Bài toán quy hoạch nguyên, thuật toán Gomory và ứng dụng trong cắt thép xây dựng

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT GIẢI HEURISTIC CHO BÀI TOÁN POT ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT GIẢI HEURISTIC CHO BÀI TOÁN POT VÀ ỨNG DỤNG
... BalancedCuts 2.2 Nghiên cứu thuật toán Heuristic cho toán POT 2.2.1 Giới thiệu thuật toán nhát cắt cục cho toán POT Thuật toán nhát cắt cục (LocalCuts) mở rộng thuật toán tìm tối ưu cho toán tử POT Mở ... AQL 8 CHƯƠNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI BẰNG HEURISTIC 2.1 Giới thiệu toán POT thuật toán POT Chúng ta tập trung nghiên cứu vào toán xác định truy vấn tối ưu cho toán tử mà số toán tử thực ... trúc quan hệ, phương pháp tạo toán tử SQL AQL từ mảnh Chương 2: Giới thiệu toán POT thuật toán POT, nghiên cứu thuật toán Heuristic cho toán POT Chương 3: Ứng dụng trường THCS Gia Thanh, nhằm...
 • 26
 • 152
 • 0

Quy hoạch mạng vô tuyến WCDMA ứng dụng cho mạng 3g của EVNTELECOM tại hà nội giai đoạn 2011 2015

Quy hoạch mạng vô tuyến WCDMA và ứng dụng cho mạng 3g của EVNTELECOM tại hà nội giai đoạn 2011 2015
... Chương QUY HOẠCH MẠNG VÔ TUYẾN 3G CỦA EVNTELECOM TẠI HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Chương trình bày toán quy hoạch mạng Ứng dụng quy hoạch mạng tuyến 3G EVNTelecom Nội giai đoạn 2011 - 2015 ... quan mạng thông tin di động 3G WCDMA UMTS toán quy hoạch mạng EVNTelecom Chương 2: Mạng 3G WCDMA UMTS phương pháp quy hoạch mạng Chương 3: Quy hoạch mạng tuyến 3G EVNTelecom Nội giai đoạn 2011 ... công nghệ 3G WCDMA UMTS yêu tố ảnh hưởng đến quy hoạch mạng tuyến WCDMA - Giới thiệu phương pháp chung để quy hoạch mạng - Quy hoạch mạng tuyến 3G EVNTelecom Nội giai đoạn 2011 - 2015 Khó...
 • 22
 • 189
 • 0

Bài toán quy hoạch phi tuyến với kỹ thuật phân rã ứng dụng

Bài toán quy hoạch phi tuyến với kỹ thuật phân rã và ứng dụng
... phân với biến phức tạp ngược lại, toán quy hoạch tuyến tính có cấu trúc phân với biến phức tạp, toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu có cấu trúc phân với ràng buộc phức tạp Chứng minh ... , xn ) Thuật toán Đầu vào Một toán quy hoạch tuyến tính với biến phức tạp, giá trị sai số υ để điều chỉnh hội tụ 32 Đầu Nghiệm toán quy hoạch tuyến tính thu sau sử dụng thuật toán phân Benders ... buộc tuyến tính thêm bao gồm, kết toán trở nên không viết nan giải, trừ kỹ thuật phân sử dụng để giảm bớt ràng buộc phức tạp Kỹ thuật phân giải thích chương 11 Chương Phân quy hoạch tuyến...
 • 67
 • 124
 • 0

Giải thuật di truyền ứng dụng đối với bài toán xác định công thức hồi quy trong thí nghiệm hóa sinh

Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán xác định công thức hồi quy trong thí nghiệm hóa sinh
... hi quy tuyn tớnh 16 1.2.3 Hm hi quy bc 17 1.2.4 Cỏc phng phỏp a v dng tuyn tớnh 17 1.2.5 Hi quy nhiu chiu (hi quy bi) 18 Chng MT S KIN THC C BN V GII THUT DI ... i ự ỳ ỷ, chỳng ta xột cỏc a thc bc c biu din di dng S i (x ) = + bi (x - x i - ) + ci (x - x i - )2 + di (x - x i - ) (1.7) Trong ú cỏc h s ai, bi, ci, di cn phi tha cỏc iu kin sau õy: + iu kin ... a1, , a m , chỳng ta s thu c cỏc dng hm hi quy khỏc Sau õy chỳng ta s nghiờn cu mt s dng hm hi quy c th 1.2.2 Hm hi quy tuyn tớnh Chỳng ta tỡm hm hi quy di dng tuyn tớnh bc nht F (x ) = ax + b Khi...
 • 61
 • 71
 • 0

