Bai giang vat lieu ung dung trong nang luong va moi truong chuong 3

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý kỹ thuật chương 3 PGS nguyễn thống

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 3  PGS nguyễn thống
... 95%) 33 PGS TS Nguyễn Thống 34 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 3: thuyết kiểm định thống Chương 3: thuyết ... 2. 53 2.46 2.4 3. 68 3. 63 3.59 3. 55 3. 52 3. 49 3. 47 3. 44 3. 42 3. 4 3. 39 3. 32 3. 23 3.15 3. 07 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT 12 244 19.4 8.74 5.91 4.68 3. 57 3. 28 3. 07 ... a) 35 PGS TS Nguyễn Thống -0.5 36 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 3: thuyết kiểm định thống Chương 3: Lý...
 • 22
 • 157
 • 0

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý kỹ thuật chương 6 PGS nguyễn thống

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 6  PGS nguyễn thống
... 4/11/2014 67 PGS Dr Nguyễn Thống 4/11/2014 68 PGS Dr Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 6: Hồi quy tuyến tính Chương 6: Hồi ...  63 PGS Dr Nguyễn Thống det XX   4/11/2014 64 PGS Dr Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 6: Hồi quy tuyến tính Chương ... LẠI 4/11/2014 PGS Dr Nguyễn Thống 86 PGS Dr Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 6: Hồi quy tuyến tính Chương 6: Hồi quy tuyến...
 • 20
 • 116
 • 0

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý kỹ thuật chương 1 PGS nguyễn thống

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 1  PGS nguyễn thống
... 14 11 12 V=3.6  =1. 90 PGS TS Nguyễn Thống i 19 ni xi 14 11 12 10 20 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống ... Dự án 1: 48tỷ; Dự án : 40tỷ PGS TS Nguyễn Thống ni 3 xi 10 11 12 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống mô ... chuỗi) 13 PGS TS Nguyễn Thống CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI SỐ LIỆU THƯỜNG SỬ DỤNG 14 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê...
 • 7
 • 132
 • 2

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý kỹ thuật chương 2 PGS nguyễn thống

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 2  PGS nguyễn thống
... 3,106 2, 179 2, 681 3,055 2, 160 2, 650 3,0 12 2,145 2, 624 2, 977 2, 131 2, 6 02 2,947 2, 120 2, 583 2, 921 38 2, 110 2, 567 2, 898 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ ... 1,645 2, 120 2, 110 2, 101 2, 093 2, 086 2, 080 2, 074 2, 069 2, 064 2, 060 2, 056 2, 0 52 2,048 2, 045 2, 0 42 2, 021 2, 000 1,980 1,960 2, 583 2, 567 2, 5 52 2,539 2, 528 2, 518 2, 508 2, 500 2, 4 92 2,485 2, 479 2, 473 2, 467 ... phối chuẩn PGS TS Nguyễn Thống 27 (BTtruoc)   90%  [195.9$  20 4.1$] PGS TS Nguyễn Thống 28 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 2: Khoảng...
 • 8
 • 120
 • 3

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý kỹ thuật chương 5 PGS nguyễn thống

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 5  PGS nguyễn thống
... ro  =5% ? 31 PGS TS Nguyễn Thống 32 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT Chương 5: Phân tích phương sai (Anovar) Chương 5: ... Y 13 14 PGS TS Nguyễn Thống PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT Chương 5: Phân tích phương sai (Anovar) Chương 5: Phân ... 1 19 PGS TS Nguyễn Thống 20 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT Chương 5: Phân tích phương sai (Anovar) Chương 5: Phân...
 • 9
 • 159
 • 1

BÀI GIẢNG VẬT LIỆU, ỨNG DỤNG BẢO TRÌ CÁC ĐƯỜNG ỐNG

BÀI GIẢNG VẬT LIỆU, ỨNG DỤNG VÀ BẢO TRÌ CÁC ĐƯỜNG ỐNG
... mòn ống PhÇn I: Vật liệu ống ứng dụng ống Vật liệu ống gồm ? PhÇn I: Vật liệu ống ứng dụng ống Ống Tre re Thời xa xưa ông cha ta sử dụng ống tre làm ống dẫn nước sử dụng cho gia đình PhÇn I: Vật ... ống , loại co cút , phương pháp chống an mòn ống đồng thời áp dụng phù hợp vào sản xuất NỘI DUNG BAO GỒM Vật liệu ống ứng dụng ống Các loại co cút nối ống Bảo trì đường ống Các biện pháp chống ... MƯNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC VẬT LIỆU, ỨNG DỤNG VÀ BẢO TRÌ CÁC ĐƯỜNG ỐNG LỜI GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VẬT LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CỦA ỐNG Tổng số 8giờ Mục đích: Giúp bạn nhận biết loại ống c thông dụng, đặc...
 • 66
 • 1,145
 • 0

chế tạo nghiên cứu tính chất của các hạt nanô oxít sắt từ tính dùng cho các ứng dụng trong sinh học môi trường

chế tạo và nghiên cứu tính chất của các hạt nanô oxít sắt từ tính dùng cho các ứng dụng trong sinh học và môi trường
... Chloramphenicol) D : nc i chng Hot tớnh ca thuc theo thi gian ) 1.2 Hạt nanô mang thuốc 0.8 0.6 T ỷ số Bán kính vòng kháng sinh (cm 1.0 0.4 Thuốc đối chứng 0.2 0.0 20 30 40 Thời gian (h) Hot tớnh cỏc mu suy ... Kớch thc ht thay i khụng ỏng k t tớnh gim ch yu l s ụ xi hoỏ Ch to ht nanụ mụi trng N2 60 Trong N2 To mu N2: Trong không khí u im: t tớnh tt khụng b ụ xi húa 40 M (emu/g) 20 Nhc im: phc thao tỏc ... 350 225 0,01 300 205 0,005 C = 0,02 M C = 0,01 M C = 0,005 M C = 0,002 M H = 100 Oe TB (K) 0,002 Từ độ Nng (M) 350 400 Nhiệt độ (K) Kớch thc ht cú th iu khin bng nng cỏc cht phn ng Cỏc mu th...
 • 21
 • 483
 • 1

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 4 doc

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 4 doc
... 05 04 03 02 01 00 Câu : Khi electron nguyên tử Hydrô chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K : A Nguyên tử phát phôtôn có lượng  = EM – E K B Nguyên tử phát vạch dãy Laiman (Lyman) E E C Nguyên tử phát ... 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Câu 48 : Cho h = 6,625.10–34Js ; c = 3.108m/s Mức lượng quỹ đạo dừng nguyên tử hrô từ –13,6eV ; –3,4eV ; –1,5eV ... –1,5eV Với : En = –13,6eV/n2 ; n = 1, 2, Khi electron chuyển từ mức lượng ứng với n = n = phát xạ có tần số : A 2,9.1014Hz B 2,9.1016Hz C 2,9.1015Hz D 2,9.1017Hz 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21...
 • 5
 • 129
 • 0

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 3 doc

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 3 doc
... thích – Nguyên tử Hrô có electron quay xung quanh hạt nhân Ở trạng thái nguyên tử Hrô có lượng thấp nhất, electron chuyển động quỹ đạo K (gần hạt nhân nhất) b Giải thích – Khii nguyên tử nhận ... tạo thành electron nguyên tử hydrô dòch chuyển từ quỹ đạo bên quỹ đạo : A K B L C M D N E O 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 ... o có mức lượn g cao nguyên tử phát O, P, t phôtôn c nguyên tử g :trạng tiê n đề 2, : L, M, N, mộ Lúc lượnở hf = thái – Ethấp Lúc đó,gnguyên tửkhônt sóng ánh sáng đơn Ecao kích thích, trạn thái...
 • 5
 • 171
 • 0

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 2 potx

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 2 potx
... Hệ – Trong trạng thái dừng nguyên tử, electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác đònh gọi quỹ đạo dừng – Mỗi quỹ đạo electron ứng với mức lượng nguyên tử (được ... sơ đồ mức lượng) n En   13,6 eV n2 Tên K L M N O P r0 = 5,3.10-11m BK r0 4r0 9r0 16r0 25 r0 36r0 (Bán kính Bohr)  Quỹ đạo có bán kính lớn ứng với lượng lớn, bán kính nhỏ ứng với lượng nhỏ Em ... nhỏ Em hfmn Em – En = hfmn En hfmn hfmn QUANG PHỔ VẠCH CỦA HRÔ VÀ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ KHÁC QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HRÔ P O N M L H H H H K Laiman Banme Pasen ...
 • 5
 • 167
 • 0

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 1 pptx

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 1 pptx
... MẪU NGUYÊN TỬ RUTHERFORD Năm 19 13, Bohr vận dụng tinh thần thuyết lượng tử để xây dựng mẫu nguyên tử Bohr 1 Mẫu nguyên tử Bohr a Tiên đề trạng thái dừng @ Nguyên tử tồn trạng thái có lượng ... đònh gọi trạng thái dừng Trong trạng thái dừng nguyên tử không xạ hấp thụ @ Năng lượng nguyên tử trạng thái dừng bao gồm động electron chúng hạt nhân Electron nguyên tử Hrô tồn trạng thái dừng...
 • 5
 • 121
 • 0

bài giảng công nghệ 9 bài 2 vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

bài giảng công nghệ 9 bài 2 vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
... truyền tải điện từ nhà máy đến nơi tiêu thụ ? Quan sát mạng điện nhà sau : Ngồi dây dẫn , mạng điện nhà có phần tử ? Bài : VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN NHÀ I) Dây dẫn điện: 1) Phân ... Nhóm 2, 4,6 : Đặt câu hỏi thắc mắc nhận xét phần trình bày Bài : VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN NHÀ I) Dây dẫn điện: II) Dây cáp điện : III ) Vật liệu cách điện : Kể tên vật liệu ... thiết kế mạng điện sau : M(2x1,5) Nêu điểm ý q trình sử dụng ? Nhóm 1,3,5 : Nêu câu hỏi thắcmắc nhận xét  Bài : VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN NHÀ I) Dây dẫn điện: II) Dây cáp điện...
 • 19
 • 1,553
 • 0

Bài giảng Vật liệu xây dựng nâng cao (bài giảng cao học)

Bài giảng Vật liệu xây dựng nâng cao (bài giảng cao học)
... tổng liệu vật liệu kết dính không lớn 110kg/m3; bột tro bay vật liệu hỗn hợp khác có lƣợng dùng không vƣợt 30% tổng lƣợng vật liệu kết dính (CKD), số loại bê tông đạt 50%; Do lƣợng dùng vật liệu ... ĐẦM LĂN Nguyên vật liệu chế tạo RCC khác biệt lớn so với nguyên liệu chế tạo bê tông truyền thống (CVC) Chúng bao gồm loại vật liệu nhƣ: Xi măng, phụ gia khoáng, cốt liệu lớn, cốt liệu nhỏ, phụ ... 2: Có lƣợng dùng vật liệu kết dính 180 - 250 kg/m3, tro bay chiếm từ 60% đến 70%, đƣợc gọi bê tông đầm lăn có lƣợng dùng vật liệu kết dính cao Trƣớc Bê tông có lƣợng dùng vật liệu kết dính thấp,...
 • 159
 • 226
 • 1

Tài liệu công nghệ CTI khả năng ứng dụng trong hệ thống BANK - BY - PHONE, chương 3 doc

Tài liệu công nghệ CTI và khả năng ứng dụng trong hệ thống BANK - BY - PHONE, chương 3 doc
... liệu (Host/Database Access), Truy cập agent (Agent Access) Bằng cách hiểu khả kết hợp với cấu - mô hình ta chọn yếu tố cần thiết cho ứng dụng đặc trưng Các truy nhập Những khả công nghệ CTI hệ ... cập vào sở liệu lưu trũ máy chủ Nhờ mà hệ thống thực chức sau : - Tự động đối đáp người gọi sở liệu máy tính - Giảm nhu cầu nhân viên cách giải tự động - Cho phép cấu trúc phân phối - kết nối hệ ... nghệ CTI hệ thống xử lý gọi mô tả sau đây: - Khả thiết lập kết thúc gọi + Nhận gọi vào + Đưa gọi với liệu truy cập từ người gọi + Đặt gọi sử dụng liệu lưu trữ + Quay số dự đoán (Predictive Dialing)...
 • 5
 • 330
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng thống kê ứng dụng trong kinh doanhbài giảng thống kê ứng dụng trong kinh doanhbài giảng tin học ứng dụng trong kinh tếslide bài giảng vật liệu xây dựngbài giảng tin học ứng dụng trong kế toánbài giảng tin học ứng dụng trong kinh doanhbai giang vat lieu xay dungv khí liên kết và vật liệu ứng dụng trong ktckyêu cầu vật liệu ứng dụng trong kỹ thuật chân khôngmáy móc thiết bị nguyên liệu nhiên liệu vật liệu sử dụng cho việc xử lý môi trườngngành kỹ thuật năng lượng và môi trườngkỹ thuật năng lượng và môi trườngan ninh năng lượng và môi trườngkiến trúc năng lượng và môi trườngcông nghệ thực phẩm năng lượng và môi trườngChuyên đề 4 dấu hiệu chia hết lớp 6Chuyên đề 5 số nguyên tốChuyên đề điểm đường thẳngChuyên đề tia hai tia đối nhauchuyen de boi duong hoc sinh gioi lop 6 phan so hoc(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) VAN CHUYEN6 Bao cao BKS PhytopharmaYour science classroom becoming an elementary middle school science teacher 1st edition goldston test bankPeru GSCMN1PER2New Zealand GSCMN1NZL2S1Nhật Bản GSCMN1JPN2S4Nhật Bản suppl1(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 HE 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L8 HE 2017Chương II. §1. Quy tắc đếmPhong tục và lễ hội khmer nam bộNew Zealand GSCMN1NZL2S3New Zealand Re1Mehico GSGN1MEX1S2Nhật Bản GADPN1JPN2Suppl.2