Thực tiễn thi hành và những đòi hỏi khách quan của việc sửa đổi, bổ sung luật phá sản doanh nghiệp

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền của tòa án cấp phúc thẩm, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền của tòa án cấp phúc thẩm, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... quy n định tòa án cấp phúc thẩm Như thẩm quy n tòa án cấp phúc thẩm gồm thẩm quy n xét xử phúc thẩm, phạm vi xét xử phúc thẩm thẩm quy n định tòa án cấp phúc thẩm Quy định pháp luật thẩm quy n tòa ... pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị Trong đó, thẩm quy n hình thức tòa án cấp phúc thẩm thể thẩm quy n xét xử phúc thẩm phạm vi xét xử phúc thẩm Còn thẩm quy n nội dung tòa án cấp phúc thẩm thể quy n ... quy n định tòa án cấp phúc thẩm Thẩm quy n định tòa án cấp phúc thẩm dường phần xương sống toàn thẩm quy n tòa án cấp phúc thẩm Nếu người nghiên cứu pháp luật, nhắc đến thẩm quy n tòa án ta quan...
 • 16
 • 854
 • 3

quyền nghĩa vụ của người bào chữa theo quy định của BLTTHS, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

quyền và nghĩa vụ của người bào chữa theo quy định của BLTTHS, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... đề quy n nghĩa vụ người bào chữa theo quy định BLTTHS, thực tiễn thi hành hướng hoàn thi n” Nội dung I Quy n nghĩa vụ người bào chữa theo quy định BLTTHS Khái niệm người bào chữa TTHS Bào chữa ... niệm người bào chữa TTHS 2 Vai trò người bào chữa 3 Quy n tố tụng người bào chữa 4 Nghĩa vụ người bào chữa II Thực tiễn thi hành phương hướng hoàn thi n quy định quy n nghĩa vụ người bào chữa theo ... thi hành phương hướng hoàn thi n quy định quy n nghĩa vụ người bào chữa theo BLTTHS năm 2003 Một số điểm tích cực bất cập thực tiễn thực quy n nghĩa vụ người bào chữa theo BLTTHS năm 2003 Khi tham...
 • 17
 • 495
 • 2

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... thể sách nhân đạo nhà nước IV THỰC TIỄN THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG VIỆC HOÀN THI N NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC BẮT NGƯỜI Việc bắt người pháp luật góp phần nâng cao hiệu đấu ... công tác pháp lý vấn đề bắt người tố tụng hình TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006; Bộ luật tố tụng hình năm 2003; TS Mai ... giam chưa quy định bắt cho trường hợp trường hợp không bắt tạm giam Đối chiếu với quy định trường hợp bắt khác quy định chưa thống Theo em cần bổ sung quy định vào Điều 80 BLTTHS như: “ Bắt tạm...
 • 10
 • 864
 • 20

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền nghĩa vụ của người bào chữa, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bào chữa, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... vệ quy n lợi ích Đồng thời, thể dân chủ tố tụng hình so với nước giới III Thực tiễn thi hành quy định Bộ luật TTHS quy n nghĩa vụ người bào chữa giải pháp nhằm nâng cao địa vị pháp lý người bào ... pháp lí Về mặt pháp lý việc quy định quy n nghĩa vụ người bào chữa có ý nghĩa quan trọng, với biểu cụ thể sau: Thứ nhất, Sự tham gia tố tụng người bào chữa có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ quy n ... mười, Người bào chữa có quy n kháng cáo án, định Tòa án bị cáo người chưa thành niên người có nhược điểm tâm thần thể chất quy định điểm b khoản Điều 57 Bộ luật Đây quy n độc lập người bào chữa, người...
 • 9
 • 831
 • 10

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... pháp bắt người Tố tụng hình vấn đề cấp thi t công cải cách tư pháp Từ nghiên cứu lý luận thực tiễn cho thấy cần sửa đổi hoàn thi n số quy định bắt người Bộ luật tố tụng hình hành để đảm bảo tính ... Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2007, 2008; Bộ luật tố tụng hình năm 2003; Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hình Việt ... việc bắt người tố tụng hình có ý nghĩa tầm quan trọng lớn II Qui định pháp luật tố tụng hình Việt Nam bắt người Bắt người biện pháp trừng phạt pháp luật người phạm tội mà biện pháp ngăn chặn tố tụng...
 • 17
 • 400
 • 1

Quy định của bộ luật tố tụng hình sự về quyền nghĩa vụ của người bị hại, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của bộ luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bị hại, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... THTT II Quy định pháp luật hành KT VAHS theo yêu cầu người bị hại Yêu cầu KT VAHS người bị hại 1.1 Chủ thể có quy n yêu cầu khởi tố a Người bị hại: Trong vụ án hình người bị hại người quy n ... pháp luật, tội xâm phạm đến quy n người quy n tự thân thể, quy n bất khả xâm phạm chỗ ở, quy n lao động Đối tượng bị xâm hại trực tiếp quy n người bị hại, vậy, nên người bị hại tự lựa chọn hình ... vệ quy n lợi ích hợp pháp người bị hại tạo thuận lợi cho việc giải vụ án KT VAHS quy n đặc thù người bị hại chủ thể tham gia tố tụng người bị hại có quy n b Người đại diện hợp pháp người bị...
 • 17
 • 517
 • 0

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về bắt người trong trường hợp khẩn cấp, thực tiễn thi hành hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về bắt người trong trường hợp khẩn cấp, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... Các trường hợp bắt người trường hợp khẩn cấp Trên sở kế thừa quy định bắt người Bộ luật tố tụng hình năm 1988, Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Điều 81 quy định trường hợp bắt người trường hợp khẩn ... trọng quy n công dân, quy n người nhà nước ta thông qua quy định cụ thể pháp luật II Quy định pháp luật hành bắt người trường hợp khẩn cấp Bắt người trường hợp khẩn cấp bắt người người chuẩn bị thực ... động tố tụng dễ dàng thuận tiện, việc bắt người không thực quy định pháp luật, chí oan sai ảnh hưởng lớn tới quy n lợi người bị bắt Vì vậy, em chọn đề tài Quy định Bộ luật tố tụng hình bắt người...
 • 17
 • 157
 • 0

THAM LUẬN TỔNG kết THỰC TIỄN THI HÀNH góp ý HOÀN THIỆN bộ LUẬT dân sự 2005

THAM LUẬN TỔNG kết THỰC TIỄN THI HÀNH và góp ý HOÀN THIỆN bộ LUẬT dân sự 2005
... nghị ban hành Luật thừa kế để bước hoàn thi n thêm Vấn đề kiến nghị ban hành Luật hợp đồng Nhưng trình bày phần nhận định chung, mười ba loại hợp đồng thông dụng quy định Bộ luật dân 2005 số quy ... thành viên công ty chết nhiều bất cập; thừa kế thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước … Chúng góp ý cụ thể phần sau Về kiến nghị ban hành Luật thừa kế Hiện nay, quy định thừa kế phần thứ tư Bộ luật dân ... mẫu cho doanh nghiệp tham khảo 4.3 Về quy định chia pháp nhân Điều 96 tách pháp nhân quy định Điều 97 Bộ luật dân 2005 quy định Điều 150; 151 Luật doanh nghiệp 2005 Cả hai luật chưa quy định trường...
 • 5
 • 167
 • 0

Báo cáo "Đặc điểm của quy chế xác định tài sản doanh nghiệp phá sản trong luật phá sản doanh nghiệp của Việt Nam những đề xuất sửa đổi " potx

Báo cáo
... a tài s n (lu t phá s n Trung Qu c, Nga, c); + Giá tr tài s n, m c ích, công d ng c a tài s n (lu t phá s n Hoa Kì, c) Kh i tài s n phá s n quy nh Lu t phá s n doanh nghi p c a Vi t Nam c xác ... t phá s n c a Nh t B n) Th ba, vi c xác nh kh i tài s n phá s n có tính n lo i hình tài s n hay ngu n tài s n Ví d : Trong lu t phá s n c a Hoa Kì, tài s n c a doanh nghi p c xem xét ó lo i tài ... nh ng tài s n quy n tài s n phát sinh trình gi i T¹p chÝ luËt häc sè 1/2004 X©y dùng ph¸p luËt quy t v vi c Tuy nhiên, quy nh v kh i tài s n phá s n Lu t phá s n doanh nghi p c a Vi t Nam cho...
 • 6
 • 320
 • 2

Thực tiễn áp dụng luật phá sản doanh nghiệp năm 1993 luận văn ths luật

Thực tiễn áp dụng luật phá sản doanh nghiệp năm 1993 luận văn ths luật
... kinh doanh Nếu pháp luật thành lập doanh nghiệp chủ thể kinh doanh khác gọi pháp luật “đầu vào” doanh nghiệp pháp luật giải thể, phá sản doanh nghiệp lại gọi pháp luật “đầu ra” cho doanh nghiệp ... cấu luận văn Với tên gọi "Thực tiễn áp dụng Luật Phá sản Doanh nghiệp năm 1993" , luận văn chia làm ba chương sau: Chương 1: Luật Phá sản Doanh nghiệp - Cơ sở pháp lý quan trọng cho trình giải phá ... ba, Luật Phá sản Noanh nghiệp thực tế áp dụng chủ yếu cho doanh nghiệp quốc doanh - 43 - Phạm vi áp dụng Luật Phá sản Doanh nghiệp doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Song thực tế, đạo luật áp...
 • 102
 • 229
 • 2

tìm hiểu phân tích về luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

tìm hiểu và phân tích về luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam hiện hành
... sau: • Luật phá sản Việt Nam năm 1993 • Luật phá sản Việt Nam năm 2004 • Đề án: “THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN • VÀ VIỆC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM – Vụ Pháp luật ... kể từ ngày doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản Phần II: PHÂN TÍCH LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Một số tiến luật phá sản doanh nghiệp 2004 so với luật phá sản doanh nghiệp năm ... nợ (Điều Luật Phá sản doanh nghiệp Liên bang Nga năm 1992) 21 Những điểm khác biệt luật phá sản doanh nghiệp Việt nam so với nước học rút cho Việt Nam Qua việc tìm hiểu pháp luật phá sản số nước...
 • 29
 • 110
 • 0

Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại thành phố hà nội)

Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại thành phố hà nội)
... chung bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Chương 2: Thực trạng thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành Thành phố Nội) ... thống pháp luật thực định bồi thường Nhà nước thu hồi đất nói chung quy định TP Nội bồi thường Nhà nước thu hồi đất nói riêng; - Nghiên cứu thực trạng thực thi pháp luật bồi thường Nhà nước thu ... dung pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Trong khuôn khổ có hạn luận văn thạc sỹ luật học, luận văn sâu nghiên cứu quy định bồi thường, hỗ trợ đất tài sản; hỗ trợ tái định...
 • 12
 • 1,329
 • 6

Thực tiễn thi hành Luật doanh nghiệp một số biện pháp pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thực tiễn thi hành Luật doanh nghiệp và một số biện pháp pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
... vi~c l~p doanh nghi~p; each thuc d~t ten gQi cua doanh nghi~p; quy trlnh dang ky kinh doanh khai sinh doanh nghi~p; vi~c chuy~n giao quy~n sd huu tai san l~p doanh nghi~p, + Thil hai, Lu~t Doanh ... doanh rna doanh nghi~p phai co chung chi hanh ngh€, bao g6m : / Kinh doanh dich vv phap ly / Kinh doanh djch Vl,l kham chua b~nh Va kinh doanh dUQC ph~m / Kinh doanh djch Vl,l thu y va kinh doanh ... y / Kinh doanh dich Vl,l thie't k€ cong trlnh / Kinh doanh dich Vl,l ki€'m toan / Kinh doanh dich Vl,l moi gioi chung khmin / Kinh doanh dich vv thie't k€ phuong ti~n v~n tai / Kinh doanh mua...
 • 75
 • 150
 • 0

Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội)

Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội)
... chung bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Chương 2: Thực trạng thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành Thành phố Nội) ... KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 1.1 Cơ sở lý luận bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Đường lối, sách Đảng bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Đất đai tài nguyên thi n ... TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT (QUA THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI) 2.1 Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất đai bồi thường, hỗ trợ, tái định địa bàn Thành phố Nội 2.1.1...
 • 131
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đòi hỏi khách quan của việc hoàn thiện pháp luật về shtt và thực thi quyền shttnhững đõi hỏi khách quan của việc xây dựng thủ tục rút gọn trong pháp luật tố tụng hình sự ở nước tachuỗi siêu thị và sự cần thiết khách quan của việc phát triển chuỗi siêu thị intimex tại công ty cp intimex việt namluật sửa đổi bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệpsửa đổi bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệpluật sửa đổi bổ sung luật di sản văn hóanhững yêu cầu khách quan của việc kế thừa giá trị đạo đức truyền thống của gia đình việt nam trong xây dựng gia đình văn hoá ở hưng yên hiện naypháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thi hành tại thành phố hà nộinguyễn thị khanh 2010 những vướng mắc từ thực tiễn thi hành luật thi hành án dân sự tạp chí dân chủ và pháp luật số 05 2010thực tiễn thi hành những quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2003 về xét xử phúc thẩm vụ án hình sự của ngành tòa án hà nội và giải pháp nâng cao hiệu quả xét xử phúc thẩmnhững quy định của luật doanh nghiệp về quản lý nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn và thực tiễn thi hành2 thực trạng thi hành pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thi hành tại thành phố hà nộiđịnh của pl hiện hành và thực tiễn thi hành quy định về địa vị pháp lý của đại hội xã viên htxthực tiễn thi hành luật hôn nhân và gia đìnhđề tài các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tiễn thi hànhQuy cach quyen luan vandown loadCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnThông báo CV đi số 1798đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc