sau phân biệt tốt tài sản thực tài sản tài chính? a Tài sản thực giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài c Tài sản tài thể trái ... bỏ dự án khác a Dự án khả chấp nhận b Dự án đầu tư độc lập c Dự án loại trừ lẫn d Dự án hiệu kinh tế cao Câu 198: Nếu giá trị ròng NPV dự án A 80$ dự án B 60$, sau giá trị ròng dự án kết ... từ tài sản thực d Tài sản tài luôn bán, tài sản thực luôn mua Câu 15 Một nhiệm vụ quan trọng nhà quản trị tài là: a Huy động vốn b Tạo giá trị cho doanh nghiệp c Quyết định sách cổ tức d Cả ý Câu...
 • 74
 • 15,437
 • 100

408 câu trắc nghiệm quản trị nhân lực

408 câu trắc nghiệm quản trị nhân lực
... chế nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực 31 B Đào tạo nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 31 C Phát triển nguồn nhân lực, biên chế nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực 31 ... Nhu cầu nguồn nhân lực / phẩm chất,kỹ B Chất lượng nguồn nhân lực / lực, kinh nghiệm C Kỹ chuyên môn nguồn nhân lực / lực, kinh nghiệm D Chất lượng nguồn nhân lực / phẩm chất,kỹ Câu 30 Chọn phát ... A,B,C sai Câu 34 Hoạch định nguồn nhân lực sở cho hoạt động: A Biên chế nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực B Đào tạo nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực C Phát triển nguồn nhân lực, biên...
 • 92
 • 2,840
 • 28

Các câu hỏi về Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế về IKEA

Các câu hỏi về Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế về IKEA
... đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh quốc tế phải phát triển phương thức cho phép xác định chuỗi giá trị doanh nghiệp vừa khai thác lợi ích địa điểm khác biệt quốc gia, vừa khai thác lực cốt lõi doanh ... xây dựng phong cách kinh doanh truyền thống + Chiến lược xuyên quốc gia mang lai nhiều lợi ích ưu cho doanh nghiệp để thực chiến lược khó việc xây dựng trình điều phối chuỗi giá trị toàn cầu để ... thức doanh nghiệp đứng trước nguy phá sản ý tưởng đó.Thông thường chiến lược xuyên quốc gia phù hợp với doanh nghiệp mà sức ép việc nội địa hóa sức ép cạnh tranh, phải hiệu chi phí mức độ cao doanh...
 • 3
 • 449
 • 5

500 câu trắc nghiêm quản trị học có đáp án

500 câu trắc nghiêm quản trị học có đáp án
... người c Quản trị theo cách Mỹ Nhật Bản d Tất câu sai c Bao gồm a b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại c Trường phái quản trị cổ ... vào yếu tố b Tiềm lực công ty d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách Nhật Bản 71) Lý thuyết quản trị cổ điển hạn chế là: a Quan niệm xí nghiệp ... quản trị: a Đúng b Sai 2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ nguyên tắc quản trị Fayol: a Đúng b Sai 3) Taylor người sáng lập trường phái quản trị khoa học: a Đúng b Sai 4) Lý thuyết quản...
 • 45
 • 618
 • 0

640 câu trắc nghiệm quản trị học theo từng chương (có tổng cộng 8 chương)

640 câu trắc nghiệm quản trị học theo từng chương (có tổng cộng 8 chương)
... Khả bẩm sinh • CHƯƠNG II Câu 1: Quản trị theo học thuyết Z a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách Nhật Bản c Quản trị kết hợp theo cách Mỹ Nhận Bản d Các cách hiểu sai Câu 2: Học thuyết Z ... đạo d Vai trò người đại diện • 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học theo chương ( có đáp án) Câu 41: Mối quan hệ khoa học nghệ thuật quản trị đc diễn dạt rõ câu a Khoa học tảng đề hình thành nghệ thuật ... nhân • 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học theo chương ( có đáp án) Câu 20: Điền vào chỗ trống “ Nàh quản trị cấp thấp kỹ … quan trọng” a Nhân b Chuyên môn c Tư d Giao tiếp Câu 21: Mục tiêu quản trị...
 • 19
 • 1,096
 • 9

520 câu trắc nghiệm Đạo hàm có giải chi tiết

520 câu trắc nghiệm Đạo hàm có giải chi tiết
... 11C5 -520 520 TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 GIẢI TÍCH – ĐẠO HÀM Câu 371: Đạo hàm hàm số y = A − 2(2 x − 1) ( x + x − 1) B − Câu 372: Đạo hàm hàm số y = A − 2(2 x + 1) (x + x − 1) Câu 373: Đạo hàm hàm số ... Câu 367: Đạo hàm hàm số f ( x) = biểu thức sau đây? x −1 A 4x2 (x − 1) 4x B (x Câu 368: Đạo hàm hàm số f ( x) = A 2x (2 − x 2 ) Câu 369: Đạo hàm hàm số y = A 2x 2 (2 − x ) Câu 370: Đạo hàm hàm ... 11C5 -520 520 TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 GIẢI TÍCH – ĐẠO HÀM Câu 111: Hàm số y = cot x đạo hàm A y ′ = − tan x B y ′ = − cos x C y ′ = − sin x D y ′ = + cot x Câu 112: Hàm số y = x tan x ó đạo hàm...
 • 122
 • 972
 • 2

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
... trường kinh doanh quốc tế tương lai a Những vướng mắc mậu dịch quốc tế nước công nghiệp b Sự thống trị văn hóa doanh nghiệp Châu Âu c Nợ quốc tế nước phát triển d Đô la Mỹ không giữ vai trò thống trị ... d Lợi nhuận liên doanh quốc tế e Nhập xuất 17.Điều sau yếu sở hạ tầng thường xảy kinh tế chuyển đổi trình chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường a Dòng vốn rời khỏi thị trường nội ... lớn cho trình quốc tế hoá 71.Tất điều sau với việc mang quốc tịch công ty đa quốc gia, ngoại trừ a Công ty bị chi phối luật pháp nước chủ nhà dù kinh doanh quốc gia b Hoạt động kinh doanh công ty...
 • 11
 • 18,686
 • 131

75 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

75 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
... thể khác biệt kinh doanh nội địa kinh doanh quốc tế a Hoạt động giao dịch theo hình thức tín dụng thương mại thay trả tiền mặt b Cho th nhượng quyền kinh doanh c Hợp đồng quản trị khác biệt ngơn ... nhuận liên doanh quốc tế e.Nhập xuất 17 Điều sau khơng thể yếu sở hạ tầng thường xảy kinh tế chuyển đổi q trình chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường a Dòng vốn rời khỏi thị trường ... hiệp kinh tế hình thức hợp kinh tế cao nhất, đặc trưng tự dịch chuyển hàng hố, dịch vụ, nhân tố sản xuất quốc gia việc thiết lập sách kinh tế chung cho quốc gia thành viên Một liên hiệp kinh tế...
 • 29
 • 2,333
 • 50

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh thương mạingân hàng câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tếcâu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh 2câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh 1câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanhcau hoi trac nghiem quan tri kinh doanh co dap anđề thi trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tếtrắc nghiệm quản trị kinh doanh thương mạitrắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tếtrắc nghiệm quản trị kinh doanh 2trắc nghiệm quản trị kinh doanh 1đề thi trắc nghiệm quản trị kinh doanh thương mạitài liệu trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế100 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp ánMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP