cac dang bai tap andehit xeton hay

Cac dang bai tap : Ancol- Phenol hay

Cac dang bai tap : Ancol- Phenol hay
... dung dịch Br2 Câu 6 1: Để phân biệt phenol ancol benzylic ta dùng thuốc thử thuốc thử sau: Na dung dịch NaOH nước Brom A B 1, C 2, D Câu 6 2: Phenol phản ứng với chất sau đây: Na NaOH dung dịch ... 6 7: C7H8O dẫn xuất hidrocacbon thơm Vậy số đồng phân C7H8O A B C D E tất sai Câu 6 8: Phenol phản ứng với chất sau ? A dung dịch KOH B dung dịch Br2 C dung dịch HNO3 D A, B, C Câu 7 0: Khi cho Phenol ... 7 2: Phản ứng sau chứng minh phenol có tính axit yếu: A C6H5ONa + CO2 + H2O B C6H5ONa + Br2 C C6H5OH + NaOH D C6H5OH + Na Câu 7 3: Cho chất có công thức cấu tạo : CH3 CH2 (1) Chất thuộc loại phenol? ...
 • 5
 • 1,331
 • 74

Các dạng bài tập toán 4 hay

Các dạng bài tập toán 4 hay
... tích hình vuông QMIN? 28 Mục lục Bài 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 29 Nội dung Chơng I Số tự nhiên số chữ số Cấu ... chu vi 48 0 m cộgn lần chiều rộng với lần chiều dài đợc 570 m Tính chiều dài, chiều rộng khu đất Đề thi vào khối ( 1992 1993) Tính: 54 1 14 +45 ì 1 14 +1 14 ( 145 ì 99 + 145 ) ( 143 ì 101 - 143 ) Với ... ccủa số ta đợc số lần số phải tìm Bài (4 điểm ) Cả lớp 4A, 4B,4C trồng đợc 120 Lớp 4B trồng đợc nhiều lớp 4A năm nhng lại lớp 4C Hỏi lớp trồng đợc cây? Bài ( 4 iểm ) Có hai tờ giấy hình vuông...
 • 30
 • 2,578
 • 0

Các dạng bài tập vô cơ hay gặp trong đề thi đại học

Các dạng bài tập vô cơ hay gặp trong đề thi đại học
... D 0,7 mol 1,7 mol Cách : Có khả : + NaOH dùng thi u (tức kết tủa chưa đạt cực đại) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ +3NaCl 0,1 → 0,3 → 0,1 mol + NaOH dùng thừa (tức kết tủa đạt cực đại tan bớt phần) ... mol; n Al(OH)3 0,1 mol Cách : Có khả : TH1 : HCl dùng thi u (kết tủa chưa đạt cực đại) AlO −2 + H+ + H O → Al(OH)3 ↓ 0,1 0,1 0,1 mol TH2 : HCl dùng dư (kết tủa đạt cực đại tan phần) AlO −2 + ... 0,2 1,4 Cách : n OH − = n NaOH + NaOH dùng thi u ( tức kết tủa chưa cực đại ) Zn 2+ + 2OH − → Zn(OH) ↓ 0,1 → 0, → 0,1 = n OH− n= 0, mol NaOH Zn 2+ + NaOH dùng dư ( tức kết tủa đạt cực đại tan...
 • 45
 • 196
 • 0

cac dang bai tap co ban 11 chat luong "cuc hay""

cac dang bai tap co ban 11 chat luong
... có Ca(HCO3)2 C CaCO3 Ca(HCO3)2 D Ca(HCO3)2 CO2 40 Thổi V ml (đktc) CO2 vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,02M, thu 0,2g kết tủa.Gía trị V là: A 44.8 89,6 B.44,8 224 C 224 D 44,8 41: Cho 6,72 lít CO2 (đktc) ... dụng với 400ml dd NaOH 1M thu được: A 21,2 g Na 2CO3 8,4 gNaHCO3 B 31,8 g Na 2CO3 4,0 g NaOH dư C 34,8 g NaHCO3 4,4 g CO2 dư D 10,6 g Na 2CO3 16,8 g NaHCO3 42 Khi cho 14,9 gam hỗn hợp Si, Zn Fe tác ... hỗn hợp ban đầu, biết phản ứng xảy với hiệu suất 100% 39 Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO (đktc) vào dung dịch nước vôi có chứa 0,075 mol Ca(OH)2 Sản phẩm thu sau phản ứng gồm: A Chỉ có CaCO3 B Chỉ...
 • 4
 • 515
 • 1

Các dạng bài tập xác suất thống kê hay

Các dạng bài tập xác suất thống kê hay
... rằng: xác suất thi đạt môn thứ 0,8 Nếu A thi đạt môn thứ xác suất A thi đạt môn thứ hai 0,6; A thi không đạt môn thứ xác suất A thi đạt môn thứ hai 0,3 Biết sinh viên A thi đạt môn Tính xác suất ... sinh viên làm thi cách độc lập Xác suất làm sinh viên A 0,8; sinh viên B 0,7; sinh viên C 0,6 Tính xác suất để có sinh viên làm Câu 16: Ba sinh viên làm thi cách độc lập Xác suất làm sinh viên ... làm thi cách độc lập Xác suất làm sinh viên A 0,8; sinh viên B 0,7; sinh viên C 0,6 Biết có sinh viên làm Tính xác suất sinh viên C làm Câu 19: Ba sinh viên làm thi cách độc lập Xác suất làm...
 • 61
 • 9,562
 • 12

Tuyển chọn bài tập andehit xeton và 150 bài tập ancol phenol hay

Tuyển chọn bài tập andehit xeton và 150 bài tập ancol phenol hay
... tập anđehit – xeton (Phần 1) có hướng dẫn giải chi tiết tại: http://123doc.vn/share-tuyen-tap-cac-bai-tap-dan-xuat -andehit- xeton- phan1/MTEyNTk= 150 tập chọn lọc dẫn xuất – halogen – ancol phenol: ... chọn lọc dẫn xuất – halogen – ancol phenol: http://123doc.vn/share-tuyen-tap -150- bai-tap-dan-xuat-halogen-ancolphenol/MTA3MjU= ... Z phản ứng với AgNO3 theo tỉ lệ 1:4  2x + 4y = 0,6 Từ hai phương trình ta thấy: x = y = 0,1 Thay vào phương trình tính M = (26.0,1 + 0,1.MZ)/0,2 = 28  MZ = 30 HCHO Phần trăm thể tích Y là: 50%...
 • 4
 • 3,262
 • 250

Tuyển tập các dạng bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ hay và khó

Tuyển tập các dạng bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ hay và khó
... 7,80 D 6,50 Câu 17: Tiến hành hai thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M - Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M Sau ... thể: A Cho thêm vào dung dịch lượng sắt dư B Cho thêm vào dung dịch lượng kẽm dư C Cho thêm vào dung dịch lượng HCl dư D Cho thêm vào dung dịch lượng HNO3 dư 9: Cho Fe tác dụng vào dung dịch AgNO ... 240 gam dung dịch H2SO4 98% (giả sử tạo loại muối sắt (III)) Cơng thức oxit sắt A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO Fe3O4 Dạng V : MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH 01 Từ 2,851 gam loại gang, sau chế hố thích hợp,...
 • 16
 • 2,295
 • 7

Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay

Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay
... 1s 2s 2p63s23p64s2 Ion t o t X s có c u hình e sau : Trang 17 Kim Lo i Ki m – Ki m Th - Nhơm TaiLieuLuyenThi.Net A.1s22s22p63s23p64s2 B 1s22s22p63s23p6 C 1s22s22p63s23p64s24p6 D 1s22s22p63s2 Câu ... ngun t X là: B 1s22s22p63s23p1 C 1s22s22p63s23p63d104s2 D 1s22s22p63s23p3 A 1s22s22p1 II CÁC D NG BÀI T P D NG 1: KIM LO I KI M – KI M TH - NHƠM TÁC D NG V I NƯ C - Khi cho kim lo i ki m, ki m th ... c m gam mu i clorua Tính m? A 41,6g B 27,5g C 26, 6g D 16, 3g Câu 6: Hòa tan hồn tồn 23,8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr I m t mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr II b ng dd HCl dư...
 • 32
 • 1,192
 • 75

Các dạng bài tập giao thoa ánh sáng hay

Các dạng bài tập giao thoa ánh sáng hay
... λ1 vân sáng λ2 B vân sáng λ1 vân sáng λ2 C vân sáng λ1 vân sáng λ2 λ2 D vân sáng λ1 vân sáng Câu 26(ĐH 2012): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước ... góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M N vị trí hai vân sáng Thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 =5 λ1/3 M vị trí vân giao thoa, số vân sáng đoạn MN lúc A B C D GIAO THOA VỚI BỨC ... giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1, λ2 có bước sóng 0,48 μm 0,60 μm Trên quan sát, khoảng hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có A vân sáng λ1 vân sáng...
 • 17
 • 1,356
 • 0

Các dạng bài tập hay ôn thi toán HK II và thi vào lớp 10

Các dạng bài tập hay ôn thi toán HK II và thi vào lớp 10
... thng AB x + y = x y = Bi 16 a Gii phng trỡnh: b Tỡm to giao im ca parabol (p): y = 5x2 v ng thng (D) : y = 6x -1 Bi 17 Cho phng trỡnh x + mx + m + = Khụng gii phng trỡnh hóy tớnh A = x12 + ... km n C Thi gian k t lỳc i n lỳc quay tr li n C ht tt c l gi Tớnh tc xung mỏy nc yờn lng, bit tc nc chy l km/h Trn Hựng Quc Trang Trng THCS Nguyn Cụng Tr - BRVT Cng ễn Tp Toỏn Kỡ II Nm hc ... Chng minh rng phng trỡnh luụn luụn cú hai nghim vi mi m khỏc x y = x + y = Bi 34 a) Gii h phng trỡnh: b) Gii phng trỡnh: 2x2 7x +3 = Bi 35: Cho hm s y = x cú th (P) v ung thng (d): y = 2x +...
 • 8
 • 447
 • 16

Các dạng bài tập Phương trình mũ (hay)

Các dạng bài tập Phương trình mũ (hay)
... 2 ∨ m = BÀI TOÁN 5: ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH I Phương pháp: Sử dụng ẩn phụ cho biểu thức phương trình biến đổi phương trình thành phương trình tích II VD minh hoạ: VD1: Giải phương trình: x ... : phương trình có nghiệm trái dấu m > BÀI TOÁN 4: PHƯƠNG PHÁP HẰNG SỐ BIẾN THIÊN I Phương pháp: Chuyển phương trình ban đầu thành phương trình với ẩn phụ hệ số chứa x Khi thường ta phương trình ... Giải phương trình: x + 2.3log x = (1) Giải: Điều kiện x > Biến đổi phương trình dạng: 2.3log x = − x (2) Ta có Vế phải phương trình hàm nghịch biến Vế trái phương trình hàm đồng biến Do phương trình...
 • 44
 • 193
 • 1

cac dang bai tap dao dong co hay

cac dang bai tap dao dong co hay
... vật sẻ : gl (cos cos ) A v mg (2 cos cos ) B v gl (cos C v gl (cos ) mg (3 cos cos ) mg (3 cos cos 0 cos 0 ) cos ) gl (cos cos ) mg (3 cos cos ) D v Câu134) Khi gắn vật m1 vào lò xo dao động với ... sẻ : gl (1 cos ) mg (3 cos ) B v gl (1 cos ) mg (3 cos ) A v gl (1 cos ) gl (1 cos ) C v mg (3 cos ) D v mg (3 cos ) Câu132) Một lắc đơn gồm vật có khối lượng 100g, dây dài 80cm dao động nơi ... pha ban đầu dao động tổng hợp xác địng bởi: A tg C tg A1 sin A1 cos A cos = A1 sin = A2 sin A2 cos A2 cos A2 sin 1 1 B tg 2 D tg A1 sin A1 cos A cos = A1 sin = 1 1 A2 sin A2 cos A2 cos A2 sin...
 • 19
 • 149
 • 0

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG CẤU TẠO NGUYÊN TỬ-HAY

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG CẤU TẠO NGUYÊN TỬ-HAY
... 0988.040.567 Page CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG CẤU TẠO NGUN TỬ Câu 84: A B hai nguyên tố thuộc phân nhóm hai chu kỳ nhỏ liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số p chúng 32 Xác đònh số hiệu nguyên tử viết cấu hình ... Page CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG CẤU TẠO NGUN TỬ - Cho biết nguyến tố kim loại , ngun tố phi kim, ngun tố khí hiếm? Vì sao? - Cho biết ngun tố thuộc ngun tố s , p , d , f ? Vì sao? Câu 40: Ba nguyên ... Trọng Khởi – 0988.040.567 Page CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG CẤU TẠO NGUN TỬ - Lớp ngồi có 5, 6, ⇒ ngtố phi kim - Lớp ngồi có e ⇒ kim loại, hay phi kim Câu 57: Hãy viết cấu hình electron : Fe , Fe2+...
 • 11
 • 614
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập anđehit và xetoncác dạng bài tập vật lý haycác dạng bài tập kim loại haycác dạng bài tập về amin haycác dạng bài tập tích phân haycác dạng bài tập sóng cơ hay và khóbài tập andehit xeton haycác dạng bài tập tiếng anh haycac dang bai tap vat li hay gapcác dạng bài tập về andehit xetoncác dạng bài tập hóa haycác dạng bài tập trắc nghiệm ma trận haycác dạng bài tập sóng ánh sáng hay và khócác dạng bài tập hay về dòng điện xoay chiềucác dạng bài tập este hayĐơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpđơn xin gia hạn nộp học phídon xin hoc laiĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kinh tế)Đề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng lý thuyết ô tôĐề cương bài giảng bảo trì và sửa chữa cơ khíĐề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng sử dụng và sửa chữa ô tôĐề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống nhúngBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng