Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng chuyển hóa nitơ ứng dụng xử lý nước thải trong công nghiệp thực phẩm

Phân lập, tuyển chọnứng dụng một số vi khuẩn khả năng phân giải xenlulo, góp phần xử rác thải sinh hoạt

Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải xenlulo, góp phần xử lý rác thải sinh hoạt
... vi khuẩn khả phân giải Xenlulo Một số vi khuẩn phân lập đợc đóng vai trò tích cực trình phân huỷ rác thải sinh hoạt góp phần vào vi c xử nớc thải rò rỉ từ trình ủ rác phơng pháp sinh học ... cho trình sống vi sinh vật Vi sinh vật (vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc) khả phân giải hợp chất nhờ xúc tác enzym nội bào Lipaza Lipaza vi sinh vật phổ tác dụng rộng Một số vi sinh vật sinh enzym ... tuyển chọn số vi khuẩn khả phân giải xenlulo - ứng dụng vào trình xử rác thải sinh hoạt - Tiến hành xử nớc rác sau trình phân huỷ 2.2 Một số phơng pháp nghiên cứu vi sinh vật học 2.2.1 Phơng...
 • 45
 • 967
 • 0

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn khả năng sinh tổng hợp enzyme collagenase từ mắm cá cơm, mắm cá linh, mắm cá sặc

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp enzyme collagenase từ mắm cá cơm, mắm cá linh, mắm cá sặc
... đó, vi c chọn dòng vi khuẩn khả sinh tổng hợp enzyme collagenase bước khởi đầu cần thiết Từ ba mẫu mắm cơm, mắm linh mắm sặc phân lập 41 dòng vi khuẩn hiếu khí khả sinh tổng hợp enzyme ... chọn vi khuẩn khả sinh tổng hợp enzyme collagenase từ mắm cơm, mắm linh, mắm sặc thực 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài thực với mục tiêu phân lập để tuyển chọn số dòng vi khuẩn khả sinh ... đƣợc Mục đích: Tuyển chọn dòng vi khuẩn khả sinh tổng hợp enzyme collagenase mạnh từ dòng phân lập Nguyên tắc: Dựa vào khả sinh tổng hợp enzyme collagenase dòng vi khuẩn phân lập phát triển...
 • 75
 • 340
 • 1

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn khả năng phân hủy keratin từ chất thải lông gia súc – gia cầm tại ba quận thuộc thành phố cần thơ

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng phân hủy keratin từ chất thải lông gia súc – gia cầm tại ba quận thuộc thành phố cần thơ
... yếu lông gia súc, gia cầm Từ 10 mẫu đất nước thu lò giết mổ gia súc, gia cầm trại nuôi gà ba quận Cái Răng, Ô Môn Ninh Kiều thuộc Thành phố Cần Thơ, phân lập 11 dòng vi khuẩn khả phát triển ... khuẩn có khả phân hủy keratin từ chất thải lông gia súc, gia cầm ở thành phố Cần Thơ Đánh gia khả phân hủy chất chứa keratin (lông gia súc, gia cầm) các dòng vi khuẩn phân lập được ... khả phân hủy bột lông gia cầm các dòng vi khuẩn 20 4.5 Đánh gia khả phân hủy bột lông gia súc (lông heo) các dòng vi khuẩn 21 4.6 Đánh gia khả phân hủy lông gà...
 • 42
 • 421
 • 0

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn khả năng sử dụng đạm từ hệ tiêu hóa trùn quế (perionyx excavatus)

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng sử dụng đạm từ hệ tiêu hóa trùn quế (perionyx excavatus)
... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Kết phân lập vi khuẩn khả sử dụng đạm từ hệ tiêu hóa trùn quế 30 4.1.1 Kết phân lập vi khuẩn khả sử dụng đạm 30 4.1.2 Đặc điểm dòng vi khuẩn phân ... khuẩn khả sử dụng đạm từ hệ tiêu hóa trùn quế (Perionyx excavatus) tiến hành nhằm tìm vi sinh vật khả sử dụng đạm hệ tiêu hóa trùn quế để đưa vào ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường 1.2 Mục tiêu ... trùn quế 4.1.1 Kết phân lập vi khuẩn sử dụng đạm Ba mươi mốt dòng vi khuẩn khả sử dụng đạm phân lập từ mẫu trùn quế nuôi từ nguồn chất: phân bò (thu từ khu Hòa An phòng thí nghiệm Sinh học phân...
 • 71
 • 239
 • 0

Nghiên cứu vi khuẩn khả năng chuyển hoá nitow phân lập từ nước nuôi tôm tại thanh hoá nhằm ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

Nghiên cứu vi khuẩn có khả năng chuyển hoá nitow phân lập từ nước nuôi tôm tại thanh hoá nhằm ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản
... đó, đề tài Nghiên cứu vi khuẩn khả chuyển hóa nitơ phân lập từ nước nuôi tôm Thanh Hóa nhằm ứng dụng nuôi trồng thủy sản được tiến hành với mục đích tìm chủng vi khuẩn khả khử NO3- ... nitơ nước nuôi trồng thủy hải sản nói chung nuôi tôm nói riêng  Mục tiêu - Phân lập tuyển chọn được chủng vi khuẩn khử nitrate nhằm ứng dụng nuôi trồng thủy sản  Nội dung nghiên cứu - Phân ... 3.1 Phân lập lựa chọn chủng vi khuẩn khả khử nitrate Các mẫu nước nuôi tôm thu được tại Thanh Hóa được nuôi cấy môi trường đặc hiệu cho vi khuẩn khử nitrate Đặc điểm hình thái chủng vi khuẩn...
 • 45
 • 473
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật khả năng xử tinh bột và ứng dụng xử nước thải sản xuất nui

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý tinh bột và ứng dụng xử lý nước thải sản xuất nui
... s ch ng vi sinh v t ti m ng d ng phương pháp x sinh h c nư c th i s n xu t tinh b t, ti n hành ñ tài: Nghiên c u n ch n m t s ch ng vi sinh v t kh phân h y tinh b t ng d ng x nư c ... c nghiên c u ng d ng vi sinh v t ð phân l p vi sinh v t kh phân h y tinh b t, ñ u tiên, ph i l a ch n ngu n l y m u ngu n s hi n di n c a tinh b t (nư c th i tinh b t, bùn ho t tính tinh ... t nh ng vi sinh v t gây b nh, virus ký sinh trùng nư c th i M t cách t ng quát, x sinh h c th chia thành hai nhóm phương pháp l n: - Nhóm phương pháp hi u khí: s d ng nh ng vi sinh v...
 • 61
 • 712
 • 1

Phân lập, tuyển chọn xạ khuẩn khả năng phân giải cellulose trong đất đồi đại lải

Phân lập, tuyển chọn xạ khuẩn có khả năng phân giải cellulose trong đất đồi đại lải
... nghiệp đại học Đinh Thị Mỹ ánh riêng, chọn đề tài Phân lập, tuyển chọn xạ khuẩn khả phân giải cellulose đất đồi Đại Lải Mục tiêu đề tài - Phân lập, khảo sát mật độ phân bố xạ khuẩn khả phân giải ... kết phân lập xạ khuẩn phân giải cellulose đất đồi Đại Lải đợc thống kê bảng 3.1 rút số nhận xét sau: Sự phân bố số nhóm xạ khuẩn phân giải cellulose đất đồi Đại Lải rộng Số lợng nhóm 1g đất khô ... triển xạ khuẩn đặc biệt xạ khuẩn phân giải cellulose Điều phù hợp với kết phân lập khoảng 2,94.105 mầm xạ khuẩn 1g đất khô đất đồi Đại Lải tợng số lợng xạ khuẩn lớp đất thấp so với lớp đất dới,...
 • 44
 • 304
 • 0

NGHIÊN cứu và TUYỂN CHỌN xạ KHUẨN KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI XENLULOZA đê làm GIỐNG sản XUẤT CHẾ PHẨM xử lí PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP

NGHIÊN cứu và TUYỂN CHỌN xạ KHUẨN có KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI XENLULOZA đê làm GIỐNG sản XUẤT CHẾ PHẨM xử lí PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP
... Tuy nhiên xạ khuẩn lại nghiên cứu Chính định nghiên cứu đề tài sau: Nghiên cứu tuyển chọn xạ khuẩn khả phân giải xenluloza đê làm giống sản xuất chế phẩm xử phế phụ phẩm nông nghiệp ... nghiệp Đề tài tập trung nghiên cứu tuyển chọn chủng xạ khuẩn khả phân hủy xenlulo để làm giống sản xuất chế phẩm xử tàn dư thực vật.Việc nghiên cứu cần thiết ,có ý nghĩa thực tiễn nằm ... quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử tàn dư thực vật đồng ruộng thành phân hữu chỗ bón cho trồng” Quy trình sản xuất chế phẩm ứng dụng để sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử tàn dư thực...
 • 50
 • 532
 • 5

Khoá luận tốt nghiệp phân lập, tuyển chọn xạ khuẩn khả năng phân giải cellulose trong đất đồi đại lải

Khoá luận tốt nghiệp phân lập, tuyển chọn xạ khuẩn có khả năng phân giải cellulose trong đất đồi đại lải
... /ff/ĩ riêng, chọn đề tài Phân lập, tuyển chọn xạ khuẩn khả phân giải cellulose đất đồi Đại Lải M ục tiêu đ ề tài - Phân lập, khảo sát m ật độ phân bố xạ khuẩn khả phân giải cellulose ba ... ua kết phân lập xạ khuẩn phân giải cellulose đất đồi Đại Lải thống kê bảng 3.1 rút số nhận xét sau: Sự phân bố số nhóm xạ khuẩn phân giải cellulose đất đồi Đại Lải rộng Số lượng nhóm lg đất khô ... triển xạ khuẩn đặc biệt xạ khuẩn phân giải cellulose Điều phù hợp với kết phân lập khoảng ,9 105 mầm xạ khuẩn lg đất khô đất đồi Đại Lải tượng số lượng xạ khuẩn lớp đất thấp so với lớp đất dưới,...
 • 43
 • 251
 • 0

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử nước thải giàu nitơ, photpho

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử lý nước thải giàu nitơ, photpho
... cỏc chng vi sinh vt cú kh nng x photpho 3.2.1 Phõn lp chng vi sinh vt cú kh nng x photpho v cú kh nng hỡnh thnh mng sinh hc 3.2.1.1 Phõn lp cỏc chng vi sinh vt cú kh nng x photpho Mu ... kinh phí đề tài Nghiên cứu phát triển công nghệ màng sinh học xử nước thải giàu nitơ photpho Bộ Công thương Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè bên động vi n, giúp đỡ em ... lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, cán bộ, học vi n, sinh vi n Bộ môn Sinh thực vật Hóa sinh, Khoa Sinh học; Phòng Enzym học Phân tích hoạt tính sinh học, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ...
 • 76
 • 1,119
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông cửu longứng dụng xử lý nước thải của vi khuẩn kỵ khínghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh indol acetic acidtuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng sinh axít phenyllacticphân lập sàng lọc tuyển chọn sơ bộ các chủng vi khuẩn có khả năng hấp thụ kim loại nặngtuyển chọn vi sinh vật có khả năng chuyển hóa xenluloza tinh bột và photphat khó tanmục đích chọn được cặp dòng vi khuẩn có khả năng đông tụ cao nhất xác định thời gian tối ưu nhất để sự đông tụ đạt được hiệu suất đông tụ caovi khuẩn có khả năng kháng thuốcvì sao vi khuẩn có khả năng kháng thuốctuyển chọn vi khuẩn cố định đạm phân lập từ vật liệu phong hóa của vùng núi đánghiên cứu một số chủng vi khuẩn có khả năng tạo màng sinh học nhằm định hướng ứng dụng xử lý nước ô nhiễm dầuphân lập các chủng vi khuẩn có khả năng hấp thụ chrometừ nước thải thuộc da và các nguồn khác có liên quankhả năng hình thành bào tử bào tử là một hình thức tiềm sinh của vi khuẩn một số vi khuẩn có khả năng hình thành bào tử một số loài không có khả năng nàynghiên cứu bùi thị tho 2003 thì e coli là vi khuẩn có khả năng tăng sức đề kháng đối với kháng sinh nhanh nhất3 1 các chủng vi khuẩn có khả năng phân giải protein phân lập từBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