báo cáo môn trí tuê nhân tạo áp dụng giải thuật a để giải bài toán ta-canh. ứng dụng vào trò chơi n-puzzle

báo cáo môn trí tuê nhân tạo áp dụng giải thuật a để giải bài toán ta-canh. ứng dụng vào trò chơi n-puzzle
... g(Sibiu)+cost(Sibiu,Arad) = 140+140= 280 f’(Arad) = g(Arad)+h’(Arad) = 280+366 = 646 h’(Fagaras) = 178 g(Fagaras) = g(Sibiu)+cost(Sibiu, Fagaras) = 140+99= 239 f’(Fagaras) = g(Fagaras)+ h’(Fagaras) = 239+178= ... h’(Timisoara) = 329 g(Timisoara) = g(Arad)+cost(Arad, Timisoara) = 0+118= 118 f’(Timisoara) = g(Timisoara)+ h’(Timisoara) = 118+329 = 447 Cha(Timisoara) = Arad h’(Zerind) = 374 Báo cáo tập lớn AI Lớp AI ... h’(Craiova) = 160 g(Craiova) = g(R.Vilcea)+ cost(R.Vilcea, Craiova) = 220+146= 366 Báo cáo tập lớn AI Lớp AI kỳ hè 2012-2013 Nhóm 13 GVHD: Phạm Văn Hải 10 f’(Craiova) = g(Fagaras)+h’(Fagaras)...
 • 25
 • 507
 • 0

slike thuyết trình báo cáo môn trí tuê nhân tạo áp dụng giải thuật a để giải bài toán ta-canh. ứng dụng vào trò chơi n-puzzle

slike thuyết trình báo cáo môn trí tuê nhân tạo áp dụng giải thuật a để giải bài toán ta-canh. ứng dụng vào trò chơi n-puzzle
... f=6 8 III Áp dụng A* vào trò chơi Puzzle 1-Giới thiệu trò chơi III Áp dụng A* vào trò chơi Puzzle 1-Giới thiệu trò chơi Chúng ta có lưới ô vuông n x n, hình chia thành nxn ô vuông tương ứng xáo ... đích Trong trò chơi đề xuất ba hàm heuristic sau: III Áp dụng A* vào trò chơi Puzzle Hàm lượng giá  h1(n)= số ô nằm sai vị trí so với trạng thái đích Ví dụ: III Áp dụng A* vào trò chơi Puzzle ... trạng thái ban đầu Bước : cài đặt A* - Tạo hai trạng bắt đầu kết thúc beginState, endState - Để lưu trữ không gian trạng thái ta dùng ArrayList arrayState - Ở bước lặp chọn trạng thái...
 • 14
 • 383
 • 0

Một số quy luật phân phối xác suất ứng dụng của nó trong bài toán kiểm định giả thiết thống kê đơn giản

Một số quy luật phân phối xác suất và ứng dụng của nó trong bài toán kiểm định giả thiết thống kê đơn giản
... hiểu số quy luật phân phối xác suất thông dụng toán kiểm định giả thiết thống liên quan đến quy luật phân phối Từ nghiên cứu việc ứng dụng quy luật phân phối xác suất số toán kiểm định giả thiết ... là: Một số quy luật phân phối xác suất, với thống toán, cụ thể là: Bài toán kiểm định giả thiết thống đơn giản Hơn cần làm rõ sở xây dựng để giải toán kiểm định Xuất phát từ lí mạnh dạn vào ... Một số quy luật phân phối xác suất toán kiểm định giả thiết thống vấn đề có vị trí quan trọng xác suất nói riêng toán học đại nói chung, vấn đề mở rộng lý thuyết xác suất Một số quy luật phân...
 • 60
 • 935
 • 0

Giải thuật di truyền ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi
... Số hóa Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 37 Chương ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TỐN TỐI ƯU HĨA KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI 3.1 Bài tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ... biểu di n nhiễm sắc thể giải thuật di truyền tốn tử di truyền tương ứng - Ứng dụng giải thuật di truyền để giải tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ni Phạm vi đề tài - Nghiên cứu khái niệm giải thuật ... TRUYỀN TRONG BÀI TỐN TỐI ƯU HĨA KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI 37 3.1 Bài tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ni 37 3.2 Vấn đề tối ưu số xử lý ràng buộc 43 3.2.1 Bài tốn tối ưu số ...
 • 76
 • 434
 • 0

Nghiên cứu giải thuật di truyền ứng dụng vào bài toán tái tạo ảnh chân dung đối tượng

Nghiên cứu giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán tái tạo ảnh chân dung đối tượng
... Chƣơng ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀO BÀI TOÁN TÁI TẠO ẢNH CHÂN DUNG ĐỐI TƢỢNG Trên sở tìm hiểu giải thuật di truyền toán tái tạo ảnh chân dung đối tượng, chương tập trung tìm hiểu đặc điểm toán ... toán tái tạo ảnh chân dung đối tượng, mối liên hệ mật thiết với toán nhận dạng mặt người Phần chương ứng dụng giải thuật di truyền vào việc giải toán tái tạo ảnh chân dung khuôn mặt đối tượng ... nghiệm toán, toán tử di truyền, sơ đồ thuật toán di truyền, tảng toán học giải thuật di truyền, mô hình hóa giải thuật di truyền xích Markov Phần chương tìm hiểu ứng dụng giải thuật di truyền để giải...
 • 104
 • 554
 • 2

Giải thuật di truyền ứng dụng vào bài toán lập thời khóa biểu

Giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán lập thời khóa biểu
... Áp dụng giải thuật di truyền vào toán lập thời khóa biểu 3.2.1 Các toán tử di truyền toán hỗ trợ xếp thời khóa biểu 3.2.1.1 Mã hóa cá thể Phƣơng pháp mã hóa cá thể (tức Thời Khóa Biểu) sử dụng ... hoạt động nghiệp vụ .37 3.2 Áp dụng giải thuật di truyền vào toán lập thời khóa biểu .38 3.2.1 Các toán tử di truyền toán hỗ trợ xếp thời khóa biểu 38 3.2.2 Thiết kế sở liệu ... biệt ứng dụng ngành giáo dục với toán lập lịch nhƣ xếp thời khóa biểu Đây lý mà đề tài tập trung nghiên cứu vào 1.1.2 Giải thuật di truyền Lịch sử phát triển giải thuật di truyền: Tính toán tiến...
 • 56
 • 481
 • 2

thuật toán bầy đàn pso, giải thuật di truyền ứng dụng giải các bài toán tối ưu đa mục tiêu

thuật toán bầy đàn pso, giải thuật di truyền và ứng dụng giải các bài toán tối ưu đa mục tiêu
... 11010001 2.3 Thut toỏn di truyn kinh in 2.3.1 Mó húa GA kinh in s dng mó húa nh phõn, mi cỏ th c mó húa l mt chui nh phõn cú chiu di c nh S dng vộc t nh phõn cú di L nh mt NST biu din giỏ tr ca bin ... bi toỏn lý thuyt v thc t ti Thut toỏn by n PSO, gii thut di truyn v ng dng gii cỏc bi toỏn ti u a mc tiờu nhm tỡm hiu kh nng ng dng ca thut toỏn PSO, GA vic gii quyt cỏc bi toỏn ti u a mc tiờu ... ii LI CAM OAN Em xin cam oan lun tt nghip: Thut toỏn by n PSO, gii thut di truyn v ng dng gii cỏc bi toỏn ti u a mc tiờu em t thc hin di s hng dn ca thy giỏo V Vinh Quang Cỏc kt qu v s liu hon...
 • 82
 • 3,310
 • 26

TÍNH TOÁN LƯỚI ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT ĐỊNH THỜI CHO CÁC BÀI TOÁN SONG SONG, ĐỘC LẬP TRÊN MÔI TRƯỜNG TÍNH TOÁN LƯỚI

TÍNH TOÁN LƯỚI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT ĐỊNH THỜI CHO CÁC BÀI TOÁN SONG SONG, ĐỘC LẬP TRÊN MÔI TRƯỜNG TÍNH TOÁN LƯỚI
... Khứ TÍNH TOÁN LƯỚI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT ĐỊNH THỜI CHO CÁC BÀI TOÁN SONG SONG, ĐỘC LẬP TRÊN MÔI TRƯỜNG TÍNH TOÁN LƯỚI I KHÁI NIỆM TÍNH TOÁN LƯỚI Cũng công nghệ tính toán khác, tính toán lưới ... cáo Tính toán lưới GVHD: PGS.TS Nguyễn Phi Khứ cần có nhiều thành phần khác nhiều công cụ để thiết lập trì môi trường lưới CÁC THUẬT GIẢI ĐỊNH THỜI CHO ỨNG DỤNG SONG SONG, ĐỘC LẬP TRÊN MÔI TRƯỜNG ... Thuật giải dựa thuật giải MAX_MIN Đây thuật giải chứng minh giúp thực thi ứng dụng cách nhanh chóng Thuật giải: Khi ứng dụng chuyển đến cho máy tính cụm, đặt vào cuối hàng đợi công việc máy tính...
 • 38
 • 94
 • 0

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ
... Thiết kế thuật toán / thuật giải Chọn lựa phương pháp giải vấn đề dựa phương pháp biết: Dùng thuật giải di truyền Bài toán người đưa thư (TSP) toán tối ưu tổ hợp có nhiều ứng dụng Có thể giải toán ... Còn "lập trình di truyền" kỹ thuật lập trình sử dụng "thuật giải di truyền" để giải vấn đề -bài toán máy tính Do đó, nói đến "thuật giải di truyền" lưu tâm đến khía cạnh thuật giải mà không quan ... – không riêng với vấn đề -bài toán giải thuật giải di truyền - phải biết chọn cấu trúc liệu (CTDL)phù hợp Để giải vấn đề -bài toán thuật giải di truyền, ta thư ng chọn s dụng loại CTDL sau : chuỗi...
 • 35
 • 583
 • 10

Tìm hiểu về thuật toán Heuristic ứng dụng trong việc giải quyết một số bài toán

Tìm hiểu về thuật toán Heuristic và ứng dụng trong việc giải quyết một số bài toán
... hướng tiếp cận độc đáo đáp ứng đòi hỏi cho nhiều toán loại dùng thuật toán Heuristic Để hiểu thuật toán này, em có Tìm hiểu thuật toán Heuristic Trong trình làm không tránh khỏi thiếu xót, em ... toán tối ưu cho toán thuật toán tìm đường ngắn cho chu trình Haminton Do thuật toán tối ưu có độ phức tạp O( n!) Không thể thực thuật toán -> cần Tìm thuật giải Heuristic cho toán Theo kinh nghiệm ... nhận được, đáp ứng yêu cầu thực tế Các lời giải thuật toán Heuristic Các thuật toán tìm kiếm luôn đóng vai trò quan trọng việc giải toán tin học Các thuật toán loại phong phú, kể đến như: vét cạn,...
 • 14
 • 570
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài toán pot và ứng dụngmột số quy luật phân phối xác suất và ứng dụng của nó trong bài toán kiểm định giả thiết thống kê đơn giảnthuật toán bầy đàn pso giải thuật di truyền và ứng dụng giải các bài toán tối ưu đa mục tiêutrình bày thuật toán lamport và ứng dụng của nóbài toán kinh tế ứng dụng ma trậnnguyên hàm tích phân và ứng dụng tài liệu bồi dưỡng toán 12 nâng caobai tap quy hoach tuyen tinh doi ngau va bien giaxây dựng bài toán trạng thái ứng suất trong nền đất tự nhiên dưới tải trọng của nền đường đắpbài toán trạng thái ứng suất trong nền đấtbài toán trạng thái ứng suất trong nền đất tự nhiên dưới tải trọng của nền đường đắpphương pháp giải bài toán trạng thái ứng suất trong nền đất tự nhiên dưới tải trọng của nền đường đắpphát biểu bài toán thực tế ứng dụng mô hìnhmột số đề xuất dạy học theo quan điểm kiến tạo và phƣơng pháp giải toán nguyên hàm tích phân và ứng dụng có sử dụng phần mềm mapleđề xuất phương pháp giải toán nguyên hàm tích phân và ứng dụng có sử dụng phần mềm maplesử dụng phần mềm maple trong hoạt động kiến tạo phương pháp giải toán nguyên hàm tích phân và ứng dụngBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộBài 7. Gương cầu lồingọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 2. Clothingchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014Unit 5. Study habitsMạ đồng và bạc hóa họcPPCT KHTN6 2017 2018NGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGBài tập ôn Toeic cho người luyện thi Toeic