Chuong 5 ung dung xuc tac quang

Tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang hóa trên cơ sở Titan Dioxit và cacbon nano dạng ống để khử lưu hùynh sâu trong Diesel

Tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang hóa trên cơ sở Titan Dioxit và cacbon nano dạng ống để khử lưu hùynh sâu trong Diesel
... composit sở CNT-TiO2 làm tăng tốc độ oxi hóa quang hóa DBT dẫn xuất diesel Thực nghiệm 2.1 Tổng hợp xúc tác CNT mô tả hình tổng hợp phương pháp CVD xúc tác Fe/ Al2O3 [14] phòng thí nghiệm lọc hóa ... tính quang hóa trình khử lưu huỳnh dầu diesel Quan hệ hàm lượng lưu huỳnh dầu diesel thời gian phản ứng thể hình kết cho thấy tốc độ quang hóa TiO2 TM thấp nhiều so với tốc độ quang hóa xúc tác ... cột silicagel để loại bỏ hợp chất gây màu hợp chất chứa lưu huỳnh có hàm lượng nhỏ (Sulfoxide sulfone) Diesel sau xử lý xúc tác quang hoá (1 g xúc tác cho 100 ml dầu diesel) tác dụng xạ từ đèn...
 • 8
 • 989
 • 8

nghiên cứu chế tạo vật liệu pha tạp na1 xlaxta1 ycryo3 ứng dụng xúc tác quang cho phản ứng phân tách hydro từ dung dịch nước

nghiên cứu chế tạo vật liệu pha tạp na1 xlaxta1 ycryo3 ứng dụng xúc tác quang cho phản ứng phân tách hydro từ dung dịch nước
... mục đích đề tài là: “ Nghiên cứu chế tạo vật liệu pha tạp Na1- xLaxTa1- yCryO3 ứng dụng xúc tác quang cho phản ứng phân tách hydro từ dung dịch nước Đề tài thực với nội dung: Hoàng Ngũ Phúc Luận ... cấm [20] 1.2 Tính chất xúc tác quang phân tách nước NaTaO3 1.2.1 Cơ chế phản ứng xúc tác quang phân tách nước Kể từ K.Honda A.Fujishima [1] tách hyđrô oxy từ nước cách sử dụng ánh sáng cực tím ... [26] Từ định nghĩa thấy có hai yếu tố ảnh hưởng đến trình xúc tác quang vật liệu xúc tác ánh sáng Dựa chế xúc tác phân tách nước chất xúc tác quang cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến trình phân tách nước...
 • 67
 • 183
 • 0

Tài liệu Chương 5: Ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực pptx

Tài liệu Chương 5: Ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực pptx
... lớn thiết bị phụ khác hệ thống thủy lực đợc tiêu chuẩn hóa Do đó, việc thiết kế hệ thống thủy lực thông thờng việc tính toán lựa chọn thích hợp cấu 5.2.2 Thiết kế hệ thống truyền động thủy lực ... (5.27) 5.2.2.2 Tính toán thiết kế hệ thủy lực chuyển động quay Hệ thủy lực thực chuyển động quay đợc phân tích nh hệ thủy lực chuyển động thẳng Mômen xoắn tác động lên trục động dầu bao gồm: +/ Mômen ... 3000 N Hệ số ma sát: f = 0,2 Ta chọn lợng dầu tối thiểu qua van tiết lu là: Qmin = 0,2 l/ph Tính toán thiết kế hệ thống Ví dụ 5: Thiết kế hệ thống thủy lực thực chuyển động quay với số liệu cho...
 • 16
 • 739
 • 11

Tài liệu Chương 5: Ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực docx

Tài liệu Chương 5: Ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực docx
... lớn thiết bị phụ khác hệ thống thủy lực đợc tiêu chuẩn hóa Do đó, việc thiết kế hệ thống thủy lực thông thờng việc tính toán lựa chọn thích hợp cấu 5.2.2 Thiết kế hệ thống truyền động thủy lực ... (5.27) 5.2.2.2 Tính toán thiết kế hệ thủy lực chuyển động quay Hệ thủy lực thực chuyển động quay đợc phân tích nh hệ thủy lực chuyển động thẳng Mômen xoắn tác động lên trục động dầu bao gồm: +/ Mômen ... 3000 N Hệ số ma sát: f = 0,2 Ta chọn lợng dầu tối thiểu qua van tiết lu là: Qmin = 0,2 l/ph Tính toán thiết kế hệ thống Ví dụ 5: Thiết kế hệ thống thủy lực thực chuyển động quay với số liệu cho...
 • 16
 • 1,004
 • 4

Tài liệu Chương 5: ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực docx

Tài liệu Chương 5: ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực docx
... lớn thiết bị phụ khác hệ thống thủy lực đợc tiêu chuẩn hóa Do đó, việc thiết kế hệ thống thủy lực thông thờng việc tính toán lựa chọn thích hợp cấu 5.2.2 Thiết kế hệ thống truyền động thủy lực ... (5.27) 5.2.2.2 Tính toán thiết kế hệ thủy lực chuyển động quay Hệ thủy lực thực chuyển động quay đợc phân tích nh hệ thủy lực chuyển động thẳng Mômen xoắn tác động lên trục động dầu bao gồm: +/ Mômen ... 3000 N Hệ số ma sát: f = 0,2 Ta chọn lợng dầu tối thiểu qua van tiết lu là: Qmin = 0,2 l/ph Tính toán thiết kế hệ thống Ví dụ 5: Thiết kế hệ thống thủy lực thực chuyển động quay với số liệu cho...
 • 16
 • 527
 • 14

Chương 5. Ứng dụng TLH trong hoạt động Marketing docx

Chương 5. Ứng dụng TLH trong hoạt động Marketing docx
... 5.1 C s tõm lý ca hot ng Marketing 5.1 .1 Hnh vi tiờu dựng 5.1 .2 Tõm lý cỏc chin lc Marketing 06/28/14 5.1 .1 Hnh vi tiờu dựng Khỏi nim Hành vi tiêu dùng hành động mà ngời tiêu ... cu v phm cht v phong cỏch 06/28/14 5.2 Tõm lý khỏch hng THO LUN 06/28/14 5.3 TRNG BY HNG HO VI TM Lí NGI TIấU DNG 5.3 .1 Yờu cu chung v hỡnh thc trng by hng húa 5.3 .1.1 Cỏc yờu cu trng by hng hoỏ: ... mua, sử dụng đánh giá sản phẩm, dịch vụ mà họ mong đợi thoả mãn nhu cầu họ 06/28/14 5.1 .1 Hnh vi tiờu dựng Nghiên cứu hành vi tiêu dùng khách hàng nghĩa nghiên cứu họ định nh việc sử dụng nguồn...
 • 25
 • 226
 • 2

Giáo trình cơ sở thủy lực - Chương 5: Ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực pdf

Giáo trình cơ sở thủy lực - Chương 5: Ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực pdf
... Chơng 5: ứng dụng thiết kế hệ thống truyền động thủy lực 5.1 ứng dụng truyền động thủy lực 5.1.1 Mục đích Trong hệ thống truyền động thủy lực, phần lớn nhà chế tạo, sản ... bị phụ khác hệ thống thủy lực đợc tiêu chuẩn hóa Do đó, việc thiết kế hệ thống thủy lực thông thờng việc tính toán lựa chọn thích hợp cấu 5.2.2 Thiết kế hệ thống truyền động thủy lực Trình tự: ... (5.27) 5.2.2.2 Tính toán thiết kế hệ thủy lực chuyển động quay Hệ thủy lực thực chuyển động quay đợc phân tích nh hệ thủy lực chuyển động thẳng Mômen xoắn tác động lên trục động dầu bao gồm: +/ Mômen...
 • 17
 • 194
 • 1

bài giảng cơ sở dữ liệu web và xml- chương 5 ứng dụng xml - gv. hồ văn phi

bài giảng cơ sở dữ liệu web và xml- chương 5 ứng dụng xml - gv. hồ văn phi
... Chương 5: Ứng dụng XML 5. 1 Ứng dụng XML thương mại điện tử 5. 2 Ứng dụng XML quản lý liệu 5. 3 Ứng dụng XML quản lý thông tin Chương Chương 5: Ứng dụng XML  MỤC TIÊU - Nắm ứng dụng XML lĩnh ... nghĩa web phát triển hỗ trợ vấn đề Chương 5. 2 Ứng dụng XML quản lý liệu 5. 2.3 Di chuyển tương tác Hình 58 XML tương tác Chương 5. 2 Ứng dụng XML quản lý liệu 5. 2.4 Kho liệu khai phá liệu -Với kho liệu ... 5. 2.1 XML xử lý truy vấn - Ngôn ngữ truy vấn tối ưu hóa truy vấn hai vấn đề lớn sở liệu XML Hình 5. 6 XML xử lý truy vấn Chương 5. 2 Ứng dụng XML quản lý liệu 5. 2.2 Dữ liệu phân tán - Các tài liệu XML...
 • 27
 • 222
 • 0

tiểu luận ứng dụng xúc tác nano vàng trong hóa dầu

tiểu luận  ứng dụng xúc tác nano vàng trong hóa dầu
... 2.1 Đặc điểm tượng xúc tác Nguyên nhân xúc tác: Page Xúc tác + Tác chất [hợp chất trung gian] Xúc tác + Sản phẩm Trong hợp chất trung gian có thay đổi cấu trúc tác chất chất xúc tác (ví dụ khoảng ... độ xúc tác tính chất khác độ chọn lọc, độ bền … tốt hơn) Hoạt độ xúc tác: lực tâm xúc tác không phụ thuộc vào lượng xúc tác, khái niệm xét tâm hoạt động Hoạt độ xúc tác khả tâm xúc tác chuyển hóa ... vào phản ứng gọi chất xúc tác (ta xem trường hợp làm giảm tốc độ phản ứng không gọi trình xúc tác) Một số người cho lượng xúc tác tốc độ phản ứng xảy chậm, lượng xúc tác nhiều tốc độ phản ứng nhanh,...
 • 19
 • 282
 • 0

Chương 5 ứng dụng bảng tính (phần 1)

Chương 5 ứng dụng bảng tính (phần 1)
... TH Đ C Tổng quan bảng tính Excel Giới thiệu MS Excel Khởi động thoát Excel Chi tiết hình Excel Tạo mới, mở, lưu bảng tính TH Đ C Giới thiệu Excel Kể tên phiên Excel ... tập tin Excel Workbook có nhiều Worksheet (hay Sheet)  Sheet trang bảng tính với tên riêng  Mỗi sheet có 16.384 cột 1.048 .57 6 dòng  Ô nơi giao 1dòng cột  Mỗi ô có địa nhất, xác đinh tên cột ... hình Excel 1: Thanh menu 2: Ô địa hành 3: Nơi nhập công thức 4: Vùng nhập liệu 5: Tất sheets workbook Các khái niệm máy tính 10 TH Đ C Thoát khỏi Excel - Alt + F4 - File + Exit - Click dấu x gốc...
 • 17
 • 31
 • 0

Chương 5 ứng dụng bảng tính (phần 2)

Chương 5 ứng dụng bảng tính (phần 2)
... dãy liệu tự động Chỉnh sửa liệu Khái niệm địa Tham chiều tƣơng đối, tuyệt đối Các khái niệm máy tính TH Đ C Dữ liệu Excel Cho biết dạng liệu Excel? Cách nhận biết chúng? TH Đ C Dữ liệu Excel  ... chuyển dạng số, Ngày, công thức dạng chuỗi ta cần thêm dấu “’” vào phía trước Các khái niệm máy tính TH Đ C Nhập liệu Excel Tạo dãy liệu tự động  Nhập số vào ô -> chọn ô + Ctrl kéo -> thả Liệt ... C Chỉnh sửa liệu Double click vào ô cần chỉnh sửa Click chuột nhấn phím F2 Các khái niệm máy tính TH Đ C Khái niệm Địa Chỉ Tham Chiếu Địa Chỉ: Việc click chọn ô B3 (C3) gọi tham chiếu đến địa...
 • 13
 • 29
 • 0

Chương 5 ứng dụng của thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Chương 5 ứng dụng của thương mại điện tử trong doanh nghiệp
... Nội dung trình bày 5. 1 Hệ thống ứng dụng TMĐT & CNTT DN 5. 2 Triển khai dự án TMĐT DN 5. 3 Ứng dụng công nghệ thông tin vào CRM 5. 4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào SCM 5. 5 Ứng dụng công nghệ thông ... giới 5. 4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào SCM 45 Nội dung • Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng • Cấu trúc chuỗi cung ứng • Chuỗi cung ứng điện tử Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng • Chuỗi cung ứng ... Chapter 5. 1 HỆ THỐNG CÁC ỨNG DỤNG TMĐT & CNTT TRONG DOANH NGHIỆP E Wainright Martin Carol V Brown Daniel W DeHayes Jeffrey A Hoffer William C Perkins Một số ứng dụng • Các hệ thống thông tin doanh nghiệp...
 • 66
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xúc tác quang hóa và sử dụng xúc tác quang trong phản ứng tách loại lưu huỳnhứng dụng xúc tác cặn béoung dung xuc tac di theung dung xuc tac di the trong cong nghiepphản ứng với axit butiric a sinh ra ch3chbrch2cooh b hoặc ch3 ch2 chbr cooh c tuỳ theo điều kiện phản ứng dùng xúc tác p hoặc i2 sẽ thế ở cacbon dùng ánh sáng hoặc nhiệt độ sẽ thế ở cacbonứng dụng của xúc tác quang hóanghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcsử dụng cu2o nano làm xúc tác quang hóa trong phản ứng khửmàu metyl da camứng dụng tính chất quang xúc tác của tio2 và tio2 biến tínhứng dụng tính chất quang xúc tác của tio2 có cấu trúc nano 3 7cơ chế phản ứng xúc tác quang dị thể 5 13 22 262 5 biểu đồ thống kê đánh giá của ht cbql và gv về việc lập kế hoạch chương trình ứng dụng cntt theo từng thời gian của ht3 5 ứng dụng cntt vào quản lý công tác tốt nghiệpví dụ dùng xúc tác để tăng tốc độ của phản ứng chuẩn độ h2c2o4 bằng kmno4 trong môi trường axit bằng cách đun nóng dung dịch đến nhiệt độ 60 80 c hoặc cho vào dung dịch chuẩn độ ion mn21 phương pháp loại lưu huỳnh trong dầu diesel và xúc tác quang trong phản ứng tách loại lưu huỳnhBài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụBài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpBài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)Bài 9. Nhật BảnBài 7. Các nước Mĩ La-tinhBài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa MácBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 2. Các giới sinh vậtBài 4. Lai hai cặp tính trạngBài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpBài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềmBài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹpBài 9. Axit nitric và muối nitratBài 8. Bài luyện tập 1Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặcUnit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậtThực trạng phát hành trái phiếu