Nghiên cứu thiết kế, lựa chọn công nghệ chế tạo và lắp ráp cần trục container cầu cảng phần i báo cáo tổng quan chương 3 tổng quan về cần trục container

đồ môn học thiết kế qui trình công nghệ chế tạo đồ gá gia công càng gạt c15.

đồ môn học thiết kế qui trình công nghệ chế tạo và đồ gá gia công càng gạt c15.
... phương pháp chế tạo phôi thiết kế vẽ chi tiết lồng phôi I Xác định phương pháp chế tạo phôi II Thiết kế vẽ chi tiết lồng phôi CHƯƠNG III: Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết ... Thời gian cho nguyên công II: 37 Đồ án môn học Nguyên công nguyên công có lượng dư chế độ cắt nhau, bề mặt gia công nên thời gian nguyên công thời gian nguyên công T01 = T02 = 0,386 phút Thời gian ... thuật -2002 [4] Giáo trình Công nghệ chế tạo máy tập 1-2-Trường đại học Bách Khoa Hà Nội-khoa Cơ khí -Bộ môn công nghệ chế tạo máy Nhà xuất khoa học kỹ thuật 2002 Giáo trình Chế tạo phôi tập 1-2-Hoàng...
 • 46
 • 430
 • 5

Tính toán thiết kế quy trình công nghệ chế tạo đồ gá một số đồ gá để gia công chi tiết Thân Nắp Gối Đỡ Ứng dông lý thuyết Điều khiển số Công nghệ CNC

Tính toán thiết kế quy trình công nghệ chế tạo và đồ gá một số đồ gá để gia công chi tiết Thân và Nắp Gối Đỡ và Ứng dông lý thuyết Điều khiển số và Công nghệ CNC
... va p ) Do vy chi tit lm vic iu kin va phi kt cu phi hp gia cụng v lp rỏp d dng 2.Tớnh cụng ngh kt cu ca chi tit: Chi tit c giao thit k l chi tit dng hp, chỳng c tỏch lm hai chi tit gm thõn ... gin thc hờn trờn mt mỏy v thc hin theo s sau: Nguyên công Bớc Gia công nhiều chế độ cắt 2.Chn phng phỏp gia cụng: Chi tit thõn v np gi c gia cụng bng cỏc phng phỏp da trờn cỏc mỏy :Tin, Phay, ... N TT NGHIP THNG NGUYấN VN Phn I QUY TRèNH CễNG NGH GIA CễNG CHI TIT GI Chng I PHN TCH CHC NNG LM VIC CA CHI TIT 1.iu kin lm vic: Chi tit gi trc ca b truyn ng t ng c sang ép mớa...
 • 102
 • 452
 • 0

ĐỀ BÀI: THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐỒ GÁ GIA CÔNG CÀNG GẠT C15

ĐỀ BÀI: THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ ĐỒ GÁ GIA CÔNG CÀNG GẠT C15
... phôi: 5 Đồ án môn học CHƯƠNG III: THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT I Xác định đường lối công nghệ: Dạng sản xuất ta dạng sản xuất hàng loạt lớn nên ta chọn qui trình công nghệ xây ... pháp chế tạo phôi thiết kế vẽ chi tiết lồng phôi I Xác định phương pháp chế tạo phôi II Thiết kế vẽ chi tiết lồng phôi CHƯƠNG III: Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết I Xác ... đường lối công nghệ II Chọn phương pháp gia công III Lập tiên trình công nghệ Chọn chuẩn Lập tiến trình công nghệ IV Thiết kế nguyên công 10 Nguyên công I 10 Nguyên công II...
 • 44
 • 143
 • 0

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6 8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm 01 thí nghiệm về lắc dọc của ô tô

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6  8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm 01 thí nghiệm về lắc dọc của ô tô
... 770. 98 60 9 .66 966 .88 -1 085 .9 -4 16. 59 1034. 28 -83 0 .63 317 1 38. 4 921. 46 - 582 .61 - 86 1 .2 -66 6 .63 1 68 4.02 199.2 114.99 -321 .62 -392. 28 -535.51 - 262 .4 364 .45 165 7. 18 -755.09 -60 3.32 - 385 .45 -88 1130.9 ... 1 582 .19 1357 .82 -1 069 .75 -8 96. 93 -67 2.4 7 68 . 96 -1 083 .6 -2 .84 1125.53 752.49 - 467 .6 -1 064 .85 2023.77 - 262 9.5 7 56. 62 -12 06. 62 4 481 .33 -3 384 .69 -75 -14.32 62 5.52 -81 8 .87 164 . 76 3 76. 53 188 .33 -8 46. 19 -343.09 ... 1225 .66 -12 46. 86 -2594.59 3337. 48 -65 0. 86 -2093. 18 10 76. 71 35 76. 13 -4231.02 -441.52 369 1.51 - 3013 .97 -433 .63 2 184 .53 -60 6.27 -1771.43 1 68 8. 28 - 187 .67 8 06. 28 - 1013 . 86 -89 9.07 89 2.29 425.07 -155 . 68 ...
 • 110
 • 127
 • 0

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6 8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm 02 thí nghiệm về lắc ngang của ô tô

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6  8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm 02 thí nghiệm về lắc ngang của ô tô
... -92.04 -2 38. 02 80 0.54 -2 36. 83 85 . 78 -0.72 -1 181 .04 1 2 68 .03 45 .62 -3 58. 87 -1 36. 68 5 26. 36 -577.4 266 . 06 527.51 -69 9 .02 2 08. 73 775.11 -9 48 .6 5 76. 25 -84 7.94 66 8. 88 103.93 -401.34 -22. 16 151. 98 242 .89 -341 .88 ... -81 8 .84 -87 .13 399.12 97 .66 2 16. 86 -62 6 .87 -594.39 1212.35 -32.11 -432.73 2 48. 84 -97. 78 - 364 .84 2 46. 67 -4 16. 24 - 181 .09 1040.97 -5 48. 16 452. 86 -1 263 .74 89 3.25 2 06. 5 -88 .1 -7 18. 07 9 26. 4 1 362 . 76 ... 19 .8 19.9 V (km/h) 29.39 29.52 29.29 29.23 29 .02 28. 95 28. 57 28 .69 29.09 28 .6 28. 17 28. 52 28 .67 28. 39 28. 56 29.34 28. 57 28. 26 28. 1 28 .62 28. 87 29 28 .62 28 .66 28. 36 28. 47 28. 7 28. 55 29.3 29.04 28. 86...
 • 80
 • 134
 • 0

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6 8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm 03 thí nghiệm về phanh của ô tô

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6  8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm 03 thí nghiệm về phanh của ô tô
... sử dụng Để đánh giá hiệu phanh tô, thông thờng đánh giá thông qua tiêu quãng đờng phanh, thời gian phanh, gia tốc phanh chậm dần lực phanh Hiện Việt Nam, có hai phơng pháp thờng đợc sử dụng ... đo hiệu phanh đờng thờng xác định tiêu nh quãng đờng phanh, thời gian phanh, gia tốc phanh chậm dần Với mục đích đánh giá hiệu phanh hệ thống phanh lắp đặt xe minibus chỗ ngồi Công ty Sài Gòn ... tốc phanh chậm dần Đối tợng thí nghiệm Đối tợng thí nghiệm xe minibus chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp Cppng ty Sài Gòn Để đánh giá dao động xe đờng nh kiểm chứng với kết tính toán, chọn mô hình...
 • 22
 • 147
 • 0

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6 8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm 04 thí nghiệm về rung vỏ xe tiếng ồn

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6  8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm  04 thí nghiệm về rung vỏ xe và tiếng ồn
... Khi chạy xe đờng 68 72 71 76 76 72 Khi chạy xe cầu nâng 67 69 75 74 67 67 Khi chạy xe rulô 64 70 70 64 65 -30- 64 3.11.3 Bàn luận kết thí nghiệm Kết đo rung, ồn xử lý tính toán tất chế độ thử ... 50 60 70 km/h km/h 80 km/h km/h 0-45 40 -80 km/h km/h 77.4 83 .5 69 .7 73 74.7 79 .6 Khi chạy xe đờng 76 78. 9 79.4 83 .5 83 .5 82 Khi chạy xe cầu nâng 70.3 72.4 82 .9 81 .7 72 .8 76. 1 Khi chạy xe rulô 69 .4 ... Văn Ga Tiếng ồn ô tô gây Tạp chí Thông tin Môi trờng QNĐN, số 2/1997 [4] D Quốc Thịnh, Lê Trung Dũng, Đào Ngọc Điệp Đo rung vỏ xe tiếng ồn bên xe mini buýt chỗ ngồi sản xuất lắp ráp Việt Nam Tuyển...
 • 141
 • 63
 • 0

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6 8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm 05 thí nghiệm về dao động của khung vỏ xe ô

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và lắp ráp dòng xe mini buýt thông dụng 6  8 chỗ ngồi mang nhãn hiệu việt nam thí nghiệm 05 thí nghiệm về dao động của khung vỏ xe ô
... chuyển) dao động vỏ xe -8- 3.2 Các thông số cần xác định đợc sau thí nghiệm: Các thông số dao động: + Biên độ (dịch chuyển) dao động vỏ xe trình hoạt động + Phổ dao động 3.3 Phơng pháp thí nghiệm: ... đợc sau thí nghiệm 46 Thị nghiệm lần 1: Thí nghiệm xe TOYOTA Corolla Altis . 46 4.1 Chuẩn bị thí nghiệm . 46 4.2 Chuẩn bị kỹ thuật xe thí nghiệm 46 4.3 Điều kiện thí nghiệm ... Thiết bị thí nghiệm đo dao động 2.1 Thiết bị đo dao động: Sử dụng thiết bị đo dao động kiểu SERVO, MODEL VM-5112, hãng sản xuất IMV - Nhật VM-5112 thiết bị đo dao động kiểu SERVO dùng để đo dao...
 • 171
 • 117
 • 0

Lập qui trình công nghệ chế tạo lắp ráp xe ôtô khách thành phố 40 chỗ trên khung chassi cơ sở Hyundai County

Lập qui trình công nghệ chế tạo và lắp ráp xe ôtô khách thành phố 40 chỗ trên khung chassi cơ sở Hyundai County
... 02 CT3 Z20x40x40x2 06 CT3 L40x40x3 02 CT3 L40x40x2 02 CT3 U m 40x40x20x2 02 CT3 Z20x40x20x2 06 CT3 C KHUNG XNG MNG THNH TRI 40x40x2 10 CT3 L30x30x2 02 CT3 Z20x40x70x2 07 CT3 U m 90x40x15x2 04 ... LNG A KHUNG XNG MNG SN U50X40X3 05 CT3 U100x70x3 01 CT3 40x40x2 04 CT3 L40x40x2 12 CT3 Tole 5mm 15 CT3 U m 60x40x20x1.5 08 CT3 U m 90x50x20x2 03 CT3 U125x40x3 02 CT3 B KHUNG XNG MNG NểC 40x40x2 ... Trong mt nm nh mỏy tin hnh lp rỏp cỏc dũng xe Xe Hyundai County, xe khỏch thnh ph 40 ch, xe khỏch thnh ph 80 ch vi cụng sut 50 0xe mi loi/ nm Trong ú dũng xe khỏch thnh ph cú din tớch chim ch ln...
 • 65
 • 1,786
 • 6

Quy trình công nghệ chế tạo lắp ráp xe Hyundai County 29 chỗ

Quy trình công nghệ chế tạo và lắp ráp xe Hyundai County 29 chỗ
... QUY TRÌNH LẮP RÁP XE HYUNDAI COUNTY 59 I Luận văn tốt nghiệp 3.1.1 Quy trình lắp ráp sát xi: 59 3.1.2 Quy trình lắp ráp tổng thể: 60 3.2 Các phân xƣởng quy trình lắp ráp: ... trình công nghệ chế tạo lắp ráp xe Hyundai County 29 chỗ mô phần mềm Catia” Được hướng dẫn tận tình xuyên suốt thầy giáo Ths.Trần Đức Kết, giúp đỡ, tư vấn anh công tác phòng kỹ thuật thuộc công ... nguyên công chế tạo vỏ xe: 38 2.3.1 Chế tạo khung xương: 38 2.3.2 Liên kết mảng bọc vỏ khung xương: 52 2.3.3 Sơn xe: 55 2.3.4 Quy trình lắp ráp khung xe lên...
 • 134
 • 354
 • 2

Lập qui trình công nghệ chế tạo lắp ráp xe ôtô khách thành phố 40 chỗ trên khung chassi cơ sở hyundai county

Lập qui trình công nghệ chế tạo và lắp ráp xe ôtô khách thành phố 40 chỗ trên khung chassi cơ sở hyundai county
... tính toán thiết kế, phục vụ cho công tác thực tế sau Thực đề tài: " Lập qui trình công nghệ chế tạo lắp ráp xe ôtô khách thành phố 40 chỗ khung chassi sở Hyundai County" Đây đề tài lớn, đòi hỏi ... phôi nguyên công cuối thành phẩm Dưới sơ đồ nguyên công QTCN chế tạo lắp ráp Hình 3.1 Sơ đồ nguyên công QTCN chế tạo lắp ráp 3.4 Thiết lập QTCN chế tạo lắp ráp : QTCN chế tạo lắp ráp thể chi ... cho công nhân, bãi chứa hàng linh kiên bến bãi 1.3 Công suất nhà máy : Trong năm nhà máy tiến hành lắp ráp dòng xe Xe Hyundai County, xe khách thành phố 40 chổ, xe khách thành phố 80 chổ với công...
 • 20
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập qui trình công nghệ chế tạo và lắp ráp xe ôtô khách thành phố 40 chỗ trên khung chassi cơ sở hyundai countylập quy trình công nghệ chế tạo và lắp ráp bộ nhíp trước và saunghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp chia dầu của bơm cao áp bít tông hướng trụcnghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe wave 110ccnhững hình thức tổ chức nghiên cứu thiết kế sản phẩm công nghệ thường áp dụng làhướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máydownload thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máysách thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máythiết kế đồ án công nghệ chế tạo máythiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết nắp ổ đỡthiet ke do an cong nghe che tao may qui trinh gia cong bac dan huong thepc45thiết kế quy trình công nghệ chế tạo bơm chuyên dụng phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh qui mô trang trạithiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạtthiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạt cadthiet ke do an cong nghe che tao nap o trucMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNNghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 20112.Chuong trinh Dai hoi co dong 2017110 amazing magic tricks4. Bao cao ban kiem soat nam 20166. Bao cao tai chinh thuc hien nam 20157. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQTPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phụ lục 1 (Điều 26 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ve so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ket qua giao dich co phieuPhu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02Phu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02MBB Bao cao tai chinh hop nhat ban nien soat xet 2017 compressed