Xây dựng một hệ mật mã lai ghép dựa trên bài toán Logarit rời rạc

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA HỆ MẬT TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC TRONG CHỮ KÝ SỐ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA HỆ MẬT TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC TRONG CHỮ KÝ SỐ
... băm chữ số sơ đồ xác thực thông tin 14 CHƢƠNG II NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ MẬT XÂY DỰNG TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC VÀO CHỮ KÝ SỐ 2.1 Bài toán logarit rời rạc 2.1.1 Bài toán logarit ... chữ số điển hình, áp dụng số hệ mật xây dựng toán logarit rời rạc lược đồ chữ số + Xây dựng chương trình tính toán tham số cho hệ mật xây dựng toán logarit rời rạc mô sơ đồ chữ số cụ ... toán logarit rời rạc thực toán logarit rời rạc, từ nêu chất toán đưa hệ mật khóa công khai xây dựng dựa toán logarit rời rạc Luận văn đưa khái quát chữ số xây dựng sơ đồ chữ số dựa hệ mật...
 • 26
 • 209
 • 0

Bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật

Bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã
... ✷ Chương Bài toán logarit rời rạc ứng dụng mật 2.1 Bài toán logarit rời rạc Bài toán logarit rời rạc toán xuất nhiều dạng, bao gồm dạng mod p mô tả phần dạng đường cong elliptic sử dụng rộng ... nhóm 2 Bài toán logarit rời rạc ứng dụng mật 2.1 Bài toán logarit rời rạc 2.2 Diffie-Hellman trao đổi khóa bảo mật 2.3 Hệ thống mật ... thuyết nhóm Chương 2: Bài toán logarit rời rạc ứng dụng mật Chương Tổng quan lý thuyết nhóm Chương giới thiệu tổng quan vài kết lý thuyết nhóm có ứng dụng toán logarit rời rạc Trước hết, ta nói...
 • 35
 • 457
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp toán học bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật

Khoá luận tốt nghiệp toán học bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã
... Chương Bài toán logarit rời rạc ứng dụng mật 2.1 Bài toán logarit rời rạc Bài toán logarit rời rạc toán xuất nhiều dạng, bao gồm dạng mod p mô tả phần dạng đường cong elliptic hiộn sử dụng rộng ... với việc nghiên cứu khoa học, tìm hiổu sâu toán logarit rời rạc ứng dụng mật Nhiệm vụ nghiên cứu Dề tài nghicn cứu nhằm sâu khai thác ứng dụng toán logarit rời rạc mật Phương pháp nghiên cứu ... đề tài Bài toán logarit rời rạc ứng dụng quan trọng thực tiễn, xuất sở phát triển khoa học kĩ thuật yêu cầu đòi hỏi thực tế Đặc biệt toán logarit rời rạc ứng dụng quan trọng mật Với...
 • 22
 • 283
 • 0

xây dựng cổng thông tin nguồn mở dựa trên kiến trúc soa

xây dựng cổng thông tin mã nguồn mở dựa trên kiến trúc soa
... mô hình kiến trúc SOA - Phần II: Xây dựng Cổng thông tin phục vụ CCHC + Chương 3: Phân tích yêu cầu xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ CCHC + Chương 4: Thiết kế, xây dựng Cổng thông tin điện ... công phục vụ công dân, doanh nghiệp nhà đầu tư Việt Nam dựa kiến trúc SOA chọn đề tài: “XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN MÃ NGUỒN MỞ DỰA TRÊN KIẾN TRÚC SOA Mục tiêu đề tài Đề tài tập trung vào tìm hiểu vấn ... thực mô hình SOA thông qua dịch vụ sử dụng lại 49 Phần II Xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ CCHC Chương Phân tích yêu cầu xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ CCHC theo kiến trúc hướng...
 • 96
 • 145
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH SA THẢI PHỤ tải dựa TRÊN THUẬT TOÁN FUZZY AHP

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH SA THẢI PHỤ tải dựa TRÊN THUẬT TOÁN FUZZY AHP
... năáp,ăsửăd ngăthu t toán AHP, Fuzzy- AHP Chư ngă2: Môăhinhăhê ̣ăthôngăphơnăcơp AHP va Fuzzy logicăva Fuzzy AHP Chư ngă3: Phư ngăpháp sa th iăph ăt iăd a trên thuơ ̣tătoanăm ăhoa AHP (Fuzzy AHP) Chư ngă4:ăKh ... hình Fuzzy- AHP 20 Ch ng 23 PH NG PHÁP SA TH I PH T I 23 D A TRểN THU T TOÁN FUZZY- AHP 23 3.1ăPhư ngăpháp sa th iăph ăt iăd a trên thu t toán Fuzzy- AHP ... GVHD:ăPGS.TSăQuyềnăHuyăỄnh Ch PH ng NG PHÁP SA TH I PH T I D A TRÊN THU T TOÁN FUZZY- AHP 3.1 Ph ng pháp sa th i ph t i d a thu t toán Fuzzy- AHP Phư ngăpháp Fuzzy- AHP xácăđịnhătầmăquanătrọngăc̉aăc̉aăcácăđ...
 • 67
 • 221
 • 0

xây dựng chương trình sa thải phụ tải dựa trên thuật toán fuzzy ahp

xây dựng chương trình sa thải phụ tải dựa trên thuật toán fuzzy ahp
... hình Fuzzy- AHP 20 Chƣơng 23 PHƢƠNG PHÁP SA THẢI PHỤ TẢI 23 DỰA TRÊN THUẬT TOÁN FUZZY- AHP 23 3.1 Phương pháp sa thải phụ tải dựa thuật toán Fuzzy- AHP ... dụng thuật toán AHP, Fuzzy- AHP Chương 2: Mô hiǹ h ̣ thố ng phân cấ p AHP và Fuzzy logic và Fuzzy AHP Chương 3: Phương pháp sa thải phụ tải dựa thuâ ̣t toán mờ hóa AHP (Fuzzy AHP) Chương ... dụng chương trình sa thải phụ tải dựa thuật toán AHP 28 4.2 Nghiên cứu trường hợp cố máy phát điện hệ thống 37 bus, máy phát sử dụng chương trình sa thải phụ tải dựa thuật toán FUZZY- AHP...
 • 74
 • 255
 • 0

Tài liệu Những bí mật để xây dựng một hệ thống chuyển nhượng thương hiệu hàng đầu pptx

Tài liệu Những bí mật để xây dựng một hệ thống chuyển nhượng thương hiệu hàng đầu pptx
... Thường có nhiều nhu cầu cho việc chuyển nhượng thương hiệu chuyển nhượng có sức hấp dẫn với khái niệm hội lĩnh vực hàng đầu Tuy nhiên để bán chuyển nhượng đầu tiên, bạn cần vượt qua nhiều ... thực Người bán hàng Tầm nhìn không chưa đủ Bạn phải áp dụng vào thực tế để đạt thành công Và bắt đầu với việc bán hàng Là franchisor bạn cần phải bán chuyển nhượng .Những chuyển nhượng thực dễ ... thiện Sự phát triển nhượng quyền thương mại vĩ đại phát triển thương hiệu vĩ đại Và thương hiệu vĩ đại kết tính quán điều hành Theo Ray Kroc, người điều hành chuyển nhương thương hiệu McDonald, ông...
 • 4
 • 291
 • 0

xây dựng một hệ thống mạng trong doanh nghiệp và bảo mật thông tin trên môi trường internet đề tài “router”

xây dựng một hệ thống mạng trong doanh nghiệp và bảo mật thông tin trên môi trường internet đề tài “router”
... công nghiệp, Công nghệ thông tin định thành công doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin cách nhanh chóng bảo mật thông tin Xây dựng hệ thống mạng doanh nghiệp bảo mật thông tin môi trường ... tin học, kiến thức bảo mật thông tin cho doanh nghiệp môi GVHD: Nhan Quốc Chương Luận văn tốt nghiệp Đề tài: Router trường Internet hoàn toàn bổ ích cho thân cho doanh nghiệp nơi làm việc Đề ... tin môi trường internet quan trọng, lẽ nhóm chúng em chọn đề tài: “Router” Đây đề tài tốt nghiệp cho sinh viên ghế nhà trường, quan trọng doanh nghiệp nay, giúp ích cho chúng em trường không bị...
 • 214
 • 485
 • 0

xây dựng một hệ thống thu thập và tách thông tin

xây dựng một hệ thống thu thập và tách thông tin
... x lý thụng tin thu thp t cỏc ngun thụng tin trờn Internet mt cỏch thụng minh WebMining cú th c chia thnh bn tỏc v chớnh nh hỡnh di õy Tác vụ Thu thập thông tin Tác vụ Bóc tách thông tin Tri thức ... chỳ trng ti hai bc u tiờn, thu thp v búc tỏch thụng tin m trng tõm l búc tỏch thụng tin III.1 .THU THP THễNG TIN Vic thu thp thụng tin h thng phi da vo nhng ngun thụng tin m ngi s dng ó cung cp ... quan : Trang Web v thụng tin ngi dựng xỏc nh trc o u : Kờnh tin Module Ly tin o Tờn : REN o Chc nng : Thu thp v búc tỏch thụng tin o u vo : Kờnh tin (c to t Module To Kờnh Tin) o u : Tri thc c búc...
 • 45
 • 310
 • 2

xây dựng một hệ chuyên gia hỗ trợ bác sĩ và bệnh nhân chẩn đoán và theo dõi suy thận

xây dựng một hệ chuyên gia hỗ trợ bác sĩ và bệnh nhân chẩn đoán và theo dõi suy thận
... bệnh thận kể hay bệnh nhân xác bệnh thận - Tình trạng bệnh thận: thể bệnh nhân theo dõi bệnh thận hay bệnh thận bệnh nhân điều trị - Loại bệnh thận khác cấp tính hay mạn tính - Thời gian bị bệnh ... bày hệ chuyên gia, trạng khái niệm có liên quan đến hệ chuyên gia user profile Chương 3: Hệ chẩn đoán suy thận dựa vào hệ chuyên gia theo bệnh nhân Phần đầu chương giới thiệu hội chứng suy thận ... profile Xây dựng ESKF giúp chẩn đoán theo dõi diễn tiến suy thận mạn bệnh nhân để phát suy thận mạn giai đoạn đầu Trong chẩn đoán suy thận, kết cận lâm sàng có vai trò định, ngày nay, bệnh nhân...
 • 89
 • 925
 • 28

xây dựng một hệ thống quản lý chấm công nhân viên trên nền web

xây dựng một hệ thống quản lý chấm công nhân viên trên nền web
...      Quản tháng chấm công Quản ca làm việc Quản thông tin đăng ký làm thêm nhân viên Quản lý vắng mặt Quản lý xin Quản vào nhân viên 3.2.1 Quản tháng chấm công : Định ... 3.2.4 Quản lý vắng mặt : * Dưới góc độ nhà quản : Hệ thống giúp công ty lập quy định vắng mặt hợp lệ ,lý không hợp lệ * Dưới góc độ nhân viên : Hệ thống giúp nhân viên đăng ký vắng ... Server Trang Hệ thống Chấm công doanh nghiệp C2H4 Group 3.2.5 Quản lý xin : Tương tự quản lý vắng mặt, * Dưới góc độ nhà quản : Hệ thống giúp công ty lập quy định hợp lệ ,lý không hợp...
 • 54
 • 1,176
 • 17

Xây dựng một hệ thống quản trị đại học hiệu quả

Xây dựng một hệ thống quản trị đại học hiệu quả
... quản lý, xác định phương hướng chiến lược chế quản trị làm sởcho kế hoạch việc nhà lãnh đạo Cần phân biệt việc quản trị quản lý việc quản trị bắt đầu từ khởi đầu trình nhiệm vụ quản trị xây dựng ... cấu trúc hệ thống quản trị Những trình bày cho thấy cải cách hệ thống quản trị trường đại học Việt Nam mộtbài toán nan giải Hội đồng Trường chế quản trị tiên tiến chứng tỏ tính chất hữu hiệu qua ... luật theo quy định 3.4 Những giá trị tích cực mô hình quản trị đại học Hoa Kỳ Quan hệ HĐQT trường đại học Hoa Kỳ hệ thống quản lý nhà trường chất gần giống quan hệ quan lập pháp quan hành pháp...
 • 19
 • 280
 • 0

Sự cần thiết phải xay dựng và phương pháp xây dựng một hệ thống thù lao lao động hợp lí

Sự cần thiết phải xay dựng và phương pháp xây dựng một hệ thống thù lao lao động hợp lí
... tạo động lực cho ngời lao động Chơng 2: Chính sách thù lao lao động hợp lý hoạt động tạo động lực lao động Chơng 3: Sự cần thiết phải xây dựng phơng pháp xây dựng hệ thống thù lao lao động hợp ... công lao động hợp lý 19 III.1.1 Sự Cần Thiết Phải Xây Dựng Một Hệ Thống Trả Công Lao Động Hợp Lý 19 III.1.2 Các Giải Pháp Để Xây Dựng Một Hệ Thống Trả Công Lao Động Hợp Lý Kết luận 19 25 38 THệ ... III: xây dựng sách thù lao lao động hợp lý để tạo động lực lao động III.1 số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống trả công lao động hợp lý 27 THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN III.1.1 Sự Cần Thiết Phải Xây...
 • 39
 • 251
 • 0

Xây dựng một hệ thống lưới điện

Xây dựng một hệ thống lưới điện
... dòng điện hệ thống Tần số dòng điện hệ thống thay đổi cân công suất hệ thống bị phá vỡ Vì thời điểm chế độ xác lập SVTH:Trương Ánh Bao Lớp Điện Kỹ Thuật K28B Trang- - ĐỒ ÁN MÔN HỌC LƯỚI ĐIỆN hệ thống ... 2.1 điện áp tính toán điện áp định mức mạng điện SVTH:Trương Ánh Bao Lớp Điện Kỹ Thuật K28B Trang- 21 - ĐỒ ÁN MÔN HỌC LƯỚI ĐIỆN Từ kết tính bảng 2.1 ta chọn điện áp định mức cho hệ thống mạng điện ... 30+j14,52 87,466 Đường B/2.10-4 ĐỒ ÁN MÔN HỌC LƯỚI ĐIỆN Trang- 18 - ĐỒ ÁN MÔN HỌC LƯỚI ĐIỆN * Tính tổn thất điện áp mạng điện phương án I + Tổn thất điện áp mạng điện lúc bình thường đuợc áp dụng theo...
 • 84
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuật ngữ sử dụng trong hệ mật mãxây dựng một hệ thống giải nén thành phần ảnh tĩnh trong mpeg2 trên nền fpgamô hình xây dựng một hệ thống mạng thực tếxây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờxây dựng một website bằng mã nguồn mở wordpressxây dựng một hệ thống thông tin quản lýcác bước xây dựng một hệ mờ cơ bảnđối với việc xây dựng một hệ thống chính sách để cải thiện môi trường kinh doanh ta tiến hành theo các bước sau đâyxây dựng một hệ thống thu mua thông qua đại lý và chi nhánh mình doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tiết kiệm được chi phí thu mua nâng cao năng xuất và hiệu quả thu muađánh giá việc xây dựng một hệ thống thực tếxây dựng một hệ thống trả công phù hợp với điều kiện thực tế của công ty và độc lập hệ thống thang bảng lương của nhà nướcmột số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng một hệ thống đánh giá thực hiện công việcxây dựng một hệ thống chính sách để cải thiện môi trường đầu tưcần thiết phải xây dựng một hệ thống các chính sách khuyến khích ưu đãi đối với các nhà đầu tư vào khu công nghiệpxây dựng một hệ thống sản xuất tức thời just in time jitBài 16. Hợp chất của cacbonFace2Face elementary workbook 100pTìm hiểu tổng quát về vi khuẩn salmonellaTro tu cuoi cau trong Tieng NhatBài giảng CCPPKDKDTTình hình nước mặt Việt NamKHÓA LUẬN tốt NGHIỆP cử NHÂN LUẬT bản sửa đổiGiáo án môn GDCD lớp 6 mô hình trường học mớiPhân tích sự cần thiết và vai trò của CFO trong doanh nghiệp hiên nayBài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điệnTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhPhân tích và đánh giá vai trò của giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp và sự cần thiết chức danh này trong DN VNBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIABài 9. Lực đàn hồithực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmskkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Unit 03. Music. Lesson 6. WritingTiny talk 2b student bookTiny talk 3a workbook