xây dựng cổng thông tin mã nguồn mở dựa trên kiến trúc soa

96 146 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 03:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN MÃ NGUỒN MỞ DỰA TRÊN KIẾN TRÚC SOA NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐINH QUANG HƯNG Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Kim Khánh Hà Nội - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Xây dựng Cổng thông tin điện tử dựa kiến trúc SOA” công trình nghiên cứu hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Kim Khánh Tiến sĩ Tạ Tuấn Anh Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, không chép toàn văn công trình nghiên cứu khác Mọi trích dẫn tài liệu tham khảo luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012 Tác giả luận văn Đinh Quang Hưng Xác nhận giáo viên hướng dẫn mức độ hoàn thành luận văn tốt nghiệp cho phép bảo vệ Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Kim Khánh LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến tổ chức, cá nhân giúp đỡ tác giả trình học tập thực luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn: - Các thầy giáo, cô giáo Viện Công nghệ thông tin Truyền thông - Viện đào tạo sau đại học – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đặc biệt, tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, tiến sĩ Nguyễn Kim Khánh; thầy giáo, tiến sĩ Tạ Tuấn Anh trực tiếp hướng dẫn cho tác giả ý kiến quý báu để tác giả có thành Trong khoảng thời gian ngắn, nội dung trình bày luận văn chắn nhiều hạn chế Nội dung luận văn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện; tác giả hy vọng tiếp tục nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo, cô giáo bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012 Tác giả luận văn Đinh Quang Hưng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC Danh mục hình ảnh Danh mục chữ viết tắt 10 Phần mở đầu Bối cảnh 11 Mục tiêu đề tài 11 Bố cục luận văn 12 Phần I Cơ sở lý thuyết nghiên cứu Chương Tổng quan Portal 1.1 Định nghĩa Portal .13 1.2 Sự phát triển Web Portal 14 1.3 Kiến trúc tảng Portal 16 1.4 Các đặc trưng Portal .17 1.4.1 Khả tìm kiếm Portal 17 1.4.2 Khả cá nhân hóa Portal 18 1.4.3 Khả tối ưu hiệu 18 1.4.4 Khả tích hợp .18 1.4.5 Khả hỗ trợ đa ngữ .19 1.4.6 Xuất thông tin 19 1.4.7 Hỗ trợ nhiều thiết bị hiển thị thông tin 19 1.4.8 Khả đăng nhập lần .19 1.4.9 Quản trị Portal 20 1.5 Lợi ích hệ thống Portal 20 1.6 Phân loại Portal 21 1.6.1 Phân loại Portal theo phạm vi 21 1.6.2 Phân loại Portal theo chức 21 1.7 Các kỹ thuật hệ thống Portal 22 1.7.1 Giao diện Portal 22 1.7.2 Portlet .23 1.7.3 Chuẩn Portlet 23 1.7.4 Portal Server .24 1.8 Portal SOA 24 Chương Nghiên cứu mô hình kiến trúc SOA 2.1 Định nghĩa .27 2.2 Về mối liên hệ với kiến trúc tổng thể EA 28 2.3 Khái niệm định hướng dịch vụ 29 2.4 Bốn nguyên tắc hệ thống SOA 31 2.4.1 Sự phân định ranh giới rạch ròi dịch vụ 31 2.4.2 Các dịch vụ tự hoạt động 32 2.4.3 Các dịch vụ chia sẻ lược đồ 32 2.4.4 Tính tương thích dịch vụ dựa sách .32 2.5 Các tính chất hệ thống SOA .32 2.5.1 Loose coupling – Kết nối lỏng 32 2.5.2 Sử dụng lại dịch vụ 33 2.5.3 Quản lý sách 33 2.5.4 Coarse granularity .34 2.5.5 Khả cộng tác 35 2.5.6 Tự động dò tìm ràng buộc động 35 2.5.7 Tự hồi phục .36 2.6 Lợi ích SOA 37 2.6.1 Sử dụng lại thành phần có sẵn 37 2.6.2 Tính linh hoạt khả triển khai cài đặt .38 2.6.3 Hỗ trợ đa thiết bị đa tảng .38 2.6.4 Tăng khả mở rộng khả sẵn sàng cung cấp 39 2.7 Các thành phần logic mô hình SOA 39 2.7.1 Tầm nhìn mức khái niệm mô hình SOA .39 2.7.2 Dịch vụ .39 2.7.3 Công nghệ tạo khả (Enabling Technology) .40 2.7.4 Quản trị sách mô hình SOA .41 2.7.5 Các chuẩn đo (metrics) .42 2.7.6 Mô hình tổ chức ứng xử .42 2.7.7 Hệ thống vật lý điển hình 42 2.8 Ứng dụng mô hình SOA để giải toán tích hợp 43 2.8.1 Nhu cầu giải toán tích hợp 43 2.8.2 Chuyển đổi sang ứng dụng dịch vụ 44 2.9 Mối tương quan mô hình SOA dịch vụ Web .44 2.10 Những thách thức xây dựng mô hình SOA 46 2.10.1 Yêu cầu từ xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể .46 2.10.2 Sự phát triển không đồng 47 2.10.3 Yêu cầu quản lý 47 2.10.4 Thách thức xác định, phân tích thiết kế dịch vụ .47 2.10.5 Thách thức triển khai SOA cách toàn diện 48 2.10.6 Xây dựng môi trường SOA .48 2.11 Kết luận 49 Phần II Xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ CCHC Chương Phân tích yêu cầu xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ CCHC theo kiến trúc hướng dịch vụ 3.1 Hiện trạng sở hạ tầng CNTT 50 3.2 Nhu cầu đặt 50 3.3 Quy trình nghiệp vụ công tác QLHC TTXH .51 3.4 Phương pháp luận thiết kế .52 3.5 Kiến trúc thiết kế .53 3.6 Phần mềm nhân cổng thông tin 55 3.6.1 Phần mềm 55 3.6.2 Nhân cổng thông tin 55 3.6.3 Công nghệ J2EE .58 3.6.4 Kiến trúc SOA 60 3.6.5 Nền tảng ứng dụng MVC 61 3.6.6 Các chuẩn mở XML/XSL/WSDL/SOAP 62 3.6.7 Các chuẩn giao tiếp Webservice/WSRP 63 3.6.8 Chuẩn giao tiếp Message Queue .65 3.6.9 Đăng nhập lần 66 3.6.10 Hỗ trợ RSS việc phân phối thông tin 66 3.6.11 Công nghệ AJAX 67 3.6.12 Các dạng chuẩn áp dụng 68 3.6.13 Kỹ thuật clustering 69 3.6.14 Bảo mật 70 Chương Thiết kế, xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ CCHC 4.1 Kiến trúc tổng quan mô hình kết nối 75 4.2 Mô hình kiến trúc thành phần 77 4.3 Mô hình kiến trúc vận hành .79 4.4 Mô hình phân lớp chức 80 4.5 Kiến trúc triển khai 80 4.6 Các module thành phần xây dựng .81 4.6.1 Trang thông tin điện tử 81 4.6.2 Dịch vụ khai báo khách lưu trú trực tuyến 84 4.6.3 Dịch vụ hành công trực tuyến 86 Phần Kết luận Kết triển khai hệ thống 92 Đánh giá chung 92 Kết luận .94 Hướng phát triển 94 Tài liệu tham khảo 97 Danh mục hình ảnh Hình 1.1: Mô hình Cổng thông tin điện tử (Portal) Hình 1.2: Kiến trúc logic n-tier Portal Hình 1.3: Cơ sở hệ thống Portal theo chiều ngang Hình 1.4: Portal Server Hình 1.5: Kiến trúc SOA Portal Hình 1.6 : Kiến trúc khung ứng dụng Portal Hình 2.1: Khái quát mô hình hướng dịch vụ SOA Hình 2.2: Sơ đồ cộng tác SOA Hình 2.3: Các đối tượng coarse-grained Hình 3.1: Mô hình quy trình nghiệp vụ công tác QLHC TTXH Hình 3.2: Mô hình kiến trúc vòng đời Portal Hình 3.3: Các mô đun lõi cổng thông tin Hình 3.4: Mô hình Cổng thông tin Hình 3.5: Mô hình kiến trúc J2EE Hình 3.6: Mô hình MVC Hình 3.7: Mô hình mô dịch vụ Message Queue Hình 3.8: Mô hình hoạt động đăng nhập lần SSO Hình 3.9: Mô hình chế hoạt động Load Balancing Hình 4.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống Hình 4.2: Mô hình kết nối Hình 4.3: Mô hình triển khai vật lý Hình 4.4: Mô hình kiến trúc thành phần Hình 4.5: Mô hình kiến trúc vận hành Hình 4.6: Mô hình phân rã chức thành phần hệ thống Hình 4.7: Mô hình kiến trúc triển khai Hình 4.8: Sơ đồ đặc tả quy trình khai báo, quản lý khách lưu trú Hình 4.9: Giao diện dịch vụ khai báo khách lưu trú trực tuyến Hình 4.10: Sơ đồ đặc tả quy trình đăng ký CMND Hình 4.11: Giao diện dịch vụ đăng ký CMND trực tuyến Hình 4.12: Sơ đồ đặc tả quy trình đăng ký hộ thường trú Hình 4.13: Giao diện dịch vụ đăng ký hộ thường trú trực tuyến Hình 4.14: Sơ đồ đặc tả quy trình đăng ký hộ tạm trú Hình 4.15: Giao diện dịch vụ đăng ký hộ tạm trú trực tuyến Hình 4.16: Sơ đồ đặc tả quy trình đăng ký NNKD có điều kiện ANTT Hình A: Giao diện tham khảo chức tích hợp đồ số Hình B: Mô hình trao đổi thông tin Sở, Ngành liên quan Hình C: Mô hình thành phần thông tin cần đồng Sở, Ngành Danh mục chữ viết tắt STT Ký hiệu Giải thích SOA Service Oriented Architechture – Kiến trúc hướng dịch vụ CNTT Công nghệ thông tin CCHC Cải cách hành NNKD Ngành nghề kinh doanh ANTT An ninh trật tự LDAP Lightweight Directory Access Protocol CSDL Cơ sở liệu 10 Phần mở đầu Bối cảnh Trong phát triển mạnh mẽ Internet, Website giữ vai trò đặc biệt quan trọng lĩnh vực đời sống nhân loại Với đam mê sáng tạo chinh phục giới, CNTT thay đổi ngày Các hệ Website đời, cải tiến liên tục, với Web Service, trợ giúp công nghệ Mobile Agent - chương trình thay mặt người dùng thực công việc tìm kiếm xử lý thông tin Internet - khái niệm Website truyền thống chuyển thành “Website thông minh” với trợ giúp dịch vụ Search Engine, công cụ cho phép tìm kiếm lọc thông tin sở từ khoá xác lập người dùng dịch vụ phân loại thông tin – Category Từ đó, thuật ngữ “Website thông minh” hay “Cổng điện tử” - Portal hình thành Bên cạnh đó, để tạo môi trường Portal thống phục vụ tất người dùng, hướng để thiết kế Portal sử dụng kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) Kiến trúc dựa tập hợp thành phần chung, chia sẻ sử dụng lại ứng dụng dịch vụ Cách tiếp cận SOA việc thiết kế Portal cho phép hệ thống mềm dẻo hơn, dễ tích hợp, có khả mở rộng, dễ thay đổi hơn, hướng tiến trình Thực tiến trình nghiệp vụ dịch vụ Web, SOA làm cho thành phần dùng môi trường Portal Thêm vào đó, dịch vụ sử dụng lại, SOA tăng suất phát triển tăng tốc khả phản ứng lại với nhu cầu Việc xây dựng Portal dựa SOA giảm khối lượng lập trình cần để hoàn thành Portal hay mở rộng Portal tồn Xuất phát từ thực tế đó, hướng nghiên cứu vào vấn đề liên quan tới thiết kế, xây dựng cổng điện tử, đặc biệt phủ điện tử với dịch vụ hành công phục vụ công dân, doanh nghiệp nhà đầu tư Việt Nam dựa kiến trúc SOA chọn đề tài: “XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN MÃ NGUỒN MỞ DỰA TRÊN KIẾN TRÚC SOA” Mục tiêu đề tài Đề tài tập trung vào tìm hiểu vấn đề sau: 11 STT a b c CÁC NỘI DUNG CHÍNH Danh sách văn quy phạm pháp luật chuyên ngành (hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu) Cho phép tải tất văn quy phạm pháp luật Cho phép đọc văn quy phạm pháp luật có liên quan thông qua liên kết d Phân loại văn quy phạm pháp luật theo lĩnh vực, ngày ban hành, quan ban hành, hình thức văn e Công cụ tìm kiếm riêng cho văn quy phạm pháp luật Thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến a Thông báo danh mục dịch vụ hành công dịch vụ công trực tuyến thực Với dịch vụ hành công dịch vụ công trực tuyến có nêu rõ quy b trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên thông tin giao dịch người trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực pháp luật, chế độ, sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành a Thông tin tuyên truyền sách pháp luật b Thông tin tuyên truyền an ninh trật tự c Thông tin tuyên truyền an toàn giao thông d Thông tin tuyên truyền khác Mục lấy ý kiến góp ý tổ chức, cá nhân a Danh sách vấn đề xin ý kiến (văn quy phạm pháp luật, chủ trương sách, ) Mỗi vấn đề xin ý kiến cần cung cấp thông tin chức (thời hạn tiếp b nhận ý kiến; toàn văn nội dung vấn đề xin ý kiến; xem nội dung ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới) Thông tin quản lý, đạo, điều hành a Ý kiến đạo, điều hành thủ trưởng quan quản lý nhà nước b Ý kiến xử lý, phản hồi kiến nghị, yêu cầu tổ chức, cá nhân c d Thông tin khen thưởng, xử phạt cá nhân, tập thể, doanh nghiệp lĩnh vực quản lý nhà nước địa phương Thông tin thống kê chuyên ngành 83 STT CÁC NỘI DUNG CHÍNH Thông tin tiếng nước (tiếng Anh) a Sơ đồ cấu tổ chức b Chức nhiệm vụ, quyền hạn quan, đơn vị trực thuộc c Tóm lược trình hình thành phát triển d e Họ tên, chức vụ, điện thoại, địa thư điện tử thức, nhiệm vụ đảm nhiệm lãnh đạo đơn vị Thông tin giao dịch: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa thư điện tử thức để giao dịch tiếp nhận thông tin f Thông báo quy trình thủ tục liên quan đến người nước Các thông tin chức khác a Các thông tin khác phục vụ hoạt động trang thông tin b Các chức cần thiết phục vụ hoạt động Trang thông tin 4.6.2 Dịch vụ khai báo khách lưu trú trực tuyến a Quy trình thủ công: Lưu trú việc Công dân lại thời gian định sở kinh doanh lưu trú địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nơi đăng ký cư trú không thuộc trường hợp phải đăng ký Tạm trú Việc Thông báo lưu trú thực trực tiếp điện thoại phải trước 23 giờ; người đến lưu trú sau 23 Thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau Quy trình Thông báo lưu trú mô tả sau: - Tại sở kinh doanh lưu trú: Khách lưu trú cần xuất trình cho nhân viên lễ tân loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu hạn sử dụng; Giấy tờ tuỳ thân có ảnh Cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy tờ Cơ quan cử công tác; xác nhận Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú; Giấy tờ khác chứng minh cá nhân Nhân viên lễ tân sau nhận khách lưu trú có đầy đủ giấy tờ hợp lệ lưu thông tin vào Sổ lưu trú sở báo danh sách khách lưu trú sở cho Công an phường, xã quản lý, theo dõi - Đối với Công dân lưu trú nhà dân: chủ hộ có khách lưu trú khách lưu trú thực việc thông báo lưu trú với Công an phường, xã nơi cư trú 84 - Công an Phường, xã xem xét, kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đạt, Cán tiếp nhận ghi nhận thông tin Công dân yêu cầu lưu trú không cần cấp Giấy chứng nhận lưu trú cho Công dân Nếu hồ sơ chưa đạt, yêu cầu Công dân phải bổ sung hồ sơ cần thiết - Công an đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý có trách nhiệm kiểm tra, quản lý, xử lý khách lưu trú, sở kinh doanh lưu trú, hộ dân có khách lưu trú b Quy trình tin học hóa dịch vụ Người sử dụng (người dân, sở kinh doanh lưu trú, Công an đơn vị, địa phương, Công an phường, xã, thị trấn) cấp tài khoản đăng nhập vào chương trình Tùy theo phân cấp quản lý, khai báo thông tin khai thác phân quyền đến chức cụ thể chương trình, quản lý khai thác liệu thuộc diện quản lý địa phương, đơn vị Dưới sơ đồ đặc tả bước tác nghiệp quy trình: Hình 4.8: Sơ đồ đặc tả quy trình khai báo, quản lý khách lưu trú c Mô giao diện chương trình: Hình 4.9: Giao diện dịch vụ khai báo khách lưu trú trực tuyến 85 4.6.3 Dịch vụ hành công trực tuyến Dịch vụ hành công trực tuyến bao gồm tất dịch vụ sau: Dịch vụ đăng ký CMND trực tuyến, dịch vụ đăng ký hộ thường trú trực tuyến, dịch vụ đăng ký hộ tạm trú trực tuyến, dịch vụ đăng ký NNKD có điều kiện ANTT trực tuyến Quy trình đăng ký dịch vụ hành công trực tuyến thực sau: Bước 1: Người đăng ký phải điền tất thông tin vào hồ sơ form đăng ký trực tuyến Thông tin chuyển tự động đến hệ thống Công an Khánh Hòa Công dân cung cấp mã đăng ký trực tuyến tương ứng với hồ sơ để theo dõi tình trạng hồ sơ Người dân theo dõi phản hồi tình trạng hồ sơ Website Bước 2: Người dân trực tiếp đến quan Công an theo phân cấp quản lý; cung cấp mã đăng ký trực tuyến nộp đầy đủ giấy tờ theo quy định hướng dẫn Bước 3: Sau kiểm tra điều kiện hồ sơ, cán tiếp dân cho in thông tin mà người dân khai báo trực tuyến vào biểu mẫu theo quy định, công dân ký tên lăn tay (Đối với dịch vụ đăng ký CMND), nhận giấy hẹn Nếu hồ sơ có nội dung cần xác minh chuyển sang dịch vụ xác minh Bước 4: Hệ thống chuyển toàn hồ sơ cần xác minh yêu cầu xác minh đến đơn vị có chức xác minh, kiểm tra hồ sơ Kết xác minh chuyển lại cho đơn vị yêu cầu xác minh để trả lời cho người dân Bước 5: Cập nhật tình trạng giải hồ sơ, trả kết cho công dân * Một số lưu ý thực dịch vụ hành công trực tuyến: - Do đặc thù lực lượng Công an nên công dân phải trực tiếp đến Cơ quan Công an nộp hồ sơ thực số thủ tục theo quy định - Các quy trình thực dịch vụ hành công trực tuyến tương đối giống nhau, khác loại giấy tờ có liên quan theo yêu cầu loại dịch vụ phân cấp giải dịch vụ a Dịch vụ đăng ký CMND trực tuyến: Qui trình đăng ký thủ công mô tả sau: Công dân trực tiếp đến quan Công an theo phân cấp quản lý để đăng ký làm CMND Cán tiếp dân Cơ quan Công an tiếp nhận, xem xét, 86 kiểm tra hồ sơ, yêu cầu người đăng ký bổ sung cần thiết Tùy theo trường hợp đăng ký, Cán tiếp dân tiến hành số thẩm định cần thiết Nếu hồ sơ đạt, Cán viết Phiếu hẹn cho công dân đến nhận CMND Sơ đồ đặc tả bước tác nghiệp quy trình Hình 4.10: Sơ đồ đặc tả quy trình đăng ký CMND Hình 4.11: Giao diện dịch vụ đăng ký CMND trực tuyến 87 c Dịch vụ đăng ký hộ thường trú trực tuyến Qui trình đăng ký thủ công mô tả sau: - Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú Cơ quan Công an quận, huyện, thị xã (đối với Thành phố trực thuộc Trung ương) Công an huyện, Công an Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh (đối với Tỉnh) - Cán tiếp dân Cơ quan Công an tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ, yêu cầu người đăng ký bổ sung cần thiết Tùy theo trường hợp đăng ký, Cán tiếp dân tiến hành số thẩm định cần thiết - Nếu hồ sơ đạt, Cán viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ, đồng thời chuyển hồ sơ cho nhóm Cán xử lý hồ sơ Tùy trường hợp, hồ sơ cần có xác minh Cán viết phiếu yêu cầu xác minh Sau nhận kết xác minh, Cán xử lý viết phiếu đề xuất gửi lãnh đạo duyệt Sau hồ sơ lưu vào sổ gốc cuối chuyển cho Cán tiếp dân để trả kết cho người đăng ký - Trong đăng ký thường trú, có nhiều trường hợp cần giải khác phụ thuộc vào yếu tố: nội dung thông tin cần khai báo, loại hình đăng ký, quy định, điều khoản Luật cư trú trường hợp cụ thể: Lập hộ mới, chuyển từ tỉnh thành khác về, từ nước - Sau xác minh tiến hành ghi nhận, tạo lập thông tin qua phiếu xác minh Yêu cầu cần cho tất quy trình khác để phân biệt khác chúng Quá trình xác minh thông tin thực hỗ trợ tác nghiệp liên thông đơn vị tham gia quản lý dân cư - Kết cán tiếp dân trả cho dân Giấy hẹn Giấy biên nhận giấy tờ, hồ sơ, sổ hộ khẩu… mà quan Công an nhận để làm thủ tục đăng ký Nếu kiểm tra sơ không đủ loại giấy tờ theo qui định cho trường hợp cụ thể cán tiếp dân trả lại ngay, yêu cầu bổ sung, Giấy hẹn Trường hợp không duyệt sau xác minh, trình duyệt, trả lại giấy tờ nhận công dân văn trả lời Cơ quan Công an lý không giải - Trong qui trình này, đồng ý cho đăng ký, móc nối với quy trình Cấp Sổ hộ trường hợp thành lập hộ - Kiểm tra xác minh thông tin chi tiết thuộc thầm quyền hoạt động tác nghiệp phối hợp với quan chức có thông tin quản lý đối 88 tượng đến đăng ký Với trường hợp cụ thể, yêu cầu xác minh khác về: thông tin cần xác minh, quan trả lời, cấp phê chuẩn… Dưới sơ đồ đặc tả bước tác nghiệp quy trình Hình 4.12: Sơ đồ đặc tả quy trình đăng ký hộ thường trú Hình 4.13: Giao diện dịch vụ đăng ký hộ thường trú trực tuyến d Dịch vụ đăng ký hộ tạm trú trực tuyến Qui trình đăng ký thủ công mô tả sau: Người sinh sống, làm việc, lao động, học tập địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn không thuộc trường hợp đăng ký thường trú địa phương phải đăng ký Tạm trú Công an xã, phường, thị trấn Cán tiếp dân Cơ quan Công an tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ, yêu cầu người đăng ký bổ sung cần thiết Tùy theo trường hợp đăng ký, Cán tiếp dân tiến hành số thẩm định cần thiết Nếu hồ sơ đạt, Cán viết Phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ, đồng thời chuyển hồ sơ cho Cán xử lý hồ sơ Sau xem xét hồ sơ Cán xử lý 89 viết Phiếu đề xuất trình lãnh đạo để ký duyệt Sau ký duyệt, hồ sơ chuyển cho Cán tiếp dân để trả kết cho Công dân đăng ký Kết trả lại: Là Giấy hẹn đến nhận Sổ tạm trú Phiếu tạm trú, kèm theo giấy tờ khác (giống phần Thường trú) Hình 4.14: Sơ đồ đặc tả quy trình đăng ký hộ tạm trú Hình 4.15: Giao diện dịch vụ đăng ký hộ tạm trú trực tuyến e Dịch vụ đăng ký NNKD có điều kiện ANTT Qui trình đăng ký thủ công mô tả sau: Người đăng ký NNKD có điều kiện ANTT tùy theo NNKD nộp hồ sơ đăng ký Cơ quan Công an tỉnh Công an huyện, Công an Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh Cán tiếp dân Cơ quan Công an tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ, yêu cầu người đăng ký bổ sung cần thiết Tùy theo trường hợp đăng ký, Cán tiếp dân tiến hành số thẩm định cần thiết 90 Nếu hồ sơ đạt, Cán viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ, đồng thời chuyển hồ sơ cho nhóm Cán xử lý hồ sơ Tùy trường hợp, hồ sơ cần có xác minh Cán viết phiếu yêu cầu xác minh Sau nhận kết xác minh, Cán xử lý viết phiếu đề xuất gửi lãnh đạo duyệt Sau hồ sơ lưu vào sổ gốc cuối chuyển cho Cán tiếp dân để trả kết cho người đăng ký Trong đăng ký NNKD có điều kiện ANTT, có nhiều trường hợp cần giải khác phụ thuộc vào yếu tố: loại hình đăng ký kinh doanh, loại hồ sơ, giấy tờ kèm theo Sau xác minh tiến hành ghi nhận, tạo lập thông tin qua phiếu xác minh Yêu cầu cần cho tất quy trình khác để phân biệt khác chúng Quá trình xác minh thông tin thực hỗ trợ tác nghiệp liên thông đơn vị tham gia quản lý Kết cán tiếp dân trả cho dân Giấy hẹn Giấy biên nhận giấy tờ, hồ sơ,… mà quan Công an nhận để làm thủ tục đăng ký Nếu kiểm tra sơ không đủ loại giấy tờ theo qui định cho trường hợp cụ thể cán tiếp dân trả lại ngay, yêu cầu bổ sung, Giấy hẹn Trường hợp không duyệt sau xác minh, trình duyệt, trả lại giấy tờ nhận dân văn trả lời Cơ quan Công an lý không giải Kiểm tra xác minh thông tin chi tiết thuộc thầm quyền hoạt động tác nghiệp phối hợp với quan chức có thông tin quản lý đối tượng đến đăng ký Với trường hợp cụ thể, yêu cầu xác minh khác về: thông tin cần xác minh, quan trả lời, cấp phê chuẩn… Dưới sơ đồ đặc tả bước tác nghiệp quy trình Hình 4.16: Sơ đồ đặc tả quy trình đăng ký NNKD có điều kiện ANTT 91 Phần Kết luận Kết triển khai hệ thống Đã xây dựng thành công Trang thông tin điện tử CCHC Công an tỉnh Khánh Hòa sở tảng Cổng thông tin (Portal) mã nguồn mở Liferay dựa kiến trúc SOA cho phép tích hợp ứng dụng, phổ biến thông tin liên quan đến chương trình, pháp luật giao diện trang Web đồng Cán đơn vị người dùng công cộng truy cập vào trang Web ngành để tham khảo thông tin xử lý thao tác nghiệp vụ Website thực thủ tục hành công mức 2: cho toàn chương trình, thủ tục, qui trình ngành, tích hợp số dịch vụ hành công mức bao gồm thủ tục: khai báo lưu trú trực tuyến; đăng ký CMND, hộ thường trú, tạm trú đăng ký NNKD có điều kiện ANTT trực tuyến Định hướng thiết kế thiết kế mô hình ứng dụng nghiệp vụ quản lý theo kiến trúc hướng dịch vụ cho phép hệ thống vận hành linh hoạt, dễ thay đổi có yêu cầu thay đổi nghiệp vụ Hệ thống ứng dụng nghiệp vụ quản lý ngành cấp bao gồm ứng dụng dạng dịch vụ Tất kết nối với thông qua hệ thống trục tích hợp đưa đến người sử dụng thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ (Portal) Đánh giá chung Về mặt công nghệ, việc xây dựng Cổng thông tin mã nguồn mở dựa kiến trúc SOA đảm bảo cho Cổng thông tin CCHC tương thích, đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ chuẩn trao đổi liệu Bộ Thông tin Truyền thông ban hành, đồng thời theo kịp với xu hướng phát triển công nghệ Việt Nam giới Việc đáp ứng đồng thời làm cho Cổng thông tin phục vụ CCHC đại, nâng tầm công nghệ khả thích nghi với yêu cầu cao phát triển ứng dụng dịch vụ Có thể thấy công nghệ tiên tiến điển hình tích hợp Cổng thông tin: Java, J2EE, kiến trúc SOA công nghệ Web 2.0, cụ thể: - Cổng thông tin điện tử phục vụ CCHC phát triển tảng phần mềm mã nguồn mở Liferay Portal hàng đầu giới tạp chí Infoworld bình chọn năm 2007 2008, sử dụng công nghệ Java – J2EE tích hợp kiến trúc hướng dịch vụ SOA công nghệ Web 2.0 92 - Hỗ trợ rộng rãi chuẩn công nghiệp chuẩn mở (SOAP, LDAP XML/XSL, SSL, JSR 170, JSR 168, WSRP, Webservices,…) - Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bắt buộc theo Thông tư 01/2011/TTBTTTT ban hành ngày 04/01/2011 Bộ Thông tin Truyền thông danh mục tiêu chuẩn ứng dụng CNTT quan nhà nước bao gồm chuẩn kết nối HTTP, FTP, LDAP, DNS, POP3, TCP/IP,…; chuẩn tích hợp liệu như: XML, XSL, RDF, UTF-8,… nhiều tiêu chuẩn khác - Tuân theo kiến trúc đặc tả J2EE, Cổng thông tin điện tử phục vụ CCHC trở thành hệ thống mở mềm dẻo, có khả tích hợp với hệ thống hạ tầng, ứng dụng, dịch vụ nguồn liệu khác Theo định hướng kiến trúc đó, Cổng thông tin điện tử phục vụ CCHC cung cấp tập giao diện để tích hợp với hệ thống ứng dụng bên ngoài, đảm bảo tính độc lập hoạt động phần nhân Cổng thông tin - Các dịch vụ ứng dụng Cổng thông tin phát triển cách độc lập dạng kênh thông tin riêng (portlets) tuân thủ chặt chẽ chuẩn phát triển ứng dụng Portal JSR 168 Với thiết kế vậy, nguồn thông tin ứng dụng tích hợp cách thống vào hệ thống toàn hệ thống dễ dàng mở rộng theo hướng chức - Công nghệ Java công nghệ cho phép xây dựng phần mềm cần viết lần chạy nơi, nhiều hệ thống khác Cổng thông tin điện tử phục vụ CCHC thừa hưởng tính ưu việt đó; Cổng thông tin chạy nhiều Web Server kết nối đến nhiều hệ CSDL khác như: Oracle, SQL Server, My SQL, DB2,… nhờ vào thành phần chuyên đảm nhận việc kết nối CSDL, đảm bảo lớp Cổng thông tin hoạt động độc lập với hệ quản trị CSDL - Có chế phân cấp, phân quyền dựa công nghệ đại đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống Hệ thống an toàn bảo mật phần mềm mô tả cụ thể, có phương án bảo mật nhiều cấp độ khác nhau: phần cứng, hệ điều hành, CSDL, ứng dụng, bảo mật truyền dẫn liệu Hệ thống có chế kiểm soát truy cập, theo dõi hoạt động người dùng khả truy vết liệu cần thiết Đồng thời, hệ thống đảm bảo thông tin bảo vệ khỏi yêu cầu truy cập chưa phép Mỗi người sử dụng hệ thống cần cấp quyền truy cập đến chức thông tin cần thiết liên quan đến nghiệp vụ trách nhiệm mình, đồng thời không truy cập 93 đến chức thông tin nằm phạm vi trách nhiệm Về thời gian lưu trữ, hệ thống có chế lưu dự phòng tự động, hệ thống song hành để làm việc 24/24 - Hệ thống cho phép khai thác phần mềm tảng thiết bị thiết bị thông dụng hỗ trợ chức tương ứng máy tính thiết bị cầm tay Kết luận Qua tìm hiểu nghiên cứu đề tài, nắm sở lý thuyết triển khai xây dựng Cổng thông tin mã nguồn mở dựa kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), bao gồm khái niệm, tính chất, nguyên tắc thiết kế, bước cần thực thi xây dựng hệ thống Portal Rõ ràng có nhiều thách thức, nhiều vấn đề cần quan tâm việc ứng dụng giải pháp SOA để xây dựng hệ thống Portal dự án cụ thể Thế khó khăn không làm cản trở quan tâm tổ chức, nhà doanh nghiệp nhà quản lý hệ thống chúng nhỏ bé so với giá trị thiết thực mà hệ thống đem lại triển khai thành công SOA thật kiến trúc “lý tưởng” cho hệ thống Portal quản lý tổ chức, doanh nghiệp Với kết cấu mở, linh hoạt, khả dễ mở rộng tính liên kết cao làm cho hệ thống SOA thật có “sức đề kháng” cao rủi ro thay đổi xảy môi trường hoạt động nghiệp vụ tổ chức Thay đổi yếu tố thiếu hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu chất lượng phục, đặc biệt môi trường cạnh tranh ngày Một hệ thống SOA dễ dàng tùy biến để đáp ứng nhanh chóng yêu cầu thay đổi với mức chi phí thấp nhiều so với giải pháp trước SOA làm điều khả tái sử dụng lại tài nguyên sẵn có, khả mở rộng liên kết tốt với hệ thống để tạo nên môi trường đồng Hướng phát triển Với kết tìm hiểu được, tin xây dựng Cổng thông tin điện tử dựa kiến trúc SOA thực giải pháp tốt để giải vấn đề khó khăn mà giải pháp trước chưa xử lý được, trở thành tảng mang tính chiến lược tổ chức, doanh nghiệp tương lai Về mặt lý thuyết, đề tài nghiên cứu sâu vấn đề bảo mật hệ thống Portal, xem xét giải pháp cụ thể vấn đề dịch vụ hóa tích hợp 94 mở rộng cho loại hệ thống xây dựng dựa công nghệ trước DCOM, CORBA, J2EE…Ngoài ra, tìm hiểu thêm cách kết hợp SOA “Tính toán lưới” (Grid Computing) để nâng cao hiệu suất hoạt động hệ thống SOA, hệ thống SOA kế thừa sức mạnh tính toán mô hình “Tính toán lưới” Về mặt ứng dụng, nghiên cứu để xây dựng thêm thành phần hỗ trợ vấn đề bảo mật cho môi trường tương tác dịch vụ Thêm vào đó, tích hợp số công nghệ vào hệ thống Portal Bản đồ số để theo dõi trình di biến động nhân hộ trình quản lý Xác lập thêm sách bảo mật, phân quyền, phân cấp truy cập hệ thống từ Sở Ban Ngành từ xác định thành phần thông tin cung cấp đến Sở Ban Ngành thông tin tích hợp từ Sở Ban Ngành Đây mối quan hệ phối hợp công tác trao đổi thông tin phục vụ yêu cầu công tác nghiệp vụ lực lượng Công an với Sở, ban, ngành, quyền địa phương lĩnh vực công tác QLHC TTXH địa bàn Các hệ thống liên quan bao gồm hệ thống Cơ sở liệu Y tế, giáo dục, hệ thống tác nghiệp quản lý hộ tịch, đăng ký kinh doanh hệ thống khác Một số thông tin hệ thống thành phẩn tối cần thiết việc xây dựng hệ thống liệu dân cư cho toàn tỉnh phục vụ yêu cầu khác Y tế, giáo dục, thuế, du lịch, thương mại… cần thiết truy xuất thông tin hệ thống Đây tảng bản, mô hình để xây dựng hệ thống tích hợp phục vụ công tác CCHC việc xây dựng thành công Chính phủ điện tử Hình A: Giao diện tham khảo chức tích hợp đồ số 95 Hình B: Mô hình trao đổi thông tin Sở, Ngành liên quan Hình C: Mô hình thành phần thông tin cần đồng Sở, Ngành 96 Tài liệu tham khảo [1] Bài viết: Tổng quan mô hình hướng dịch vụ SOA – Cục ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin Truyền thông [2] Báo cáo đề tài: Nghiên cứu công nghệ xây dựng cổng giao dịch điện tử (Portal) mô hình ứng dụng Portal công tác quản lý Nhà nước Việt Nam– Cục ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin Truyền thông [3] Loạt bài: Tổng quan Portal Liferay Portal – Diễn đàn JavaVietNam [4] Loạt bài: Mô hình lập trình SOA để triển khai thực dịch vụ Web – IBM Việt Nam [5] Loạt bài: Mô hình hóa SOA – IBM Việt Nam [6] Tài liệu: Liferay Portal Setup Guide – www.liferay.com [7] Tài liệu: Liferay developer guide 6.0 – www.liferay.com [8] Tài liệu: Liferay administrator guide 6.0 – www.liferay.com [9] 2004, Professional Portal Development with Open Source Tools - W Clay Richardson, Donald Avondolio, Joe Vitale, Peter Len, Kevin T Smith - Wiley Technology Publishing [10] 2005, Service Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design By Thomas Erl, Publisher: Prentice Hall PTR 97
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng cổng thông tin mã nguồn mở dựa trên kiến trúc soa , xây dựng cổng thông tin mã nguồn mở dựa trên kiến trúc soa , xây dựng cổng thông tin mã nguồn mở dựa trên kiến trúc soa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay